Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Foster 100µg/6µg aerosol inhalasyon çözeltisi Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Solunum Sisteminde Tıkanma - Astım İlaçları » Adrenerjikler (İnhalan) » Adrenerjikli Kombinasyonlar » Formoterol Kombinasyonları

KULLANMA TALİMATI
FOSTER® 100/6 mikrogram 120 dozluk Aerosol Inhalasyon Çözeltisi Ağız yolundan nefes ile alınarak kullanılır.

Etkin madde

: Beklometazon dipropiyonat, formoterol fumarat dihidrat

Yardımcı maddeler:

Norfluran (kloroflorokarbon CFC içermeyen bir itici gaz olan
HFA-134a), etanol, hidroklorik asit.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu


ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında


yüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında

:

1. FOSTER nedir ve ne için kullanılır?


2. FOSTER 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. FOSTER nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. FOSTER'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.
1. FOSTER nedir ve ne için kullanılır? ®
FOSTER bir ölçme valfi, aktüatör ve koruyucu kapaklı, Modulite® teknolojisi ile üretilmiş basınçlı inhalasyon çözeltisi ihtiva eden bir aluminyum aerosol kaptan (inhaler) oluşmaktadır.
Bu ilaç iki aktif madde içerir: beklometazon dipropiyonat, formoterol fumarat dihidrat. Her aerosol puf'u 100 mikrogram beklometazon dipropiyonat ve 6 mikrogram formoterol fumarat dihidrat ihtiva eder. Bu da ağızlıktan 84,6 mikrogram beklometazon dipropiyonat ve 5,0 mikrogram formoterol fumarat dihidrat verilmesi anlamına gelmektedir.
Her bir kutu 120 aerosol puf'u ihtiva etmektedir.
FOSTER içerdiği aktif maddeleri Modulite® teknolojisi ile doğrudan akciğerlerinize veren basınçlı bir inhaler yardımıyla kullanılan bir çözeltidir.
FOSTER, astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) gibi nefes yolu hastalıkları ile ilişkili nefes darlığı ve nefes yollarının daralmasını tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. Astım belirtilerine nefes yollarının iltihabı ve nefes yolu kaslarında meydana gelen kasılmalar yol açar.
Bu ilaçta iki aktif madde vardır. Birinci aktif madde olan beklometazon dipropiyonat kortikosteroidler olarak adlandırılan ve nefes yollarının iltihabını önleyen bir ilaçlar grubuna aittir.
İkinci aktif madde olan formoterol fumarat dihidrat ise uzun-etkili bronkodilatörler (nefes yolu genişleticileri) olarak adlandırılan ve nefes yollarının genişlemesine yardım eden bir ilaçlar grubuna aittir.
Her iki aktif madde birlikte astımlı ve KOAH'lı hastalarda görülen nefes darlığı, hırıltılı solunum ve öksürük gibi belirtilerin rahatlatılmasını sağlayarak daha kolay nefes aldırır ve ayrıca astım ve KOAH belirtilerinin önlenmesine yardımcı olur.
FOSTER şu kişiler ve amaçlar için geliştirilmiştir:
• Astım hastalarında astım belirtilerini düzeltmek ve kontrol altına almak,
• KOAH'lı hastalarda nefes alma problemlerini önlemek ve bronkodilatasyonu (bronşların genişlemesi) sağlamak
