Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Tousser 30mg/5ml Şurup Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Soğuk Algınlığı ve Öksürük İlaçları » Öksürük İlaçları » Diğer Öksürük Kesici İlaçlar » Levodropropizin

KULLANMA TALİMATI

TOUSSER 30 mg/5 ml şurup Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her 1 ml şurup, 6 mg levodropropizin içerir.

Yardımcımaddeler:

Metil paraben, propil paraben, sakkaroz, kiraz aroması, monohidrat sitrik asit, sodyum hidroksit, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz, İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksekdüşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. TOUSSER nedir ve ne içinkullanılır?

2. TOUSSER 'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler5.TOUSSERnasıl kullanılır?

4.Olası j'a/fetkiler nelerdir?


5.TOUSSER *unsaklanması Başlıklan yer almaktadır.

LTOUSSER nedir ve ne için kullanılır?

TOUSSER, 150 mPlik şişede, 3 mİ ve 5 ml işaretli ölçek kaşığı ile beraber sunulan şuruptur. Şurup, berrak, renksiz çözeki halindedir.
TOUSSER etkin madde olarak levodropropizin içerir.
Çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün (balgamsız öksürük) giderilmesinde kullanılır.

2. TOUSSER'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler TOUSSER'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Levodropropizine veya TOUSSER'un bileşenlerine karşı alerjiniz varsa,
• Hamileyseniz ya da emziriyorsanız,
• Ağır karaciğer bozukluğunuz varsa,
• Balgam çıkarmakta zorlanıyorsanız.

TOUSSER'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

•Ciddi böbrek yetmezliğiniz var ise hekiminize danışmadan TOUSSER'u kullanmayınız. •Diyabetiniz (şeker hastalığınız) var ise, hekiminize danışmadan TOUSSER'u kullanmayınız. Öksürük ilaçlan altta yatan hastalığm tedavisi sağlanıncaya kadar ve/veya öksürüğü tetikleyici neden tespit edilinceye kadar kullanılmalıdır.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TOUSSER'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

TOUSSER'un besinlerle birlikte alınmasının emilim üzerinde herhangi bir etkisi olduğu yönünde bir bilgi olmamakla beraber, ilacın yemeklerden bir süre önce veya sonra alınması önerilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


TOUSSER plasenta bariyerini geçtiği için bebeğinize zarar verebilir, bu nedenle kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


TOUSSER anne sütüne geçer, bu nedenle emzirirken kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Uyku haline neden olabileceği için araç veya herhangi bir makine kullanırken çok dikkatli olmalısınız.

TOUSSER'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

5 mİ ölçekte 1,75 g sakkaroz içermektedir. Bu nedenle, fruktoz intoleransı, glukoz - galaktoz malabsorpsiyonu veya sükroz-izomaltaz yetersizliği gibi nadir kalıtsal problemleri olanlar bu ilacı kullanmamalan gerekir.
TOUSSER'un içeriğinde bulunan metil paraben ve propil paraben alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) ve olağanüstü olan bronkospazma sebebiyet verebilir.
TOUSSER her bir dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Her ne kadar klinik çalışmalar süresince benzodiazepinler (sakinleştirici uyku ilaçlan) ile TOUSSER arasında bir etkileşim gözlenmemişse de, özellikle sedatif (sakinleştirici) ilaç alan duyarlı hastalarda kullanırken dikkatli olunması gerekir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanu veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. TOUSSER nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanmız, TOUSSER erişkinlerde günde 3 kez ve en az 6'şar saat ara ile 10 mİ (60 mg) şurup (2 ölçek) şeklinde uygulanır,
İlaç; maksimum 7 günlük tedavi dönemini aşmamak kaydı ile, öksürük kaybolana kadar yada bir doktorun tavsiyesine göre alınmalıdır. Eğer belirtiler bu dönem içinde kaybolmazsa ilacın kullanımına geçici olarak ara verilmeli ve bir doktora danışılmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

TOUSSER'un besinlerle birlikte alınmasının emilim üzerinde herhangi bir etkisi olduğu yönünde bir bilgi olmamakla beraber, ilacın yemeklerden bir süre önce veya sonra alınması önerilir.
TOUSSER sadece ağızdan kullanım içindir.
Ölçekİendirilmiş kaşık kullanılarak şurup içilir.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

2 yaşından büyük çocuklarda kullanılır.
3 eşit doza bölünerek en az 6'şar saat ara ile semptomların şiddetine göre günde kilogram başına 3-6 mg şeklinde uygulanır.
10-20 kg arasındaki çocuklara günde 3 defa 3 mİ (ölçekteki 3 mİ çizgisine kadar)
20-30 kg arasmdaki çocuklara günde 3 defa 5 mİ (tam dolu 1 ölçek)
30 kg'ın üstündeki çocuklara günde 3 defa 10 mİ (tam dolu 2 ölçek) şeklinde uygulanır.

Yaşlılarda kullanımı:

TOUSSER dozu yaşlı hastalarda dikkatle saptanmalıdır.

Özel kullanım durumlan:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Ciddi böbrek yetmezliği vakalannda; fayda-risk oranı göz önüne alınarak kullanılmalıdır.

Eğer TOUSSER'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşuma.


Kullanmanız gerekenden fazla TOUSSER kullandıysanız

TOUSSER*dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


TOUSSER'u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


TOUSSER ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, TOUSSER'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir,

Aşağıdakilerden biri olursa, TOUSSER'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğazda şişme, ani kan basmcı düşmesi, yaygın ve şiddetli kızarıklık, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen)
Bunİann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TGUSSER'a karşı ciddi alerjiniz var demektir.
Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Bulantı - kusma
• Hazımsızlık
• Midede yanma hissi
• İshal
• Dil iltihabı, ağız yaralan
• Halsizlik - yorgunluk - uyuşukluk
• Titreme
• Baş ağrısı
• Baş dönmesi
• Çarpıntı
• Kalp atımının hızlanması
• Asabiyet, uyku hali, benlik kaybı
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• lerjik deri reaksiyonları (kızarıklık, kaşıntı)
Bu TOUSSER'un hafif yan etkisidir.
Bu yan etki doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. TOUSSER'un saklanması

TOUSSER'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altında oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra TOUSSER'u kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz TOUSSER'u kullanmayınız.

Ruhsal Sahibi:


Alfafarma İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tekstilkent Ticaret Merkezi Koza Plaza A Blok K:21 No:79 Esenler İstanbul Telefon: +90 212 438 45 99 Faks:+90 212 438 46 69 e-mail: info@aifafarma.com.tr

üretim Yeri:


ZENTIVA Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.ş. Küçükkarıştıran 39780, Lüleburgaz/Kırklareli

Bu kullanma talimatı 19.02.2013 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Tousser 30mg/5ml Şurup

Etken Maddesi: Levodropropizin

Atc Kodu: R05DB27

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Tousser 30mg/5ml Şurup KT
 • Tousser 30mg/5ml Şurup KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.