Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Strattera 10 mg kapsül Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Psikoanaleptikler » Psikostimülan İlaçlar » Santral Etkili Sempatomimetikler » Atomoksetin HCL

KULLANMA TALİMATI

STRATTERA® 10 mg kapsül Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Atomoksetin.
Her kapsül 10 mg atomoksetine eşdeğer miktarda atomoksetin hidroklorür içerir.

• Yardımcı maddeler:

Prejelatinize nişasta, dimetikon, jelatin, sodyum lauril sülfat ve şeilak ve siyah demir oksit (El 72) içeren siyah gıda mürekkebi, titanyum dioksit (El 71)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. ilaç hakkında size/çocuğunuza önerilen dozundışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

_

Bu Kullanma Talimatında:

L STRA TTERA nedir ve ne için kullanılır?


2. STRA TTERA kullanmadan Önce dikkat edilmesi gerekenler


3. STRA TTERA nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.STRA TTERA *nın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. STRATTERA nedir ve ne için kullanılır?

STRATTERA kapsüller opak beyaz renkte olup, kapsül kapağmda “Lilly 3227” ve gövdesinde “10 mg” siyah mürekkep baskı bulunur. Her kutuda 28 kapsül vardır.
STRATTERA beyinde noradrenalin miktarını artıran atomoksetin isimli etkin maddeyi içeren bir ilaçtır. Noradrenalin, beyinde doğal olarak üretilen bir kimyasal olup, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan hastalarda dikkati artırır ve düşünmeden hareket etmeyi ve aşırı hareketliliği azaltır. Bu ilaç DEHB belirtilerini kontrol etmek için reçete edilmiştir. STRATTERA'nm bağımlılık yaptığı gösterilmemiştir.
STRATTERA, 6 yaş ve üzerindeki çocuklarda DEHB tedavisinde, ergenlik çağındakilerde ise psikolojik, eğitimsel ve sosyal önlemlerin dahil olduğu daha kapsamlı bir tedavi programının parçası olarak kullanılan ve uyarıcı olmayan bir ilaçtır.
STRATTERA kullanmaya başladıktan sonra belirtilerin tamamen düzelmesi birkaç haftayı alabilir.
Küçük yaşta tedavisine başlanan kişilerin yetişkin olduğunda da STRATTERA kullanmaya devam etmesi uygun olabilir. Uzman doktorunuz size bu konu hakkında tavsiyede bulunacaktır.

2. STRATTERA'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler STRATTERA'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer, atomoksetine veya STRATTERA'nın içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız varsa).
• Eğer, son iki hafta içinde fenelzin gibi monoamin oksidaz inhibitörü (MAOİ) adı verilen ilaçlardan kullandıysanız. MAOİ bazen depresyon ve diğer zihinsel sağlık problemleri için kullanılmaktadır. STRATTERA'yı MAOİ ile birlikte kullanmak ciddi veya hayatı tehdit edici yan etkilere yol açabilir (STRATTERA kullanımına son verdikten en az 14 gün sonra MAOİ kullanmaya başlayabilirsiniz).
• Eğer, göz içi basıncının artması (dar açılı glokom) olarak adlandırılan göz hastalığınız varsa.
• Belirtisi olan kalp damar (kardiyovasküler) hastalığınız varsa, orta ya da ciddi yüksek
tansiyonunuz varsa veya kalp atım hızınızın (nabzınızın) ve/veya tansiyonunuzun artmasından etkilenebilecek ciddi kalp damar (kardiyovasküler) bozukluklarınız varsa (STRATTERA kalp atım hızınızın artmasına ve/veya tansiyonunuzun artmasına neden olabilir),
• Eğer böbrek üstü bezlerinizde tümör varsa (feokromositoma)
• Beyinde kan damarlarınızda herhangi bir problem varsa

