Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

GALIPTIN MET 50 / 850 mg film kaplı tablet Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Diyabet (Şeker Hastalığı) İlaçları » Oral Antidiyabetik İlaçlar » Kombinasyonlar » Vildagliptin ve Metformin

KULLANMA TALİMATI GALIPTIN MET® 50 / 850 MG FILM KAPLı TABLET AĞıZDAN ALıNıR.

•Etkin maddeler:


50 mg vildagliptin ve 850 mg metformin hidroklorür içerir.

•Yardımcı maddeler:


Titanyum dioksit, sarı demir oksit, hipromelloz, hidroksipropilselüloz, magnezyum stearat, makrogol 4000, talk.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında_yüksek veya düşükdoz kullanmayınız._

yüksek veya düşük

doz kullanmayınız.

_

Bu Kullanma Talimatında:

1. GALIPTIN MET NEDIR VE NE IÇIN KULLANıLıR?


2. GALIPTIN MET'I KULLANMADAN ÖNCE DIKKAT EDILMESI GEREKENLER


3. GALIPTIN MET NASıL KULLANıLıR?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. GALIPTIN MET'IN SAKLANMASı


Başlıkları yer almaktadır.

1. GALIPTIN MET NEDIR VE NE IÇIN KULLANıLıR?

GALIPTIN MET, 60, 120 ve 180 film kaplı tablet içeren blister ambalajda takdim edilmektedir.
Açık sarı, kenarları oval şekilde kesilmiş GALIPTIN MET film kaplı tabletlerin bir yüzünde "NVR", diğer yüzünde "SEH" yazısı bulunur.
Her bir film kaplı tablet 50 mg vildagliptin ve 850 mg metformin hidroklorür içerir.
Bu maddelerin ikisi de 'oral antidiyabetikler' adını taşıyan bir ilaç grubuna dahildir.

GALIPTIN MET, TIP II DIYABETIN TEDAVISINDE KULLANıLAN BIR ILAÇTıR. DAHA ÖNCE VILDAGLIPTIN VE METFORMIN HIDROKLORÜR BIRLIKTE KULLANıLARAK TEDAVI EDILMIŞ YA DA TEK BAŞıNA METFORMIN HIDROKLORÜR VEYA VILDAGLIPTIN ILE YETERLI DERECEDE KONTROL SAĞLANAMAMıŞ OLAN HASTALARA DIYETLE BIRLIKTE VERILIR.

GALIPTIN MET, KANDAKI ŞEKER DÜZEYININ KONTROL EDILMESINE YARDıMCı OLUR. BU TÜR ILAÇLAR, ORAL ANTIDIYABETIKLER ADıYLA BILINIR.

Vücut yeterli miktarda insülin üretemiyorsa ya da vücudun ürettiği insülin işlevini gerektiği şekilde yerine getiremiyorsa Tip II diyabet gelişir. Vücudun çok fazla glukagon ürettiği durumlarda da Tip II diyabet gelişebilir.
İnsülin, özellikle yemeklerden sonra kandaki şeker düzeyinin düşürülmesine yardımcı olan bir maddedir. Glukagon, karaciğerde şeker üretimini tetikleyerek kan şekeri düzeyinin yükselmesine neden olan bir maddedir. Bu maddelerin ikisi de pankreas tarafından üretilir.

GALIPTIN MET, PANKREASıN DAHA FAZLA INSÜLIN VE DAHA AZ GLUKAGON ÜRETMESINI SAĞLAYARAK (VILDAGLIPTININ ETKISI) VE VÜCUDUN ÜRETTIĞI INSÜLINI DAHA IYI KULLANMASıNA YARDıMCı OLARAK (METFORMIN HIDROKLORÜRÜN ETKISI) ETKI EDER. GALIPTIN MET, KAN ŞEKERI DÜZEYININ KONTROLÜNE YARDıMCı OLUR.

GALIPTIN MET TEDAVISI GÖRÜRKEN, SIZE TAVSIYE EDILMIŞ OLAN DIYETE VE/VEYA EGZERSIZE UYMAYA DEVAM ETMENIZ ÖNEMLIDIR.

