Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Glucobay 50 mg tablet Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Diyabet (Şeker Hastalığı) İlaçları » Oral Antidiyabetik İlaçlar » Alfa Glükozidaz İnhibitörleri » Akarboz

GLUCOBAY® 50 mg tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Her tablette 50 mg akarboz.

• Yardımcı maddeler:

Mikrokristalin selüloz, kolloidal anhidroz silika, magnezyum stearat, mısır nişastası.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında:


1. GLUCOBAY' nedir ve ne için kullanılır?


2. GLUCOBAY®'I KULLANMADAN ÖNCE DIKKAT EDILMESI GEREKENLER


3. GL UCOBA Y® Nasıl Kullanılır?


4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?


5. GLUCOBAY®'ın Saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. GLUCOBAYnedir ve ne için kullanılır?

• GLUCOBAY® tablet formunda piyasaya sunulmaktadır ve her bir tablet 50 mg akarboz içerir.
• GLUCOBAY®'ın etkin maddesi olan akarboz, alfa glukosidaz inhibitörüdür. GLUCOBAY®, şeker hastalığının ağızdan tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Etkisini, ince bağırsaklarda şekerlerin parçalanmasını sağlayan enzimin etkisini engelleyerek gösterir. Böylece şekerlerin sindirimi gecikir ve kana karışması yavaşlar. Bu etkisi ile GLUCOBAY®, yemeklerden sonra görülen kan şekeri artışını azaltır.
• GLUCOBAY® 30, 60 ve 90 tablet içeren ambalajlarda bulunur. Tabletler beyaz-sarıya yakın renkte ve yuvarlaktır. Tabletlerin bir yüzünde 'G 50' basılı olup, diğer yüzünde Bayer logosu bulunur.
• GLUCOBAY®, şeker hastalığının tedavisinde diyetle birlikte ve gizli şeker tespit edilen hastalarda şeker hastalığının başlangıcının önlenmesinde diyet ve egzersizle beraber kullanılır.
• Tokluk kan şekeri değerinin 140-200 mg/dl arasında, açlık kan şekeri değerinin 100125 mg/dl arasında olması gizli şeker olarak tanımlanır.

2. GLUCOBAY kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler GLUCOBAY'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer,
• İlacın içindeki maddelerden birine karşı alerjiniz varsa,
• Sindirim ve emilim bozukluğuna neden olan sürekli bağırsak bozukluğunuz varsa,
• Karaciğer sirozunuz varsa,
• Bağırsakta gaz oluşumunun arttığı bir durumunuz varsa (ör. bağırsak tıkanıklıkları, büyük fıtıklar, bağırsak ülserleri gibi),
• Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa.

GLUCOBAY'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

• Karaciğer enzimlerinde belirti vermeyen yükselmeler olabilir. Doktorunuz tedavinizin ilk yılında 3 ayda bir karaciğer enzimlerinizi düzenli aralıklarla kontrol etmelidir.
• GLUCOBAY®'ın güvenliliği ve etkinliği 18 yaş altı hastalarda saptanmamıştır.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

GLUCOBAY 'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

GLUCOBAY® ile tedavi sırasında bir tür şeker olan sukroz ve sukroz içeren yiyecekler sıklıkla karında rahatsızlığa veya ishale neden olurlar.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


GLUCOBAY® hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza başvurunuz.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


GLUCOBAY® emziren annelerde önerilmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

GLUCOBAY® kullanımı ile araç ve makine kullanma yeteneğinin zayıfladığına dair hiçbir veri yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında GLUCOBAY®'ın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:
• Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan sülfonilüre, metformin, insülin gibi ilaçlar,
• Kalp hastalıklarında kullanılan digoksin,
• Mide asidini azaltmak için kullanılan antasitler,
• Kolesterolü düşürmek için kullanılan kolestiramin,
• Bağırsaklarda emilimi arttırıcı ilaçlar,
• Sindirimi kolaylaştıran enzimler,
• Bir antibiyotik olan neomisin

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız v^-ya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. GLUCOBAYnasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmemiş ise, önerilen doz aşağıdaki gibidir:
Başlangıç: Günde 3 kez

bir

adet GLUCOBAY® 50 mg tablet ya da
Günde 3 kez

yarımiki

adet GLUCOBAY® 50 mg tablet ya da
Günde 3 kez

bir

adet GLUCOBAY® 100 mg tablet'e kadar
çıkartılır.
Ortalama günlük doz 300 mg'dır (3x2 GLUCOBAY® 50 mg tablet ya da 3x1 GLUCOBAY® 100 mg tablet). Diyetinize kesin olarak uymanıza rağmen istenmeyen şikayetler ortaya çıkarsa, doktorunuza danışınız.
Gizli şekeri olan hastalarda önerilen doz günde 3 defa 100 mg'dır.
Günde 1 kere 50 mg ile başlanır ve üç ay içinde günde 3 kere 100 mg'a kadar çıkılır.

