Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Hexos % 0.1 Steril Oftalmik Solüsyon Kullanma Talimatı

Duyu Organları » Göze Uygulanan İlaçlar » NONSPESİFİK KONJONKTİVİT » Diğer » Olopatadin

KULLANMA TALİMATI HEXOS %0.1 steril oftalmik solüsyon, 5 mL Göze damlatılarak uygulanır.

•Etkin madde:

1 mg/ml olopatadin

•Yardımcı maddeler:

Benzalkonyum klorür, disodyum fosfat anhidr, sodyum klorür veya hidroklorik asit (pH ayarı için), enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun üzerindeyüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1.HEXOS nedir ve ne için kullanılır?


2.HEXOS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.HEXOS nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5.HEXOS'un saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1.HEXOS nedir ve ne için kullanılır?

HEXOS vidalı kapaklı, kendinden damlalıklı, 5 mL'lik şeffaf LDPE (düşük yoğunluklu polietilen) şişede sunulan bir göz damlasıdır. Renksiz, berrak, homojen çözeltidir
HEXOS etkin madde olarak olopatadin içerir.
HEXOS mevsimsel alerjik konjunktivitin oküler belirtilerinin ve semptomlarının tedavisinde kullanılır.
Alerjik konjunktivit: Polenler, ev tozu veya hayvan kürkü gibi bazı maddeler (alerjenler) göz yüzeyinde şişmenin yanısıra kızarıklık, şiddetli kaşıntıya neden olabilir.
HEXOS gözün alerjik rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Alerjik reaksiyonların şiddetini azaltarak etki eder.

2.HEXOS'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler HEXOS'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

•Eğer Olopatadine veya HEXOS'un içerdiği diğer yardımcı maddelere karşı hassasiyetiniz (alerjiniz) var ise kullanmayınız. Öncelikle doktorunuza sorunuz.

HEXOS'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ

•HEXOS'u 3 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.

HEXOS'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

Hamileyseniz veya hamile kalma ihtimaliniz varsa ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız HEXOS'u kullanmayınız, sütünüze geçebilir.

Araç ve makine kullanımı

HEXOS kullandıktan sonra görüşünüzde bir süreliğine bulanıklaşma olabilir. Bulanıklık geçinceye kadar araç ya da makine kullanmayınız.

HEXOS'un içeriğinde bulunan bir yardımcı madde hakkında önemli bilgiler

Kontakt lens kullanıyorsanız; lensleriniz gözünüzde takılı iken damlayı kullanmayınız. Damlatmanın ardından lenslerinizi tekrar takıncaya kadar 15 dakika bekleyiniz. HEXOS içerisinde yumuşak lenslerde renk kaybına yol açan bir koruyucu madde (benzalkonyum klorür) bulunmaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. HEXOS nasıl kullanılır?

HEXOS'u kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

•Günde iki kez, sabah ve akşam hasta göze veya gözlere bir damla damlatılır.
•Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.
•HEXOS'u iki gözünüze birden sadece doktorunuz söylerse kullanınız.
•HEXOS'u doktorunuzun size söylediği süre boyunca kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu

HEXOS'u sadece göz damlası olarak kullanınız.
1.HEXOS şişesini ve bir ayna alınız.
2.Ellerinizi yıkayınız.
3.Kapağını açınız.
4.Ucu aşağıya bakacak şekilde şişeyi baş parmağınız ve diğer parmaklarınızla tutunuz.
5.Başınızı arkaya doğru itiniz. Gözünüz ve göz kapağınız arasında bir alan oluşuncaya kadar temiz bir parmağınızın yardımıyla göz kapağınızı aşağıya doğru çekiniz. Damla bu alana damlatılacaktır (resim 1).
6.Şişenin ucunu gözünüze yakın bir noktaya getiriniz. Yardımı olacaksa bir ayna kullanınız.
7.Gözünüze ya da göz kapağınıza, etrafındaki alanlara veya diğer bölgelere şişenin ucunu dokundurmayınız. Damlayı kirletebilir.
8.İşaret parmağınızla aşağı doğru çevrilen şişenin altından hafifçe bastırmanız bir damla HEXOS damlamasını sağlayacaktır
9.Şişeyi kenarlarından sıkmayınız. Şişenin tasarımı altından hafifçe basılmasını gerektirmektedir (resim 2).
10.Eğer uygulamayı iki gözünüze de yapacaksanız, aynı basamakları diğer gözünüz için de uygulayınız.
11.Kullandıktan hemen sonra şişenin kapağını sıkıca kapatınız.
12.Her defasında sadece bir şişe kullanınız.
Damlayı gözünüzden dışarı damlatırsanız tekrar deneyiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

