Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Precort % 0,125 Krem Kullanma Talimatı

Dermatolojik İlaçlar » Dermatolojik Kortikosteroidler » Kortikosteroidler » Etkili Kortikosteroidler (Grup 2) » Metilprednizolon

PRECORT % 0.125 Krem Cilt üzerine uygulanır.

Etkin madde:

Her bir tüp (30 g), 0.0375 g prednasinolon içerir.

Yardımcı maddeler:

PEG 300 Stearat, potasyum sorbat, metil parahidroksi
benzoat, propil parahidroksi benzoat, propil gallate, parafin liquid, vazeline flant N, setil alkol, propilen glikol, saf su
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında

:

1. PRECORT nedir ve ne için kullanılır?


2. PRECORT' u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. PRECORT nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. PRECORT'un saklanması


Başlıkları yer almaktadır. 1. PRECORT nedir ve ne için kullanılır?
PRECORT'un etkin maddesi bir kortikosteroid olan prednasinolondur. Tüm kortikosteroidlerde olduğu gibi belirli dokulardaki hücrelerin protein sentezini kontrol altında tutar. İltihap önleyici, damar daraltıcı ve alerji önleyici etki gösterir.
PRECORT 30 g'lık aluminyum tüp halinde kullanıma sunulmaktadır.
PRECORT, kortikosteroidlere cevap veren gelişmiş deri rahatsızlıklarında dışarıdan cilde sürülerek kullanılır. Bunlar; deride şiddetli ve uzun süreli kızarıklık, genital bölgede kaşıntı, döküntü ile seyreden bazı dermatit türleridir. Ayrıca, yanıklar ve güneş yanıklarında sadece doktor tavsiyesi ile kullanılır.
PRECORT'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer,
- Prednasinolon veya PRECORT'un içeriğinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise,
- Tüberküloz, çiçek, suçiçeği ve virüslerin neden olduğu diğer deri enfeksiyonları ile yüzünüzde kızarıklık veya ağız çevresinde kaşıntı, kızarıklık, döküntü var ise
- Yüzünüzde kırmızı sivilce ve kırmızı döküntü, kabarcık, sivilce benzeri iltihabi, bakteriyel, fungal veya viral bir enfeksiyon var ise
- PRECORT kullanımı süresince uygulama bölgesi tahriş olursa
PRECORT'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
- Geniş deri yüzeylerinde ya da uzun süreli kullanımlarda deriden emilimi ile HPA siklus sendromuna, Cushing sendromu belirtilerine, kanda ve idrarda şeker miktarının artmasına sebep olabilir.
- Büyüme geriliğine sebep olabileceğinden uzun süreli tedavilerde küçük çocukların büyüme ve gelişmeleri dikkatle izlenmelidir. Yeni doğanlarda uzun süreli kullanımından kaçınılmalıdır. Bu nedenle tedavi, doktor kontrolü altında yapılmalıdır.
- PRECORT tedavisi, bazı enfeksiyon belirtilerini saklayabilir ya da enfeksiyon direnci oluşturabilir. Bu durumda doktorunuz tedaviye uygun bir antibiyotik ekleyebilir.
- Kortikosteroidler, bağışıklık sistemini baskıladığı için T hücreleri (bağışıklık yanıtında önemli olan hücreler) ve makrofaj (doğal bağışıklık sisteminin bir bölümü) fonksiyonlarını olumsuz yönde etkiler ve alta gizlenen hastalıkların ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir.
- PRECORT kullanımı süresince güneş ışığı ile direk temastan kaçınınız.
- PRECORT'u göz ile temas ettirmeyiniz.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
PRECORT'un yiyecek ve içecek ile kullanılması
PRECORT'un yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.
Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza v^^ya eczacınıza danışınız.


PRECORT gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


PRECORT emzirmeden önce meme üzerine uygulanmamalıdır.
Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.
PRECORT'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
PRECORT'un içeriğinde metilparahidroksi benzoat ve propilparahidroksi benzoat bulunur. Bunlar, alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.
PRECORT'un içeriğinde setil alkol bulunur. Bu sebeple, lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) sebebiyet verebilir.
Ayrıca PRECORT'un içeriğinde propilen glikol bulunur. Bu sebeple ciltte iritasyona neden olabilir.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
PRECORT'un herhangi bir ilaçla etkileşimde bulunduğuna dair kanıt yoktur.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. PRECORT nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
- Yeterli miktarda PRECORT'u günde 2-3 kez enfekte cilt bölgesine uygulayınız. 3 haftadan uzun süre kullanmayınız.
- Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.
Uygulama yolu ve metodu:
- PRECORT'u enfekte cilt bölgesinde cilt üzerine ince bir tabaka halinde ovalayarak uygulayınız.
- PRECORT'u kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanım:
Çocuklarda yaralı deri yüzeyine uygulanacak olan PRECORT, doktor önerisi ve kontrolü altında, etki gösterebilecek en küçük dozaj ayarlamaları ile ve kısa süreli olarak uygulanmalıdır. Çünkü çocuklarda büyüme geriliğine neden olabilir.
Yaşlılarda kullanım:
PRECORT'un yaşlı hastalardaki güvenlilik ve etkinliği incelenmemiştir.
Özel kullanım durumları:
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
PRECORT böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Eğer PRECORT'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla PRECORT kullandıysanız:

PRECORT'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Aşırı dozda tedavi hemen kesilmeli ve doktora başvurulmalıdır.
PRECORT'u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.


PRECORT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
PRECORT tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, PRECORT'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Seyrek görülen yan etkiler
• Yanma

•

Kaşıntı

•

Kuruluk

•

Tahriş

•

Ağız çevresinde yangı (dermatit)

•

Ciltte kaşıntı, döküntü, kabarıklık, kuruluk

•

İkincil enfeksiyon

•

Folikülit

•

Ciltte beyaz lekeler (hiperpigmentasyon)

•

Akneye benzer döküntüler

•

Ciltte kalınlaşma ve çatlaklar
• Deride ışığa duyarlılık (fotosensitivite)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. PRECORT'un saklanması

PRECORT'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


O
25 C'nin altında oda sıcaklıklarında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PRECORT'u kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PRECORT'u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi

: KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Bağlarbaşı, Gazi Cad., No:64-66 Üsküdar / İstanbul

Üretim yeri

: KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy / Tekirdağ

Bu kullanma talimatı 29/12/2010 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Precort % 0,125 Krem

Etken Maddesi: Prednasinolon

Atc Kodu: D07AB08

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Precort % 0,125 Krem KT
 • Precort % 0,125 Krem KUB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Precort %0,125 Krem 30 Gr
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.