Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Enbrel 50 mg enjeksiyonluk çözelti için kullanıma hazır kalem Kullanma Talimatı

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » İmmünsupresif Ajanlar » İmmünsupresif Ajanlar » Tumor necrosis factor alpha (tnf-a) inhibitors » Etanercept

ENBREL® Pen 50 mg Enjeksiyonluk Çözelti İçin Kullanıma Hazır Kalem Deri altına uygulanır.

• Etkin madde:

Etanercept.............50 mg.

• Yardımcı maddeler:

Sukroz, sodyum klorür, L-arjinin hidroklorür, sodyum fosfat monobazik dihidrat, sodyum fosfat dibazik dihidrat ve enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak size reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksekveya düşük dozkullanmayınız.

_

Bu Kullanma Talimatında:


1. ENBREL® nedir ve ne için kullanılır ?


2. ENBREL®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ENBREL® nasıl kullanılır ?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ENBREL®'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. ENBREL® nedir ve ne için kullanılır ?

ENBREL®'in etkin maddesi olan etanercept iki insan proteininden üretilmiştir. İltihaba neden olan başka bir proteinin aktivitesini engeller. Etanercept, bazı hastalıklarla ilişkili iltihabı azaltarak etki eder.
ENBREL® yetişkinlerde (18 yaş ve üzeri), orta şiddette veya şiddetli eklem ağrıları ve şekil bozukluğunda (romatoid artrit), sedef hastalarında eklemleri tutan romatizmal hastalıklarda (psöriatik artrit), sırt eklemlerinde sertleşme ile seyreden ağrılı romatizmal hastalıklarda (şiddetli ankilozan spondilit) ve orta şiddette veya şiddetli sedef hastalığında kullanılabilir. Bu hastalıklarda kullanımı daha yaygın olan tedaviler sizin için uygun değilse veya bu tedavilere yeterli cevap alınamayan durumlarda kullanılabilir.
ENBREL® eklem ağrıları ve şekil bozukluğu (romatoid artrit için) genellikle metotreksat ile birlikte kullanılır. Metotreksat ile tedavi sizin için uygun değilse ENBREL® tek başına da kullanılabilir. Tek başına veya metotreksat ile birlikte kullanımda ENBREL romatoid artritten kaynaklanan eklemlerinizdeki hasarı yavaşlatabilir ve günlük aktiviteleri yapabilme kabiliyetinizi geliştirir.
Çoğul eklem tutulumlu sedef hastalarındaki eklemleri tutan romatizma (psöriatik artrit) hastalarında ENBREL® günlük aktiviteleri yapabilme kabiliyetinizi geliştirebilir. Çoğul simetrik
ağrılı ve şiş eklemleri olan hastalarda (ör. eller, bilekler ve ayaklar) ENBREL® hastalığın sebep olduğu bu eklemlerdeki yapısal hasarın ilerlemesini yavaşlatabilir.

2. ENBREL®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ENBREL®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Alerji:

Eğer etanercept'e veya ENBREL® 'in içindeki diğer maddelerine karşı alerji var ise. Göğüste daralma hissi, hırıltılı nefes alma, baş dönmesi veya kaşıntı gibi alerjik durumlar gelişirse daha fazla ENBREL enjekte etmeyiniz ve derhal doktorunuza danışınız.

• Kan dolaşımında ciddi enfeksiyon:

Sepsis (kan dolaşımında enfeksiyon) durumu ya da riskinin bulunduğu durumlar. Eğer emin değilseniz, lütfen doktorunuza danışınız.

• Enfeksiyon:

Herhangi bir enfeksiyon varsa. Eğer emin değilseniz, lütfen doktorunuza danışınız.

ENBREL®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Bu sınıf ilaçlarla 65 yaş üstü hastalarda ölümcül olabilen ciddi enfeksiyon riskinin 65 yaş altına göre artabileceği bildirildiğinden mutlaka doktorunuza danışın.

