Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ceftinex 300 mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » 3. Kuşak Sefalosporinler » Sefdinir

KULLANMA TALİMATI CEFTiNEX 300 mg film kaplı tablet

Ağız yolu ile kullanılır.

•Etkin madde:


Her tablette 300 mg sefdinir

•Yardımcı maddeler:


Kalsiyum karboksimetilselüloz, mikrokristalin selüloz PH 101, polioksil 40 stearat, magnezyum stearat, kolloidal anhidrus silika, methocel E5, titanyum dioksit, polietilenglikol

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında:


1.CEFTİNEX nedir ve ne için kullanılır?


2.CEFTİNEX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.CEFTİNEX nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5.CEFTİNEX'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1.CEFTİNEX nedir ve niçin kullanılır?

CEFTINEX ağız yolu ile kullanılan ve sefalosporin olarak bilinen antibiyotik ilaç grubuna dahil olan sefdinir etkin maddesini içermektedir.
CEFTINEX, 10, 14 ve 20 adet beyaza yakın renkli, oblong, bikonveks film kaplı tabletler içeren blisterlerde ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda ambalajlanmıştır. CEFTINEX bakterilerin (mikropların) neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) tedavisinde kullanılır.
•Toplum kaynaklı pnömoni (zatüre)
•Kronik bronşitin akut alevlenmeleri
•Akut maksiller sinüzit (yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı)
•Farenjit (yutak/farinks iltihabı)
•Tonsillit (bademcik iltihabı)
•Bazı deri enfeksiyonları (iltihapları).

2.CEFTİNEX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler CEFTİNEX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
•Sefdinire, diğer sefalosporinlere ya da ilacın içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz var ise CEFTİNEX'i kullanmayınız.

CEFTİNEX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
•Sefdinir kullanımına bağlı olarak psödomembranöz kolit (karın ağrısı ve ateşle beraber, ciddi, inatçı, kanlı da olabilen ishal) ortaya çıkar ise, (CEFTINEX kullanımı sırasında veya sonrasında şiddetli ishal meydana gelir ise ishal önleyici ilaçlar almayınız ve durumu derhal doktorunuza bildiriniz)
•Böbrek yetmezliğiniz var ise, (bkz bölüm 3' teki özel kullanım durumları)
•Penisilinlere karşı bildiğiniz bir aşırı duyarlılık durumunuz var ise (sefalosporinlere de aşırı duyarlılık durumunuz olabileceğinden durumu doktorunuza bildiriniz)
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CEFTİNEX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CEFTINEX yemeklerden önce ya da sonra kullanılabilir.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CEFTINEX gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
Başka ilaçlarda olduğu gibi, ilacın hamilelik sırasındaki kullanımı sadece beklenen yararın cenin üzerindeki riskten yüksek olduğu durumlarda ve doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız


Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


CEFTINEX'in anne sütüne geçtiği saptanmamıştır. Ancak anne sütü alan çocuk açısından bir risk olduğu göz ardı edilemez. Doktorunuz tarafından yarar zarar oranı değerlendirilerek uygulanmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

CEFTINEX'in araç ve makine kullanımı üzerine etkisi olduğu bildirilmemiştir.

CEFTİNEX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CEFTINEX'in içeriğindeki yardımcı maddeler nedeni ile özel bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

•CEFTINEX antiasitler (midenin aşırı asidini azaltan ilaçlar) ile birlikte alınırsa antiasitler sefdinirin emilimini azaltır. Eğer sefdinir tedavisi süresince antiasitler kullanılacak ise CEFTINEX antiasitlerin kullanılmasından en az 2 saat önce ya da sonra alınmalıdır.
•Gut hastalığı (damla hastalığı) tedavisinde de kullanılan probenesid, CEFTINEX' in böbreklerden atılma süresini uzatarak kandaki yoğunluğunun artışına neden olur. Bu ilacı kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.
•Demir içeren ilaçlar ve yiyecekler CEFTINEX'in emilimini azaltır. CEFTINEX tedavisi sırasında demir içeren ilaçlar kullanılacak ise her iki uygulamanın arasında en az 2 saat olmalıdır. Özellikle demir içeren ilaç veya yiyeceklerle beraber kullanıldığında dışkı rengi kırmızı olabilmektedir (Bu renk değişikliği normal olarak değerlendirilmektedir).
•CEFTINEX kullanımı bazı laboratuvar testlerinin sonuçlarını etkileyebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. CEFTİNEX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

CEFTINEX'i her zaman doktorunuzun talimatları doğrultusunda kullanınız. Bir günde önerilen en yüksek doz 600 miligramdır.
•Toplum kökenli pnömoni tedavisinde: 10 gün boyunca 12 saat ara ile 300 mg/gün
•Kronik bronşit akut alevlenmelerinin tedavisinde: 5-10 gün boyunca 12 saat ara ile 300 mg/gün veya 10 gün boyunca 600 mg/gün tek doz
•Akut maksiller sinüzit tedavisinde: 10 gün boyunca 12 saat ara ile 300 mg/gün veya 10 gün boyunca 600 mg/gün tek doz
•Farenjit/Tonsillit tedavisinde 5-10 gün boyunca 12 saat ara ile 300 mg/gün veya 10 gün boyunca 600 mg/gün tek doz
•Komplike olmamış deri enfeksiyonlarının tedavisinde 10 gün boyunca 12 saat ara ile 300 mg/gün kullanılması önerilir.

