Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Enbrel 25 mg pediyatrik kulanım için s.c. enjektabl çözelti için toz ve çözücü Kullanma Talimatı

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » İmmünsupresif Ajanlar » İmmünsupresif Ajanlar » Tumor necrosis factor alpha (tnf-a) inhibitors » Etanercept

KULLANMA TALİMATI ENBREL® 25 mg Pediyatrik Kullanım İçin SC Enjektabl Çözelti İçin Toz ve Çözücü Deri altına uygulanır.

•Etkin madde :Etanercept..........25 mg.

•Yardımcı maddeler:Mannitol (E 421), sukroz, trometamol, tromethamine HCl içerir.

•Çözücü:Enjeksiyonluk su ve % 0,9'luk benzil alkol içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bu ilaç kişisel olarak size reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksekveya düşük doz kullanmayınız.

_

Bu Kullanma Talimatında:

1. ENBREL® nedir ve ne için kullanılır ?


2. ENBREL®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ENBREL® nasıl kullanılır ?


4. Olası yan etkiler nelerdir


5. ENBREL®'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. ENiBREL® nedir ve ne için kullanılır ?

ENBREL® toz formunda sunulan bir ilaç olup, çözücü olarak enjeksiyonluk su ile birlikte takdim edilir. Her paket, 4 flakonluk ambalajlarda, 4 adet önceden doldurulmuş 1 ml bakteriyostatik enjeksiyonluk su içeren şırıngalar, 8 adet boş plastik şırınga, 20 adet iğne ve 24 adet alkollü ped ile birlikte sunulur.

ENBREL®'in etkin maddesi olan etanercept iki insan proteininden üretilmiştir. İltihaba neden olan başka bir proteinin aktivitesini engeller. Etanercept, bazı hastalıklarla ilişkili iltihabı azaltarak etki eder.

ENBREL® çocuğunuza, sebebi bilinmeyen eklemleri tutan romatizmal hastalığın (poliartiküler jüvenil idiyopatik artrit) tedavisi için reçete edilmiştir. ENBREL® metotreksat tedavisine iyi yanıt vermeyen (ya da metotreksat kullanamayan) 4 yaş ve üzerindeki çocuklar ve ergenler için uygun bir ilaçtır.

®

2. ENBREL 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ENBREL®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

•Alerji:Bakmakla yükümlü olduğunuz çocuğun etanercept'e veya ENBREL® 'in içindeki diğer maddelerine karşı hassasiyeti (alerjik durum) varsa. Çocuğunuzda göğüste daralma hissi, hırıltılı nefes alma, baş dönmesi veya kaşıntı gibi allerjik durumlar gelişirse daha fazla ENBREL® enjekte etmeyiniz ve derhal doktorunuza danışınız.

• Kan dolaşımında ciddi enfeksiyon:Çocukta sepsis (kan dolaşımında enfeksiyon) durumu ya da riskinin bulunduğu durumlar. Eğer emin değilseniz, lütfen doktorunuza danışınız.

• Enfeksiyon:Çocukta herhangi bir enfeksiyon varsa. Eğer emin değilseniz, lütfen doktorunuza danışınız.

• Yenidoğan bebekler:Benzil alkol içerdiği için prematüre veya yenidoğan bebeklerde ENBREL® kullanılmamalıdır.

ENBREL®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Alerjik durum:Eğer göğüste daralma hissi, hırıltılı nefes alma, baş dönmesi veya kaşıntı gibi alerjik durumlar gelişirse daha fazla ENBREL® enjekte etmeyiniz ve doktorunuza haber veriniz.

• Enfeksiyon/operasyon:Bakmakla yükümlü olduğunuz çocuk önemli/büyük bir operasyon geçirmek üzereyse veya yeni bir enfeksiyon başlangıcı varsa, doktorunuz çocuğun tedavisini kontrol altında tutmak isteyebilir.

• Enfeksiyon/diyabet:Çocukta sık sık tekrarlayan enfeksiyonlar veya diyabet varsa ya da enfeksiyon riskini arttıran başka diğer durumlar söz konusu ise doktorunuza belirtiniz.

