Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Tamiflu 30mg Sert Jelatin Kapsül Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Sistemik Antiviral İlaçlar » Virüslere Karşı Direkt Etkili İlaçlar » Neuraminidaz İnhibitörleri » Oseltamivir Fosfat

TAMIFLU® 30 mg sert jelatin kapsül Ağızdan alınır.

•Etkin madde:

Her bir kapsül 30 mg oseltamivire eşdeğer 39.4 mg oseltamivir fosfat içerir.

•Yardımcı maddeler:

Pre-jelatinize nişasta, povidon K30, kroskarmeloz sodyum, talk ve sodyum stearil fumarat, demir oksit kırmızı (E172), demir oksit sarı (E172), titanyum dioksit (E171), jelatin, şellak ve FDC Mavi 2 (E132) içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1.TAMIFLUnedir ve ne için kullanılır ?


2. TAMIFLU'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. TAMIFLU nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. TAMIFLU'nun saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. TAMIFLU nedir ve ne için kullanılır?

TAMIFLU'nun etkin maddesi oseltamivir'dir.
TAMIFLU “nöraminidaz inhibitörleri” denen bir ilaç grubuna dahildir. Bu ilaçlar grip virüsünün vücudun içinde yayılmasını engeller ve bu sayede grip virüsü enfeksiyonu nedeniyle oluşacak belirtileri dindirir veya engeller.
Opak açık sarı renkli kapsülün gövde kısmında mavi renkli “ROCHE” baskısı ve kapak kısmında mavi renkli“30 mg” baskısı bulunur.
TAMIFLU 30 mg kapsüller 10 kapsül içeren ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.
TAMIFLU size gribi tedavi etmek veya önlemek amacıyla reçete edilmiştir.
Grip, influenza (grip) virüsünün neden olduğu bir enfeksiyondur. Gribin belirtileri ateşin ani yükselmesi (>37.8°C), öksürük, burun akıntısı veya tıkanıklığı, baş ağrısı, kas ağrıları ve sıklıkla

1

aşırı bitkinliktir. Bu belirtiler aynı zamanda grip dışı hastalıklar nedeniyle de oluşabilir. Gerçek grip enfeksiyonları yalnızca toplumda grip virüslerinin dolaştığı yıllık salgın dönemlerinde ortaya çıkar. Bu salgın dönemi dışında, bu belirtiler, genellikle başka enfeksiyonlar veya hastalıklar nedeniyle oluşacaktır.
TAMIFLU, 1 yaşından küçük çocukların grip tedavisinde veya gribi önlemek amacıyla, sadece, geçici süreyle, salgın esnasında, bir doktor önerisiyle veya bir doktorun gözetiminde kullanılması şartıyla kullanılır.

2. TAMIFLU'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler TAMIFLU'yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer oseltamivire veya ilacın içerdiği maddelerin herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz

TAMIFLU'yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Diğer ilaçlara alerjiniz varsa,
• Böbreklerinizle ilgili sorunlarınız varsa,
TAMIFLU'yu kullanmadan önce reçete eden doktorunuzu yukarıdaki durumlarda bilgilendiriniz.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TAMIFLU'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

• TAMIFLU aç veya tok karnına kullanılabilir.
• TAMIFLU'nun yiyeceklerle birlikte alınması, mide bulantısı ve kusma olasılığını azaltmak amacıyla tavsiye edilmektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

TAMIFLU'nun doğmamış çocuklar üstündeki yan etkileri bilinmemektedir. Eğer hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmaya çalışıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz TAMIFLU'nun sizin için doğru bir tercih olup olmadığı konusunda karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Emzirilen bebekler üstündeki etkisi bilinmemektedir. Eğer bebeğinizi emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz TAMIFLU'nun sizin için doğru bir tercih olup olmadığı konusunda karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı

TAMIFLU'nun araç ve makine kullanımı üzerine etkisi yoktur.

TAMIFLU'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Kroskarmeloz sodyum ve sodyum stearil fumarat: Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan az sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• TAMIFLU, yüksek ateşi tedavi etmek için uygun ateş düşürücü ilaçlar ile birlikte kullanılabilir.