STRATTERA 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

STRATTERA'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Eğer, karaciğer ile ilgili probleminiz varsa veya geçmişte olduysa. Daha düşük bir doza gereksinimiz olabilir.
• Eğer, kalp ile ilgili problemleriniz veya kalp atımlarınızda artış varsa. STRATTERA kalp atım hızınızı (nabzı) artırabilir. Kalp bozuklukları olan hastalarda ani ölüm bildirilmiştir.
• Eğer, düşük tansiyonunuz varsa. STRATTERA düşük tansiyonlularda baş dönmesi ve baygınlığa neden olabilir.
• Eğer tansiyonunuzdaki veya kalp atım hızınızdaki (nabzınızdaki) ani değişikliklerle ilgili sorunlarınız varsa.
• Tansiyonunuzun veya kalp atım hızınızın artmasıyla kötüleşebilen yüksek tansiyon, kalp atışının hızlanması veya kalp damar (kardiyovasküler) ya da beyin damar (serebrovasküler) hastalığınız varsa.
• Eğer, kalp damar hastalığınız varsa veya daha önce felç geçirdiyseniz.
• Eğer, geçmişinizde sara (epilepsi) veya herhangi bir nedenle geçirilmiş nöbetler varsa. STRATTERA nöbet sıklığında artışa neden olabilir.
• Gerçek olmayan şeylere inanma veya şüpheci olma gibi psikotik reaksiyonlar, sesler duyma veya olmayan şeyleri görme gibi halüsinasyonlar, mani (anormal davranışlara neden olabilen mutlu olma veya aşırı heyecan) ve huzursuzluk dahil olmak üzere, seyrek olarak ciddi psikiyatrik İstenmeyen etkilerin görülme olasılığı vardır.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
STRATTERA'yı almaya başlamadan önce ve STRATTERA'yı aldığınız dönem boyunca tansiyonunuz ve kalp atım hızınız (nabzınız) ölçülmeli ve var olan veya altta yatan kalp damar (kardiyovasküler) ya da beyin damar (serebrovasküler) hastalıklarınız araştırılıp takip edilmelidir.

STRATTERA'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

STRATTERA'yı aç veya tok karnına kullanabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Eğer hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız ya da hamile kalmayı planlıyorsanız, STRATTERA kullanmadan önce doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.
• STRATTERA, doktorunuz tavsiye etmediği sürece hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


STRATTERA'nın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle, eğer emziriyorsanız STRATTERA kullanmamalısınız ya da emzirmeyi bırakmalısınız.

Araç ve makine kullanımı

STRATTERA kullandıktan sonra kendinizi yorgun veya uykulu hissedebilirsiniz. STRATTERA'nın sizi nasıl etkilediğinden emin oluncaya kadar araç veya herhangi bir ağır makine kullanırken dikkatli olmalısınız. Eğer kendinizi yorgun veya uykulu hissediyorsanız araç veya tehlikeli makine kullanmayınız.

STRATTERA^nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

STRATTERA kapsüller açılmamalıdır. STRATTERA gözü tahriş edebilir. Eğer kapsül açılıp içindeki toz gözle temas ederse, etkilenen göz derhal su ile yıkanmalı ve tıbbi yardım alınmalıdır. Kapsül içeriği ile temas eden eller ve vücudun diğer kısımları hemen yıkanmalıdır.
Bu tıbbi ürün her kapsülde 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermediği kabul edilebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