• Enfeksiyon/takip:Yakın zamanda Avrupa dışına yapmış olduğunuz herhangi bir seyahat varsa, doktorunuza bilgi veriniz. Eğer çocukta ateş, titreme ya da öksürük gibi enfeksiyon belirtileri gelişirse derhal doktorunuza bilgi veriniz. Doktorunuz çocuğu ENBREL® kullanmayı bıraktıktan sonra enfeksiyonların varlığı bakımından takip altında tutmaya devam etmeye karar verebilir.

• Tüberküloz:ENBREL® ile tedavi gören hastalarda tüberküloz vakaları bildirildiği için, doktorunuz ENBREL® tedavisine başlamadan önce tüberküloz bulguları ve belirtilerini kontrol edecektir. Bu tıbbi geçmiş, göğüs radyografisi ve bir tüberkülin testini kapsayabilir. Sizin veya çocuğunuzun tüberkülozu var ise veya tüberkülozu olan biri ile yakın temasa geçmiş iseniz bu durumu doktorunuza söylemeniz çok önemlidir. Eğer tedavi süresince veya tedaviden sonra herhangi bir enfeksiyon veya tüberküloza ait belirtiler (inatçı öksürük, kilo kaybı, halsizlik veya hafif ateş gibi) görürseniz, bu durumu derhal doktorunuza bildiriniz. tedavisine başlamadan önce tüberküloz bulguları ve belirtilerini kontrol edecektir. Bu tıbbi geçmiş, göğüs radyografisi ve bir tüberkülin testini kapsayabilir. Sizin veya çocuğunuzun tüberkülozu var ise veya tüberkülozu olan biri ile yakın temasa geçmiş iseniz bu durumu doktorunuza söylemeniz çok önemlidir. Eğer tedavi süresince veya tedaviden sonra herhangi bir enfeksiyon veya tüberküloza ait belirtiler (inatçı öksürük, kilo kaybı, halsizlik veya hafif ateş gibi) görürseniz, bu durumu derhal doktorunuza bildiriniz.

• Hepatit B:Doktorunuz ENBREL® ile tedaviye başlamadan önce hepatit B enfeksiyonunun varlığı açısından test yapmayı uygun görebilir.

• Hepatit C:Çocukta hepatit C enfeksiyonu varsa bunu doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz

enfeksiyonun ağırlaşması durumunda ENBREL® ile tedaviyi takip altında tutmaya devam

etmeye karar verebilir.

• Kan bozuklukları:Çocukta sürekli ateş, boğaz ağrısı, çürük, kanama veya solukluk gibi herhangi bir işaret veya semptom gözlenirse derhal medikal yardım alınız. Bu tip semptomlar hayatı tehdit edici kan bozukluklarının belirtisi olabilir ve bu nedenle ENBREL® kullanımının durdurulması gerekebilir. kullanımının durdurulması gerekebilir.

• Sinir sistemi ve göz bozuklukları:Çocukta multipl skleroz veya optik nörit (gözlerdeki sinirlerde enflamasyon) veya transvers miyelit (omuriliğin iltihabı) rahatsızlıkları var ise, doktorunuza bunu bildiriniz. Doktorunuz ENBREL® 'in uygun bir tedavi olup olmadığına karar verecektir.

• Konjestif kalp yetmezliği:Çocukta konjestif kalp yetmezliği var ise, doktorunuza bunu bildiriniz, bu tip durumlarda ENBREL® dikkatli kullanılmalıdır.

• Kanser:ENBREL® kullanmaya başlamadan önce çocuk lenfoma (bir çeşit kan kanseri)

veya başka bir kanser geçirdiyse veya halen geçirmekteyse doktorunuza bildiriniz. Uzun zamandır bu hastalığı olan şiddetli romatoid artrit hastalarında lenfoma oluşum riski normale göre daha yüksek olabilir. ENBREL® kullanan çocuk ve yetişkinler lenfoma veya başka kanser türlerinin gelişimi açısından artmış riske sahip olabilirler. ENBREL® veya aynı yolla etki gösteren diğer ilaçları kullanan bazı çocuk ve gençlerde bazıları ölümle sonuçlanan alışılmadık kanser tiplerinin de dahil olduğu kanser oluşumu görülmüştür. ENBREL® kullanan bazı

hastalarda deri kanseri gelişmiştir. Eğer çocuğun deri renginde herhangi bir değişiklik veya deri üzerinde herhangi bir büyüme meydana gelirse, bu durumu doktorunuza bildiriniz.