•TAMIFLU grip aşılarının yerine kullanılmaz.

TAMIFLU grip aşılarının etkisini değiştirmez. Grip aşısı olmuş olsanız bile doktorunuz size TAMIFLU reçete edebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. TAMIFLU nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz tarafından reçete edilen miktarda kapsül kullanmalısınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuz veya eczacınız ile kontrol ediniz.
TAMIFLU size reçete edildikten sonra en kısa sürede ilacı kullanmaya başlayınız; bu, grip virüsünün vücudunuzda yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı olacaktır.
Grip hastalığının tedavisinde kullanımı
• Ergenlerde (13-17 yaş) ve yetişkinlerde kullanım:
Yetişkinler ve ergenler tarafından 75 mg kapsüle alternatif olarak bir adet 30 mg kapsül ile bir adet 45 mg kapsül kullanılabilir.
Sabah akşam günde iki kez 75 mg (bir adet 30 mg kapsül ile bir adet 45 mg kapsül), 5 gün süre ile kullanınız. Grip tedavisi için ilaç size reçete edildikten sonra en kısa sürede ilacınızı alınız. Kısa sürede kendinizi iyi hissetmeye başlasanız bile, 5 günlük tedaviyi tamamlayınız.
• 1 yaş ve üstü bebeklerle 2-12 yaş arası çocuklarda kullanım:
Kapsül yerine TAMIFLU oral süspansiyon tozu kullanılabilir.
40 kg'dan fazla ve kapsül yutabilen çocuklar 5 gün boyunca günde iki defa TAMIFLU 75 mg kapsül kullanabilirler.
Doktorunuz tarafından reçete edilen miktarda kapsülü çocuğunuza vermelisiniz.
Çocuklarda grip tedavisi için uygulanan TAMIFLU dozu çocuğun vücut ağırlığıyla orantılıdır (aşağıdaki tabloya bakınız).
Vücut ağırlığı
5 gün boyunca tavsiye edilen doz (hastalığın tedavisinde)
15 kg ve 15 kg'den hafif olanlar
Günde iki kez bir adet 30 mg kapsül
15 kg ile 23 kg arası olanlar
Günde iki kez bir adet 45 mg kapsül
23 kg ile 40 kg arası olanlar
Günde iki kez 60 mg (60 mg kullanmak için iki adet 30 mg kapsül alınız)
40 kg'den ağır olanlar
Günde iki kez 75 mg (75 mg kullanmak için bir adet 30 mg ve bir adet 45 mg kapsül alınız)
İnfluenza ile enfekte olan 2 yaşın altındaki çocuklarda sınırlı farmakokinetik ve güvenlilik verileri mevcuttur. 1 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde yürütülen çalışmalardan elde edilen verilere ilaveten, bu veriler kullanılarak farmakokinetik modelleme yapılmıştır. Bu sonuçlar, 3 ila 12 aylık bebeklerde günde iki kez 3 mg/kg ve 1 ila 3 aylık bebeklerde günde iki kez 2,5 mg/kg dozun sağladığı maruziyetin, 1 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinlerde görülen klinik olarak etkili maruziyete benzer olduğunu göstermektedir.