Alerjik durum:

Eğer göğüste daralma hissi, hırıltılı nefes alma, baş dönmesi veya kaşıntı gibi alerjik durumlar gelişirse daha fazla ENBREL® enjekte etmeyiniz ve doktorunuza haber veriniz.

Enfeksiyon/operasyon:Enfeksiyon/diyabet:Enfeksiyon/takip:

Yakın zamanda Avrupa dışına yapmış olduğunuz herhangi bir seyahat varsa, doktorunuza bilgi veriniz. Ateş, titreme ya da öksürük gibi enfeksiyon belirtileri gelişirse derhal doktorunuza bilgi veriniz. Doktorunuz ENBREL kullanmayı bıraktıktan sonra enfeksiyonların varlığı bakımından takip altında tutmaya devam etmeye karar verebilir.

Tüberküloz:

ENBREL® ile tedavi gören hastalarda tüberküloz vakaları bildirildiği için, doktorunuz ENBREL® tedavisine başlamadan önce tüberküloz bulguları ve belirtilerini kontrol edecektir. Bu tıbbi geçmiş, göğüs radyografisi ve bir tüberkülin testini kapsayabilir. Eğer tüberkülozunuz var ise veya tüberkülozu olan biri ile yakın temasa geçmiş iseniz bu durumu doktorunuza söylemeniz çok önemlidir. Eğer tedavi süresince veya tedaviden sonra herhangi bir enfeksiyon veya tüberküloza ait belirtiler (inatçı öksürük, kilo kaybı, halsizlik veya hafif ateş gibi) görürseniz, bu durumu derhal doktorunuza bildiriniz.

Hepatit B:

Doktorunuz ENBREL® ile tedaviye başlamadan önce hepatit B enfeksiyonunun varlığı açısından test yapmayı uygun görebilir.

Hepatit C:

Eğer hepatit C enfeksiyonunuz varsa bunu doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz enfeksiyonun ağırlaşması durumunda ENBREL® ile tedaviyi takip altında tutmaya devam etmeye karar verebilir.

Kan bozuklukları:

Eğer sürekli ateş, boğaz ağrısı, çürük, kanama veya solukluk gibi herhangi bir işaret veya belirti gözlenirse derhal tıbbi yardım alınız. Bu tip belirtiler hayatı tehdit edici kan bozukluklarının belirtisi olabilir ve bu nedenle ENBREL® kullanımının durdurulması gerekebilir.

Sinir sistemi ve göz bozuklukları:

Eğer multipl skleroz veya optik nörit (gözlerdeki sinirlerde enflamasyon) veya transvers miyelit (omuriliğin iltihabı) rahatsızlıkları var ise, doktorunuza bunu bildiriniz. Doktorunuz ENBREL®'in uygun bir tedavi olup olmadığına karar verecektir.

Konjestif kalp yetmezliği:

Eğer konjestif kalp yetmezliğiniz var ise, doktorunuza bunu bildiriniz, bu tip durumlarda ENBREL® dikkatli kullanılmalıdır.

• Kanser:

ENBREL® kullanmaya başlamadan önce lenfoma (bir çeşit kan kanseri) veya başka bir kanser geçirdiyseniz veya halen geçirmekteyseniz doktorunuza bildiriniz. Uzun zamandır bu hastalığı olan şiddetli romatoid artrit hastalarında lenfoma oluşum riski normale göre daha yüksek olabilir. ENBREL kullanan çocuk ve yetişkinler lenfoma veya başka kanser türlerinin gelişimi açısından artmış riske sahip olabilirler. ENBREL® veya aynı yolla etki gösteren diğer ilaçları kullanan bazı çocuk ve gençlerde bazıları ölümle sonuçlanan alışılmadık kanser tiplerinin de dahil olduğu kanser oluşumu görülmüştür. Bazı hastalarda melanom veya melanom dışı deri kanseri olarak isimlendirilen deri kanseri gelişmiştir. Eğer sizde veya çocuğun deri renginde herhangi bir değişiklik veya deri üzerinde herhangi bir büyüme meydana gelirse, bu durumu doktorunuza bildiriniz.