STRATTERA MAOİ-inhibitÖrleri adı verilen ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.
“STRATTERA'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ” bölümüne bakınız.
Eğer STRATTERA'yı aşağıda örnekleri verilen bazı İlaçlarla birlikte kullanırsanız, bu ilaçlarla veya STRATTERA ile olan tedavi etkilenebileceğinden dikkatli olunmalıdır.
• Tansiyonu yükselten ilaçlar ya da tansiyonu kontrol etmede kullanılan ilaçlar. STRATTERA tansiyonu etkileyebilir.
• Noradrenalİnİn tesirini etkileyen imipramin, venlafaksin ve mirtazapin gibi antidepresan ilaçlar veya psödoefedrin veya fenilefrin gibi burun tıkanıklığını giderici ilaçlar (dekonjestan). STRATTERA da noradrenalin düzeylerini (miktarını) değiştirir..
• Ruh sağlığı tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (antipsikotikler, manik depresyon için lityum
ve trisiklik antidepresanlar gibi), kalp ritminin kontrolünde kullanılan ilaçlar (kinidin ve
amiodaron gibi), kandaki tuz konsantrasyonunu değiştiren ilaçlar (tiazid diüretikleri gibi), metadon, meflokin (sıtmanın önlenmesi ve tedavisi için) ve bazı antibiyotikler (eritromisin ve moksifloksasin gibi). Bu ilaçlar STRATTERA ile birlikte kullanıldığında anormal kalp ritmi riskinin artmasına sebep olabilir.
• Nöbet riskini artırdığı bilinen ilaçlar. Buna antidepresanlar, bazı antipsikotik ilaçlar, bupropion (sigara bırakma tedavisi için kullanılan), sıtma ilaçları ve bazı ağrı kesiciler (tramadol gibi) dahildir. STRATTERA kullanımı nöbet sıklığında artışa yol açabilir.
STRATTERA'nın vücutta parçalanması diğer ilaçlardan etkilenebilir ve bu da STRATTERA'nm vücutta normalden daha uzun süre kalabileceği anlamına gelir. Buna, fluoksetin ve paroksetin gibi bazı antidepresanlar ya da kinidin ve terbinafm gibi diğer ilaçlar örnek olarak verilebilir. Doktorunuz ilaç dozunu ayarlama ya da daha yavaş şekilde doz artırma ihtiyacı duyabilir.
STRATTERA, astım tedavisinde kullanılan bir ilaç olan salbutamole ve diğer benzer ilaçlara karşı vücudunuzun reaksiyonunu değiştirebilir. Eğer STRATTERA ile birlikte, nebulizörie veya ağızdan (örneğin şurup veya tablet) salbutamol kullanıyorsanız veya salbutamol enjeksiyonu yapıyorsanız kalbinizin yarışır gibi attığını hissedebilirsiniz; ancak bu astımınızı daha da kötüleştirmez. Eğer nebulizörie, ağızdan veya enjeksiyon şeklinde salbutamol kullanıyorsanız STRATTERA kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz. Eğer sadece inhaler kullanıyorsanız endişe etmenize gerek yoktur.
Doktorunuz, diğer ilaçlarınız ile birlikte STRATTERA kullanıp kullanamayacağınıza karar verecektir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. STRATTERA nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar;

STRATTERA'yı her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. Bu genellikle, sabahları ve öğleden sonra geç saatte veya akşam üzeri alınan günde 1 veya 2 kapsüldür.
Doktorunuz size ne kadar STRATTERA kullanmanız gerektiğini kilonuza göre hesaplayarak söyleyecektir. Doktorunuz, aşağıdaki talimatlara göre STRATTERA dozunu artırmadan önce normalde tedavinize daha düşük dozla başlayacaktır;

6 yaş ve üzerindeki çocuklar ve ergenler:

- Vücut ağırlığı 70 kg'a kadar olanlar: STRATTERA'ya günlük toplam yaklaşık 0.5 mg/kg vücut ağırlığı olarak başlanmalı ve bu doza en az 7 gün boyunca devam edilmelidir. Doktorunuz daha sonra bunu günlük yaklaşık 1.2 mg/kg vücut ağırlığı olan devam dozuna artırabilir.
- Vücut ağırlığı 70 kg'ın üzerinde olanlar; STRATTERA'ya günlük 40 mg dozda başlanmalı ve bu doza en az 7 gün boyunca devam edilmelidir. Doktorunuz daha sonra bunu günlük 80 mg devam dozuna artırabilir. Doktorunuzun size günlük reçete edebileceği en yüksek doz 100 mg'dır.
STRATTERA kullanan bir çocuk tedaviye başladıktan sonra biraz kilo kaybedebilir. Doktorunuz çocuğunuzun boyu ve kilosunu takip edecektir. Eğer çocuğunuz beklendiği gİbi büyümüyor ve kilo almıyorsa doktorunuz çocuğunuzun kullanacağı dozu değiştirebilir ya da STRATTERA kullanımını bir süre için durdurabilir.