1 aylıktan küçük bebeklerde TAMIFLU kullanımına ilişkin halihazırda mevcut veri bulunmamaktadır.
Aşağıda 1 yaşından küçük bebeklerde gribi önlemek için önerilen ağırlığa göre ayarlanan dozlar verilmektedir:
Yaş
5 gün boyunca tavsiye edilen tedavi dozu
3 aylıktan büyük, 12 aylıktan küçük bebeklerde
Günde iki kez 3 mg/kg
1 aylıktan büyük, 3 aylıktan küçük bebeklerde
Günde iki kez 2,5 mg/kg
1 aylıktan küçük bebeklerde
Günde iki kez 2 mg/kg
1 yaşından küçük bebeklere TAMIFLU uygulaması, bebekte meydana gelebilmesi muhtemel risklere karşı ilaç tedavisinin potansiyel faydası doktor tarafından dikkatlice değerlendirildikten sonra karar verilmelidir.
Grip hastalığının önlenmesinde kullanımı
TAMIFLU aynı zamanda gribi önlemek amacıyla da kullanılabilir.
Ergenlerde (13-17 yaş) ve yetişkinlerde kullanım:
Yetişkinler ve ergenler tarafından 75 mg kapsüle alternatif olarak 1 adet 30 mg kapsül ile 1 adet 45 mg kapsül kullanılabilir. TAMIFLU 10 gün boyunca, günde bir defa alınmalıdır. Bu dozu sabah kahvaltısıyla birlikte almak en uygun yoldur.
1 yaş ve üstü bebeklerle 2-12 yaş arası çocuklarda kullanım:
Kapsül yerine TAMIFLU oral süspansiyon tozu kullanılabilir.
Çocuklarda gribi önlemek için uygulanan TAMIFLU dozu çocuğun vücut ağırlığıyla orantılıdır (aşağıdaki tabloya bakınız).
Vücut ağırlığı
10 gün boyunca tavsiye edilen doz (hastalığın önlenmesinde)
15 kg ve 15 kg'den hafif olanlar
Günde bir kez bir adet 30 mg kapsül
15 ile 23 kg arası olanlar
Günde bir kez bir adet 45 mg kapsül
23 kg ile 40 kg arası olanlar
Günde bir kez 60 mg (60 mg kullanmak için iki adet 30 mg kapsül alabilirsiniz)
40 kg'den ağır olanlar
Günde bir kez 75 mg (75 mg kullanmak için bir adet 30 mg ve bir adet 45 mg kapsül alabilirsiniz)
Doktorunuz tarafından reçete edilen miktarda kapsülü çocuğunuza vermelisiniz.
İnfluenza salgını esnasında, 12 aylıktan küçük bebekler için tavsiye edilen günlük önleme dozu, günlük tedavi dozunun yarısı kadardır. Bu, influenzayı önlemek için tedavi dozunun yarısına eşdeğer önleme dozunun klinik olarak etkinliğini gösteren 1 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerdeki klinik verilere dayanmaktadır. 1 aylıktan küçük bebeklerde TAMIFLU kullanımına ilişkin halihazırda mevcut veri bulunmamaktadır.
Aşağıda 1 yaşından küçük bebeklerde gribi önlemek için önerilen ağırlığa göre ayarlanan dozlar verilmektedir:

10 gün boyunca tavsiye edilen önleme dozu


Yaş3 aylıktan büyük, 12 aylıktan

küçük bebeklerde

_
Günde bir kez 3 mg/kg

1 aylıktan büyük, 3 aylıktan

küçük bebeklerde


Günde bir kez 2,5 mg/kg

1 aylıktan küçük bebeklerde


Günde bir kez 2 mg/kg1 yaşından küçük bebeklere TAMIFLU uygulaması, bebekte meydana gelebilmesi muhtemel risklere karşı ilaç tedavisinin potansiyel faydası doktor tarafından dikkatlice değerlendirildikten sonra karar verilmelidir.
Eğer TAMIFLU gribi önlemek amacıyla reçete edildiyse, doktorunuz ilacı almaya devam etmeniz gereken süre hakkında size tavsiyede bulunacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

TAMIFLU kapsülleri bütün olarak su ile yutunuz. TAMIFLU kapsülleri bölmeyiniz ve çiğnemeyiniz.

TAMIFLU oral süspansiyon bulunmadığı zaman

Kapsül yutamayan yetişkinler, ergenler veya çocuklar, TAMIFLU oral süspansiyonun bulunmadığı durumlarda, kapsülleri açıp, acı tadı maskelemek için uygun bir tatlandırıcı gıdanın az bir miktarı (en fazla bir çay kaşığı) içine kapsül içindeki tozu boşaltarak uygun TAMIFLU dozunu alabilirler. Tatlandırıcı gıda olarak şekerli su, çikolata şurubu, kiraz şurubu ve tatlı gıdalar (karamel veya yumuşak şekerleme sosu gibi) kullanılabilir. Kapsül içindeki toz tatlandırıcı ürün içinde karıştırılmalı ve karışımın tamamı hastaya verilmelidir. Karışım hazırlandıktan hemen sonra yutulmalıdır.
1 yaşından büyük çocuklar için:
Uygun dozu almak için lütfen aşağıdaki talimatları takip edin.
1. Bu şekilde bir karışım hazırlamak için ihtiyacınız olan kapsül sayısını belirleyin.
5 günlük tedavi için tavsiye edilen dozları almak için gerekli kapsül sayısı 10 gün boyunca hastalığın önlenmesi için tavsiye edilen dozları almak için gerekli kapsül sayısı
Vücut ağırlığı

15 kg ve 15 kg'den hafif olanlar
Günde iki kez bir adet 30 mg

kapsül

_
Günde bir kez bir adet 30 mg kapsül
Günde iki kez bir adet 45 mg

kapsül

_
15 ile 23 kg arası olanlar

Günde bir kez bir adet 45 mg kapsül
Günde iki kez iki adet 30 mg

kapsül

_
23 kg ile 40 kg arası olanlar

Günde bir kez iki adet 30 mg

kapsül

_
*40 kg'den ağır olan çocuklar tedavi amaçlı olarak 5 gün boyunca günde iki kez, önleme amaçlı olarak 10 gün boyunca günde bir kez yetişkin dozu olan Tamiflu 75 mg kapsül kullanabilirler.
2. Doğru miktarda doz kullandığınızı yukarıda yer alan tablodan kontrol edin. Kapsülü bir kabın üzerinde tutun, kapsülü çekerek dikkatlice açın ve kapsül içindeki tüm tozu kaba dökün.
3. Acı tadı maskelemek için az miktarda (en fazla 1 çay kaşığı) tatlandırılmış gıda ekleyin ve iyice karıştırın.
4. Karışımı karıştırın ve kaptaki karışımın tamamını hastaya verin. Karışım hazırlandıktan hemen sonra yutulmalıdır. Eğer kapta biraz karışım kalırsa, az miktar su ile çalkalayın ve hastanın bu kalan karışımı da içmesini sağlayın.
1 yaşından küçük bebekler için:
Uygun dozu almak için lütfen aşağıdaki talimatları takip edin.
1. Bir adet TAMIFLU 30 mg kapsülü küçük bir kabın üzerinde tutun, kapsülü çekerek dikkatlice açın ve içindeki tüm tozu kaba boşaltın.
Ne kadar sıvı çekildiğini görebilmek için üzerinde ölçek işaretleri olan dereceli bir enjektör ile 3 mL su ölçerek kaptaki tozun üzerine ekleyin. Yaklaşık 2 dakika karıştırın.
(Not: Kapsülden boşaltılan tozun tümü su içinde dağılmayabilir. Dağılmayan beyaz toz etkisiz olduğundan endişelenmeyin.)
2.
TAMIFLU kapsül
Eklenmesi gereken su miktarı
i PUUE
3 mL (üç mililitre)
Aşağıdaki tabloyu takip edin. Tablonun sol tarafından çocuğun ağırlığını bulun, sonra tablonun sağ tarafına bakarak enjektöre çekilecek, çocuğun ağırlığına karşılık gelen, TAMIFLU-su karşımının miktarını bulun. Kaptaki TAMIFLU-su karışımından doğru miktarı enjektöre çekin. Enjektörün pistonunu aşağı doğru bastırarak enjektörün içindekilerin tamamını boş olan ikinci bir kaba boşaltınız.
Vücut ağırlığı (en yakın 0,5 kg katına yuvarlanmış)

