Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Tensinor 100 mg Tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Beta Bloke Edici Ajanlar » Beta Bloke Edici Ajanlar » Seçici Ajanlar » Atenolol

TENSİNOR 100 mg tablet Ağız yoluyla alınır.

• Etkin madde:

Her bir tablet 100 mg atenolol içerir.

• Yardımcı maddeler:

Ağır magnezyum karbonat, mısır nişastası, sodyum lauril sülfat, jelatin, magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. TENSİNOR nedir ve ne için kullanılır?


2. TENSİNOR 'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. TENSİNOR nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. TENSİNOR'un saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. TENSİNOR nedir ve ne için kullanılır?

TENSİNOR, “beta-blokerler” adı verilen ilaç grubuna dahil bir madde olan atenolol içerir.TENSİNOR, şu durumların tedavisinde kullanılır:
- Yüksek kan basıncı (yüksek tansiyon)
- Düzensiz kalp atışları (aritmi)
- Göğüs ağrılarından (anjina) korunmada yardımcı olarak
- Bir kalp krizi sonrasında kalbi erken bir ataktan korumak üzere.
- Uzun süredir var olan, fakat kötüye gitmeyen kalp yetmezliği ile ilgili şikayetler
Bu ilaç etkisini, kalbinizin daha yavaş ve daha az güçle atmasını sağlayarak gösterir.
TENSİNOR 100 mg tabletler; beyaz, yuvarlak, bikonveks tabletlerdir.

TENSİNOR'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer atenolole veya TENSINOR 100 mg tablet formülündeki herhangi bir bileşene alerjikseniz
• Eğer aşağıdaki kalp sorunlarından herhangi birini daha önce geçirmiş iseniz:
- Kontrol altında olmayan kalp yetmezliği (bu durum genellikle sizi nefessiz bırakır ve ayak bileklerinizin şişmesine neden olur)
- İkinci veya üçüncü derece kalp bloku (kalp pili ile tedavisi gerekebilen bir durumdur)
- Çok yavaş ve çok düzensiz kalp atışları, çok düşük kan basıncı veya dolaşımın çok kötü durumda olması
• Eğer tedavi edilmemiş feokromasitoma adı verilen bir tümörünüz varsa. Bu tümör genellikle böbreğinizin yanında olur ve kan basıncını yükseltir. Feokromasitoma için tedavi görecekseniz doktorunuz size TENSİNOR ile birlikte kullanmanız için, alfa-bloker grubu bir başka ilaç daha reçete edecektir.
• Eğer size, kanınızda normalden fazla asit bulunduğu söylendi ise (metabolik asidoz).
Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi biri sizde mevcut ise TENSİNOR kullanmayınız. Emin değilseniz, TENSİNOR kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

TENSİNOR'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki durumlardan biri sizin için geçerli ise, TENSİNOR kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız:

•Astım, hırıltılı-ıslıklı soluma veya diğer benzeri solunum sorunlarınız, böcek sokması gibi durumlarda alerjiniz varsa. Eğer astım veya nefes almada zorluk problemleriniz varsa doktorunuz ile konuşmadan bu ilacı kullanmayınız.

• “Prinzmetal anjina” adı verilen bir çeşit göğüs ağrınız (anjina) varsa
• Kan dolaşımınız iyi durumda değilse veya kontrol altında olan kalp yetmezliğiniz varsa
• Birinci derecede kalp blokunuz varsa
• Şeker hastalığınız varsa. İlacınız, vücudunuzun düşük kan şekerine olan tepkilerini değiştirebilir. Kalbinizin daha hızlı attığını hissedebilirsiniz.
• Tirotoksikozunuz (tiroid bezinin çok çalışmasından kaynaklanan bir durum) varsa. İlacınız, tirotoksikoz belirtilerini gizleyebilir.
• Böbreklerinizde bir sorun varsa. Tedaviniz süresince bazı kontroller gerekebilir.
Yukarıdaki durumlardan bazılarının sizde olup olmadığından emin değilseniz, TENSİNOR almadan önce doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Ameliyata girecekseniz:

Ameliyat olacaksanız, anestezi uzmanına veya doktorunuza TENSİNOR kullandığınızı söyleyiniz. Çünkü TENSİNOR kullanırken size bazı anestezikler verilirse tansiyonunuz düşebilir.

