Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Voltaren Emulgel Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Vücut Yüzeyine Uygulanan Kas-Eklem Ağrısı İlaçları » Eklem ve Kas Ağrıları İçin Topikal İlaçlar » Topikal Nonsteroid Antienflamatuar » Diklofenak

KULLANMA TALİMATI VOLTAREN EMULGEL Cilt üzerine uygulanır.

• Etkin madde:

Her 1 g jel 10 mg Diklofenak sodyuma eşdeğer Diklofenak dietilamonyum içerir.

• Yardımcı maddeler:

Karbomer, makrogol ketostearil eter, kokoil kaprilokaprat, dietilamin, izopropil alkol, propilen glikol, sıvı parafin, krem parfüm 45, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. VOLTAREN EMULGEL nedir ve ne için kullanılır?


2. VOLTAREN EMULGEL'ikullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. VOLTAREN EMULGEL nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. VOLTAREN EMULGEL 'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. VOLTAREN EMULGEL nedir ve ne için kullanılır?

• VOLTAREN EMULGEL etkin madde olarak diklofenak dietilamonyum içeren, jel formunda bir ilaçtır.
• VOLTAREN EMULGEL topikal kullanılan non-streoidal antiinflamatuvar preparatları olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
• VOLTAREN EMULGEL 50 g'lık tüpler ile kullanıma sunulmaktadır.
• VOLTAREN EMULGEL
o Burkulma, ezilme, incinme gibi kazalar ya da spor yaralanmalarının neden olduğu ağrı, iltihaplanma ve şişmede,
o Yumuşak doku iltihaplanmalarında,
o Bölgesel romatizma hastalıklarında kullanılır.

2. VOLTAREN EMULGEL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler VOLTAREN EMULGEL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
• Diklofenaka veya VOLTAREN EMULGEL'in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz var
ise
• Asetilsalisilik asit (ağrı kesici bir ilaç) veya ibuprofen gibi diğer non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar ile hırıltı ya da kısa nefes alma (astım atağı), sıvı kabarcıklı deri döküntüsü ya da kurdeşen veya burun akıntısı gibi şikayetleriniz oluyorsa
• Hamileyseniz (özellikle son 3 aylık dönemde) kullanmayınız.
• VOLTAREN EMULGEL'i açık yaralara ya da hasar görmüş, döküntülü ve ekzemalı cilt üzerine uygulamayınız.

VOLTAREN EMULGEL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• Geniş alanlara uygulanacaksa veya uzun süreli tedavi amacıyla kullanacaksanız dikkatli kullanınız.
• VOLTAREN EMULGEL yalnızca harici kullanım içindir. Ağız içine uygulamayınız. Yutmayınız.
• VOLTAREN EMULGEL'in gözle temasından kaçınınız. Gözle teması durumunda gözünüzü temiz suyla yıkayınız. Rahatsızlık devam ederse doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

VOLTAREN EMULGEL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

VOLTAREN EMULGEL'in uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

VOLTAREN EMULGEL'i özellikle gebeliğin 3. trimesterinde olmak üzere kesinlikle gerekli olmadıkça hamilelikte kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• VOLTAREN EMULGEL'i kesinlikle gerekli olmadıkça emzirme döneminde kullanmayınız. Doktorunuz tarafından kullanılması gerekli görüldüğünde geniş alanlara uygulamayınız, uzun süreli kullanmayınız ve göğüs üzerine uygulamayınız.

Araç ve makine kullanımı

• VOLTAREN EMULGEL'in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde etkisi yoktur.

VOLTAREN EMULGEL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

VOLTAREN EMULGEL propilen glikol içerdiğinden ciltte iritasyona neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. VOLTAREN EMULGEL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki ergenler (adolesanlar):
VOLTAREN EMULGEL'i günde 3-4 defa derinin etkilenen bölgesine yavaşça ovmak suretiyle uygulayınız. Gerekli olan miktar ağrılı yerin genişliğine bağlıdır. Örneğin: 2-4 gram VOLTAREN EMULGEL (kiraz ile ceviz büyüklüğü kadar miktarda) yaklaşık olarak 400-800 cm2'lik bir alanı tedavi etmek için yeterlidir.
VOLTAREN EMULGEL'i doktor tavsiyesi haricinde kas ve eklem ağrılarında (incinme, burkulma, ezilme gibi) ya da tendonitte 2 hafta, artrit ağrısında 3 haftadan uzun süreli kullanmayınız. 7 gün kullanmanız sonucunda ağrı ve şişlik durumunda bir gelişme olmazsa ya da daha kötüye giderse doktorunuza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Derinin ağrıyan ya da şişen bölgesine yavaşça ovmak suretiyle uygulayınız. Ovma sırasında hafif serinletici bir etki hissedebilirsiniz. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız (tedavi edilen bölge elleriniz değilse).

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

VOLTAREN EMULGEL'in çocuklarda ve 12 yaşın altındaki ergenlerde kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlılarda VOLTAREN EMULGEL'in yetişkin dozları kullanılabilir.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer VOLTAREN EMULGEL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla VOLTAREN EMULGEL kullandıysanız:

VOLTAREN EMULGEL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


VOLTAREN EMULGEL'i kullanmayı unutursanız:

Eğer VOLTAREN EMULGEL'in bir dozunu almayı unutursanız, hatırladığınız anda dozu alınız ve bir sonraki dozu normal kullanma zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.


4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, VOLTAREN EMULGEL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa VOLTAREN EMULGEL'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ağız, yüz, dil ve boğazda şişme
• Sıvı kabarcıklı deri döküntüsü ya da kurdeşen
• Hırıltı ya da kısa nefes alma, ya da göğüste sıkışma hissi (astım)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin VOLTAREN EMULGEL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Cilt hastalığı (iltihaplanma, ekzema)
• Döküntü
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Işığa hassasiyet
• Kaşıntı
• Kızarıklık
Bunlar VOLTAREN EMULGEL'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. VOLTAREN EMULGEL'in saklanması

VOLTAREN EMULGEL'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra VOLTAREN EMULGEL'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz VOLTAREN EMULGEL'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi :

Novartis Ürünleri
34912 Kurtköy-İstanbul

Üretici :

Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz

Bu kullanma talimatı 22.12.2010 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Voltaren Emulgel

Etken Maddesi: Diklofenak dietilamonyum

Atc Kodu: M02AA15

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Voltaren Emulgel-KT
 • Voltaren Emulgel-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.