•Aşılama:Eğer mümkünse ENBREL® kullanmaya başlamadan önce çocukların tüm aşıları tamamlanmalıdır. Bazı aşılar, örneğin ağızdan uygulanan çocuk felci aşısı ENBREL® kullanılırken verilmemelidir. Lütfen çocuğunuza herhangi bir aşı uygulamasından önce doktorunuza danışınız.

•Suçiçeği:Bakmakla yükümlü olduğunuz çocuk ENBREL® kullanırken suçiçeğine maruz kaldıysa doktorunuza bunu bildiriniz. Doktorunuz suçiçeği için koruyucu tedavinin uygun olup olmadığına karar verecektir.

•Bebekler ve küçük çocuklar:ENBREL®, bebeklerde ve 3 yaşına kadar çocuklarda, toksik ve alerjik reaksiyonlara neden olabilen benzil alkol içermektedir. ENBREL® prematüre veya yenidoğan bebeklerde kullanılmamalıdır.

•Alkole bağlı hepatit:ENBREL® alkole bağlı hepatit tedavisinde kullanılmamalıdır. Eğer sizde veya çocukta alkolü kötüye kullanma alışkanlığı varsa bu durumu doktorunuza bildiriniz.

•Wegener's granülomatoz:ENBREL® ender görülen ve iltihapla birlikte seyreden kan damarları iltihabı (Wegener's granülomatoz) tedavisinde etkili değildir. Sizde veya bakmakla yükümlü olduğunuz çocukta kan damarları iltihabı hastalığı var ise doktorunuza danışınız.

•Diabet ilaçları:Çocukta diyabet varsa veya diyabeti tedavi etmek için ilaç kullanıyorsa doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz, Enbrel tedavisi sırasında çocuğun daha az diyabet ilacına ihtiyacı olduğuna karar verebilir

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

ENBREL®'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ENBREL yiyecek ve içecek ile birlikte veya tek başına kullanılabilir.

Hamilelik

Çocuklarda kullanılması nedeniyle geçerli değildir.

Emzirme

Çocuklarda kullanılması nedeniyle geçerli değildir.

Araç ve makine kullanımı

Çocuklarda kullanılması nedeniyle geçerli değildir.

®

ENBREL 'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ENBREL® mannitol ve sukroz içerir. Ancak kullanım yolu nedeni ile herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

ENBREL® 9 mg/ml benzil alkol içerir. Prematüre bebekler ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşına kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bakmakla yükümlü olduğunuz çocuk başka bir ilaç kullanıyorsa veya yakın zamanda yeni bir ilaç kullanmaya başladıysa, bu ilaçlar çocuğun doktoru tarafından reçete edilmemiş olsa dahi, lütfen doktorunuza bilgi veriniz ENBREL 'i aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanmayınız.

• anakinra (eklem ağrıları ve şekil bozukluğu (romatoid artrit) tedavisinde kullanılır)

• abatacept (eklem ağrıları ve şekil bozukluğu (romatoid artrit) tedavisinde kullanılır)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ENBREL®nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ENBREL®'i her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuz veya eczacınızla kontrol ediniz.

Uygulama yolu ve yöntemi:

ENBREL® deri altına enjekte edilir.

Toz kullanılmadan önce mutlaka çözülmelidir. ENBREL® çözeltisi başka bir ilaç ile karıştırılmamalıdır.

Hatırlamanızda yardımcı olması için, ENBREL®'in kullanılması gereken günleri ajandanıza kaydediniz.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

Çocuklar için uygun doz çocuğun vücut ağırlığına bağlı olarak değişecektir. Çocuğun doktoru uygun dozun ayarlanması ve hazırlanması için detaylı bilgileri size sağlayacaktır.

4 yaşın üzerindeki çocuk ve ergenlerde ENBREL® 25 mg haftada iki kez, dozlar arasında 72 ila 96 saat bırakarak, 0.4 mg/kg (her doz için maksimum 25mg'a kadar) olacak şekilde, deri altına enjeksiyon ile uygulanır.

Yaşlılarda kullanım:

Sadece çocuklarda ve ergenlerde kullanılır.

Özel kullanım durumları: Böbrek yetmezliği:

Doz ayarlaması gerekli değildir.

Karaciğer yetmezliği:

Doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer ENBREL ® 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ENBREL®kullandıysanız:

Kaza ile doktorunuzun önerdiğinden fazla ENBREL® kullandıysanız (bir kerede çok fazla enjekte ettiyseniz veya çok sık kullandıysanız), derhal bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. İçi boş olsa dahi, ilacın dış ambalajını mutlaka yanınızda götürünüz.