TENSINOR'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

TENSİNOR gıda ile birlikte veya gıda olmadan kullanılabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


TENSİNOR kullanmadan önce hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emziriyorsanız TENSİNOR kullanmanız önerilmez.

Araç ve makine kullanımı

TENSİNOR tabletlerin araç veya makine kullanma yeteneğini etkilemesi beklenmez. Bununla birlikte, seyrek olarak, baş dönmesi ve yorgunluğa neden olabilir. Bu nedenle, ilacınızın sizi nasıl etkileyeceğini anlayıncaya kadar özel dikkat gerektiren işler yapmayınız.
Sersemleme veya yorgunluk hissediyorsanız, araba veya alet ve makine kullanmayınız.

TENSiNOR'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün içeriğinde sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

TENSİNOR, diğer bazı ilaçların etki şeklini değiştirebilir, bazı ilaçlar da TENSİNOR üzerinde etki gösterebilir.
Özellikle şu ilaçlardan herhangi birini kullanmakta iseniz doktorunuza bildiriniz:
• Klonidin (yüksek tansiyon ve migren için). Klonidin ve TENSİNOR'u birlikte alıyorsanız, doktorunuz size söylemedikçe klonidini kesmeyiniz. Klonidini kesmeniz gerekirse, doktorunuz bunu nasıl yapmanız gerektiği konusunda sizi bilgilendirecektir.
• Verapamil, diltiazem ve nifedipin (yüksek tansiyon ve göğüs ağrısı için)
• Dizopramid, kinidin veya amiodaron (düzensiz kalp atışı için)
• Digoksin (kalp sorunları için)
• Adrenalin (epinefrin olarak da bilinir-kalbi uyarıcı bir ilaç)
• Ibuprofen veya indometazin (ağrı ve iltihaplanma için)
• İnsülin veya ağızdan aldığınız şeker hastalığı ilaçları
• Burun ve sinüs iltihaplanması tedavisinde kullanılan ilaçlar ve soğuk algınlığında kullanılan diğer ilaçlar (reçetesiz aldığınız ilaçlar dahil)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinler:


•Yüksek tansiyon:

Olağan doz günde 50-100 mg'dır.
•

Göğüs ağrısı (anjina):

Olağan doz, günde bir kez 100 mg veya günde 2 kez 50 mg'dır.
•

Düzensiz kalp atışı (aritmi):

Olağan doz, günde 50-100mg'dır.
•

Kalp krizinin erken tedavisi (miyokardiyal enfarktüs):Uygulama yolu ve metodu:

TENSİNOR'u daima doktorunuzun size tarif ettiği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
Doktorunuz her gün ne zaman ve kaç tablet alacağınızı size söyleyecektir. Doktorunuzun söylediklerini bir yere yazınız.
Tabletinizi bir bardak su ile yutunuz.
Tabletlerinizi her gün aynı saatte alınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Çocuklarda kullanım etkililiği ve güvenliliği saptanmamıştır. Çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanım

: Doktorunuz, özellikle böbreklerinizde sorun varsa, size daha düşük bir doz kullanmanızı önerebilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Şiddetli böbrek yetmezliği sorununuz varsa, doktorunuz durumunuzu değerlendirerek daha düşük doz kullanmanıza karar verebilir.

Eğer TENSİNOR'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla TENSINOR kullandıysanız:

TENSİNOR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Tabletlerin tanımlanabilmesi için ilaç paketini de yanınıza alınız.

