Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Avil Şurup 15mg/5ml Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Sistemik Antihistaminikler » Sistemik Antihistaminik İlaçlar » Sübstitüe Alkilamin » Feniramin

KULLANMA TALİMATI

AVİL şurup 15 mg/5 mİ Ağız yolu ile alınır.

• Etkin madde:

Her ölçek (5 ml) 15 mg feniramin hidrojen maleat içerir.

• Yardımcı maddeler:

Şeker, metil paraben, propil paraben, pharmaroma, distile su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlacınız hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

_

Bu Kullanma Talimatında:


1. A VİL nedir ve ne için kullanılır?


2. A VİL 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. A VİL nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. A VİL 'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır1.AVİL nedir ve ne için kullanılır?

AVİL, feniramin hidrojen maleat isimli etkin maddeyi içeren ve alerjik hastalıklara karşı etkili bir ilaçtır.
AVİL; berrak, hemen hemen renksiz, sarımtırak sıvıdır. 5 ml'sinde 15 mg etkin madde içeren şurup ve 5 ml'lik ölçü kaşığı ile birlikte 100 ml'lik şişelerde sunulmuştur.
AVİL; akıntılı mukoza iltihabında ve sulanan egzamalarda sıvı sızıntısını azaltmak için, kurdeşen, ani aşırı duyarlılık reaksiyonları ve alerji sonucu yüz ve boğazda oluşan şişliğin tedavisinde kullanılır.

2. AVİL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AVİL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Feniramine karşı aşırı duyarlılığınız var ise,
• Hamileyseniz ya da emziriyorsanız,
• Hasta 1 yaşından küçükse,
• Astım dahil alt solunum yolları hastalıklarınız var ise,
• Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörü denilen ilaçlar ile tedavi görüyor iseniz.

AVIL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• İdrar kesenizde bir miktar artık idrar kalmasına neden olan prostat bezinde büyüme, dar açılı göz tansiyonu (glokom), tıkanıklık oluşmuş mide ülseri (stenozlu peptik ülser), midenin piloroduodenal (bağırsağa açılan) kısmında tıkanma, idrar kesesinin boyun kısmında tıkanma, tiroid hormonu yüksekliği gibi hastalıklarınız var ise
• 60 yaşında veya üzerinde iseniz
• Kalp-damar hastalıklarınız veya yüksek tansiyonunuz var ise
• Bu ilacın kullanılması durumunda görme bozukluğuna rastlanması ve dar açılı göz tansiyonunda, göz içi basıncının yükselmesi mümkündür; böyle durumlarda bir göz uzmanı tarafından kontrol edilmelisiniz.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

AVİL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

AVİL'in yemeklerden sonra alınması önerilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ve^ya eczacınıza danışınız.


Hamileyseniz, AVİL kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emziriyorsanız, AVİL kullanmayınız

Araç ve makine kullanımı

AVİL reaksiyon kabiliyetini azalttığından şehir trafiğine aktif olarak katılınmamalı ve araç/makine kullanılmamalıdır. İlacın alınış zamanı ve dozu çalışma zamanınıza ve tarzına uygun olmalıdır.

AVİL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Şeker hastaları, AVİL'in bir ölçeğinde (5 ml) 1.75 g glukoza eşdeğer karbonhidrat içeriğini göz önünde tutmalıdırlar. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Merkezi sinir sistemi üzerinde etkili ilaçların, örn. güçlü yatıştırıcılar (trankilizanlar), uyku vericiler (hipnotikler), sakinleştiriciler (sedatifler), endişe giderici ilaçlar (anksiyolitik ilaçlar), afyon benzeri ağrı kesiciler (opioid analjezikler),
• Ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar (nöroleptikler),
• Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörü denilen ilaçların ve alkolün etkisini artırdığından birlikte kullanılmamalıdır.

Eğ^-r reçeteli ya da reçetesiz h^^hangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.AVİL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

AVİL'i her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir.
AVİL şurup özellikle çocuklar için elverişlidir. Gençlere ve yetişkinlere günde 2-3 defa 12 ölçek verilir.

Uygulama yolu ve metodu:

AVİL ağız yoluyla alınır.
Şurup yemeklerden sonra alınmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

1-3 yaş arası çocuklar: Günde 2-3 defa 1/2 ölçek.
12 yaşına kadar olan çocuklar: Günde 2-3 defa 1 ölçek.

Yaşlılarda kullanımı:

60 yaş ve üzerindekilerde baş dönmesi ve tansiyon düşüklüğü (hipotansiyon) oluşturabileceğinden dikkatle uygulanmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği/ Karaciğer yetmezliği

AVİL'in böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin özel bir bilgi yoktur. Ağır karaciğer hastalığınız varsa doktorunuz ilacınızın dozunda ayarlama yapabilir.

Eğer AVİL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla AVİL kullandıysanız:

AVİL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


AVİL'i kullanmayı unutursanız

Eğer bir dozunuzu almayı unuttuysanız, doktorunuzu bilgilendiriniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


AVİL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

AVİL tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

4.Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi AVİL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, AVİL'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Alerjik (anaflaktik) şok; yutma ve nefes almada zorluğa yol açan yüz, dudaklar, ağızda ve boğazda şişme
• Kan basıncının düşmesi
• Kalp atım sayısının artması
• Anormal kalp kasılması (ekstra sistol); düzensiz kalp atımları, göğüste sıkışma
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin AVİL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Çarpıntı
• Seri ani kasılmalar
• Bronş salgılarının yoğunluğunda artış
• Sinir iltihabı (nevrit)
• Sık idrar yapma isteği, güç idrar yapma, idrar birikmesi
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Kaşıntı
• Aşırı duyarlılık
• Ağız ve boğazda kuruluk
• Aşırı terleme
• Baş ağrısı, baş dönmesi
• Uyuşukluk
• Sakinleşme, uyku hali
• Koordinasyon bozukluğu
• Yorgunluk, sersemlik
• Aşırı duyarlılık, rahatsızlık hissi, sinirlilik
• Titreme
• Uykusuzluk
• Aşırı hareketlilik (öfori)
• Karıncalanma
• Bulanık görme, çift görme
• Kulak çınlaması
• Burun tıkanıklığı
Bunlar AVİL'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5.AVİL'in saklanması

AVİL 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz AVİL'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AVİL 'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. Küçükbakkalköy Mh. Şehit Şakir Elkovan Cad. N:2 34750 Kadıköy / İstanbul

Üretim yeri:

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı 9.Cad. No:1 41400 Gebze/Kocaeli

Bu kullanma talimatı gg.aa.yyyy ' de onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Avil Şurup 15mg/5ml

Etken Maddesi: Feniramin Hidrojen Maleat

Atc Kodu: R06AB05

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Avil Şurup 15mg/5ml-KT
 • Avil Şurup 15mg/5ml-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Avil 15 Mg 100 Ml Şurup
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2017 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.