Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Anti-Fosfat Al 300 mg Kapsül Kullanma Talimatı

Çeşitli İlaçlar » Diğer Tüm Terapötik İlaçlar » Diğer Tüm İlaçlar » Hiperkalemi ve Hiperfosfatemi İlaçları

KULLANMA TALİMATI

ANTI- FOSFAT AL®, 300 mg Kapsül Ağız yoluyla alınır.

Etkin madde:

300 mg Alüminyum klorür hidroksit kompleksi

Yardımcı maddeler:

Stearik asit, Magnezyum stearat, Silisyum dioksit, Titanyum dioksit, Jelatin ve Saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında:


1. ANTI-FOSFAT AL®nedir ve ne için kullanılır?


2. ANTI-FOSFAT AL®'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ANTI-FOSFAT AL® nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ANTI-FOSFAT AL®'nin saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. ANTI-FOSFAT AL® nedir ve ne için kullanılır?

ANTI-FOSFAT AL® yüksek serum fosfat düzeyinin (hiperfosfatemi) tedavisinde kullanılan ilaçlar grubuna ait tıbbi bir üründür.
ANTI-FOSFAT AL® Alüminyum klorür hidroksit kompleksi içermektedir ve mide-bağırsak kanalında bulunan besin fosfatını bağlayarak etki gösterir.
ANTI-FOSFAT AL® her kutuda 100 kapsül içeren ambalajda kullanıma sunulmaktadır.
Özellikle düzenli hemodiyalize giren kronik böbrek yetmezlikli hastalarda kanda yüksek fosfat seviyesinin (hiperfosfatemi) tedavisinde kullanılır.

2. ANTI-FOSFAT AL®'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ANTI-FOSFAT AL®'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer ilacın herhangi bir bileşenine aşırı duyarlıysanız,
• Eğer düşük serum fosfat düzeyi (hipofosfatami) mevcutsa,
• Kabızlık mevcutsa,
• Kalın bağırsakta daralma mevcutsa,
• Yenidoğanlarda,
• Hamileyseniz

ANTI-FOSFAT AL®'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Böbrek hastaları tarafından sadece doktor kontrolünde kullanılmalıdır.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ANTI-FOSFAT AL®'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

Asidik içecekler ile (meyve suları, şarap gibi) eşzamanlı uygulama alüminyumun istenmeyen emilimini arttırabileceğ bir süre bırakılmalıdır.
emilimini arttırabileceği için ANTI-FOSFAT AL® ve içeceklerin tüketimi arasında 1-2 saatlik

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ANTI-FOSFAT AL® hamilelik döneminde kontrendikedir. Eğer hamileyseniz ANTI-FOSFAT AL® kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Alüminyum klorür hidroksit kompleksi emziren kadınlara uygulandığında emzirilen çocuk üzerinde etkiye neden olabilecek ölçüde süte geçmektedir. Eğer emziriyorsanız ANTI-FOSFAT AL® kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

ANTI-FOSFAT AL®'nin araç ve makine kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

ANTI-FOSFAT AL®'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

®
ANTI-FOSFAT AL 'nin içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Tetrasiklinlerin, Siprofloksasin, Ofloksasin ve Norfloksasin gibi kinolon türevi
antibiyotiklerin emilimi azalır. Bu nedenle bu ilaçlar ve digoksin, beta blokerler gibi kalp®
ilaçları veya antikolinerjik ilaçlar, ANTI-FOSFAT AL ile beraber uygulanacağı zaman alış zamanları arasında en az iki saat ara olmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ANTI-FOSFAT AL® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Doz, serum fosfat seviyesine bağlıdır. Doktorunuz tarafından başka şekilde önerilmedi ise, olağan doz, günlük 3-6 kapsüldür. Çocuklarda doz, vücut ağırlığı temel alınarak, fosfat seviyesine göre ayarlanmalıdır. Serum fosfat seviyesi düzenli olarak takip edilerek doz gereğinde ayarlanır.

Uygulama yolu ve metodu:

ANTI-FOSFAT AL® bir bütün halinde bir miktar sıvı ile birlikte gün boyunca düzenli aralıklarla, yemeklerle birlikte alınır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda doz, vücut ağırlığı temel alınarak, fosfat seviyesine göre ayarlanmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı ile ilgili özel bir bilgi bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

ANTI-FOSFAT AL® özellikle böbrek yetmezliği durumunda hiperfosfateminin tedavisinde kullanılmaktadır.

Eğer ANTI-FOSFAT AL®'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden fazla ANTI-FOSFAT AL®kullandıysanız:

Doz aşımı durumunda kabızlık ortaya çıkabilir.

ANTI-FOSFAT AL®'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ANTI-FOSFAT AL®'yi kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ANTI-FOSFAT AL® ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Özel bir etki beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ANTI-FOSFAT AL®'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Seyrek:
Endikasyonları ve kullanım şekli göz önüne alındığında uzun süreler boyunca yüksek dozlar alındığı takdirde aşağıdaki yan etkiler ortaya çıkabilir:
• Kanda alüminyum seviyesi artışı
• Alüminyum toksisitesi
• Kabızlık
• Fosfat yetersizliği
Alüminyum toksisitesi durumunda görülebilecek bazı belirtiler ise şu şekildedir:
• Ensafalopati bulguları (beyindeki yaygın hasar ile birlikte beyinsel işlev bozukluğuna)
• Özellikle bebek ve çocuklarda kemik hastalıkları ve kemiklerin yumuşaması
Bu nedenle özellikle bebeklerde ve çocuklarda olmak üzere bütün hastalarda serum alüminyum seviyelerinin düzenli olarak takip edilmesi çok önemlidir. İlave bir alüminyum yükünden kaçınmak için diyalizatta ilave alüminyum bulunmamalıdır.
Bunlar ANTI-FOSFAT AL®'nin hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuz veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ANTI-FOSFAT AL®'nin saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25oC'ın altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ANTI-FOSFAT AL®'yi kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:

ASSOS İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. A.Ş.
Aşağı Dudullu Mah. Tosya Cad. No: 5 34773 Ümraniye İstanbul

Üretim Yeri:

Medice Arzneimittel Pütter GmbH &Co. KG, Almanya

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Anti-Fosfat Al 300 mg Kapsül

Etken Maddesi: alüminyum klorür hidroksit kompleksi

Atc Kodu: V03AE

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Anti-Fosfat Al 300 mg Kapsül-KT
 • Anti-Fosfat Al 300 mg Kapsül-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Anti-Fosfat Al 300 mg Kapsül
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.