TENSİNOR'u kullanmayı unutursanız

İlacınızın bir dozunu almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz bu dozu alınız. Hatırladığınız sırada bir sonraki doz zamanı yakınsa, kaçırdığınız dozu atlayınız ve normal programınızda ilacınızı kullanmaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


TENSINOR ILE TEDAVI SONLANDıRıLDıĞıNDAKI OLUŞABILECEK ETKILER

Doktorunuz size söylemedikçe TENSİNOR kullanmayı kesmeyiniz. Bazı durumlarda TENSİNOR'u kesmeyi kademeli olarak yapmanız gerekebilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi TENSİNOR'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Alerjik reaksiyon. Alerjinin belirtileri arasında, derinizde kabarıklıklar veya yüzünüzde, dudaklarınızda, ağzınızda, dilinizde veya boğazınızda şişme olabilir.
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TENSİNOR'a ciddi alerjiniz var demektir.Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

TENSINOR ile görülebilecek diğer yan etkiler aşağıda görülme sıklıkları ile birlikte verilmektedir:

Aşağıdaki istenmeyen olaylar ve görülme sıklıkları rapor edilmiştir:

Çok yaygın (> % 10), yaygın (% 1-9.9), yaygın olmayan (% 0.9-0.1), seyrek (% 0.09-0.01), çokseyrek (< % 0.01) (izole vakaları içerir), bilinmeyen (mevcut veriler ile tespit edilemeyen)


Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Seyrek :

ateş, iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı ve
trombositlerin sayısında azalma ile görülen hastalık, trombositopeni ( trombosit-kan pulcuğu-sayısında azalma)

Psikiyatrik hastalıkları

Yaygın olmayan : Uyku düzeninin bozulması
Seyrek : Kabus görme, kafa karışıklığı, kişilikte değişme (psikoz) veya hayal görme, ruh durumunda değişiklikler

Sinir sistemi hastalıkları

Seyrek : baş ağrısı, uyuşukluk hissi, özellikle ayağa kalktığınızda baş dönmesi

Göz hastalıkları

Seyrek : Gözlerde kuruluk, görmede bozukluk

Kardiyak hastalıkları

Yaygın : Kalp atmının yavaşlaması,
Seyrek : Kalp bloğu (baş dönmesi, anormal kalp atışı, yorgunluk ve baygınlığa neden olur),

Vasküler hastalıkları

Yaygın : el ve ayaklarda soğuma
Seyrek : Parmaklarda hissizlik, kasılma ve sonrasında sıcaklık ve ağrı hissi (Raynaud hastalığı), ellerinizde karıncalanma,

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları

Seyrek : Soluk soluğa kalma veya ayak bileklerinde şişme durumu (kalp yetmezliği), astım veya solunum sorunları, bronşların daralması

Gastrointestinal hastalıkları

Yaygın : Mide bulantısı, ishal Seyrek : Ağız kuruluğu

Hepato-bilier hastalıkları

Yaygın olmayan : transaminaz seviyelerinde artış
Seyrek : sarılık (derinizin veya göz akınızın sararmasına yol açar)

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Seyrek : Saçta incelme, deri döküntüsü, derinizde mor lekeler Bilinmeyen : Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, kurdeşen

Üreme sistemi bozuklukları

Seyrek : ereksiyon olamama

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Seyrek : Yorgunluk

Araştırmalar

Çok seyrek : Kanınızın bazı hücrelerinde veya diğer kısımlarında değişiklikler. Doktorunuz TENSİNOR'un kanınız üzerindeki etkilerini görmek için sizden sık sık kan testi yaptırmanızı isteyebilir.
Bu yan etkiler nedeniyle fazla endişelenmeyiniz. Bunlardan hiç birisi sizde ortaya çıkmayabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karsılaşırsanız veya yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. TENSİNOR'un Saklanması

TENSİNOR 'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TENSİNOR'u 30 C'nin altında, oda sıcaklığında ışık ve nemden koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TENSİNOR 'u kullanmayınız.


Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız ilaçları şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.


Ruhsat sahibi:

AstraZeneca UK Ltd lisansı ile
AstraZeneca İlaç. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza,
B Blok Kat: 3-4,
Levent 34330- İstanbul

Üretim yeri :

Abdi İbrahim İlaç San ve Tic A.Ş İstanbul

Bu kullanma talimatı 12.11.2010 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Tensinor 100 mg Tablet

Etken Maddesi: Atenolol

Atc Kodu: C07AB03

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.