Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Dona Ampül 400mg Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Antienflamatuar ve Antiromatikler » Non-steroid » Diğer İlaçlar » Glukozamin Sülfat

KULLANMA TALİMATI

DONA 400 mg ampul Kas içine uygulanır.

Etkin Madde:

Her bir 2 ml'lik kahverengi ampulde kristalize glukozamin sülfat 502.5 mg (Glukozamin sülfat400.0 mg
Sodyum klorür102.5 mg'a eşdeğer.)

Yardımcı Maddeler:

Lidokain hidroklorür, dietanolamin ve enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında :


1.DONA nedir ve ne için kullanılır?


2.DONA'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.DONA nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5.DONA'nın saklanması


Başlıkları yer almaktadır. 1.DONA nedir ve ne için kullanılır ?

DONA, kutuda 6 adet 2 ml'lik kahverengi ampul (A) ve 6 adet 1 ml'lik şeffaf ampul (B)'den oluşmaktadır.
DONA'nın etken maddesi glukozamin sülfattır. Glukozamin sülfat insan vücudunda fizyolojik olarak bulunan doğal bir amino-monosakkarit glukozamin tuzudur.
DONA, osteoartrit (kemik ve eklem iltihabı) ve diğer eklem hastalıklarında kullanılır.
DONA'nın içinde bulunan glukozamin, eklem sıvısı ve kıkırdak yapısı normal bileşimi içine girdiği için kıkırdak biyokimyasında önemli bir rol oynamaktadır. DONA'nın kıkırdak yapımını arttırıcı etkileri yapılan çalışmalarda da gözlenmiştir.
DONA, eklemi kayganlaştırıcı özelliğe ve kıkırdak üzerinde besleyici etkilere sahip olduğundan, eklem sıvısındaki hücreler tarafından da kullanılır.

2. DONA'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler DONA'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
•Etkin maddeye yada yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa,
•Kalp iletim bozukluğunuz varsa ve kalp dolaşımı yeterince sağlanamıyorsa,
•Kabuklu deniz ürünlerine alerjiniz varsa kullanmayınız.
•DONA ampul doğrudan damar içine uygulanmamalıdır.

DONA'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
•Ciddi karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa,
•Diyabet (şeker) hastası iseniz (DONA kullanımında, kan glukoz düzeyleri izlenmelidir. DONA'nın, pankreas'dan insülin salgılayan hücrelerin fonksiyonları üzerine uzun dönemdeki etkileri bilinmemektedir. Özellikle diyabetli veya bozulmuş glukoz toleranslı hastalarda zararlı etkileri olabilir.)
"Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız."

DONA'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz bu ilacı kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

DONA'nın araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir olumsuz etkisi bildirilmemiştir.

DONA'nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda 40.3 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.
DONA lidokain içermektedir. Lidokaine karşı hassas olduğunuz doktorunuz tarafından size
söylenmişse bu ilacı kullanmadan önce hekiminize danışınız.
DONA, lidokain içeriği nedeniyle doğrudan damar içine uygulanmamalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

DONA'nın yapısı, ilaç özellikleri, klinik olarak anlamlı ilaç etkileşimlerinin olmadığını düşündürmektedir. Klinik çalışmalar DONA ve eşlik eden hastalıklarda kullanılan ilaçlar arasında etkileşim olmadığını göstermektedir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. DONA nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :

DONA, günde 1-2 kez ve haftada 3 gün olmak üzere 4-6 hafta boyunca uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

Kahverengi (A) ve şeffaf (B) ampullerin içeriği aynı enjektöre çekilerek karıştırılır. Oluşan hafif sarımsı renkteki karışım

kas içine uygulanır.

Doğrudan damar içine uygulanmamalıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı :

DONA 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı :

DONA'nın yaşlılarda kullanımı sırasında doz ayarlamasına gerek duyulduğuna dair bir veri bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları : Böbrek/Karaciğer yetmezliği :

DONA'nın toksikolojik ve farmakolojik profili, böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalar için sınırlama göstermemektedir. Bununla birlikte ciddi karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda uygulama tıbbi gözetim altında yapılmalıdır.

Eğer DONA'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla DONA kullandıysanız

DONA'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


DONA'yı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.DONA ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

DONA ile tedavi sonlandırıldığında harhangi bir etki oluştuğuna dair bilgi bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi DONA'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, DONA'yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :

•Soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğazda şişme,
•Ani kan basıncı düşmesi,
•Yaygın ve şiddetli kızarıklık,
•Kaşıntı, kurdeşen (ürtiker),
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DONA'ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.'
'Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.'

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•Deri, ağız ve enjeksiyon bölgesinde kızarıklık,
•Su kabarcıkları oluşması,
•Yüksek ateş ve eklemlerde ağrı,
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

•Sersemlik, baş ağrısı,
•Şişkinlik, kabızlık,
•İshal, kusma
Bunlar DONA'nın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. DONA'nın saklanması

DONA 'yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DONA 'yı kullanmayınız.Ruhsat Sahibi:


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa mahallesi,
Eski Büyükdere Cad. No:4 34467
Maslak /Sarıyer/ İstanbul
Tel: 0212 366 84 00
Faks: 0212 276 20 20

Üretici:


Rottapharm S.p.A. lisansıyla
Biologici İtalia Laboratories S.r.l. - İTALYA

Bu kullanma talimatı 11.01.2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Dona Ampül 400mg

Etken Maddesi: Kristalize Glukozamin Sülfat

Atc Kodu: M01AX05

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Dona Ampül 400mg-KT
 • Dona Ampül 400mg-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.