ENBREL^ 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ENBREL®'i kullanmayı unutursanız:

Eğer bir dozu unutursanız, hatırladığınız anda bir sonraki dozunuzu derhal uygulayınız. Eğer bir sonraki dozunuz ertesi gün ise unuttuğunuz dozu atlayınız. Daha sonra ilacı uygulamaya herzamanki günlerde devam ediniz. Bir sonraki enjeksiyon gününe kadar hatırlamazsanız unutulan dozu takviye etmek için çift doz (aynı günde 2 doz) uygulamayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ENBREL®ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

ENBREL® tedavisini sonlandırdığınızda belirtileriniz geri dönebilir. Bu ürünün kullanılmasıyla ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ENBREL®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çocuğunuza sıkıntı veren bir yan etki gözlerseniz veya bu kullanma talimatında belirtilmemiş bir yan etki farkederseniz lütfen doktorunuza veya eczacınıza haber veriniz.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Nefes almada veya yutmada zorluk,

• Yüzde, boğazda, ellerde veya ayaklarda şişlik,

• Sinirli veya endişeli hissetmek, çarpıntı veya ani deri kızarıklığı ve/veya sıcaklık hissi,

• Ciddi kızarıklık, kaşıntı veya kurdeşen (kırmızı veya soluk renkte kabarık deri bölümleri genellikle kaşınır).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri mevcut ise, çocuğunuzun ENBREL®'e karşı ciddi alerjisi var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılması gerekebilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza söyleyiniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ciddi enfeksiyon belirtileri, öksürük, nefes darlığı, üşüme/ürperme, halsizlik, veya deride veya eklemlerde sıcak, kırmızı, hassas, dokununca acıyan bölgeler ile birlikte görülen yüksek ateş gibi

• Kan bozuklukları belirtileri, kanama, çürük veya solukluk gibi.

• Sinir bozuklukları belirtileri, hissizlik veya karıncalanma, görmede değişiklik, göz ağrısı veya kol veya bacakta zayıflık başlaması gibi.

• Kalp yetmezliğinin kötüleşme belirtileri, aktivite ile nefes darlığı veya yorgunluk, ayak bileklerinde şişme, boyun veya karında doluluk hissi, geceleri nefes darlığı veya öksürük, çocuğun tırnakları veya dudaklarının mavimsi renk alması gibi.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Diğer yan etkiler

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir .

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Sıklığı bilinmeyen : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

• Enfeksiyonlar (soğuk algınlığı, sinüzit, bronşit, idrar yolu enfeksiyonları ve deri enfeksiyonları dahil)

• Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları (kanama, çürüme, kızarıklık, kaşıntı, ağrı ve şişme dahil). Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları çok sık görülür, ama tedavinin ilk ayından

sonra o kadar sık görülmez. Bazı hastalarda daha önce enjeksiyon yapılmış bir bölgeye tekrar enjeksiyon yapıldığı zaman reaksiyon gelişmiştir.

Yaygın:

Alerjik reaksiyonlar Ateş Kaşıntı

Normal dokulara karşı antikor üretimi (otoantikor üretimi)

Yaygın olmayan:

Ciddi enfeksiyonlar (pnömoni, derin deri enfeksiyonları, eklem enfeksiyonları, kan dolaşımında enfeksiyon ve değişik bölgelerdeki enfeksiyonlar dahil)

Trombosit sayısında azalma Deride lokalize kabarmalar (anjiyoödem)

Deri kanseri (melanom hariç)

Kurdeşen (kırmızı veya soluk renkte kabarık deri bölümleri genellikle kaşınır)

Göz iltihabı

Sedef hastalığı (yeni veya alevlenme)

Döküntü

Akciğerlerde iltihapSeyrek:

Ciddi alerjik reaksiyonlar (deride ciddi lokalize şişlikler ve hırıltılı nefes alma dahil)

Lenfoma (bir tür kan kanseri)

Kırmızı, beyaz ve trombosit kan hücrelerinin sayılarında kombine azalma

Sinir sistemi bozuklukları (multipl skleroz, göz sinirleri veya omurilikte iltihaplanma belirti ve bulgularına benzer sinir sistemi hastalıkları)