Önemli: FOSTER, akut (aniden başlayan) astım semptomlarınm/belirtilerinin/ ataklarının tedavisine uygun değildir.
2. FOSTER'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
FOSTER'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
• Eğer ürünün içerdiği aktif maddelere veya içerdiği diğer maddelere alerjiniz varsa ve,
• 12 yaş altındaki çocuklarda kullanmayınız.
FOSTER'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
• Eğer, ciddi bir kalp hastalığı, özellikle son dönemde yaşanmış bir kalp krizi (miyokard enfarktüsü), kalbi besleyen damarlarda hastalık veya kalp kaslarında şiddetli bir zaafiyet (konjestif kalp yetmezliği)
• Kalp atış hızında bir artış veya düzensizlik gibi kalp ritmi ile ilgili rahatsızlıklar, kalp kapağı bozukluğu veya belli elektrokardiyogram anormallikleri veya diğer bir kalp hastalıkları
• Kan damarlarında daralma (arteriyoskleroz başta olmak üzere okluzif arter hastalıkları) veya kan damarı duvarlarında anormal genişleme (anevrizma)
• Yüksek kan basıncı (yüksek tansiyon)
• Tiroid bezi aşırı çalışması
• Kontrol altında tutulması zor şeker hastalığı; yüksek dozlarda formoterol inhale edilmesi kan şekeri seviyesinin yükselmesine neden olabilir.
• Adrenal kortekste tümör varlığı (feokromositoma)
• Size anestezi uygulanacak ise, lütfen doktorunuza FOSTER kullandığınızı söyleyiniz. Planlanan anestezi türüne bağlı olarak, anesteziden en az 12 saat öncesinden FOSTER kullanmayı bırakmanız gerekebilir.
• Akciğerde aktif veya aktif-olmayan tüberküloz, nefes yollarında virüs enfeksiyonları ve mantar enfeksiyonları.
FOSTER'in ihtiva ettiği formoterol gibi bir beta-2 agonisti ile uygulanan tedavi, serum potasyum seviyenizde keskin bir düşmeye yol açabilir (hipokalemi). Eğer şiddetli astımınız veya KOAH hastalığınız varsa, özel bakım almanız gerekir. Kandaki oksijen yokluğu ve uygulanan diğer tedaviler bu etkiyi daha kuvvetli kılabilir (Bakınız, “Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı”).
Eğer inhale kortikosteroidleri uzun sürelerle alıyorsanız, stresli durumlarda kortikosteroidlere daha fazla ihtiyaç duyabilirsiniz. Bunlar arasında bir kaza sonrasında hastaneye götürülme, ağır yaralanma veya bir ameliyat öncesi durum sayılabilir.
Bu durumda sizi tedavi eden doktorunuz, dozunuzun artırılmasına gerek olup olmadığına karar verecektir.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
Foster'in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Foster'in yiyecek ve içecekler ile bilinen herhangi etkileşimi yoktur.
Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Gebelik/hamilelik döneminde FOSTER kullanan kadınlara ilişkin klinik veri bulunmamaktadır.
Bu ilacı yalnızca doktorunuzun bu ilacın size sağlayacağı faydaları doğmamış çocuğunuz için doğurabileceği risklerden daha fazla olduğunu düşünmesi halinde kullanmalısınız. Bu durum özellikle gebeliğin ilk üç ayında ve doğumun gerçekleşmesinden hemen önceki dönem için geçerlidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız


Emzirme

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Doktorunuz bu ilacın size sağlayacağı faydaların bebeğiniz için doğurabileceği risklerden daha fazla olduğunu düşünmedikçe, bu ilacı emzirme döneminde kullanmamalısınız.
Araç ve makine kullanımı
FOSTER'in araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi beklenmez.
FOSTER'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
FOSTER az miktarda etanol ihtiva eder. İnhalerinizden çıkan her aerosol puf'unda bu miktar 7 mg 'dır.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Tedaviye başlamadan önce, reçetesiz alınan ilaçlar da dahil olmak üzere şu anda aldığınız veya son dönemde almış olduğunuz diğer ilaçları lütfen doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

FOSTER ile birlikte beta blokerleri (atenolol, karvedilol, propranolol, metoprolol, nebivolol vb. etkin maddeleri içeren hipertansiyon ve/veya koroner arter hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar, göz tansiyonu tedavisinde kullanılan timolol etkin maddeli ilaçlar gibi) kullanmayınız.

Eğer beta bloker kullanmanız gerekiyorsa, formoterol'un etkisi zayıflayacak hatta hiç etki etmeyebilecektir. Diğer yandan, diğer beta-adrenerjik ilaçların kullanılması da bu etkileri artırabilir.
• Kinidin, disopiramid, prokainamid, fenotiyazinler, antihistaminler (alerji etkisini ortadan kaldırmak için kullanılan ilaçlar), monoaminoksidaz inhibitörleri (MAOI'ler) ve trisiklik antidepresanlar (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar) elektrokardiyogramda belli değişmelere yol açabilir. Kalp ritminde bozulma (ventriküler aritmiler) riskini de arttırabilir.
• L-dopa, L-tiroksin, oksitosin ve alkol, kalbinizin formoterol gibi beta-2 agonistlerine olan tahammülü azaltabilir.
• Furazolidon ve prokarbazin gibi benzer özelliklere sahip ilaçlar dahil monoaminoksidaz inhibitörleri (MAOI'ler) kan basıncında artışa yol açabilir.
• Dijital glikozidler kandaki potasyum seviyesinde düşmeye yol açabilir. Bu da kalpte ritim problemlerinin artma ihtimaline sebep olur.
• Halojenli hidrokarbonlar ihtiva eden anestetikler (anestezi yapan ajanlar) kalpte ritim problemleri yaşama riskini arttırabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. FOSTER nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
FOSTER'i her zaman için doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. Nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Doktorunuz FOSTER'i ideal dozda alıp almadığınızdan emin olmanız için sizi düzenli olarak kontrolden geçirecektir. Doktorunuz tedaviyi hastalığınızın belirtilerini en iyi biçimde kontrol eden en düşük doza ayarlayacaktır. Hiç bir şekilde doktorunuzla konuşmadan kullandığınız dozu değiştirmeyiniz.
Astım Hastalığı olan 12 yaş üzeri ergenler ve yetişkinler:
Doktorunuz farklı bir kullanım önermedikçe, ilacın dozu günde iki kere bir puf veya günde iki kere iki puf'dur.
Çocuklar:
12 yaş altındaki çocuklar bu ilacı kullanmamalıdır.
Yaşlı hastalar:
Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı olan 18 yaş üzeri ve erişkinler
Günde iki kere iki puf.
Uygulama yolu ve metodu:
İnhaler'i ilk kez kullanacaksanız ve inhaler'i 14 gün veya daha uzun süre kullanmadıysanız, inhaler'in düzgün bir biçimde çalıştığından emin olmak için bir puf aerosolü havaya sıkınız. Mümkün olduğu ölçüde, ilacı inhale ederken (solurken) ayakta durunuz veya dik pozisyonda oturunuz.
Koruyucu kapağı ağızlıktan çıkarınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mümkün olduğunca yavaş ve derin nefes veriniz.
Vücut duruşunuz nasıl olursa olsun, tüpü alt kısmı yukarı bakacak biçimde dikey halde tutunuz ve ağızlığı dişlerinizin arasına koyunuz ve dudaklarınızı sıkıca kapatınız.
Ağzınızdan yavaş ve derin nefes alınız ve aynı anda bir puf aerosol boşaltmak için inhaler'in üst kısmına basınız.
Nefesinizi mümkün olduğunca ve çaba harcamadan tutunuz ve nihayet inhaler'i ağzınızdan çıkarıp nefes veriniz.
Kullandıktan sonra, koruyucu kapağı kapatınız.
Bir puf aerosol daha gerekiyorsa, inhaler'i yarım dakika kadar dikey halde tutunuz ve sonra 2 - 5 arasındaki işlemleri tekrarlayınız.
Önemli: 2 - 4 arası işlemleri çok çabuk yapmayınız.

Eğer inhaler'in üst kısmından veya ağzınızın yanlarından “buğu” geldiğini görürseniz, işlemlere yeniden 2. adımdan başlamalısınız.
Eğer elleriniz güçsüz ise, inhaler'i her iki elle tutmak daha kolay olabilir; inhaler'in üst kısmını her iki işaret parmağıyla tutunuz ve alt kısmını da her iki başparmağınızla tutunuz.
Ağızda ve boğazda mantar enfeksiyonu riskini azaltmak için, her puf sonrasında ağzınızı suyla çalkalayınız.
Bu Kullanma Talimatında belirtilen doz FOSTER'in standart bir inhaler kullanılarak inhale edilmesi (solunması) ile ilgilidir. FOSTER'in farklı bir hazne (spacer) ile kullanımı konusunda yeterli veri yoktur. Eğer farklı bir hazne (spacer) ile kullanılacaksa dozun ayarlanması gerekebilir.
Temizlik
Ağızlığın dışını kuru bir bezle düzenli olarak (haftada bir) siliniz. Ağızlığı temizlemek için su veya başka bir sıvı kullanmayınız.
Eğer nefes darlığınız varsa ve durumunuz ilacınızı inhale ettikten (soluduktan) hemen sonra daha da kötüleşmiş veya hırıltılı (işitilebilir bir ıslık sesiyle nefes alma) bir hal almışsa, tedaviyi hemen durdurunuz ve gecikmeden doktorunuza başvurunuz.
Bu, akciğerlerinizdeki hava yollarının daralmasından (bronkospazm) kaynaklanır ve bir inhaler kullandığınızda meydana gelebilir.
Dozu arttırmayınız.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
12 yaş altındaki çocuklar bu ilacı kullanmamalıdır.
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.
Özel kullanım durumları:
Böbrek/Karaciğer Yetmezliği:
FOSTER'in karaciğer veya böbrek problemleri görülen kişilerlerdeki kullanımına ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