2. GALIPTIN MET'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler GALIPTIN MET'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer:
• Vildagliptin, metformin hidroklorür ya da GALIPTIN MET'in diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa
• Hızlı kilo kaybı, bulantı ya da kusmayı da içeren bir şeker hastalığı komplikasyonu (Diyabetik ketoasidoz) veya şeker koması gibi ciddi şeker hastalığı komplikasyonlarınız varsa veya bunları daha önce yaşadıysanız
• Yakın zamanda kalp krizi geçirdiyseniz, kalp yetmezliğiniz varsa, şok dahil olmak üzere ciddi kan dolaşımı sorunlarınız ya da kalp sorunlarına işaret edebilecek olan solunum güçlüğünüz varsa
• Böbreklerinizde herhangi bir sorun varsa (orta ve ağır düzeyde)
• Enjekte edilebilen bir boyanın kullanıldığı özel bir röntgen tipi (Kontrastlı röntgen filmi) çektirecekseniz (bkz. “GALIPTIN MET'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ” bölümü)
• Karaciğer sorunlarınız varsa (orta ve ağır düzeyde)
• Aşırı miktarda alkol tüketiyorsanız (her gün ya da zaman zaman)
• Emziriyorsanız (bkz. “Hamilelik ve emzirme” bölümü)

GALIPTIN MET'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer:
• Aşağıdaki semptomlardan biri ya da daha fazlası varsa GALIPTIN MET kullanmayı bırakınız: üşüme ve rahatsız hissetme, kas ağrısı, şiddetli bulantı ya da kusma, karın ağrısı, uykululuk hali veya sersemlik, hızlı soluk alma. Çok nadir olarak, metformin (GALIPTIN MET'in etken maddelerinden biri) alan hastalarda kandaki laktik asit miktarının çok fazla olması (laktik asidoz) durumu gözlenmiştir.
• Daha önce GALIPTIN MET kullanmış fakat karaciğer ile ilgili yan etkiler nedeniyle bırakmak zorunda kalmışsanız, yeniden GALIPTIN MET kullanmamalısınız.
• Şeker hastalığına bağlı deri lezyonları(yaraları) şeker hastalığının sık karşılaşılan bir komplikasyonudur. Doktorunuz tarafından size verilen deri bakımı talimatlarına uymanız önerilir. GALIPTIN MET kullanımı sırasında oluşabilecek ülserlere özellikle dikkat etmeniz önerilir. Bunlar görüldüğünde derhal doktorunuza danışmalısınız.
• Genel anestezi altında bir operasyon geçirecekseniz. Operasyondan önce ve sonraki birkaç gün boyunca GALIPTIN MET kullanmamalısınız. GALIPTIN MET'e yeniden başlamadan önce doktorunuza danışınız.
• Enjekte edilebilen bir boyanın kullanıldığı özel bir röntgen filmi (Kontrastlı röntgen filmi) çekilmesi nedeniyle GALIPTIN MET'i bıraktıysanız, yeniden başlamadan önce doktorunuza danışınız.
• GALIPTIN MET tedavisine başlamadan önce karaciğer fonksiyonunuzu değerlendiren bir test yapılacak ve ilk yılda üç ayda bir ve sonrasında periyodik olarak tekrarlanacaktır. Bu testler, karaciğer enzimlerindeki artış bulgularının mümkün olduğunca erken saptanabilmesi için yapılmaktadır.
• GALIPTIN MET tedavisi esnasında doktorunuz böbreklerinizin normal olarak çalışıp çalışmadığını, kan ve idrar şeker düzeylerinizi kontrol edebilir.
• GALIPTIN MET kullanan yaşlı hastaların (65-74 yaş) böbrek fonksiyonları düzenli olarak takip edilmelidir. Bu takip, böbrek sorunları olan hastalarda daha sık yapılmalıdır. 75 yaş ve üzeri hastaların GALIPTIN MET kullanmamaları önerilir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

GALIPTIN MET'in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

Tabletlerinizi yemekle birlikte ya da yemekten hemen sonra almanız önerilir. Bu, mide rahatsızlığı riskini azaltacaktır.
GALIPTIN MET kullanımı sırasında alkol kullanmaktan kaçınınız çünkü alkol laktik asidoz riskini artırabilir (bkz. “Olası yan etkiler nelerdir?” bölümü)

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız ya da hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz size, hamilelik sırasında GALIPTIN MET kullanılmasına eşlik edebilecek riskleri anlatacaktır. GALIPTIN MET hamilelik süresince kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


GALIPTIN MET tedavisi sırasında bebeğinizi emzirmemelisiniz.

