Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Dolgit krem Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Vücut Yüzeyine Uygulanan Kas-Eklem Ağrısı İlaçları » Eklem ve Kas Ağrıları İçin Topikal İlaçlar » Topikal Nonsteroid Antienflamatuar » İbuprofen

KULLANMA TALİMATI

DOLGİT® % 5 Krem Cilt üzerine uygulanır.

• Etkin madde:

Her 100 gram krem etkin madde olarak 5 gram ibuprofen içerir.

• Yardımcı maddeler:

Orta zincirli dallanmış trigliseridler, gliserol monostearat, polioksietilen-30-stearat, polioksietilen-100-stearat, aluminyum stearat, 1,2-propandiol, para-hidroksibenzoik asit metilesteri sodyum tuzu, ksantan zamkı, lavanta esansı, neroli esansı, deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında:


1. DOLGİT nedir ve ne için kullanılır ?


2. DOLGİT® 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. DOLGİT nasıl kullanılır ?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. DOLGİT® 'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. DOLGİT® nedir ve ne için kullanılır ?

• DOLGİT® 50 gram krem içeren alüminyum tüp içinde kullanıma sunulmaktadır.
• DOLGİT® ağrı kesici ve iltihap giderici, harici kullanıma yönelik bir ilaçtır.®
• DOLGİT adale romatizması, ağrılı eklem hastalıkları (artroz), omurganın ve diğer
eklemlerin iltihabi romatizmal hastalıklarında, eklem yakınındaki yumuşak dokunun
(eklem içi, sinir, sinir kılıfları, tendon ve eklem çevresi) iltihabi hastalıklarında, omuz sertliği, bel ağrısı, lumbago, spor ve kaza yaralanmalarındaki ezilme, burkulma, gerilmelerin dıştan veya destekleyici tedavisinde kullanılır.

2. DOLGİT®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler DOLGİT®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
• İbuprofene veya DOLGİT® içeriğindeki propilen glikol ve/veya para-hidroksibenzoik asit metil esterine karşı aşırı duyarlılığınız var ise veya ağrı kesici veya anti romatizmal ilaçlara karşı alerjiniz var ise
• Deri ve mukozanız üzerinde açık yaranız veya ekzemanız var ise
• Gebeliğinizin son üç aylık döneminde iseniz DOLGİT® 'i kullanmayınız.

DOLGİT®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

DOLGİT® 'in 14 yaşından küçük çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez.
Eğer:
• 14 yaşından küçük iseniz
• Astımınız, saman nezleniz ya da kronik obstrüktif akciğer hastalığınız varsa ya da, burun iç yüzünde şişme var ise veya özellikle yüksek ateşe bağlı belirtileri olan bir hastalığınız (kronik tıkayıcı akciğer hastalığı gibi) var ise
• Ağrı kesici veya romatizma tedavisinde kullanılan herhangi bir ilaca karşı hassasiyetiniz var ise
• Derinizde kaşınma, döküntü var ise
DOLGİT® ile tedavi edilen deri üzerine çocuklar dokunmamalıdır.
Rahatsızlığınız 3 günden fazla sürer ise doktorunuz ile temasa geçiniz.
“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız”

DOLGİT®'in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

DOLGİT® haricen kullanılır. Bu sebeple DOLGİT® i yiyeceklerle temas ettirmeyiniz.

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileliğinizin esnasında gerekli olmadığı sürece DOLGİT® kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Sadece ibuprofenin küçük miktarları ve vücutta yıkım ürünleri anne sütüne karışır. Bebek üzerinde şimdiye kadar bilinen olumsuz bir etkisi bilinmediği için, kısa süreli tedavilerde anne sütünün kesilmesine gerek yoktur. Ancak günlük doz olarak, 3-4 defa ve 4-10 cm uzunluğunda uygulanan krem miktarı aşılmamalıdır ve uzun süreli tedavilerde anne sütünün erken kesilmesi düşünülmelidir.
Bebeklerin emzirme sırasında bu ilacı vücutlarına almamaları için, emziren anneler bu ilacı meme üzerine sürmemelidir.