Eğer FOSTER 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla FOSTER kullandıysanız:

FOSTER'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


• Almanız gereken formoterol'den fazlasını alırsanız şu etkilerle karşılaşabilirsiniz: kendini hasta hissetme, hasta olma, kalp atışında hızlanma, çarpıntı, kalp ritminde bozukluk, elektrokardiyogramda belirgin değişimler, baş ağrısı, titreme, uykulu hissetme, kanda çok fazla asit varlığı, kanda düşük potasyum seviyeleri, kanda yüksek şeker seviyeleri.

•

Çok fazla beklometazon dipropiyonat alırsanız adrenal bezlerin baskılanmasına bağlı olarak vücutta şişlik, kilo artışı gibi geçici sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak bu durum birkaç gün içerisinde düzelir.
FOSTER'i kullanmayı unutursanız:
Hatırladığınız anda alınız. Eğer bir sonraki doz zamanı yaklaştıysa, atladığınız dozu almayınız, sadece zamanı geldiğinde bir sonraki dozu alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


FOSTER ile tedaviyi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
Kendi başınıza dozu azaltma veya ilacı kesme yoluna gitmeyiniz.
Kendinizi daha iyi hissetseniz bile, FOSTER'i almaya son vermeyiniz veya dozu azaltmayınız. Eğer bunu yapmak istiyorsanız, doktorunuzla konuşunuz. Herhangi bir belirti olmasa dahi FOSTER'i düzenli olarak kullanmanız çok önemlidir.
Eğer nefes almanız kötüleşiyorsa
Eğer inhaler'inizi kullandıktan sonra daha zor nefes aldığınızı düşünüyorsanız, hemen kullanmaya son veriniz ve gecikmeden tıbbi yardım alınız.
Eğer belirtileriniz kötüleşirse
Eğer semptomlarınız/hastalık belirtileriniz kötüleşirse veya kontrol altına alınması zorlaşırsa (örn., “kurtarıcı” inhaler'inizi daha sık kullanıyorsanız), “kurtarıcı” inhaler'inizin semptomlarınızı geçirip geçirmediğini anlamak için hemen doktorunuza muayene olmalısınız. Hastalığınız ağırlaşmış olabilir ve doktorunuz da dozunuzu değiştirmek veya size bir başka ilaç yazmak zorunda kalabilir.
Eğer bu ürünün kullanımı konusunda sormak istediğiniz başka sorular olursa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi FOSTER'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Olası yan etkiler, görülme sıklığına göre aşağıdaki gibidir:
Aşağıdakilerden biri olursa, FOSTER'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
Çarpıntı, elektrokardiyogramda (EKG) değişmeler ve kalp hızına göre düzeltilmiş QTc aralığında uzama (elektrokardiyogramda hastalık belirtisi olarak görülen bir dalga), kan toplanmasında artış, titreme, astım nöbeti
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan astım nöbeti gelişir ise, sizin FOSTER'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Alerjik yan etkiler hariç acil müdahele gereken durumlar için ise: Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
Diğer inhalasyon tedavilerinde olduğu gibi, bronş kaslarında kasılma (paradoksal bronkospazmlar) oluşabilir. Bu kasılmalar ilacı inhale ettikten/soluduktan hemen sonra nefes aldığınızda açık ve net duyulan ıslık sesleri ile kendini belli eder. Eğer böyle bir şey yaşarsanız, hemen tedaviyi kesip gecikmeden doktorunuza görünmelisiniz.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
Midede iltihap, sinüslerde enfeksiyon, cilt alerjileri, kulakta iltihap, seste değişme, ishal, üst karın şikayetleri, yutma güçlükleri, dudaklarda yanma, kas krampları, kan potasyum seviyelerinde azalma, akyuvarlarda azalma, kan trombosit sayısında yükselme veya C-reaktif protein olarak bilinen belli bir proteinin seviyesinde artış.
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
İnfeksiyonlar ve enfestasyonlar: Ağızda, boğazda ve yemek borusunda mantar enfeksiyonları, vajinada mantar enfeksiyonları
Solunum sistemi bozuklukları:Grip, soğuk algınlığı, öksürük, prodüktif öksürük (bol balgam çıkarmanın eşlik ettiği öksürük), boğazda tahriş, seste değişme Genel bozukluklar: Baş, yüzde kızarıklık, ağız kuruması,
Bunlar FOSTER'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