• Aşılama:

Eğer mümkünse ENBREL® kullanmaya başlamadan önce çocukların tüm aşıları tamamlanmalıdır. Bazı aşılar, örneğin ağızdan uygulanan çocuk felci aşısı, ENBREL® kullanılırken verilmemelidir. Lütfen herhangi bir aşı uygulamasından önce doktorunuza danışınız.

• Suçiçeği:

Eğer ENBREL kullanırken suçiçeğine maruz kaldıysanız doktorunuza bunu bildiriniz. Doktorunuz suçiçeği için koruyucu tedavinin uygun olup olmadığına karar verecektir.

• Lateks:

Kalem kapağı lateks (kuru doğal lastik) içerir. Bilinen veya muhtemel lateks duyarlılığı (alerji) söz konusu olan hastalar veya iğne kılıfını ellemek durumunda olan hastaya bakan kişiler, ENBREL® kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

• Alkole bağlı hepatit:

ENBREL® alkole bağlı hepatit tedavisinde kullanılmamalıdır. Eğer sizde veya çocukta alkolü kötüye kullanma alışkanlığı varsa bu durumu doktorunuza bildiriniz.

• Wegener's granülomatoz:

ENBREL® ender görülen ve iltihapla birlikte seyreden kan damarları iltihabı (Wegener's granülomatoz) tedavisinde etkili değildir. Sizde veya bakmakla yükümlü olduğunuz çocukta kan damarları iltihabı hastalığı var ise doktorunuza danışınız.

• Diabet ilaçları:

Eğer diyabetiniz varsa veya diyabeti tedavi etmek için ilaç kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz, Enbrel tedavisi sırasında daha az diyabet ilacına ihtiyacınız olduğuna karar verebilir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

ENBREL®'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ENBREL® yiyecek ve içecek ile birlikte veya tek başına kullanılabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamile kadınlarda ENBREL ile yapılmış çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle hamile kadınlarda ENBREL® kullanımı tavsiye edilmemektedir. ENBREL® tedavisi sırasında hamile kalmamanız önerilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ENBREL®'in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. ENBREL® kullanırken emzirmemelisiniz.

Araç ve makine kullanımı

ENBREL® kullanımının araç ve makine kullanma kabiliyetini etkilemesi beklenmez.

®

ENBREL 'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ENBREL® sukroz içerir. Ancak kullanım yolu nedeni ile herhangi bir uyarı gerekmemektedir.
Bu tıbbi ürün her ml'sinde 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Başka bir ilaç kullanıyorsanız veya yeni bir ilaç kullanmaya başladıysanız lütfen doktorunuza bilgi veriniz. ENBREL®'i aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanmayınız.
• anakinra (eklem ağrıları ve şekil bozukluğu (romatoid artrit) tedavisinde kullanılır)
• abatacept (eklem ağrıları ve şekil bozukluğu (romatoid artrit) tedavisinde kullanılır)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ENBREL® nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ENBREL®'i her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuz veya eczacınızla kontrol ediniz.

Yetişkinlerde kullanım (18 yaş ve üzeri):

Romatoid artrit, psöriatik artrit ve ankilozan spondilit için mutad doz haftada iki defa 25 mg veya haftada bir defa 50 mg deri altı enjeksiyonudur. Ancak doktorunuz ENBREL® enjeksiyon sıklığını değiştirebilir.
Plak psöriazis tedavisinde önerilen doz haftada iki defa 25 mg veya haftada bir defa 50 mg'dır. Alternatif olarak 12 hafta süreyle haftada iki defa 50 mg uygulanabilir ve ardından haftada iki defa 25 mg veya haftada bir defa 50 mg ile devam edilir.
Doktorunuz ne kadar süre ENBREL® kullanmanız gerektiğine ve tedaviye verdiğiniz cevaba bakarak tekrar tedaviye gerek olup olmadığına karar verecektir. 12 haftanın sonunda tedaviye hiç yanıt alınamazsa doktorunuz bu ilacı kesmenizi söyleyebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