Araç ve makine kullanımı

DOLGİT® in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerine herhangi bir etkisi söz konusu değildir.

DOLGİT®'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DOLGİT® in içeriğinde bulunan propilen glikol ciltte tahrişe sebep olabilir. Para-hidroksi benzoikasit metilesteri sodyum tuzu ise deriyi, gözü ve ağız burun iç yüzeyini hafif derecede tahriş edebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

DOLGİT®'in şu ana kadar diğer ilaçlarla karşılıklı etkileşimine rastlanmamıştır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. DOLGİT® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• Özel bir tavsiyede bulunulmamışsa, DOLGİT® günde 3-4 defa, gereksinime göre daha sık, 4-10 cm uzunluğunda derinize sürüp ovunuz.
• Tedavinizin süresine doktorunuz karar verir. Genelde, 2-3 hafta boyunca hergün DOLGİT® sürülmesi yeterli olur.

Uygulama yolu ve metodu:

Sadece dışarıdan (haricen) kullanım içindir. Yutmayınız!
DOLGİT®'i cildinize sürünüz ve hafifçe ovunuz. Büyük bölgesel kan birikmesi (hematom) ve şişmelerde tedavinin başlangıcında sıkı bir bandaj kullanılması faydalı olabilir.
Bu sayede kremin deriden daha fazla geçmesi sağlanabilir.

Çocuklarda kullanım:

DOLGİT®' in 14 yaşından küçük çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlılarda kullanımı kısıtlayan özel bir durum yoktur.

Karaciğer/Böbrek yetmezliği :

Karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi hastalıklarda kullanımı kısıtlayan özel bir durum yoktur. Deriden uygulanan ibuprofenin emilimi, sistemik kullanıma göre daha düşük olduğu halde, ibuprofen metabolizmasının böbrek fonksiyonlarındaki rolü nedeniyle, tüm bu tarz ilaçların tedavisinde olduğu gibi, ender olarak ibuprofen ile tedavi sırasında böbrek fonksiyon bozukluğu gözükebilir.

Kullanmanız gerekenden fazla DOLGİT®

DOLGİT®'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Eğer önerilen dozu aşmış iseniz, kremi arındırıp su ile yıkayınız. Fazla miktarda
uyguladığınızda veya kazara aldığınızı düşündüğünüzde doktorunuz ile temasa geçiniz.
Özel bir panzehiri yoktur.

DOLGİT® 'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları engellemek için çift doz almayınız.


Eğer DOLGİT® 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunz.


4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DOLGİT®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, DOLGİT®'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Sebebi belli olmayan burun akıntısı ve göz yaşarması veya kalıtsal yatkınlığı olan
hastalarda astıma benzer şekilde nefes almada güçlük
• Tüm vücutta görülen kaşıntı, şişme, iltihap, kızarıklık ve ışığa karşı hassasiyet Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DOLGİT®'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• İlacı sürdüğünüz bölgede kızarıklık,
• İlacı sürdüğünüz bölgede kaşıntı
• İlacı sürdüğünüz bölgede hassasiyet

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. DOLGİT® 'in saklanması

DOLGİT® 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


Bu ilacı, 25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan uzakta saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra DOLGİT® 'i kullanmayınız

Ruhsat Sahibi:


DOLORGIET Arzneimittel GmbH ve Co. KG 53754, St Augustin / Bonn - ALMANYA Lisansı ile
ADEKA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Necipbey Cad. No: 88, 55020 - Samsun Tel: (0362) 431 60 45-46 Fax:(0362) 431 96 72

Üretici:


ADEKA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Necipbey Cad. No: 88, 55020 - Samsun Tel: (0362) 431 60 45-46 Fax:(0362) 431 96 72

Bu kullanma talimatı en son 07/04/2011'de onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Dolgit krem

Etken Maddesi: İbuprofen

Atc Kodu: M02AA13

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Dolgit krem-KT
 • Dolgit krem-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Dolgit Krem %5 50 Gr Krem
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.