Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Tavegyl Tablet Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Sistemik Antihistaminikler » Sistemik Antihistaminik İlaçlar » Aminoalkil etherler » Klemastin fumarat

KULLANMA TALİMATI

TAVEGYL tablet Ağız yoluyla alınır.

•Etkin madde:

Her bir tablet 1 mg klemastin (klemastin fumarat halinde) içerir.

•Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat, mısır nişastası, povidon, talk, magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin/çocuğunuz için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin/çocuğunuz için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size/çocuğunuza önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1.TA VEGYL nedir ve ne için kullanılır?


2.TAVEGYL'ikullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.TAVEGYL nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5.TAVEGYL'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1.TAVEGYL nedir ve ne için kullanılır?

•TAVEGYL etkin madde olarak klemastin içeren, tablet formunda bir ilaçtır.
•TAVEGYL, "antihistaminikler" denilen bir ilaç grubuna dahil olan ve vücut tarafından alerjik reaksiyonlar sırasında salıverilen "histamin" denen maddenin olumsuz etkilerini azaltarak etkisini gösterir.
•TAVEGYL tabletler, beyazımsı, yuvarlak görünümündedir ve bir yüzünde X şeklinde çentik bulunmaktadır. TAVEGYL, 20 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.
•TAVEGYL, alerjik cilt reaksiyonları (kızarıklık, beneklenme, kaşıntı, kabarıklık/şişlik), şişmenin azaltılması ve saman nezlesi (gözlerde akıntı, hapşırma, burun akıntısı) gibi alerjilerden kaynaklanan durumlar ile böcek sokmaları ve ısırmalarında kullanılır.

2.TAVEGYL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TAVEGYL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer sizin/çocuğunuzun
•Klemastine veya benzer yapıdaki diğer antialerji ilaçlarına veya TAVEGYL'in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz/allerjisi varsa
•Karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan kalıtsal bir hastalık olan porfiri hastalığınız/hastalığı varsa
•Çocuğunuz 6 yaşından küçükse

TAVEGYL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer sizin/çocuğunuzun
•Göz tansiyonunuz/tansiyonu varsa,
•Stenozlu peptik ülser denilen sindirim sistemi rahatsızlığınız/rahatsızlığı varsa,
•Mide çıkışında daralmanın olduğu ülseriniz/ülseri (Piloroduodenal obstrüksiyonunuz) varsa,
•Prostat büyümeniz/büyümesi varsa
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin/çocuğunuz için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.

TAVEGYL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

TAVEGYL, alkolün etkisini güçlendirdiğinden, tedaviniz sırasında alkollü içecekler kullanmayınız.
TAVEGYL'i tercihen aç karnına (kahvaltıdan önce ve yatmadan önce) kullanılması önerilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Hamile iseniz, doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar vermedikçe TAVEGYL kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bebeğinizi emziriyorsanız, TAVEGYL kullanmamalısınız.

Araç ve makine kullanımı

•TAVEGYL uykulu hissetmenize neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken veya dikkat gerektiren diğer işleri yaparken dikkatli olunuz.

TAVEGYL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

•TAVEGYL tablet laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer siz/çocuğunuz
•Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (MAO inhibitörleri, trisiklik antidepresanlar),
•Uyku ilaçları,
•Afyon benzeri (opioid) ağrı kesiciler,
•Gerginlik için ilaç (anksiyolitik)
Kullanıyorsanız/kullanıyorsa mutlaka doktorunuzu bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. TAVEGYL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde kendiniz/çocuğunuz için belirtilen dozlarda kullanınız.

Yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda

:
Sabah ve akşam alınmak üzere 1 tablet. İnatçı vakalarda günde 6 tablete kadar kullanılabilir.
12 yaşın altındaki çocuklarda doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.

6-12 yaş arası çocuklarda


Sabah kahvaltıdan önce ve akşam yatarken ^-1 tablet kullanılması önerilir.

Uygulama yolu ve metodu:

TAVEGYL ağız yoluyla kullanılır.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

TAVEGYL tablet 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

TAVEGYL'in yaşlılarda kullanımı araştırılmamıştır.

Özel kullanım durumları:

TAVEGYL böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda araştırılmamıştır.

Eğer TAVEGYL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla TAVEGYL kullandıysanız:

TAVEGYL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor ve eczacı ile konuşunuz.


TAVEGYL'i kullanmayı unutursanız:

Eğer TAVEGYL'in bir dozunu almayı unutursanız ve öteki dozu almanıza 2 saatten fazla varsa hemen kullanınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


TAVEGYL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, TAVEGYL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa TAVEGYL'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•Aşırı duyarlılık reaksiyonları (Nefes almada ya da yutmada zorluk; yüz, dudak, dil ya da boğazda şişme; kızarıklıkla birlikte ciltte şiddetli kaşıntı gibi)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TAVEGYL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•Nefes almada zorluk
•Kalp atışında hızlanma
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

•Yorgunluk, uyku hali
•Baş ağrısı
•Uyarılabilirlik/uyarılabilme
•Ağız kuruluğu
•Mide ağrısı, mide bulantısı, kabızlık gibi mide-bağırsak sistemi rahatsızlıkları
•Döküntü
Bunlar TAVEGYL'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. TAVEGYL'in saklanması

TAVEGYL'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında .saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TAVEGYL'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz TAVEGYL'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Novartis Ürünleri
34912 Kurtköy-İstanbul

Üretici:

Novartis Ürünleri
34912 Kurtköy-İstanbul

Bu kullanma talimatı 21.06.2010 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Tavegyl Tablet

Etken Maddesi: Klemastine

Atc Kodu: R06AA04

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Tavegyl Tablet-KT
 • Tavegyl Tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Tavegyl 1 Mg 20 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.