Tüberküloz

Kalp yetmezliğinin kötüleşmesi Nöbetler

Lupus veya lupus benzeri sendrom (belirtiler; inatçı kızarıklık, ateş, eklem ağrısı ve yorgunluk içerebilir)

Kan damarlarının iltihabı Düşük kırmızı kan hücre sayısı Düşük beyaz kan hücre sayısı Düşük nötrofil (bir tür beyaz kan hücresi) sayısı Karaciğer enzimlerinde yükselme

Deride şiddetli pullanma ve kabarcıklara neden olan deri döküntüsü

Çok Seyrek:

Kemik iliğinin kan hücresi üretiminde yetersizlik

Sıklığı bilinmeyen:

• Beyaz kan hücrelerinde iltihabın eşlik ettiği aşırı faaliyet (makrofaj aktivasyon sendromu), ANCA pozitif damar iltihabı

• Lösemi (kan ve kemik iliğini etkileyen kanser)

• Merkel hücreli karsinom(bir çeşit cilt kanseri)

Eğer bu kullanma talimatmda bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ENBREL®'in saklanması

ENBREL^ 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Buzdolabında 2 - 8°C arasında saklanmalıdır. Dondurulmamalıdır.

ENBREL® çözeltisi hazırlandıktan sonra buzdolabında (2 - 8°C arasında) 14 gün süreyle saklanabilir.

Daha önceden hazırlanmış ve buzdolabında saklanmış olan bir ENBREL® çözeltisi kullanıyorsanız, flakondaki ENBREL®'in oda sıcaklığına gelmesi için 15-30 dakika bekleyiniz. ENBREL®'i başka bir şekilde (örneğin bir mikrodalga fırında ya da sıcak su içinde)ısıtmayınız.

Eğer çözeltinin şeffaf olmadığını ve partiküller içerdiğini fark ederseniz, ENBREL®'i kullanmayınız. Enjeksiyon için hazırlanan çözelti, berrak, renksiz- açık sarı renkte olmalıdır.

Her ENBREL® 25 mg/ml flakonu, aynı çocuğa maksimum iki dozda uygulanacak şekilde kullanılmalıdır. Her iki doz, ENBREL® çözeltinin hazırlanmasından sonraki 14 gün içinde kullanılmalıdır.

Flakondaki ENBREL® çözeltisi ikinci doz için yeterli değilse, flakonu atınız ve ilacı, yeni bir paket ile yeniden hazırlayınız.

İğneleri ve şırıngayı doktor, hemşire veya eczacınızın önerdiği biçimde imha ediniz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

ENBREL®'i kutu/flakon üzerinde yazan son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:Pfizer İlaçları Ltd.Şti.

Muallim Naci Cad. No:55 34347 Ortaköy/İstanbul Tel: 0212 310 70 00 Fax: 0212 310 70 58

Üretim yeri:Wyeth Pharmaceuticals Havant, İngiltere

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


ENBREL®'İN HAZIRLANMASI VE ENJEKSİYONU İÇİN KULLANIM KILAVUZU

a. Giriş

b Enj eksiyona hazırlık

c. ENBREL® dozunun enjeksiyon için hazırlanması

d. İğnenin şırıngaya takılması

e. Çözücünün toza eklenmesi

f. ENBREL® çözeltisinin flakondan çekilmesi

g. Enjeksiyon bölgesinin seçilmesi

h. Enjeksiyon bölgesinin hazırlanması ve ENBREL® çözeltisinin enjeksiyonu

i. ENBREL® çözeltisinin dozlar arasındaki sürede saklanması

j. Daha önce hazırlanmış olan bir ENBREL flakonundan ikinci bir dozun çekilmesi k. Arta kalan malzemenin atılması

a. Giriş

Aşağıda verilen kullanım bilgileri ENBREL 'i nasıl hazırlayacağınız ve enjekte edeceğinizi açıklamaktadır. Lütfen hazırlama talimatlarını dikkatle okuyup adım adım takip ediniz. Çocuğunuzun doktoru veya asistanı, çocuğa enjeksiyon uygulama tekniği ve verilecek ilaç miktarı hakkında gerekli talimatları verecektir. Dozun hazırlamasını ve uygulamasını tam olarak anlamadan çocuğa enjeksiyon yapmayınız. Bu enjeksiyon, aynı şırınga veya flakon içinde herhangi bir başka ilaçla karıştırılmamalıdır. ENBREL 'in nasıl saklanması gerektiği konusunda bölüm 5'teki talimatlara bakınız.

b. Enjeksiyona hazırlık

• Ellerinizi iyice yıkayınız.