Gerekli TAMIFLU dozu

Enjektöre çekilmesi gereken TAMIFLU-su karışımı miktarı

4 kg

10 mg1,00 mL

4,5 kg

11,25 mg1,10 mL

5 kg

12,50 mg1,30 mL

5,5 kg

13,75 mg1,40 mL

6 kg

15 mg1,50 mL

7 kg

21 mg2,10 mL

_8kg_

24 mg2,40 mL

_9kg_

27 mg2,70 mL

10 kg veya daha ağır30 mg,00 mL

1 aylıktan küçük bebekler için doz tablosu
Vücut ağırlığı (en yakın 0.5 kg katına yuvarlanmış)
Gerekli TAMIFLU dozu
Enjektöre çekilmesi gereken TAMIFLU-su karışımı miktarı
3 kg
6 mg
0,60 mL
3,5 kg
7 mg
0,70 mL
4 kg
8 mg
0,80 mL
4,5 kg
9 mg
0,90 mL

İkinci kaba, TAMIFLU-su karışımının acı tadını maskelemek için, az miktarda (en fazla 1 çay kaşığı) uygun bir tatlandırıcı gıda ekleyin ve iyice karıştırın.
Karıştırdıktan sonra kaptaki karışımın tamamını çocuğa verin. Karışım hazırlandıktan hemen sonra yutulmalıdır. Eğer kapta biraz karışım kalırsa, az miktar su ile çalkalayın ve çocuğun bu kalan karışımı da içmesini sağlayın.
Çocuğa içmesi için uygun bir içecek verin.
İlk kapta geriye kalan karışımı dökün.

4.
5.
6.
7.

Her ilaç almanız gerektiğinde bu prosedürü tekrarlayın.


Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Güvenlilik ve etkinlik verilerinin olmaması nedeniyle, TAMIFLU 1 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. TAMIFLU, sadece, geçici süreyle, salgın esnasında, bir doktor önerisiyle veya bir doktorun gözetiminde kullanılması şartıyla, 1 yaşından küçük çocukların grip tedavisinde kullanılabilir.
1 yaş ve üstü bebekler ile 2-12 yaş arası çocuklarda kullanımı için yukarıdaki “uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar” bölümüne bakınız.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda özel bir doz ayarlaması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması önerilmektedir. Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa, grip tedavisi için TAMIFLU kullanmadan önce doz ayarlaması için doktorunuza başvurunuz.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda özel bir doz ayarlaması gerekmemektedir. Karaciğer yetmezliği olan çocuk hastalarla ilgili veri bulunmamaktadır.

Eğer TAMIFLU'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla TAMIFLU kullandıysanız:

TAMIFLU'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


TAMIFLU'yu kullanmayı unutursanız:

Bir dozu atlarsanız, aklınıza gelir gelmez bu dozu alınız. Ancak dozu atladığınızı bir sonraki dozu alacağınız saate yakın farkederseniz, atladığınız dozu unutunuz ve bir sonraki dozunuzu zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


TAMIFLU ile tedavi sonlandırdığındaki oluşabilecek etkiler:

Doktorunuzun tavsiyesinden önce TAMIFLU kullanmayı bırakırsanız herhangi bir yan etki gözlenmez. Ancak, eğer doktorunuzun tavsiye ettiği tarihten önce TAMIFLU kullanmayı bırakırsanız, grip belirtileriniz yeniden ortaya çıkabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, TAMIFLU'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Çok yaygın Yaygın
Yaygın olmayan
Seyrek
Çok seyrek

10 hastanın 1'inden az, fakat 100 hastanın 1'inden fazla görülebilir.
100 hastanın 1'inden az, fakat 1000 hastanın 1'inden fazla görülebilir. 1000 hastanın 1'inden az, fakat 10.000 hastanın 1'inden fazla görülebilir. 10.000 hastanın 1'inden az görülebilir.
Sıklığı bilinmeyen: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Yaygın:

• bulantı
• kusma
• ishal
• karın ağrısı
• baş ağrısı
Bu yan etkiler sıklıkla ilacın ilk dozundan sonra ortaya çıkar ve genellikle tedavi sürerken kesilir. Bu etkilerin görülme sıklığı, ilaç yiyeceklerle birlikte alındığında azalır.
Yetişkinler ve ergenler (13 yaş ve üstü çocuklar):
Grip sebebiyle de meydana gelebilecek yaygın olmayan yan etkiler;
• üst karında şişkinlik
• mide-barsak kanalında kanama
• bronşlarda iltihaplanma (bronşit)
• üst solunum yolu enfeksiyonları
• sersemlik
• yorgunluk
• uyumada zorluk
• deri reaksiyonları
• orta ile ciddi karaciğer fonksiyon bozuklukları
• görme bozuklukları
• kalp ritminde bozukluklar
• grip, hayal görme, huzursuzluk, taşkınlık, hezeyan gibi belirti gösteren ani geçici bilinç bozukluğu, anormal davranış gibi olayları içeren, bazı vakalarda ölümcül sonuçları olabilen, çeşitli sinir sistemi ile ilgili (nörolojik) ve davranışsal belirtilerle ilişkili olabilir. Bu olaylar, beyni etkileyen birer hastalık olan ensefalit veya ensefalopati durumunda meydana gelebilir, ancak belli bir ciddi hastalık görülmeksizin de olabilir.
Bilinç seviyesinde azalma, zihin karışıklığı, anormal davranış, sanrılar, hayal görme, huzursuzluk, endişe, kabuslar gibi belirtileri içeren havale (konvülsiyon) ve huzursuzluk, taşkınlık, hezeyan gibi belirti gösteren ani geçici bilinç bozukluğu (deliryum). Bu davranışlar, birkaç vakada kaza ile yaralanmalara yol açmıştır ve bu kaza ile yaralanmaların bazıları ölümle sonuçlanmıştır. Bu olaylar özellikle çocuklarda ve ergenlerde rapor edilmiştir ve sıklıkla birdenbire başlayıp süratle düzelen olaylardır. TAMIFLU'nun bu olaylara katkısı bilinmemektedir. Bu tip nöropsikiyatrik olaylar TAMIFLU almayan grip hastalarında da raporlanmıştır.
Çocuklar (1 - 12 yaş arasındakiler):
Grip sebebiyle de meydana gelebilecek yaygın olmayan yan etkiler;
• öksürük
• burun tıkanıklığı
• kulaklarda iltihaplanma, kulak rahatsızlıkları
• akciğerlerde iltihaplanma
• sinüs iltihabı (sinüzit)
• bronşit
• daha önceden var olan astımın şiddetlenmesi
• burun kanaması
• deride iltihaplanma
• lenf bezlerinin şişmesi
• göz akı iltihaplanması (konjunktivit)
• görme bozuklukları
• kalp ritminde bozukluklar
Bebekler (6-12 aylık arasındakiler):
6-12 aylık bebeklerde grip tedavisinde kullanılan TAMIFLU'nun raporlanan yan etkileri daha büyük çocuklarda (1 yaş ve üzeri) raporlanan yan etkilerle benzerdir. Bilgi için lütfen yukarıdaki bölümü okuyunuz.
Bebekler (0-6 aylık arasındakiler):
0-6 aylık çocuklarda grip tedavisinde kullanılanTAMIFLU'nun raporlanan yan etkileri, 6-12 aylık arasındaki bebeklerde ve daha büyük çocuklarda (1 yaş ve üzeri) raporlanan yan etkilerle benzerdir. 1 aylıktan küçük bebeklerde TAMIFLU kullanımına ilişkin halihazırda mevcut veri bulunmamaktadır. Bilgi için lütfen yukarıdaki bölümü okuyunuz.

Eğer siz veya çocuğunuz sıklıkla hasta oluyorsanız doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Eğer grip belirtileri kötüye gider veya ateş sürerse de doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. TAMIFLU'nun Saklanması

TAMIFLU'yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TAMIFLU'yu kullanmayınız.


Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız TAMIFLU'yu şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.


Ruhsat Sahibi:


Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A, 34398 Maslak/İstanbul

Üretim Yeri:


F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Grenzacherstrasse CH-4070 Basel/İsviçre

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


420 344-03

İlaç Bilgileri

Tamiflu 30mg Sert Jelatin Kapsül

Etken Maddesi: Oseltamivir

Atc Kodu: J05AH02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.