Uygulama yolu ve metodu;

STRATTERA ağız yoluyla kullanım içindir. Kapsülünüzü su ile birlikte bütün olarak yutunuz.
• STRATTERA'yı aç veya tok karnına alabilirsiniz.
• STRATTERA kapsülleri hergün aynı saatte almanız, ilacınızı ne zaman alacağınızı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

Değişik yaş grupları:

6 yaşm altmdaki çocuklarda kullanımı:

STRATTERA, 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yeterli veri yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Yeterli veri yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Eğer karaciğeriniz ile ilgili probleminiz varsa doktorunuz ilacınızı daha düşük dozda reçete edebilir.
Doktorunuz STRATTERA ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedavinizi erken kesmeyiniz.

Eğer STRATTERA'mn etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla STRATTERA kullandıysanız:

STRA TTERA 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Doktor veya eczacınıza kaç tane kapsül aldığınızı söyleyiniz. Aşırı dozla birlikte en yaygın bildirimi yapılan belirtiler uyuklama, huzursuzluk, titreme, anormal davranış ve mide ve bağırsakta görülen belirtilerdir.

STRATTERA'yı kullanmayı unutursanız

Eğer bir dozu atladıysanız, unuttuğunuz dozu hemen alınız; ancak 24 saatlik süre içinde size önerilen günlük toplam dozdan fazla kullanmamalısınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


STRATTERA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

STRATTERA kullanmayı durdurursanız normalde hiç bir yan etki ile karşılaşmazsınız ancak tedaviyi sonlandırmadan önce doktorunuzla konuşunuz.

4> Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, STRATTERA'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.
Bu kullanma talimatındaki yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır. Çok yaygm : 10 hastanm en az 1 'inde görülebilir.
Yaygın : lOhastanm l'indenaz, fakat 100 hastanm Tinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanm Tinden az, fakat 1,000 hastanm Tinden fazla görülebilir.
Seyrek : 1,000 hastanın 1 ' inden az görülebilir.
Çok seyrek : 10,000 hastanın 1 ' inden az görülebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, STRATTERA'yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın olmasa da STRATTERA ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabilir.
• Yüzün ve boğazm şişmesi
• Nefes almada zorluk
• Kurdeşen (küçük kabartı şeklinde deride parça parça kaşıntı)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin STRATTERA'ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• İdrarın koyulaşması
• Derinin ve gözlerin sarılaşması
• Kaburgalarınızın sağ alt tarfına elinizle bastırdığınızda karın ağrısı (hassasiyet)
• Açıklanamayan şekilde mide bulantısı
• Yorgunluk
• Kaşıntı
• Grip benzeri belirtilerle çökkünlük hissi
Çok seyrek olarak karaciğer hasarı bildirilmiştir.
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

