Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Majezik %0.25 Oral Sprey Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Antienflamatuar ve Antiromatikler » Non-steroid » Propiyonik asit türevleri » Flurbiprofen

KULLANMA TALİMATI

MAJEZİK %0.25 oral sprey Ağız içine püskürtülerek uygulanır.

•

Etkin madde:

30 mİ oral sprey 0.075 g flurbiprofen içerir.
•

Yardtma maddeler:

Sorbitol, Sakkarin sodyum, Gliserin, Polioksil 40 hidrojene hint yağı. Metil paraben, Propil paraben. Etil alkol. Patent blue El31 (mavi). Mentol, Sodyum hidroksit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


L MAJEZİK nedir ve ne için kullandır?


2. MAJEZIKH kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerMA JEZİK nasıl kullanılır?


4, Olası yan etkiler nelerdir?


5. MAJEZIKHn saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. MAJEZİK nedir ve ne için kullanılır?

Orofarenjiyal alana da bağlı (öm. dişeti iltihaplan, ağız iltihaplan, yutak iltihaplan) ağnlarda rahatsızlığı giderici, antiinflamatuar olarak semptomatik tedavide kullanılır. Diş tedavileri sonrasında da koruyucu olarak kullamlır.
MAJEZİK, plastik valf ve sprey ağızlı 30 mİ amber renkli şişede ve karton kutu ambalajda takdim edilir.

2. MAJEZİK'i kullanmadan Önce dikkat edilmesi gerekenler

MAJEZİK'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• Flurbiprofene veya ürünün formülünde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşın hassasiyetiniz varsa,
• Asetİlsalisilik asit veya diğer steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlara karşı hassasiyetiniz varsa,
• Önceden bronkospazm (bronşiyal daralma nedenli nefes alma güçlüğü), asetilsalisilik asit ya da diğer steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlann kullanımına bağlı rinit ya da ürtiker geçirdiyseniz,
• Peptik ülseriniz varsa veya geçmişte bu hastalığı geçirdiyseniz.

MAJEZİK'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
• Böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği ya da karaciğer yetmezliğiniz varsa.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışmız.

MAJEZİK'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

MAJEZİK'in kullanım yolu nedeniyle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


MAJEZİK kullanılırken emzirmeye son verilmeli ya da ilaç kesilmelidir.

Araç ve makine kullanımı

MAJEZİK'in araba ve makine kullanmaya etkisi konusunda çalışılmamıştır, fakat farmakodinamik özellikleri ve genel emniyet profiline dayanılarak bir etki oluşturması beklenmez.

MAZEJİK'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

MAJEZİK, metil paraben ve propil paraben içerdiğinden aleijik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

MAJEZİK, furosemidin diüretik faaliyetini nadiren azaltabilir. Aynca, flurbiprofen nadiren antikoagülan ilaçlarla etkileşime girebilir. Bunun yanı sıra flurbiprofenin digoksin, tolbutamid ve antiasit ile bir etkileşimi olmamaktadır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. MAJEZİK nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Günde 3 defa ilgili bölgeye doğrudan 3 püskürtme yapılarak uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

MAJEZİK oral sprey ağızda ilgili bölgeye püskürtülerek uygulanır.

Değişik yaş grupları:

Pediyatrik popülasyon:

12 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlılarda kullanımı ile ilgili veri bulunmamaktadır.

özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer MAJEZİK'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla MAJEZİK kullandıysanız:

MAJEZİK'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


MAJEZİK'i kullanmayı unutursanız:

İlacınızı almayı unutursanız bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu zamanında alımz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


MAJEZİK ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

MAJEZİK ile tedavi sonlandınidığında oluşabilecek etkiler hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MAJEZİK'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Hassasiyet bulgulan
• Lokal irritasyonlar
Bunlar MAJEZİK'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. MAJEZİK'in saklanması

MAJEZİK'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MAJEZİK'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:

Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. 34398 Maslak - İstanbul

Üretim yeri:

Sanovel ilaç San. ve Tic. A.Ş.
Çanta 34580 Silivri - istanbul

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Majezik %0.25 Oral Sprey

Etken Maddesi: Flurbiprofen

Atc Kodu: M01AE09

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Majezik %0.25 Oral Sprey-KT
 • Majezik %0.25 Oral Sprey-KUB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Majezik %0,25 Oral Sprey 30 Ml
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.