3 yaşının altında olan çocuklarda HEXOS kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı yetişkinlerdeki kullanımı ile aynıdır.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanımı yoktur.

Kullanmanız gerekenden daha fazla HEXOS kullandıysanız

Ilık su ile gözünüzü yıkayınız. Bir sonraki damla zamanına dek başka damla damlatmayınız.

HEXOS'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


HEXOS'u kullanmayı unutursanız

Hatırladığınız anda tek bir doz damlatınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz damlatmayınız.


Eğer başka göz ilaçları kullanıyorsanız, birbirini takip eden uygulamalar arasında beş ila on dakika bırakınız.

HEXOS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, HEXOS'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır: Çok yaygın:10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek:1000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek:10000 hastanın birinden az görülebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz

Yaygın yan etkiler:

•gözde ağrı veya şişme
•gözde tahriş
•göz kuruluğu
•anormal göz hassasiyeti
•baş ağrısı
•halsizlik
•burun kuruluğu
•tat alma bozukluğu

Yaygın olmayan yan etkiler

•bulanık, azalmış veya anormal görme
kornea bozukluğu
konjunktivada inflamasyon veya infeksiyon gözde akıntı göz alerjisi ışığa karşı hassasiyet göz yaşı artışı gözde kaşıntı gözde kırmızılık göz kapağında anormallik göz kapağında kaşıntı göz kapağında kızarıklık göz kapağında şişme göz kapağında çapaklanma anormal ve artmış hassasiyet baş dönmesi burun akıntısı kuru cilt
deride inflamasyon kızarıklık ve kaşıntı

Rapor edilmiş diğer yan etkiler

•göz bebeği büyümesi
•nefes daralması
•artan alerjik belirtiler
•yüzde şişme
•sersemlik
•genel dermansızlık
•bulantı
•kusma
•sinüs enfeksiyonu
Bunlar HEXOS'un hafif yan etkileridir.
Genellikle bu belirtiler ciddi olmadığı sürece ilacınızı kullanmaya devem edebilirsiniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.


5. HEXOS'un saklanması

HEXOS'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25°C'nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra HEXOS'u kullanmayınız.


Şişeyi açtığınız tarihi aşağıdaki bölüme yazınız. Açıldığı tarih:
Kullanmadığınız zaman şişenin kapağını sıkıca kapatınız. Şişe ilk kez açıldıktan sonra 1 ay içinde kullanılmalıdır.
İlacınızı evdeki çöpünüze veya sulandırarak atmayınız. İhtiyacınız olmayan ilacın atılma koşullarını eczacınıza danışınız. Bu durum, çevreyi korumaya yardım edecektir.
Bu tıbbi ürün hakkında herhangi bir bilgi için, lütfen Ruhsat Sahibi ile temasa geçiniz.

Ruhsat Sahibi:


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467 Maslak / Sarıyer / İSTANBUL

Üretim Yeri:


Mefar İlaç Sanayi A.Ş.
Kurtköy/İstanbul

Bu kullanma talimatı 02/02/2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Hexos % 0.1 Steril Oftalmik Solüsyon

Etken Maddesi: Olapatadin hidroklorür

Atc Kodu: S01GX09

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.