Uygulama yolu ve metodu:

GLUCOBAY® ağız yoluyla alınır.
Tabletler yemekten önce bir miktar sıvı ile yutulmalıdır veya yemek sırasında ilk lokmalar ile çiğnenmelidir.

Değişik yaş grupları:

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Yukarıda önerilen dozlarda kullanılabilir.

Çocuklarda kullanım:

GLUCOBAY®'ın güvenliliği ve etkinliği 18 yaş altı hastalarda saptanmamıştır. GLUCOBAY® 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.
GLUCOBAY® kullanımı için süre açısından herhangi bir kısıtlama yoktur.
Doktorunuz GLUCOBAY® ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Eğer GLUCOBAY ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

®

Kullanmanız gerekenden daha fazla GLUCOBAY kullandıysanız:

GLUCOBAY® 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


GLUCOBAY® şeker içeren içecek ve/veya yiyeceklerle birlikte fazla miktarda alındığında
gaz ve ishale neden olabilir. Fazla miktarda GLUCOBAY® alındığında 4-6 saat süreyle şeker içeren yiyecek ve içecekler tüketilmemelidir.

GLUCOBAY'ı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

®

GLUCOBAY ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz GLUCOBAY® ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecek ve tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler konusunda sizi bilgilendirecektir.

4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, GLUCOBAY®'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
GLUCOBAY®'ın olası yan etkileri aşağıda görülme sıklıklarına göre verilmiştir.

Çok yaygın (1/10'dan daha sık):

Gaz

Yaygın (1/10 - 1/100 arası):

İshal, sindirim sistemine ait ağrı ve karın ağrısı

Yaygın olmayan (1/100 - 1/1000 arası):

Bulantı, kusma, hazımsızlık Karaciğer enzimlerinde artış

Seyrek (1/1000 - 1/10000 arası):

Ödem (özellikle bacaklarda sıvı birikmesi)
Sarılık

Bilinmeyen:

Kanda pıhtılaşma hücrelerinin sayısının azalması Döküntü, kızarıklık, kurdeşen gibi alerjik reaksiyonlar
Barsakların tamamen ya da kısmen tıkanması, pnömotozis sistoides intestinalis (mide bağırsak kanalının herhangi bir yerinde barsak duvarında bulunabilen içi hava dolu kistlerin gözlendiği nadir bir hastalık).
Karaciğer iltihabı (Hepatit)
Karaciğer bozukluğu, böbrek fonksiyon anormalliği ve karaciğer hasarı olarak bildirilen olaylar özellikle Japonya'da izlenmiştir. Japonya'da ölümcül sonuçları olan münferit ani gelişen hepatit vakaları bildirilmiştir. GLUCOBAY® ile ilişkisi belirsizdir.
Eğer doktorunuz tarafından size reçete edilen diyetinize uymazsanız, sindirim sisteminizle ilgili yan etkiler şiddetlenebilir. Size reçete edilen diyete sıkı sıkıya uymanıza rağmen bu gibi bir sıkıntı yaşarsanız, doktorunuza danışınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. GLUCOBAY®'ın saklanması

GLUCOBAY® 'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız


30oC'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Tabletler ambalajından çıkartıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GLUCOBAY® 'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk farkederseniz

GLUCOBAY® 'ı

kullanmayınız.
Bayer Schering Pharma AG, Almanya lisansı ile,

Ruhsat Sahibi:Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Çakmak Mah. Balkan Cad. No: 53 34770 Ümraniye-İstanbul Tel: 0216 528 36 00
Faks: 0216 528 36 12

Üretim yeri:Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. Topkapı, İstanbul
Bu kullanma talimatı ../../.... tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Glucobay 50 mg tablet

Etken Maddesi: Akarboz

Atc Kodu: A10BF01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Glucobay 50 mg tablet-KT
 • Glucobay 50 mg tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.