Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Fosatab 70 mg Tablet Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Kemik » Kemik İlaçları » Bisfosfonatlar » Alendronat Sodyum

KULLANMA TALİMATI

FOSATAB 70 mg efervesan tablet Ağız yolu ile alınır.

•Etkin madde:

Alendronat sodyum trihidrat (70 mg Alendronik asit'e eşdeğer).

•Yardımcı maddeler:

Sitrik asit anhidr, sodyum karbonat, sodyum hidrojen karbonat, maltodekstrin, sorbitol (E 420), PEG 6000, aspartam (E 951) ve limon aroması içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


/.FOSA TAB nedir ve ne için kullamhr?


2. FOSA TAB *ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler S. FOSA TAB nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkilemelerdir?


5.FOSA TAB *ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1, FOSATAB nedir ve ne için kullanılır?

FOS AT AB'da bulunan alendronat, bifosfanatlar olarak adlandırılan hormon olmayan ilaç sınıfının bir üyesidir. FOSATAB menopoz sorası, kadınlarda görülen kemik kaybım önler ve kemiğin tekrar yapılanmasına yardımcı olur. Kalça kemiği ve omurga kırığı riskini azaltır.
FOSATAB kınklann önlenmesi için erkeklerdeki osteoporozun tedavisinde yararlıdır.
FOSATAB, beyaz renkte, iki tarafı düz yüzeyli, silindirik efervesan tabletler şeklindedir. 4 ve 12 efervesan tablet strip ambalajda, karton kutuda kullanma talimatı ile beraber kullanıma sunulmuştur.

Osteoporoz nedir?

Osteoporoz, kemiklerin erimesi ve zayıflamasıdır. Menopoz sonrasında kadınlarda yaygındır. Ancak erkeklerde de görülebilir. Menopozda yumurtalıklar kadımn sağlıklı bir iskelete sahip olmasına yardımcı olan dişilik hormonu östrojeni üretmeyi bırakırlar. Sonuç olarak kemik kaybı görülür ve kemikler zayıflar. Bir kadın menopoza daha erken girerse, daha fazla osteoporoz riski oluşur.

Osteoporozun başlangıcında genellikle belirti görülmez. Ancak, tedavi edilmezse kemiklerde kınima oluşabilir. Kınklar genellikle ağn yapsa da, omurga kemiğindeki kırıklar, boy kavbına neden olana kadar fark edilemeyebilir. Kınklar, bir şey kaldırma gibi olağan günlük faaliyet sırasında ya da genellikle, normal kemiğin kınlmasına neden olmayan küçük yaralanmalardan dolayı oluşabilir. Kınklar genellikle, kalça, omurga ya da bilekte görülür ve hem ağnya hem de önemli şekil bozukluklan ve sakatlığa neden olabilir (omurganın eğriliğinden dolayı kambur duruş ve hareket kaybı gibi).

Osteoporoz nasıl tedavi edilebilir?

Osteoporoz tedavi edilebilir ve tedaviye başlamak için hiç bir zaman geç değildir. FOSATAB, hem kemik kaybım önler hem de kaybedilen kemiklerin yeniden yapılmasına yardım eder ve kalça kemiği ve omurgada oluşabilecek kınk olasılığım azaltır.

Sigarayı bırakma:

Sigaranın, kemik kaybı oranını ve bu nedenle kırık riskini artırdığı bilinmektedir.

Egzersiz:

Kaslar gibi kemiklerin de güçlü ve sağlıklı kalması için egzersize ihtiyacı vardır. Herhangi bir egzersiz programına başlamadan önce doktorunuza danışınız.

M.

Dengeli beslenme:

Doktorunuz size, beslenme düzeninizi değiştirmenizi ya da besin takviyesi almanızı tavsiye edebilir.

2. FOSATAB'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Ağız yoluyla alman bifosfanat grubu ilaçlann kullanımı ile yemek borusu kanseri riskinin artabileceğini bildiren bazı çalışmalar bulunmakla birlikte bu ilişki net olarak kanıtlanmamıştır. Barrett özofagusu (yemek borusunu etkileyen bir hastalık) veya gastroözofageal reflü (mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması) gibi bir hastalığın varlığında FOSATAB kullanımından kaçınılmahdır. Bu hastalıklar konusunda

doktorunuzdan bilgi alınız.