ENBREL® deri altına enjekte edilir.
Enjeksiyon uygulamasında yardımcı olacak detaylı bilgiler ENBREL® Pen'in Hazırlanması ve Enjeksiyonu İçin Kullanım Kılavuzu bölümünde sunulmaktadır. ENBREL® çözeltisi başka bir ilaç ile karıştırılmamalıdır. Hatırlamanızda yardımcı olması için ENBREL®'in kullanılması gereken günleri ajandanıza kaydediniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

18 yaşın altındaki ergenlerde ve çocuklarda kullanımı uygun değildir.

Yaşlılarda kullanımı:

Doz ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Doz ayarlaması gerekli değildir.

Karaciğer yetmezliği:

Doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer ENBREL® 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ENBREL® kullandıysanız:

Kaza ile doktorunuzun önerdiğinden fazla ENBREL® kullandıysanız (bir kerede çok fazla enjekte ettiyseniz veya çok sık kullandıysanız), derhal bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. İçi boş olsa dahi, ilacın dış ambalajını mutlaka yanınızda götürünüz.

ENBREL®'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


®

ENBREL 'i kullanmayı unutursanız:

Eğer bir dozu unutursanız, hatırladığınız anda bir sonraki dozunuzu derhal uygulayınız. Eğer bir sonraki dozunuz ertesi gün ise unuttuğunuz dozu atlayınız.
Daha sonra ilacı uygulamaya her zamanki günlerde devam ediniz. Bir sonraki enjeksiyon gününe kadar hatırlamazsanız unutulan dozu takviye etmek için çift doz (aynı günde iki doz) uygulamayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


®

ENBREL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

ENBREL® tedavisini sonlandırdığınızda belirtileriniz geri dönebilir. Bu ürünün kullanılmasıyla ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ENBREL® 'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Size sıkıntı veren bir yan etki gözlerseniz veya bu kullanma talimatında belirtilmemiş bir yan etki farkederseniz lütfen doktorunuza veya eczacınıza haber veriniz.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Nefes almada veya yutmada zorluk,
• Yüzde, boğazda, ellerde veya ayaklarda şişlik,
• Sinirli veya endişeli hissetmek, çarpıntı, ani deri kızarıklığı ve/veya sıcaklık hissi,
• Ciddi kızarıklık, kaşıntı veya kurdeşen (kırmızı veya soluk renkte kabarık deri bölümleri genellikle kaşınır).
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ENBREL 'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza söyleyiniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ciddi enfeksiyon belirtileri, öksürük, nefes darlığı, üşüme/ürperme, halsizlik, veya deride veya eklemlerde sıcak, kırmızı, hassas, dokununca acıyan bölgeler ile birlikte görülen yüksek ateş gibi
• Kan bozuklukları belirtileri, kanama, çürük veya solukluk gibi.
• Sinir bozuklukları belirtileri, hissizlik veya karıncalanma, görmede değişiklik, göz ağrısı, veya kol veya bacakta zayıflık başlaması gibi.
• Kalp yetmezliğinin kötüleşme belirtileri, aktivite ile nefes darlığı veya yorgunluk, ayak bileklerinde şişme, boyun veya karında doluluk hissi, geceleri nefes darlığı veya öksürük, tırnakların veya dudakların mavimsi renk alması gibi.
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Diğer yan etkiler

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir .
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Sıklığı bilinmeyen : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın

:
• Enfeksiyonlar (soğuk algınlığı, sinüzit, bronşit, idrar yolu enfeksiyonları ve deri enfeksiyonları dahil)
• Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları (kanama, çürüme, kızarıklık, kaşıntı, ağrı ve şişme dahil). Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları çok sık görülür, ama tedavinin ilk ayından sonra o kadar sık görülmez. Bazı hastalarda daha önce enjeksiyon yapılmış bir bölgeye tekrar enjeksiyon yapıldığı zaman reaksiyon gelişmiştir.