• Temiz, iyi aydınlatılmış, düz bir ortam seçiniz.

• Buzdolabından bir ENBREL® doz paketini çıkarınız. Diğer paketleri buzdolabına geri koyunuz.

• Doz paketi, bir doz için gerekli bütün malzemeleri içermelidir. Paketin içeriği aşağıdaki listede belirtilmektedir;

1 ENBREL® ^akonu


1 Berrak, renksiz sıvı (enjeksiyonluk su) içeren şırınga


2 Boş şırınga


5 İğne


6 Alkollü ped


Eğer bu materyeller yoksa, paketi kullanmayınız ve eczacınıza danışınız. Sadece bu materyelleri kullanınız. Başka bir şırınga kesinlikle kullanmayınız.

Şırınga ve flakon etiketi üzerinde belirtilen son kullanma tarihlerine bakınız. Belirtilmiş ay ve yıldan sonra ürünleri kullanmayınız.

®

c. ENBREL dozunun enjeksiyon için hazırlanması

• ENBREL® flakonunun pembe plastik kapağını çıkartınız. Flakonun üzerindeki gri tıpayı veya aluminyum halkayı kesinlikle çıkarmayınız. (Bakınız Şekil 1)

• Yeni bir alkollü ped ile ENBREL® flakonunun gri tıpasını temizleyiniz. Temizledikten sonra gri tıpaya tekrar elinizi sürmeyiniz veya bir yere değdirmeyiniz.

• ENBREL® flakonunu temiz bir yüzeye dik olarak yerleştiriniz.

• Şırınganın ucunu ellemeye veya ucun, herhangi bir yere değmemesine dikkat ederek, çözücüyü içeren şırınganın kapağını çıkarınız.

Şekil 1


d. İğnenin şırıngaya takılması

• Pakette bulunan iğnelerden birini çıkarınız. İğne steril saklanmak üzere plastik bir kap içerisindedir. Bu plastik kabı açmak için bir eliniz ile kısa geniş ucundan tutunuz.Diğer eliniz ile uzun bölümü tutunuz.

Mühürü kırmak için uzun uç aşağıya ve yukarıya doğru eğilerek kırılır.

Mühür kırıldıktan sonra kısa geniş uç plastik kaptan çıkarılır.

İğne uzun ucun içerisinde kalır.

İğne kabın içerisinde bir el ile tutularak şırınga alınır ve şırınga ucu iğne ağzına yerleştirilir. Şırıngayı iğneye sıkıca takmak için saat yönünde çevirerek sıkınız. (Bakınız Şekil 2)

Şekil 2Plastik kabı iğneden dikkatlice çıkarınız (Bakınız Şekil 3).

Şekil 3
Şırıngayı dik tutarak, içerisindeki hava kabarcıklarını çıkartmak için pistonu yavaşça itiniz.Çözücünün toza ilave edilmesi

• Flakonu, masa gibi düz bir yüzeyde dik tutarak, iğneyi flakonun üzerindeki gri tıpanın ortasındaki halkadan içeri doğru itiniz (Bakınız Şekil 4). İğne doğru yerleştirildiyse, önce hafif bir direnç ve ardından iğne tıpanın ortasından geçtiği sırada bir “gevşeme” hissedersiniz. Tıpanın penceresinden iğnenin ucunu görebilirsiniz (Bakınız Şekil 5). İğne doğru yerleştirilmemişse, tıpadan geçerken sürekli direnç hissedersiniz ve hiç “gevşeme” olmaz. İğneyi bir açı yapacak şekilde YERLEŞTİRMEYİNİZ; bu, iğnenin eğrilmesine yol açabilir ve/veya flakona çözücünün uygun bir şekilde eklenmesini engelleyebilir (Bakınız şekil 6).

e.


Şekil 5


Şekil 4Şekil 6• Sıvının tamamı flakonun içine girinceye kadarÇOK YAVAŞolarak pistonu itiniz. Böylece köpüklenme (hava kabarcığı oluşumu) azaltılmış olur (Bakınız Şekil 7).