Araç ve makine kullanımı

GALIPTIN MET kullanırken sersemlik hissederseniz, araç ya da makine kullanmayınız.

galiptin MET'in içeriinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

GALIPTIN MET içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Kalp hastalığı veya kan şekeriniz, böbrekleriniz veya kan basıncınızla ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılan aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini GALIPTIN MET ile birlikte kullanmayınız:
Genelde enflamasyonun tedavisinde kullanılan glukokortikoidler Genelde solunum hastalıklarının tedavisinde kullanılan beta-2 agonistler Şeker hastalığının tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar Diüretikler (idrar söktürücü ilaçlar olarak da bilinirler)
Genelde yüksek kan basıncının takibinde kullanılan ACE inhibitörleri Tiroidi etkileyen belli bazı ilaçlar Sinir sistemini etkileyen belli bazı ilaçlar

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. GALIPTIN MET NASıL KULLANıLıR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz tam olarak ne kadar GALIPTIN MET tablet kullanacağınızı size söyleyecektir.
Genel GALIPTIN MET dozu günde bir ya da iki tablettir. Günde iki tableti geçmeyiniz.
Tedaviye verdiğiniz yanıta bağlı olarak doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük bir doz önerebilir.
Doktorunuzun verdiği diyet önerilerine uymaya devam ediniz. Özellikle diyabetik kilo kontrolü diyeti yapıyorsanız, GALIPTIN MET kullanırken de buna devam ediniz.

Uygulama yolu ve metodu:

GALIPTIN MET yalnızca ağızdan kullanım içindir.
Tabletlerinizi yemekle birlikte ya da yemekten hemen sonra sabah bir ve akşam bir tablet almanız önerilir. Tableti yemekten hemen sonra almanız mide rahatsızlığı yaşama riskinizi azalacaktır.
Tabletler bir bardak suyla bütün olarak yutulmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

GALIPTIN MET'in 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanımıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle bu hastalarda GALIPTIN MET'in çocuklarda ve ergenlerde kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

GALIPTIN MET yaşlılarda, ancak herhangi bir böbrek sorununun olmadığı durumlarda kullanılmalıdır. Eğer yaşlıysanız doktorunuz böbrek fonksiyonunuzu yılda birkaç kez kontrol etmelidir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği :

Böbrek yetmezliği bulunan hastalarda GALIPTIN MET dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciger yetmezliği :

Karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda GALIPTIN MET dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer GALIPTIN MET'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla GALIPTIN MET kullandıysanız:

GALIPTIN MET'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


GALIPTINMET'i kullanmayı unutursanız

İlacınızı her gün aynı saatlerde almanız önerilir. GALIPTIN MET almayı unutursanız, anımsar anımsamaz alın. Bunun ardından bir sonraki dozu gereken zamanda alın. Ancak ilacı almayı unuttuğunuzu, bir sonraki dozun alınma saatine çok yakın bir saatte anımsarsanız, atladığınız dozdan vazgeçin.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


GALIPTIN MET ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi kesmeyiniz. Bu ilacı ne kadar süre ile kullanmanız gerektiği konusunda sorularınız varsa, doktorunuzla konuşunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi GALIPTIN MET'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, GALIPTIN MET'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Yüzde, dilde ya da boğazda şişme, yutma güçlüğü, solunum güçlüğü, ani başlangıçlı döküntü ya da ürtiker (“anjiyoödem” adı verilen şiddetli alerjik reaksiyon semptomları).
• Karaciğer hastalığını (hepatit) işaret edebilecek olan ciltte ve gözlerde sararma, bulantı, iştah kaybı, koyu renkli idrar
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kontrol edilemeyen titreme
• Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler
• Uykululuk hali ya da sersemlik, şiddetli bulantı ya da kusma, karın ağrısı, düzensiz kalp atımı ya da derin hızlı soluk alma gibi kanda laktik asit yükselmesine bağlı olarak görülen belirtiler (laktik asidoz)
• Kan şekerinin düşmesi
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Bulantı Kusma İshal
Karın ağrısı İştah kaybı Sersemlik Baş ağrısı Metalik tat Kabızlık
Ellerde, ayak bileğinde ya da ayaklarda şişme (ödem)
Eklem ağrısı
Boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ateş Yorgunluk Ciltte kızarıklık Kaşıntı
Kanda B12 vitamini düzeyinin düşmesi (soluk renk, yorgunluk ve hafıza bozuklukları gibi belirtiler görülebilir)
Bunlar GALIPTIN MET'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. GALIPTIN MET'in saklanması

GALIPTIN MET'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GALİPTİNMET'i kullanmayınız / son kullanma tarihinden önce kullanınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz GALIPTIN MET'i kullanmayınız.
Farmanova Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi SURYAPI &AKEL İş Merkezi Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Sinan Eroğlu Caddesi No:6 34805 Kavacık - Beykoz / İstanbul

Ruhsat Sahibi:Üretici:Novartis Pharma Stein AG, Schaffhauserstrasse, CH-4332 Stein, İsviçre

Bu kullanma talimatı 30.03.2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

GALIPTIN MET 50 / 850 mg film kaplı tablet

Etken Maddesi: vildagliptin, metformin hidroklorür

Atc Kodu: A10BD08

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.