Yaygın

:
• Alerjik reaksiyonlar
• Ateş
• Kaşıntı
• Normal dokulara karşı antikor üretimi (otoantikor üretimi)

Yaygın olmayan

:
• Ciddi enfeksiyonlar (pnömoni, derin deri enfeksiyonları, eklem enfeksiyonları, kan dolaşımında enfeksiyon ve değişik bölgelerdeki enfeksiyonlar dahil)
• Trombosit sayısında azalma
• Deride lokalize kabarmalar (anjiyoödem)
• Deri kanseri (malanom hariç)
• Kurdeşen (kırmızı veya soluk renkte kabarık deri bölümleri genellikle kaşınır)
• Göz iltihabı
• Sedef hastalığı (yeni veya alevlenme)
• Döküntü
• Akciğerlerde iltihap

Seyrek

:
• Ciddi alerjik reaksiyonlar (deride ciddi lokalize şişlikler ve hırıltılı nefes alma dahil)
• Lenfoma (bir tür kan kanseri)
• Kırmızı, beyaz ve trombosit kan hücrelerinin sayılarında kombine azalma
• Sinir sistemi bozuklukları (multipl skleroz, göz sinirleri veya omurilikte iltihaplanma belirti ve bulgularına benzer sinir sistemi hastalıkları)
• Tüberküloz
• Kalp yetmezliğinin kötüleşmesi
• Nöbetler
• Lupus veya lupus benzeri sendrom (belirtiler; inatçı kızarıklık, ateş, eklem ağrısı ve yorgunluk içerebilir)
• Kan damarlarının iltihabı
• Düşük kırmızı kan hücre sayısı
• Düşük beyaz kan hücre sayısı
• Düşük nötrofil (bir tür beyaz kan hücresi) sayısı
• Karaciğer enzimlerinde yükselme
• Deride şiddetli pullanma ve kabarcıklara neden olan deri döküntüsü

Çok Seyrek:

• Kemik iliğinin kan hücresi üretiminde yetersizlik

Sıklığı bilinmeyen:

• Beyaz kan hücrelerinde iltihabın eşlik ettiği aşırı faaliyet (makrofaj aktivasyon sendromu), ANCA pozitif damar iltihabı
• Lösemi (kan ve kemik iliğini etkileyen kanser)
• Merkel hücreli karsinom (bir çeşit cilt kanseri)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ENBREL®'in saklanması

ENBREL® 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Buzdolabında 2 - 8°C arasında saklanmalıdır. Dondurulmamalıdır.
Enjeksiyon öncesi, tek kullanımlık ENBREL® kalemin oda sıcaklığına ulaşması için yaklaşık 1530 dakika beklenmelidir. Bu sırada iğne kapağı çıkarılmamalıdır. Kalemleri ışıktan korumak için orijinal kutusunda saklayınız.
Kalemin içindeki çözelti saydam kontrol penceresinden incelenmelidir. Çözelti berrak, renksiz veya soluk sarı renkte olmalı ve partikül içermemelidir. Aksi takdirde, kalemi kullanmayınız. Başka bir ENBREL kalem kullanınız, sonra da yardım için hekiminize veya eczacınıza danışınız. Kalemleri doktor, hemşire veya eczacınızın önerdiği biçimde imha ediniz

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

ENBREL®'i kutu üzerinde yazan son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi::

Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
Muallim Naci Cad. No:55 34347 Ortaköy/İstanbul Tel: 0212 310 70 00 Fax: 0212 310 70 58

Üretim yeri:

Wyeth Pharmaceuticals Havant, İngiltere

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


ENBREL® PEN 'İN HAZIRLANMASI VE ENJEKSİYONU İÇİN KULLANIM KILAVUZU

Adım 1. Enjeksiyona hazırlık
Adım 2. Enjeksiyon bölgesinin seçilmesi
Adım 3. ENBREL Pen çözeltisinin enjeksiyonu
Adım 4. Kullanılan kaleminin atılması

GİRİŞ

Aşağıda açıklamaktadır.

