Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Steril Novuxol Pomad Kullanma Talimatı

Dermatolojik İlaçlar » Yara Ülser Tedavisi » Enzimler » Proteolitik enzimler » Kollajenaz, kombinasyonları

KULLANMA TALİMATI

STERİL NOVUXOL® Pomad

Deriye sürülerek uygulanır.
•

Etkin madde:

1 g pomadda en az 1.2 ünite klostridiopeptidaz A bulunan Kollajenaz (steril, filtre edilmiş) ve eşlik eden proteazlar (en az 0.24 ünite)
•

Yardımcı maddeler:

Sıvı parafin ve beyaz yumuşak parafin

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir

.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eger ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak size reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek


düşük dozkullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. STERİL NOVUXOL® nedir ve ne için kullanılır?

2. STERİL NOVUXOL® kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. STERİL NOVUXOL® nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. STERİL NOVUXOL®'un saklanması başlıkları yer almaktadır.

1. STERİL NOVUXOL® nedir ve ne için kullanılır?

STERIL NOVUXOL RENKSIZDEN KAHVERENGIMSI BIR TONA KADAR, INCE KAHVERENGI PARÇACıKLAR IÇEREN HAFIF KARAKTERISTIK KOKULU POMATTıR VE TOPIKAL DERMATOLOJIK ENZIMLER OLARAK BILINEN ILAÇ GRUBUNA DAHILDIR.

STERIL NOVUXOL® 30 g steril pomad içeren tüplerdedir.
STERIL NOVUXOL® Pomad, bacak yaraları ve yatmaya bağlı oluşan yaralar dahil, yaradaki ölü dokunun giderilmesi böylece yara iyileşme sürecinin hızlandırılması için yaraların temizlenmesinde kullanılır.

2. STERİL NOVUXOL® kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

STERİL NOVUXOL®' u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa
• Büyük yanıklarda

STERİL NOVUXOL®'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Gözler ve mukozaya temas ettirmekten kaçınılmalıdır.
• Şeker hastalarında, nemli doku kangrenine dönüşmesinden kaçınmak için kurumuş ölü doku dikkatle nemlendirilmelidir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


Özellikle hamileliğin ilk üç ayında ve gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya ezcacınıza danışınız.


Emzirme

hacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


Anne sütüne geçmez.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Birlikte uygulandığında, antiseptikler, ağır metaller, deterjanlar ve sabunlar etkin maddenin etkisini baskılayabilir.
Tirotrisin, gramisidin ve tetrasiklinler, Steril Novuxol® Pomad ile birlikte deriye sürülerek uygulanmamalıdır.
Steril Novuxol® Pomad, nemli ortamda uzun süre dayanıklı değildir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. STERİL NOVUXOL® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz STERİL NOVUXOL ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. STERİL NOVUXOL®'u her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer STERİL NOVUXOL®'u nasıl kullanmanız gerektiği konusunda emin değilseniz mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Eğer hekim tarafından başka türlü önerilmemişse aşağıdaki dozaj şekli uygulanır:
Günde bir kez yaklaşık 2 mm kalınlığında bir tabaka pomad, tedavi edilecek bölge hafif nemlendirildikten sonra (serum fizyolojikle veya diğer çözeltilerle), direkt olarak uygulanır. Gereken durumlarda, uygulama günde 2 kereye çıkarılabilir. Genel olarak, ilaçlı bez günde bir kez değiştirilirse yeterlidir. Tahrişten kaçınmak için yara kenarları ve sağlıklı cilt korunmalıdır.
Eğer 14 gün içinde yara tedavisinde bir gelişme görülmezse, tedavi sonlandırılmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Yara, serum fizyolojik ile nemlendirilir.
Steril Novuxol ince bir tabaka halinde uygulanır.
Yara steril gazlı bezle kapatılır.

Eğer'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla STERİL NOVUXOL® kullandıysanız:

STERIL NOVUXO "

STERIL NOVUXOL®'un

kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veyaeczacı ile konuşunuz.


Doz aşımı riski mevcut değildir.

STERİL NOVUXOL u kullanmayı unutursanız:

ilacı almayı unutursanız, hatırladığınız zaman uygulayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


STERİL NOVUXOL® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler bilinmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi STERİL kişilerde yan etkiler olabilir.

Tüm ilaçlar gibi STERİL NOVUXOL un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- bölgesel ağrı
- kaşıntı
- yanma
- kızarıklık
Şiddetli vakalarda tedavinin sonlandırılması düşünülmelidir.
Bunlar STERİL NOVUXOL® un hafif ve geçici yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. STERIL NOVUXOL®'UN SAKLANMASı

STERIL NOVUXOL®

u çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Nemli yerlerde uzun süre saklamayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonrakullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar farkederseniz STERIL NOVUXOL®u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


ABBOTT Laboratuarları Ith. Ihr. ve Tic. Ltd. Şti. Ekinciler Cad. No: 3, Hedef Plaza,
Kavacık - Beykoz, 34810 İSTANBUL

Üretici:


Nordmark Arzneimittel GmbH, Uetersen/ALMANYA

Bu kullanma talimatı en son 10.01.2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Steril Novuxol Pomad

Etken Maddesi: Kollajenaz

Atc Kodu: D03BA52

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2018 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.