Formoterol ile ilişkili olarak oluşabilecek diğer yan etkiler:Kan trombosit sayısında azalma, yüz başta olmak üzere ciltte veya mukoza zarlarında şişme, kan şeker değerlerinde artış, kanda insülin, serbest yağ asitleri veya keton seviyelerinde artış, anormal davranış, uyku bozuklukları, halüsinasyon (varsanı), huzursuzluk, baş dönmesi, tat almada anormallikler, kalp atışında hızlanma, kalp ritminde hızlanma ile birlikte görülen bozukluklar, kalbin ventriküllerinden (kalp karıncığı) kaynaklanan düzensiz kalp atışı, kalp sıkışması, anormal kalp ritmi, kan basıncında değişmeler (kan basıncında yükselme veya düşme), astımda ağırlaşma, nefes darlığı, mide bulantısı, kaşıntı, deri döküntüsü, terleme, kurdeşen, kas ağrısı, böbrek iltihaplanması, dokuda su birikmesi.
İnhale edilen kortikostereoidlerin uzun süreyle kullanılması sistemik etkilere yol açabilir. Bu etkiler arasında adrenal bezlerin çalışma biçimiyle ilgili problemler (adrenosupresyon), kemik mineral yoğunluğunda azalma, çocuklarda ve ergenlik çağındaki gençlerde büyüme yavaşlığı, göz basıncında artış (glokom) ve katarakt yer alır.
Ciltte kızarıklık (eritem), gözler, yüz, dudaklar ve boğaz başta olmak üzere ciltte veya mukoza zarlarında şişme gibi alerjik reaksiyonlar da oluşabilir.
5. FOSTER'in saklanması

FOSTER'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C nin altındaki oda sıcaklığında, en fazla 5 ay süre ile saklanmalıdır.
Eczacınızın kutu üzerinde belirttiği tarihten sonraki 5 ay içerisinde tüketilmelidir.
Oda sıcaklığı koşullarında bulundurduğunuz / kullandığınız FOSTER'i 5. aydan sonra kullanmayınız.
Donma ve doğrudan güneş ışığından koruyunuz.
Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FOSTER'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FOSTER'i kullanmayınız.

Eğer inhaler şiddetli soğuğa maruz bırakılmış ise, tüpü ağızlıktan tutup kullanmadan önce birkaç dakika süreyle ellerinizle ısıtınız. Hiçbir zaman başka araçlarla ısıtmayınız.
Uyarı: Kap, yüksek basınç altında bir sıvı ihtiva eder. Kabı 50° C üzerinde sıcaklıklara maruz bırakmayınız. Kabı açmaya /delmeye kalkışmayınız.
İlaçlar atık su veya evsel atık vasıtasıyla bertaraf edilmemelidir. Artık gerek duyulmayan ilaçları ne şekilde bertaraf edeceğinizi eczacınıza sorunuz. Bu önlemleri alarak çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz.
FOSTER çevreyi korumak için, yeni bir CFC'siz itici gaz olan HFA-134a ihtiva etmektedir. Bu itici gaz klorofluorokarbon (CFC) ihtiva eden gazın yerini bütünü ile almaktadır ve ozon tabakası üzerinde zararlı bir etkisi yoktur.

Ruhsat sahibi:


Chiesi İlaç Tic. A.Ş
Büyükdere Cad. No:122 Özsezen İş Merkezi C Blok Kat:3 Esentepe Şişli 34394 İstanbul

Üretici:


Chiesi Farmaceutici S.p.A Via Palermo 26/A Parma İtalya
Bu kullanma talimatı 22.02.2011tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Foster 100µg/6µg aerosol inhalasyon çözeltisi

Etken Maddesi: Beklometazon dipropiyonat , Formoterol fumerat dihidrat

Atc Kodu: R03AK07

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.