Aşağıda verilen kullanım bilgileri ENBREL®'i nasıl hazırlayacağınız ve enjekte edeceğinizi
Lütfen hazırlama talimatlarını dikkatle okuyup adım adım takip ediniz. Doktorunuz veya asistanı, kendinize veya bir çocuğa enjeksiyon uygulayabilmeniz için gerekli talimatları verecektir. Dozun hazırlamasını ve uygulamasını tam olarak anlamadan enjeksiyon yapmayınız. Eğer enjeksiyon yapmaya ilişkin sorularınız varsa doktor veya hemşireden yardım isteyiniz.
Bu enjeksiyon bir başka ilaçla karıştırılmamalıdır.®

Şekil 1: ENBREL Pen 50 mg Enjeksiyonluk Çözelti İçin Kullanıma Hazır Kalem


Beyaz iğne kapağı

Yeşil aktivasyon tuşu
r

Saydam kontrol penceresi Gövde

ADIM 1. ENJEKSİYONA HAZIRLIK

1.

Temiz, iyi aydınlatılmış, düz bir ortam seçiniz.

2.

Enjeksiyon yaparken ihtiyacınız duyacağınız malzemeleri toplayın ve seçtiğiniz alanın üstüne yerleştirin:

a.

Bir ENBREL® Pen ve bir alkollü ped (bunları buzdolabında sakladığınız kalem kartonundan alın) Kalemi sallamayınız.

b.

Bir tutam pamuk veya gazlı bez

3.

Kalemin içindeki çözeltiyi saydam kontrol penceresinden inceleyin. Çözeltinin berrak, renksiz veya soluk sarı renkte olduğundan ve partikül içermediğinden emin olunmalıdır. Aksi takdirde, çözeltiyi kullanmayınız Başka bir ENBREL® Pen kullanınız, sonra da eczacınıza danışınız.

4.Kalemi daima çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Kalemdeki çözeltinin oda sıcaklığına gelmesini beklerken Adım 2'yi okuyun (aşağıda) ve bir enjeksiyon bölgesi seçin.

ADIM 2: ENJEKSİYON BÖLGESİNİN SEÇİLMESİ (Bkz. Şekil 2)

1.

Tavsiye edilen enjeksiyon bölgesi bacakların dizden yukarısının ön kısmında orta bölgelerdir. Eğer isterseniz alternatif olarak karın bölgesini de tercih edebilirsiniz ama göbek deliğinden en az 5 cm uzakta bir bölge seçtiğinizden emin olun. Eğer enjeksiyonu size bir başkası yapıyorsa üst kolların dış kısımları da kullanılabilir.

Şekil 2


2.

Her bir enjeksiyon yapılan yerin en az 3

Narin, zedelenmiş


noktası, en son enjeksiyon cm uzağında olmalıdır.

veya sert deriye

enjeksiyon yapmayın.

Yara ve esneme bölgelerinden kaçının. (Bir önceki enjeksiyonlar hakkında not tutmak faydalı olabilir)

3.

Eğer sedef hastalığınız varsa, herhangi bir kabarık, kalın, kırmızı veya pullu deri alanlarına doğrudan enjeksiyon yapmaktan kaçının.

ADIM 3: ENBREL® ÇÖZELTİNİN ENJEKSİYONU

1.

Kalemdeki çözeltinin oda sıcaklığına gelmesi için yaklaşık 15- 30 dakika bekledikten sonra ellerinizi su ve sabunla yıkayın.

