Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Sinecod şurup Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Soğuk Algınlığı ve Öksürük İlaçları » Öksürük İlaçları » Diğer Öksürük Kesici İlaçlar » Butamirat Sitrat

SINECOD şurup Ağız yoluyla alınır.

• Etkin madde:

Her 5 ml şurup, 7,5 mg butamirat sitrat (1,5 mg/ml) içerir.

• Yardımcı maddeler:

Sorbitol %70 a/a, gliserol, sakarin sodyum, benzoik asit, vanilin, etanol (alkol) %94, sodyum hidroksit % 30 a/a, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin/çocuğunuz için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin/çocuğunuz için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size/cocuğunuza önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. SINECOD nedir ve ne için kullanılır?


2. SINECOD'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. SINECOD nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. SINECOD'un saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. SINECOD nedir ve ne için kullanılır?

• SİNECOD etkin madde olarak butamirat sitrat içeren, şurup formunda bir ilaçtır.
• SİNECOD, “öksürük baskılayıcı ilaçlar” olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
• SİNECOD şurup, çocuk korumalı kapaklı, amber renkli 100 ml ve 200 ml'lik şişeler ile kullanıma sunulmaktadır.
• SİNECOD çeşitli nedenlerden kaynaklanan öksürüğün şikayetlere yönelik (semptomatik) tedavisinde kullanılır.

2. SINECOD'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler SINECOD'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer sizin/çocuğunuzun butamirat veya SINECOD'un bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz/allerjisi varsa

SINECOD'u aşağıdaki durumlarda DIKKATLI KULLANINIZ

Eğer siz/çocuğunuz aynı zamanda başka balgam söktürücü ilaçlar alıyorsanız, dikkatli olmalısınız. SİNECOD'un bu tür ilaçlarla aynı anda kullanılmaması önerilir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin/çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
Öksürük 7 günden daha uzun süre devam ederse doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik

• hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Hamile iseniz, ilk üç ay SİNECOD kullanmamanız önerilmektedir. Daha sonraki dönemde, ancak doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse SİNECOD kullanabilirsiniz.

• Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

• hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bebeğinizi emziriyorsanız, SİNECOD almadan önce doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

• SINECOD uykulu hissetmenize neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken veya dikkat gerektiren diğer işleri yaparken dikkatli olunuz.

SINECOD'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

• SINECOD sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
• SINECOD az miktarda -her 5 ml'de 100 mg'dan daha az- etanol (alkol) içerir.
• SINECOD her 100 ml'sinde 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer balgam söktürücü özelliği olan başka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. SINECOD nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde kendiniz/çocuğunuz için belirtilen dozlarda kullanınız:

3-6 yaş arasındaki çocuklarda

: Günde 3 defa 1/3 ölçek (5 ml)

6-12 yaşındaki çocuklarda

: Günde 3 defa 2/3 ölçek (10 ml)

Ergenlerde (adolesanlarda)

: Günde 3 defa 1 ölçek (15 ml)

Yetişkinlerde

: Günde 4 defa 1 ölçek (15 ml)
Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça, SINECOD'u 1 haftadan daha uzun süre kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Sinecod ağız yoluyla kullanılır.
İlacınızın dozunu ayarlanmak için dereceli ölçeği kullanınız. Dereceli ölçeği her kullanımda yıkayıp kurulayınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

SINECOD Şurup'un 3 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı araştırılmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı:

SINECOD'un yaşlılarda kullanımı araştırılmamıştır.

Özel kullanım durumları:

SINECOD böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda araştırılmamıştır.

Eğer SINECOD'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla SINECOD kullandıysanız:

SINECOD'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor ve eczacı ile konuşunuz.


SINECOD'u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


Aşırı dozda SİNECOD alınması halinde şu belirtiler görülebilir: Uyku hali, bulantı, kusma, ishal, sersemlik ve tansiyon düşmesi. Bu etkiler doz azaltılınca veya tedavi kesilince ortadan kalkabilir. Eğer ilaç kesildiğinde bu etkiler devam ediyorsa doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

SİNECOD ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, SINECOD'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa SINECOD'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ciltte döküntü
Bu çok ciddi bir yan etkidir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin SINECOD'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Uyku hali
• Bulantı
• İshal
Bunlar SINECOD'un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. SINECOD'un saklanması

SINECOD'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SINECOD'u kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SINECOD'u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Novartis Ürünleri
34912 Kurtköy-İstanbul

Üretim Yeri :

Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz

Bu kullanma talimatı onaylanmıştır.


(gün.ay.yıl)


İlaç Bilgileri

Sinecod şurup

Etken Maddesi: Butamirat sitrat

Atc Kodu: R05DB13

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Sinecod şurup-KT
 • Sinecod şurup-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.