Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Tobrex %0.3 steril oftalmik pomad Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Aminoglikozidler » Diğer Aminoglikozidler » Tobramisin

KULLANMA TALİMATI TOBREX® %0.3 Steril Oftalmik Pomad, 3.5 g Göze uygulanır.

•Etkin maddeler:

1 mL'de 3 mg tobramisin

•Yardımcı maddeler:

klorbutanol anhidrit, mineral yağ, beyaz petrolatum

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1.TOBREX nedir ve ne için kullanılır?


2.TOBREX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.TOBREX nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5.TOBREX'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1.TOBREX nedir ve ne için kullanılır?

TOBREX, gözün/gözlerin ve etrafının yüzeysel bakteriyel infeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.
TOBREX anti-infektifler adı verilen ilaç grubunda yer almaktadır. Anti-infektifler grubu göz(ler)e hastalık bulaştıran mikroorganizmaların büyük bir kısmına karşı aktif olan antibiyotikleri (bu üründe tobramisin) içerir.
TOBREX 3.5 g tüpte plastik uç ve kapak ile sunulan beyaz-kırık beyaz homojen steril bir pomaddır.

2.TOBREX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler TOBREX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer tobramisine veya ilacın içerdiği diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) var ise

TOBREX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

•Eğer, göz kapağı kaşınmanız, gözünüzde kızarma, şişme varsa tedavinizi durdurunuz ve doktorunuza başvurunuz.
•Bu ilacı doktorunuz size reçetelediği sürece kullanınız. Antibiyotiklerin uzun süreli kullanımı süperinfeksiyon (herhangi bir infeksiyon ile zayıf düşen bünyede ikinci bir infeksiyonun başlaması) ile sonuçlanabilir.
•Göz pomadları korneadaki yaraların iyileşmesini geciktirebilir.
•Göz infeksiyonunuz varsa kontakt lens kullanmamalısınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız

TOBREX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

TOBREX göze sürülerek kullanılır. Ürünü başka bir yolla kullanmayınız. Ürün önerildiği şekilde kullanıldığı takdirde, besinlerle ve içeceklerle etkileşme göstermesi beklenmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamile iseniz ilacı kullanmayınız.


Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlaçların bir çoğu anne sütüne geçebilir, bu nedenle emziriyorsanız ilacı kullanmayınız. İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Araç ve makine kullanımı

TOBREX kullandıktan sonra görüşünüzde bulanıklaşma olursa bulanıklık geçinceye kadar araç ya da makine kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


TOBREX pomad yatmadan önce, gün içerisinde kullanılan TOBREX göz damlası, çözelti ile eş zamanlı kullanılabilir.

3. TOBREX nasıl kullanılır?

¦ Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

TOBREX'i her zaman yalnızca doktorunuzun söylediği gibi kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza ve eczacınıza danışınız.
Hafif-orta dereceli infeksiyonlarda normal doz günde iki-üç kez az bir miktar (yaklaşık 1.5 cm uzunluğunda şerit) pomaddır.
Ciddi infeksiyonlarda normal doz ilk iki gün üç ila dört saatte bir az bir miktar (yaklaşık 1.5 cm uzunluğunda şerit) pomad, daha sonra düzelme oluncaya kadar günde iki veya üç uygulamadır.
Tedavinin normal süresi 7-10 gündür. Doktorunuzun önerdiği sürece tedaviye devam ediniz.
TOBREX'i sadece gözlerinize kullanınız.
Başka göz ilacı kullanıyorsanız TOBREX'i kullanmadan en az 10-15 dakika bekleyiniz.

¦ Uygulama yolu ve metodu:

1.

TOBREX tüpünü ve bir ayna alınız.

2.

Ellerinizi yıkayınız.

3.

Tüpün kapağını açınız.

4.

Tüpü baş ve işaret parmağınızın arasında tutunuz.

5.

Başınızı arkaya eğiniz. Temiz bir parmakla alt göz kapağınızı, göz kapağınız ve gözünüz arasında bir "kese" oluşuncaya kadar aşağı doğru çekiniz. Pomad buraya sürülecektir (resim 1).

6.

Tüpün ucunu gözünüze yaklaştırınız. Yardımı olacaksa aynayı kullanınız.

7.

Tüpün ağzını gözünüze veya göz kapağınıza, gözünüzün çevresine veya başka yüzeylere değdirmeyiniz. Pomada mikrop bulaşabilir.

8.

Pomad şeridini çıkarmak için tüpe yavaşça bastırınız (şekil 2).

9.

TOBREX'i kullandıktan sonra göz kapağınızı bırakınız ve pomadın gözün tüm yüzeyine yayıldığından emin olmak için bir kaç kez göz kırpınız. Gözlerinizi yavaşça kapatınız; bu TOBREX'in vücudun geri kalan kısmına geçmesini engelleyecektir.

10.

Eğer pomadı iki gözünüze de uygulayacaksanız, aynı basamakları diğer gözünüz için de uygulayınız.

11.

Kullandıktan hemen sonra tüpün kapağını sıkıca kapatınız.

12.

Sadece birer tüp kullanınız.
Eğer pomadı gözünüze süremediyseniz tekrar deneyiniz.

¦Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Özel bir kullanımı yoktur, yetişkinler ile aynıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı yetişkinlerdeki kullanımı ile aynıdır.

¦Özel kullanım durumları:

Özel kullanımı yoktur.

Eğer TOBREX^in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise


doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla TOBREX kullandıysanız:

Eğer gerekirse, gözünüzü/gözlerinizi ılık su ile yıkayarak TOBREX'i uzaklaştırabilirsiniz.

TOBREX'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


TOBREX'i kullanmayı unutursanız:

Hatırladığınız anda tek bir doz kullanınız. Bir sonraki dozun zamanı yakınsa unutulan dozu almayıp düzenli doz programınıza devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, TOBREX'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanır: Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla
görülebilir.
Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10000 hastanın birinden az görülebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın: göz kapağı kaşınması, göz şişmesi ve göz içinde kızarıklık
Bunlar TOBREX'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz^.


5. TOBREX'in saklanması

TOBREX'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TOBREX'i kullanmayınız.

Şişeyi açtığınız tarihi aşağıdaki bölüme yazınız.
Açıldığı tarih:
Kullanmadığınız zaman tüpün kapağını sıkıca kapatınız.
25°C'nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır. Buzdolabına koymayınız.
Ürün açılıncaya kadar sterildir. Şişe ilk kez açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır.
Bu tıbbi ürün hakkında herhangi bir bilgi için, lütfen Ruhsat Sahibi ile temasa geçiniz.

Ruhsat Sahibi:

Alcon Laboratuvarları Tic. A.Ş.
Cumhuriyet Cad. Acarlar İş Mrk. No: 12 C-Blok K:5 Kavacık 34805
Beykoz / İSTANBUL

Üretici:

s.a. ALCON Couvreur n.v.
Rijsweg 14 2870 Puurs, Belçika

Bu kullanma talimatı onaylanmıştır.


Bu kullanma talimatının onaylandığı gün ay ve yıl:

İlaç Bilgileri

Tobrex %0.3 steril oftalmik pomad

Etken Maddesi: Tobramisin

Atc Kodu: J01GB01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.