2.Enjeksiyon öncesinde tekrar bu bölgeye dokunmayınız.

3

. ENBREL® Pen kalemi alın ve beyaz iğne kapağını doğrudan çekerek çıkarın (bkz. Şekil 3). İçindeki iğnenin zarar görmemesi için beyaz iğne kapağını çıkarırken kapağı bükmeyin ve iğne kapağı çıkarıldıktan sonra kapağı yeniden yerine takmayınız. İğne kapağının ayrılmasından sonra kalemin ucundan hafifçe uzanan mor renkteki iğne güvenlik kalkanını göreceksiniz. Kalem aktive olana kadar iğne kalemin içinde korunacaktır.
4. Deriyi hafifçe serbest elinizin baş parmağı ile işaret parmağı arasında sıkıştırırsanız enjeksiyon daha kolay ve rahat olacaktır.

Şekil 3Beyaz iğne kapağı

5. Kalemin tepesindeki yeşil düğmeye basmadan,

kalemi enjeksiyon bölgesine dik açıda tutun (90°) ve iğne güvenlik kalkanı kalemin içine tamamen girene kadar kalemin açık ucunu sıkıca iğne deriye bastırın. Deride hafif bir çukurluk görülecektir (bkz. Şekil 4). İğne kalkanı kalemin içine tamamen girmezse yeşil aktivasyon düğmesi kilitli kalacak, ve kalem aktive olmayacaktır.

Şekil 4


6parmağınızı hemen çekinİkinci bir klik sesi duyana veya ilk klik sesinin üstünden 10 saniye geçene kadar kalemi derinizin üstünde tutmaya devam edin

(hangisi daha önce olursa).
Not: İlk klik sesini duyduktan sonra parmağınızı düğmeden çekin yoksa enjeksiyon bittiğinde ikinci bir klik sesi duyulmaz. ENBREL® Pen enjeksiyonu için parmağınızı düğmenin üstünde tutmanız
gerekmez.

Şekil 57.

İkinci 'klik' sesini duyunca (veya ikinci 'klik' sesini duymasanız bile 10 saniye geçtikten sonra) enjeksiyonunuz bitmiştir. Artık kalemi derinizden kaldırabilirsiniz (Bkz. Şekil 7). Kalemi kaldırırken mor iğne güvenlik kalkanı otomatik olarak iğneyi örtecek biçimde uzayacaktır.

Şekil 6 Şekil 7


.¦r'' o'
II

;¦ Tuctt'.', /


s _ _

Q
V - P-
Mor iğne güvenlik kalkanı uzayarak iğneyi örter.
Gözlem penceresi mora döner

8.

Kalemin kontrol penceresinin tamamen mor olması doğru dozda enjeksiyon yapıldığını gösterir. Eğer pencere tamamen mor değilse, yardım için hemşirenize veya eczacınıza başvurunuz çünkü kalem, ENBREL çözeltisini tamamıyla enjekte etmemiş olabilir. Kalemi tekrar kullanmayı denemeyiniz. Hemşirenizin veya eczacınızın onayı olmadan başka bir kalem kullanmayı da denemeyin.

9.

Eğer enjeksiyon bölgesinde bir damla kan görürseniz, pamuğu veya gazlı bezi, enjeksiyon bölgesinin üstüne 10 saniye bastırın. Enjeksiyon bölgesini ovmayın.

ADIM 4: KULLANILAN KALEMİN ATILMASI

Kalem

HİÇBİR ŞEKİLDE YENİDEN KULLANILMAMALIDIR

. Kalemleri doktor, hemşire veya eczacınızın önerdiği biçimde imha ediniz.

Bütün sorularınız için, ENBREL®

.

İlaç Bilgileri

Enbrel 50 mg enjeksiyonluk çözelti için kullanıma hazır kalem

Etken Maddesi: Etanercept

Atc Kodu: L04AB01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.