Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Avil Merhem %1.25 Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Sistemik Antihistaminikler » Sistemik Antihistaminik İlaçlar » Sübstitüe Alkilamin » Feniramin

AVİL merhem %1.25 Deri üzerine uygulanır.

• Etkin madde: 1

g merhem; su/yağ emülsiyonunda 12.5 mg feniramin hidrojen maleat içerir.

• Yardımcı maddeler:

Macrogol (PEG) 2000, macrogol (PEG) 400, beyaz petrolatum, macrogol 35 (Cremophor EL), essence lilac 133.375/B, deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihti^yaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlacınız hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

_

Bu Kullanma Talimatında:

¦


1. A VIL nedir ve ne için kullanılır?


2. A VİL 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. AVIL nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. A VİL 'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır

.

1.AVİL nedir ve ne için kullanılır?

AVİL, feniramin hidrojen maleat isimli etkin maddeyi içeren ve alerjik hastalıklara karşı etkili bir ilaçtır.
AVİL; beyaza yakın renkte, homojen, pürüzsüz yüzeyli merhemdir. 25 g' lık aluminyum tüp içeren karton kutuda sunulmuştur.
AVİL; kaşıntı, kızarıklık ve şişkinlik gibi şikayetlerin bulunduğu:
- Alerjik deri hasarları (örn. kurdeşen)
- Böcek sokmaları ve ısırıklar
- Güneş yanığı
- Birinci derecede yanıklar
- Nörodermatit (bir tür deri hastalığı) de dahil olmak üzere egzamaların tedavisinde kullanılır.

2. AVİL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AVİL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
Feniramin hidrojen maleat veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız varsa.

AVİL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Üreme ve idrar yolu bölgelerinde kullanım durumunda, içerdiği mineral yağ prezervatifin yırtılmasına ve sızıntıya neden olabilir. Bu yüzden AVİL ile prezervatifin temasından kaçınılmalıdır.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

AVİL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Deri üzerine sürülerek uygulandığından, yiyecek ve içeceklerle etkileşmesi beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza v^-ya eczacınıza danışınız.


Doktorunuz AVİL tedavisinin faydaları, risklerinden daha ağır basıyorsa bu ilacı size uygulayacaktır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emziriyorsanız, AVİL kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Sistemik olarak uygulandığında, hastaların şehir trafiğine aktif olarak katılmalarını ve bazı araç/makineleri kullanmalarını güçleştirecek kadar reaksiyon kabiliyetini azalttığı bilindiğinden dikkatli olunmalıdır.

AVİL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

AVİL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Herhangi bir ilaç etkileşmesi görülmemiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.AVİL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

AVİL'i her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Merhem hasta olan cilt üzerine ince bir tabaka halinde hasarın veya kaşıntının şiddetine göre günde birkaç kez sürülür. Merhem kalıntıları su ile kolaylıkla temizlenebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

Deri üzerine sürülerek uygulanır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

AVİL 4 hafta ile 1 yaş arası bebekler ile küçük çocuklarda geniş cilt alanlarına sürülmemelidir.

Yaşlılarda kullanımı:

AVİL'in yaşlılarda kullanımına ilişkin özel bir bilgi yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği/ Karaciğer yetmezliği

AVİL'in böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin özel bir bilgi yoktur.

Eğer AVİL'in etkisinin çok güçlü v^-ya zayıf olduğuna dair bi^ izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla AVİL kullandıysanız:

Antihistaminiklerin (alerji ilaçları) yüksek dozlarda kullanılması özellikle çocuklar için tehlikelidir. Hekime danışılmadan kullanılmamalıdır.

AVİL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


AVİL'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


AVİL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

AVİL tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

4.Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi AVİL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir .
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor : Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.

Sinir sistemi hastalıkları

Bilinmiyor: Geniş vücut yüzeylerine uygulanması uyku hali gibi sistemik yan etkilere neden olabilir.
Küçük çocuklarda önerilenin üzerinde doz uygulanması huzursuzluğa yol açabilir.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Bilinmiyor: Geniş vücut yüzeylerine uygulanması aşırı duyarlılık reaksiyonu (örn. deride) gibi sistemik yan etkilere neden olabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5.AVİL'in saklanması

AVİL 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz AVİL'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AVİL 'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. Küçükbakkalköy Mh. Şehit Şakir Elkovan Cad. N:2 34750 Kadıköy/İstanbul

Üretim yeri:

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı 9.Cad. No:1 41400 Gebze/Kocaeli

Bu kullanma talimatı gg.aa.yyyy ' de onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Avil Merhem %1.25

Etken Maddesi: Feniramin Hidrojen Maleat

Atc Kodu: R06AB05

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Avil Merhem %1.25-KT
 • Avil Merhem %1.25-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Avil %1,25 25 Gr Merhem
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.