18 yaşın altındaki hastalar aşağıdakiler gİbi yan etkilerde artan riske sahiptir:
• İntihar düşüncesi
• Düşmanlık (genelde saldırganlık, karşıt gelme davranışları ve kızgınlık)
• Duygusal değişkenlik
Diğer psikotrop ilaçlarda olduğu gibi, seyrek görülen, ciddi psikiyatrik yan etkilerin oluşabileceğini de bilmelisiniz. STRATTERA'nm bu yaş grubunda büyüme, olgunlaşma ve bilişsel ve davranışsal gelişimin uzun süreli etkileri henüz kanıtlanmamıştır.
Bazı hastalarda ciddi olabilen anormal kalp ritmi ve nöbetler bildirilmiştir. Eğer kalple ilgili bir problemden şüphe ederseniz ya da nöbet geçirirseniz, doktorunuza başvurunuz.
Çok yaygın yan etkiler
• Baş ağrısı
• İştah azalması (aç hissetmeme)
• Kusma
• Bulantı
• Midede ağrı (karın)
• Uyuklama
• Kalp atım hızının (nabzın) artması
• Tansiyonun yükselmesi
Bu etkiler bir süre sonra ortadan kaybolabilir.
Yaygm yan etkiler İştah kaybı Sinirlilik hali
Duygu durumu değişiklikleri Uykusuzluk Sersemlik Halsizlik Kabızlık Hazımsızlık
Dermatit (ciltte şişme kızarma ve kaşıntı ile görülen bir tür deri hastalığı) Döküntü Yorgunluk Kilo kaybı
Yaygın olmayan yan etkiler
• Çok hızlı kalp atımı ya da böyle hissedilmesi (çarpıntı)
• İntihar düşüncesi veya intihara teşebbüs
• Saldırganlık
• Düşmanlık
• Duygusal değişkenlik
• Sabah erken uyanma
• Bayılma
• Titreme
• Migren
• Göz bebeklerinin (gözün koyu renkli merkezi) büyümesi
• Derinin kaşınması
• Terlemenin artması
• Kuvvetsizlik, güçten düşme
• Alerjik reaksiyonlar
Çok yaygın yan etkiler
• İştah azalması (aç hissetmeme)
• Uykusuzluk
• Ağız kuruluğu
• Bulantı
• Kalp atım hızının (nabzın) artması
• Tansiyonun yükselmesi
Yaygın yan etkiler Cinsel ilgide azalma Uyku bozukluğu Sersemlik Baş ağrısı
Ellerde veya ayaklarda karıncalanma ya da uyuşukluk Titreme Kabızlık
Midede ağrı (karın)
Hazımsızlık
Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik Sıcak basması
Çok hızlı kalp atımı ya da böyle hissedilmesi
Dermatit (ciltte şişme kızarma ve kaşıntı ile görülen bir tür deri hastalığı) Terlemenin artması Döküntü
İdrar yapma problemleri Prostat bezinde enflamasyon (prostatit)
Erkeklerde kasık ağrısı Sertleşme sağlayamama Sertleşmenin sürdürülememesi
Meni (sperm) boşalma bozukluğu (ejakülasyon bozukluğu)
Anormal orgazm
Adet sancıları ve adet düzensizliği Yorgunluk Halsizlik Üşüme Kilo kaybı
Yaygın olmayan yan etkiler
• Sabah erken uyanma
• Bayılma
• Migren
• El ve ayak parmaklarında soğukluk
• Meni (sperm) boşalması kaybı (Ejakülasyon kaybı)
• Alerjik reaksiyonlar

Sıklığı bilinmeyen diğer olası yan etkiler:

• Sesler duyma veya var olmayan şeyleri görme (halüsinasyonlar) gibi psikotik belirtiler, doğru olmayan şeylere inanma ya da şüpheci olma Ruhsal çöküntü (depresyon ve depresif ruh hali)
Yetişkinlerde saldırganlık
Yetişkinlerde intihar düşüncesi veya intihara teşebbüs Yetişkinlerde düşmanlık Yetişkinlede duygusal değişkenlik Kaygı veya endişe duyma Huzursuzluk Tikler Nöbet
Dokunma hassasiyetinde azalma
Ergenlerde ve çocuklarda yanma, karıncalanma, kaşıntı veya sızlama gibi normal olmayan deri hissi
Ergenler ve çocuklarda idrar yapma problemleri Erkek ergenler ve çocuklarda kasık ağrısı Sertleşmenin uzaması ve ağrılı olması
Kan dolaşımının zayıf olması sonucu el ve ayak parmaklarının uyuşması ve solgun bir renk alması (Raynaud's)
Karaciğer fonksiyon testlerinde normal olmayan değerler, sarılık, karaciğer iltihabı QT aralığı uzaması

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. STRATTERA'nın saklanması

STRATTERA 'yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25”C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra STRATTERA 'yı kullanmayınız.


mEğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz STRATTERA'yı kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız STRATTERA 'yi şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.


Ruhsat sahibi:

Lilly İlaç Ticaret Limited Şirketi
Kuşbakışı Cad. Rainbow Plaza No:4 Kat:3 34662 Altunizade - İstanbul

Üretici:Lilly del Garibe Inc. Carolina - Puerto Rico
Bu kullanma talimatı /...../..........tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Strattera 10 mg kapsül

Etken Maddesi: Atomoksetin hidroklorür

Atc Kodu: N06BA09

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Strattera 10 mg kapsül-KT
 • Strattera 10 mg kapsül-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Strattera 10 Mg 28 Kapsül
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.