Şekil 7


• Şırıngayı yerinde bırakınız. Flakonu birkaç defa yuvarlak hareketlerle çeviriniz, böylece tozun çözülmesi sağlanacaktır. Flakonu ÇALKALAMAYINIZ (Bakınız Şekil 8). Bütün

toz çözülünceye kadar bekleyiniz (genellikle 10 dakikadan az sürer). Çözelti, berrak ve renksiz olmalı, tanecik ve uçuşan partiküller bulunmamalıdır. Flakonda beyaz bir köpük kalabilir - bu normaldir. ENBREL® flakonundaki bütün toz 10 dakika içinde çözülmez ise o flakonu , KULLANMAYINIZ. Bir başka doz paketi ile yeniden başlayınız.

Şekil 8


• Doktor veya asistanı, flakondan çekilecek uygun çözelti miktarı konusunda sizi bilgilendirmiş olmalıdır. Doktorunuz sizi bilgilendirmediyse, lütfen doktorunuzla temasa geçiniz.

• Pakette bulunan boş şırıngalardan birini alınız ve pastik kılıfı çıkarınız. Şırınganın ucuna hiçbirşeyin değmemesine dikkat ediniz.

• Paketten yeni bir iğne çıkarınız ve çözücü şırıngasında yaptığınız gibi, boş şırınganın ucuna yerleştiriniz (Şırınganın ucuna iğnenin yerleştirilmesibölümüne bakınız).

• ENBREL® flakonu düz bir yüzey üzerinde iken, şırınganın iğnesini, gri tıpanın orta

halkasından içeri doğru itiniz. İğne doğru yerleştirildiğinde önce hafif bir direnç, daha sonra iğne tıpanın ortasından geçtiğinde bir “gevşeme” hissedeceksiniz. Tıpanın penceresinden iğnenin ucunu görebilirsiniz. İğne doğru yerleştirilmediyse, tıpadan geçtiği sırada sürekli direnç hissedersiniz ve “gevşeme” olmaz. İğneyi bir açı oluşturacak şekilde yerleştirmeyiniz; bu, iğnenin eğrilmesine yol açabilir ve/veya çözeltinin flakondan düzgün bir şekilde çekilmesini engelleyebilir.

• İğne, flakonun içindeyken , flakonu göz hizasında baş aşağı tutunuz. Sıvıyı şırıngaya çekmek için pistonu yavaşça geri çekiniz (Bakınız şekil 9).

Şekil 9


• Flakondaki sıvı düzeyi azaldıkça, iğnenin ucunun sıvının içinde kalmasını sürdürmek için iğneyi biraz geri çekmeniz gerekebilir.

• İğne henüz flakonun içindeyken, şırıngada hava kabarcığı olup olmadığını kontrol ediniz.

Varolan kabarcıkların şırınganın ucuna, iğneye yakın bir yere yükselmesi için, şırıngaya hafifçe vurunuz (Bakınız Şekil 10). Kabarcıkları şırıngadan flakonun içine itmek için pistonu yavaşça bastırınız. Bunu yaptığınızda sıvı yanlışlıkla tekrar flakona geçerse, pistonu hafifçe çekerek sıvıyı şırıngaya geri alınız.

Şekil 10


• İğneyi flakondan kaydırarak çıkarınız. Fazla miktarda çözelti çektiğinizi farkederseniz, flakondan bir kez çıkarmış olduğunuz iğneyi, tekrar flakona yerleştirmeyiniz. Şırıngada fazla miktarda çözelti varsa, şırıngayı, iğne yukarı bakacak şekilde göz hizasında tutunuz ve şırıngada uygun miktarda sıvı kalana kadar, pistonu hafifçe içeri doğru itiniz. İğneyi çıkarıp atınız.

• Paketten yeni bir iğne alınız ve yukarıda tanımlandığı şekilde şırıngaya takınız (İğnenin şırıngaya yerleştirilmesi'ne bakınız). Bu iğne, ENBREL®'i enjekte etmek için kullanacağınız iğne olacaktır.

g. Enjeksiyon bölgesinin seçilmesi

• Üst bacak, karın (göbeğin 5 cm çevresi dışında) veya üst kolun arka tarafında bir enjeksiyon bölgesi seçiniz (Bakınız Şekil 11).