Bifosfonatlar ile tedavi edilen hastalarda olağan dışı uyluk kemiği kırıklan görülebilir. Bu kırıklar genellikle travma olmaksızın ya da minimal travma ile gelişmektedir. Bifosfonat kullanan ve uyluk ya da kasık ağnsı ile başvuran hastalar olağan dışı kınk şüphesi ile değerlendirilmelidir.Bu hastalarda bireysel zarar/yarar durumuna göre bifosfonat tedavisinin kesilmesi gündeme gelebilir.

FOSATAB'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;
• Alendronat sodyum trihidrat veya FOSATAB'ın içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı aleıjiniz varsa
• Daralma veya yutkunmada güçlük gibi belirli bir yemek borusu (ağzmızı mideye bağlayan boru) hastalığımz varsa
• En az 30 dakika boyunca ayakta duramıyorsamz ya da dik oturamıyorsanız
• Doktorunuz kanmızdaki kalsiyum değerinizin düşük olduğunu söylemişse

FOSATAB'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer:
• Böbrek hastalığmız varsa,
• Yutma veya sindirim ile ilgili probleminiz varsa,
• Doktorunuz size Barrett özofagusunuz (yemek borusunun alt tarafmdaki hücrelerde değişiklikler ile ilişkili bir durum) olduğunu söylerse,
• Kamnızdaki kalsiyum seviyesi düşükse,
• Zayıf diş sağlığı, diş eti çekilmesi, planlanan diş çekiminiz varsa veya düzenli diş bakımı yapmıyorsanız,
• Kanserseniz,
• Kemoterapi veya radyoterapi görüyorsanız,
• Kortikosteroid ilaçlar (prednizon veya deksametazon gibi) alıyorsanız,
• Sigara kullanıyorsanız veya kullanmışsamz (bu durum dental problem riskini arttırabilir)
FOSATAB ile tedaviye başlamadan önce dişlerinizi kontrol ettirmeniz önerilebilir.
FOSATAB ile tedavi iyi ağız hijyeninin devamlılığı önemlidir. Tedaviniz boyunca rutin diş kontrolünüzü yaptırmalısınız ve diş kaybı, ağn veya şişme gibi ağız veya dişlerinizde herhangi bir problemle karşılaşırsanız, doktorunuz veya diş hekiminiz ile iletişime geçmelisiniz.
FOSATAB'1 bir bardak suda eritip almadıysanız veya aldıktan sonra 30 dakika geçmeden uzandıysanız yemek borunuzda (ağzınızı mideye bağlayan boru) iritasyon, iltihaplanma veya ülserasyon ile birlikte göğüs ağnsı, mide yanması veya yutkunmada güçlük veya ağn görülebilir. Bu belirtiler görülmeye başladıktan sonra hasta FOSATAB almaya devam ederse belirtiler daha da kötüleşebilir.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışmız.

FOSATAB'm yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecekler veya içecekler (maden suyu dahil) ile birlikte alınması FOSATAB'ın etkisini azaltacaktır. Bundan dolayı bölüm 3. FOSATAB nasıl kullanılır'da verilen talimatlara uymanız önemlidir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


FOSATAB'ın yalnızca menopoz sonrası kadınlarda kullanılması amaçlanmıştır. Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız FOSATAB almayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


FOSATAB'm yalnızca menopoz sonrası kadınlarda kullanılması amaçlanmıştır. Emziriyorsanız FOSATAB almayınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma becerisini etkileyebilen, FOSATAB ile ilgili bildirilen yan etkiler (bulanık görme, baş dönmesi ve şiddetli kemik, kas veya eklem ağniannı içeren) mevcuttur. FOSATAB'a karşı bireysel cevaplar farklı olabilir (Bakınız “Olası yan etkiler nelerdir”).

