Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Vasofix 20 mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Kalp İlaçları » Diğer Kalp İlaçları » Diğer Kalp İlaçları » Trimetazidin

KULLANMA TALİMATI VASOFİX 20 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etkin madde:Yardımcı madde(ler):

Mannitol (E421), mikrokristalin selüloz, mısır nişastası, kolloidal silikon dioksit, talk, magnezyum stearat, hidroksipropil metilselüloz (E464), ponceau 4R (E124), propilen glikol içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. VASOFİX nedir ve ne için kullanılır?


2. VASOFİX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. VASOFİX nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. VASOFİX'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1.VASOFİX nedir ve ne için kullanılır?

VASOFİX film kaplı tablet, 60 tabletten oluşan PVC / Alüminyum blister ambalajda bulunmaktadır.
VASOFIX
• Anjina pektoris (göğüs ağrısı) krizlerinin önlenmesinde,
• Dolaşım kaynaklı olan görsel bozuklukların tedavisinde yardımcı ilaç olarak
• Baş dönmesi, kulak çınlaması, vızıltı ve ıslık sesi gibi (çevre ile ilgili olmayan) seslerin duyulmasının tedavisinde yardımcı ilaç olarak kullanılmaktadır.

2.VASOFİX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler VASOFİX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

• Eğer etkin maddeye veya VASOFİX'in içerdiği herhangi bir maddeye aşırı duyarlıysanız (alerjik).
• Emzirmede (bkz. Gebelik ve emzirme sırasında kullanım)

VASOFİX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

• Bu ilaç anjina krizlerinin oluşumunu engellemede etkilidir. Başlamış olan anjina krizlerinde iyileştirici bir tedavi değildir.
• Stabil olmayan anjina pektoris (göğüs ağrısı) hastalığında başlangıç tedavisi değildir.
• Miyokard enfarktüs tedavisi için uygun değildir.
• Anjina krizi durumunda doktorunuzu bilgilendiriniz. Tedaviniz gözden geçirilip tahlil yaptırmanız gerekebilir ve tedavinizi değiştirilebilir.
“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız”.

VASOFİX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

VASOFİX, yemek ile birlikte alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza v^-ya eczacınıza danışınız.


VASOFİX'İH HAMILELIKTE KULLANıLMASı TAVSIYE EDILMEZ.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


VAS0FİX emzirirken kullanılmaz.

Araç ve makine kullanımı

VASOFİX'in araç veya makine kullanımı üzerinde etkisi yoktur.

VASOFİX' in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

VASOFİX tablet 0.13 mg ponceau 4R (E 124) içermektedir. Alerjik reaksiyona neden olabilir

.

VASOFİX tablet her dozunda 17.00 mg mannitol içermektedir. Dozu nedeni ile herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bi^ ilacı şu anda kullanıyorsanız v^-ya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.VASOFİX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

VASOFİX doktorunuz tarafından reçete edildiği şekilde kullanılmalıdır.
Bir tablet (20 mg) günde üç kez, yemek ile birlikte alınır.

Uygulama yolu ve metodu

VASOFİX ağızdan alınır.
Tabletleri yeterli miktarda su ile alınız. Tabletleri çiğnemeyiniz.
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
Doktorunuz VASOFİX ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. 3 aylık tedaviden sonra tedavinin yararı yeniden değerlendirilmeli, tedaviden cevap alınmama durumunda ilaca devam edilmemelidir.

Eğer VASOFİX'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla VASOFİX kullandıysanız

VASOFİX'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


VASOFİX'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


Almayı unuttuğunuz dozu atlayıp bir sonraki dozu her zamanki gibi alınız. Birden fazla doz
almayı unuttuysanız doktorunuza bildiriniz.

VASOFİX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi VASOFİX'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler
olabilir.

Aaıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Mide rahatsızlıkları (bulantı, kusma),
• Boyar madde olarak ponceau 4R (E124) içerdiğinden alerji riski,
• Çok nadir olarak parkinson hastalığı semptomları (ellerde titreme, katılık, hareketsizlik) görülebilir. Bu semptomlar tedavinin kesilmesiyle kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız


doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5.VASOFİX'in Saklanması

VASOFİX' i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


VASOFİX'i 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VASOFİX kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:

Mentis İlaç San. Tic. A Ş.
Florya Caddesi
Florya İş Merkezi B Blok
No:88/6 Bakırköy / İSTANBUL
Tel: (0212 ) 481 79 52
Fax: 0 212 481 79 52
e-mail: info@mentisilac.com.tr

Üretim Yeri:

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
1. OSB. 1. Yol No: 3 Adapazarı / SAKARYA Tel : ( 0 264 ) 295 75 00
Fax : ( 0 264 ) 291 51 98

Bu kullanma talimatı 21.01.2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Vasofix 20 mg Film Tablet

Etken Maddesi: Trimetazidin dihidroklorür

Atc Kodu: C01EB15

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Vasofix 20 mg Film Tablet KT
 • Vasofix 20 mg Film Tablet KUB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Vasofix 20 Mg 60 Film Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.