Şekil 11


• Her yeni enjeksiyonda farklı bölgeler kullanılmalıdır. Yeni enjeksiyon bölgesi eski bölgeden en az 3 cm mesafede olmalıdır. Cildin hassas, çürümüş, kırmızı veya sertleşmiş bölgelerine enjeksiyon yapılmamalıdır-başka bir bölge seçiniz.(Bir önceki enjeksiyonlar hakkında not tutmak faydalı olabilir)

• Çocukta psoriazis varsa, herhangi bir kabarık, kalın, kırmızı veya pullu deri alanlarına (psoriazis deri lezyonları) direkt olarak enjekte etmemeye çalışmalısınız.

®

h. Enjeksiyon bölgesinin hazırlanması ve ENBREL çözeltisinin enjeksiyonu

• ENBREL®'in enjekte edileceği bölgeyi yuvarlak hareketler ile alkollü ped kullanarak siliniz. Enjeksiyon öncesinde tekrar bu bölgeye dokunmayınız.

♦ Ciltte temizlenen bu bölge kuruduğu zaman bir eliniz ile bu bölgeyi sıkıştırarak tutunuz. Diğer eliniz ile şırıngayı çocuğun cildine 45° ve 90° arasındaki açı ile tutunuz (Bakınız Şekil 12).

Şekil 12


Kısa ve çabuk bir hareket ile iğneyi çocuğun cildine batırınız.

Diğer elinizi çocuğun cildinden çekiniz.

Serbest elinizle,yavaşçapistonu iterek ilacı enjekte ediniz.

Şırınga boşalınca, girdiğiniz açıyı bozmamaya dikkat ederek iğneyi çıkarınız (Bakınız Şekil

Şekil 13


• Enjeksiyon bölgesine 10 saniye kadar pamuk ile bastırınız. Hafif bir kanama görülebilir. Enjeksiyon bölgesiniovmayınız.Arzu edilirse bir yara bandı konulabilir.

®

i. ENBREL çözeltisinin dozlar arasındaki sürede saklanması

• Eğer doktorunuz, bir ENBREL® flakonundan iki doz çekebileceğinizi belirttiyse, çözeltinin birinci ve ikinci dozlar arasında, buzdolabında (2 -80 C'de) saklamalısınız. Dozlar arasında flakon buzdolabında dik olarak saklanmalıdır.

• Her ENBREL® 25 mg/ml flakonu, aynı çocuğa maksimum 2 dozda uygulanacak şekilde kullanılmalıdır.

®

j. Daha önce hazırlanmış olan bir ENBREL flakonundan ikinci bir dozun çekilmesi

ENBREL® çözeltisini buzdolabından çıkarınız. Flakondaki ENBREL®'in oda sıcaklığına gelmesi için 15-30 dakika bekleyiniz. ENBREL®'i başka şekillerde ısıtmaya çalışmayınız (örneğin bir mikrodalga fırında veya sıcak su içerisinde ısıtmayınız).

ENBREL® flakonunun üzerindeki gri tıpayı temizlemek için yeni bir alkollü ped kullanınız. Temizledikten sonra tıpaya ellerinizle dokunmayınız veya bu bölgenin herhangi bir yere değmemesine dikkat ediniz.

Flakondan ikinci bir ENBREL® dozu hazırlamak için, paketteki diğer boş şırıngaları, iğneleri ve alkollü pedleri kullanarak,Flakondan ENBREL®çözeltisinin çekilmesibölümünde belirtilen talimatları izleyiniz.

• Flakondaki çözelti bir sonraki dozunuz için yeterli değilse, flakonu atınız ve yeni bir paket alarak ilacı hazırlamaya başlayınız.

• Flakondan ikinci ENBREL®dozunu çektikten sonra, flakonu atınız (içinde biraz sıvı kalsa dahi)

Arta kalan malzemenin atılması

k.


• İğneler ve şırıngaHİÇBİR ŞEKİLDE YENİDEN KULLANILMAMALIDIR.İğneyi hiçbir zamanyeniden plastik kabına koymayınız. İğneleri ve şırıngayı doktor, hemşire veya eczacınızın önerdiği biçimde imha ediniz.

konusunda tecrübeli olan doktorunuza, hemşirenize

®


Bütün sorularınız için, ENBREL veya eczacınıza danışınız.


İlaç Bilgileri

Enbrel 25 mg pediyatrik kulanım için s.c. enjektabl çözelti için toz ve çözücü

Etken Maddesi: Etanercept

Atc Kodu: L04AB01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.