FOSATAB'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

FOSATAB'da aspartam bulunmaktadır. Aspartam bir fenilalanin kaynağıdır ve fenilketonürisi (ender rastlanan kalıtsal bir hastalık) olan hastalar için zararlı olabilir.
Bu tıbbi ürün her dozunda 12,42 mmol (ya da 285.6 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
FOSATAB sorbitol içermektedir. Fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Önerilmeyen kombinasyonlar:

Aynı anda alınırsa, kalsiyum takviyeleri, antasidler (mide asit salgısını dengeleyen ilaçlar) ve bazı ağızdan alman ilaçlar FOS AT AB emilimini engelleyebilir. Bu nedenle, bölüm 3. FOS AT AB nasıl kullanılır 'da verilen talimatlara uymanız önemlidir.

Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. FOSATAB nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

FOSATAB

haftada bir defa

alman bir tablettir.
FOSATAB'm size yararlı olması için aşağıda anlatılan önemli talimatlan uygulamalısımz:
1. Programımza en uygun olan bir gün seçiniz. Her hafta, seçtiğiniz günde bir tane FOSATAB alınız.
FOSATAB'm hızlıca midenize ulaşması ve yemek borunuzu tahriş etme riskim önlemek için aşağıda yazan 2, 3,4 ve 5. basamaklan takip etmeniz önemlidir.
2. Seçtiğiniz gün uyandıktan sonra ve günün ilk yiyeceğini, içeceğini ya da diğer bir ilacınızı almadan önce, FOSATAB'ı yalnızca tam dolu bir bardak suda eriterek (maden suyu değil) (200 mİ'den az olmamak kaydıyla) içiniz.
4
¦
• Maden suyu ile birlikte almaymız.
• Kahve ya da çay ile birlikte almayınız.
• Meyve suyu veya süt ile birlikte almayınız.
Tableti kırmayımz veya çiğnemeyiniz ya da emmeyiniz.
3. FOSATAB'ı yuttuktan sonra yatmayınız. En az 30 dakika tamamen dik durumda kalımz (oturma, ayakta durma ya da yürüme gibi). Günün ilk yiyeceğini yiyene kadar yatmayınız.
4. FOSATAB'ı gece yatmadan ya da sabah kalkmadan önce almayınız.
5. Yutma sırasında zorluk ya da ağn hissederseniz, göğsünüzde ağn olursa veya yeni meydana gelen ya da kötüleşen mide yanması yaşarsanız, FOS AT AB almayı bırakınız ve doktorunuzla görüşünüz.
6. FOSATAB'ı yuttuktan sonra, günün ilk yiyeceğini, içeceğini ya da antasidler, kalsiyum takviyeleri ve vitaminler dahil olmak üzere o gün alacağınız başka bir ilacı almadan önce en az 30 dakika bekleyiniz. FOSATAB yalmzca, mideniz boş olduğu zaman etkilidir.

Uygulama yolu ve metodu:

FOSATAB'1 bir bardak suda eritiniz. Sonra bardağı tamamıyla içiniz.
FOSATAB'ın dozu haftada bir ağızdan alınan 1 efervesan tablet (70 mg)'tir. Efervesan tablet, aç kamına, 1 bardak suda eritilerek alınır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

FOSATAB çocuklara ve ergenlik çağındakilere verilmemelidir.

Yaşlılarda kullanımı:

FOSATAB için yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliğinde kullanım:

FOSATAB, şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda tavsiye edilmemektedir.

Karaciğer yetmezliğinde kullanım:

Alendronat için karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Eğer FOSATAB'm etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla FOSATAB kullandıysanız:

Eğer yanlışlıkla bir seferde birden fazla tablet aldıysanız, tam dolu bir bardak süt içiniz ve derhal doktorunuza başvıırunuz. Kusmaya çalışmayınız ve yatmayınız.