Uygulama yolu ve metodu:Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

6 ayın altındaki çocuklarda etkililiği ve güvenliliği kanıtlanmamıştır.
6 ay-12 yaş arasındaki çocuklarda uygun farmasötik dozaj şekillerinin kullanılması önerilir.

Yaşlılarda kullanımı:Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği veya hemodiyaliz uygulaması varsa doktorunuz
böbrek fonksiyon değerlerine göre doz ayarlamasını yapacaktır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek duyulmaz.
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
Doktorunuz CEFTiNEX ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. İyi hissetmeye başlasanız bile, doktorunuzun izni olmadan ilacı bırakmayınız.

Eğer CEFTİNEX'in etkisinin çok güçlü v^-ya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz v^-ya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla CEFTİNEX kullandıysanız

Özel bir tedavi şekli mevcut değildir. Doktorunuz tarafından destekleyici ve belirtilere yönelik tedavi yapılması gerekebilir..

CEFTİNEX'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


CEFTİNEX'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


CEFTİNEX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Kendinizi iyi hissetseniz dahi ilacı kullanmayı doktorunuza danışmadan aniden kesmeyiniz. Doktorunuzun önerisi dışında tedaviyi sonlandırmanız, hastalığınızın şiddetlenmesine ve tedavinin aksamasına neden olabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CEFTİNEX'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CEFTİNEX'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların şişmesi ya da ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi (bu durumlar ilaca karşı ciddi allerjiniz olduğunu gösterebilir)
•Karın ağrısı ve ateşle beraber, ciddi, inatçı, kanlı da olabilen ishal (bu durum, uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı, nadiren meydana gelen ciddi bir barsak iltihaplanması olan psödomembranöz koliti işaret edebilir.)
•Barsak düğümlenmesi (ileus), üst sindirim kanalı (üst gastrointestinal sistem) kanaması,
•Kalp yetmezliği, kalp krizi (miyokart infarktüsü), göğüs ağrısı
•Astım alevlenmesi, solunum yetmezliği
•Bir çeşit akciğer iltihabı (idiopatik intersitisyel pnömoni)
•Karaciğer iltihabı (hepatit), karaciğer yetmezliği
•Derinin ciddi hastalıkları (toksik epidermal nekroz)
•Akut böbrek yetmezliği
•Ateş, deride iğne başı şeklinde kırmızılık ve morarmalar, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı ve trombositlerin (kan pulcukları) sayısında azalma ile görülen hastalık (idiopatik trombositopenik purpura)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•Derinin döküntü ve kaşıntılarla seyreden bazı hastalıkları (eksfolyatif dermatit, eritema multiform, eritema nodozum) )
•Bilinç kaybı
•Tansiyon yüksekliği (hipertansiyon)
•Mide ve/veya oniki parmak barsağında yara (peptik ülser)
•Kan akyuvar sayılarında artma ya da azalma
•Kan eozinofil sayılarında artma (bir tür alerji hücresi)
•Kan trombosit (pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi, kan pulcuğu) sayılarında artma ya da azalma (kendini alışılmadık kanama eğilimleri olarak gösterebilir)
•Bir tür kansızlık (hemolitik anemi)
•Eritrositlerin (kırmızı kan hücreleri) içindeki dokulara oksijen taşıyan renkli madde (hemoglobin) düşüklüğü
•Elektrolit (kalsiyum, fosfor, potasyum gibi) düzeylerinde değişiklikler
•Çizgili kas dokusu yıkımı (rabdomyoliz)
•Böbrek rahatsızlığı (nefropati)
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

•Vajina iltihabı (vajinit)
•Vajinada pamukçuk (vajinal moniliasis)
•Dışkılama değişiklikleri (ishal veya kabızlık gibi)
•Hazımsızlık (dispepsi)
•Gaz
•Bulantı
•Karın ağrısı
•Ağız kuruluğu
•Döküntü
•Kaşıntı
•Baş ağrısı
•Sersemlik hissi
•Kemik ve karaciğer fonksiyonlarını gösteren kan testlerinde geçici yükselmeler
•Böbrek fonksiyonlarını gösteren kan testlerinde değişiklikler
•Kan pıhtılaşma bozuklukları
•Istem dışı hareketler
•Idrarda akyuvar ve protein yükselmesi
•Idrar yoğunluğunun artması ya da azalması Bunlar CEFTINEX'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. CEFTİNEX'in saklanması

CEFTİNEX'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

CEFTINEX'İ 250C 'nin altındaki oda sıcaklığında ve kutusunda saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra CEFTİNEX'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CEFTINEX'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:


BILIM ILAÇ SAN. VE TIC. AŞ.

34398 Maslak/ ISTANBUL

Üretim yeri:


Pharma Vision San. ve Tic. A.Ş. 34010 Topkapı / ISTANBUL

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Ceftinex 300 mg Film Tablet

Etken Maddesi: Sefdinir

Atc Kodu: J01DD15

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Ceftinex 300 mg Film Tablet-KT
 • Ceftinex 300 mg Film Tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.