FOSATAB'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


FOS AT ABkullanmayı unutursanız

Hatırladıktan sonraki sabah yalnızca bir tane FOSATAB alınız. Aynı gün iki tablet almayınız. Kendi programınızdaki gibi haftada bir kez seçtiğiniz gün bir tablet almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


FOSATAB ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuzun size reçete ettiği süre boyunca FOSATAB kullanmaya devam etmeniz önemlidir. Tabletleri kullanmaya devam ederseniz, FOSATAB sadece osteoporozunuzu tedavi edebilir. Bu ilacın kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa, doktorunuza veya eczacınıza başvurunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi FOSATAB da yan etkilere neden olabilir; ancak bunlar herkeste görülmez.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.
Çok yaygın: 10 hastanın en az Tinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastamn birinden az, fakat en az 100 hastanın birinde görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat en az 1000 hastanın birinde görülebilir.
Seyrek: 1,000 hastanın birinden az fakat en az 10,000 hastanın birinde görülebilir.
Çok seyrek: 10,000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok yaygın:
• Bazen şiddetlenen kas iskelet (kemik, kas veya eklem) ağrısı.
Yaygın:
• Mide yanması, yutkunmada güçlük, yutkunma sırasında ağrı, göğüs ağrısı, mide yanması veya yutmada zorluk veya ağrıya neden olabilen yemek borusunda (ağzınızı mideye bağlayan boru) yara,
• Eklemlerde şişme,
• Kann ağnsı, midede rahatsızlık hissi veya yemekten sonra geğirme, kabızlık: midede doluluk veya şişkinlik hissi, ishal; mide gazı.
• Saç dökülmesi, kaşıntı,
• Baş ağnsı, baş dönmesi,
• Yorgunluk, ellerde ve bacaklarda şişkinlik.
Yaygın olmayan:
• Bulantı, kusma.
• Yemek borusunda veya midede tahriş veya iltihaplamna,
• Siyah veya katran benzeri dışkı,
• Bulanık görme, gözlerde ağn veya kızanklık.
• Döküntü; ciltte kızanklık,
• Geçici grip benzeri semptomlar, kas ağnsı, kendini iyi hissetmeme ve bazen tedavinin başlangıcında görülen ateş,
• Tat alma duyusu bozukluğu
Seyrek:
• Kurdeşen, yutkunmada ve nefes almada güçlüğe neden olabilecek yüzde, dudaklarda, dilde ve/veya boğazda şişkinlik gibi aleıjik reaksiyonlar,
• Kas kramplan veya spazmları ve/veya parmaklarda veya ağzın etrafmda kanncalanma hissi dahil kandaki kalsiyum seviyesi düşüklüğü belirtileri,
• Kannda veya midede ülser (bazen şiddetli veya kanamalı),
• Yemek borusunda daralma,
• Güneş ışığı ile daha da kötüleşen deri döküntüsü; şiddetli deri reaksiyonlan,
• Ağızda ve/veya çenede ağn, ağız içinde şişlik ve yaralar, çenede hissizlik veya ağırlık hissi veya diş kaybı. Bunlar genellikle diş çekimi sonrası gecikmiş tedavi ve enfeksiyonla ilişkili, çenedeki kemik hasannı (osteonekroz) işaret eder. Bu gibi belirtiler gerçekleşirse, doktorunuz ve diş hekiminiz ile iletişime geçiniz.
• Osteoporoz için özellikle uzun dönem tedavi olan hastaların uyluk kemiğinde olağandışı kınk seyrek olarak meydana gelebilir. Uyluk kemiği kınğınm olası erken belirtilerinden olan uyluk, kalça veya kasıklanmzda ağn, zayıflık veya rahatsızlık hissederseniz doktorunuza danışınız.
• Tabletler çiğnendiği veya emildiği zaman ağız yaralan.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. FOSATAB'm saklanması

FOSATAB'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FOSATAB'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FOSATAB'ı kullanmayınız.
Mentis İlaç San. Tic. Ltd. Şti.

Ruhsat Sahibi:Florya Asfaltı, Florya İş Merkezi
BBlokNo:88/6
Bakırköy, İstanbul
Tel: O 212 481 79 52
Fax:0 212 481 79 52
e-mail:

info@mentisilac.com.tr


Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.

Üretim Yeri:


Bu kullanma talimatı1 .OSB. l.Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA

tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Fosatab 70 mg Tablet

Etken Maddesi: Alendronat sodyum trihidrat

Atc Kodu: M05BA04

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Fosatab 70 mg Tablet- KT
 • Fosatab 70 mg Tablet- KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.