Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Termacet 120mg/5ml Plus Süspansiyon Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Ağrı Kesici / Ateş Düşürücüler (Aneljezik) » NONNARKOTİK ANALJEZİKLER » Anilidler » Parasetamol

KULLANMA TALİMATI

TERMACET 120 mg / 5 mİ Süspansiyon

Ağız yoluyla kullanılır

•Etkin madde:

Her 5 mİ süspansiyonda 120 mg Parasetamol

•Yardıma maddeler:

Avicel RC591, Ksantan zamkı. Metil paraben, trisod>Tim sitrat
dihidrat, sitrik asit, sorbitol solüsyonu, şeker, propilen glikol, polisorbat 80, span 60.
karmoisin E 122, çilek aroması

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için Önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma [alimatmı saklayınız. Daha sonra tehar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza damdınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. ilaç hakkında size önerilen dozun dışında


yüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


/.TERMACET nedir ve ne için kullanılır?


2. TERMACET^ kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. TERMACET nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkilemelerdir?


5. TERMACET'in saklanması


Şaşhklan yer almaktadır. 1.TERMACETnedir ve ne için kullanılır?

TERMACET 100 ml cam şişede 120 mg /5 mİ parasetamol içeren kullanıma hazır süspansiyondur,
TERMACET ağrı kesici olarak çeşitli ağrıların tedavisinde ve ateşli hastalıklarda ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılır.
Baş ve diş ağrıları, migren, kas ağrısı, sinir ağrısı, kas-iskelet sistemi, travma (darbe) ve ameliyat sonrası ağrılarda ağrı kesici olarak.
Nezle, grip, akut yutak yangısı (ihihap) . sinüzit, ortakulak yangısı (iltihap) ve diğer akut ateşli hastalıklarda ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılır.

2. TERMACET'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TERMACET'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer çocuğunuzda:
» Parasetamol veya süspansiyondaki maddelerden herhangi birine karşı aieiji
• Hepatit, siroz, sanlık gibi bir karaciğer hastalığı » İlerlemiş böbrek yetmezliği
• Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanımı
» 'Glikoz-6-fosfat dehidrojenaz enzim (G6PD) eksikliği denen bir kan hastalığı
• İlerlemiş akciğer hastalığı
• Kalp hastalığı varsa

TERMACET'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer
• Çocuğunuzda karaciğer veya böbrek hastalığı varsa
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

. XERMACET'in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

• İlacın ^ksek miktarda karbonhidrat (un, şeker) içeren besinlerle birlikte alınması etkinliğini azaltabilir.

Hamilelik

• ilaa kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• İlacınızın hamilelikte kullanımı ile ilgili bir problem bildirilmemiştir. Parasetamol hamilelikte doktor önerisi ile ve yarar / zarar oranı değerlendirilerek kullanılmalıdır.

• Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


» Parasetamol anne sütü ile bebeğinize geçer. Emzirmeye başlamadan önce doktorunuza danışınız. Emziren armelerde dikkatle kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

• TERMACETM alan hastalann motorlu araç veya makine kullanmalannda bir sakmca yoktur.

TERMACET'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

TERMACET Avicel RC591, Ksantan zamkı. Metil paraben, trisodvaim sitrat dihidrat, sitrik asit, sorbitol solüsyonu, şeker, propilen glikol, polisorbat 80, span 60, karmoisin E 122, çilek aroması içerir.
Etkisi bilinen yardımcı maddeler: Propilen glikol, alkol benzeri semptomlara neden olabilir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız (intoleransınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. TERMACET'in her 5 ml'si 42,929 g şeker içerir. Bu durum, diabetes mellitus hastalarmda göz önünde bulundurulmalıdır. Karmoisin E 122 alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Kumarin ve indandion sınıfı kan pıhtılaşmasını önleyici ilaç alıyorsanız, yüksek dozda TERMACET almanız halinde protrombin zamanı tayini yapılarak sonuçlarına göre kan pıhtılaşmasını önleyici ilacın dozu ayarlanmalıdır.
• TERMACET'in. barbituratlar. primidon gibi parasetamol metabolizmasını hızlandıran ilaçlar klinik etkinliğini azaltabilir.
• Karbamazepin, fenitoin, barbituratlar, primidon, rifampisin gibi ilaçlar parasetamoİün metabolizmasını hızlandırarak klinik etkinliğini azaltır ve zehirli ara ürün oluşumunu hızlandırır.
• Makrolidler, anabolizanlar, statinler, etionamid, niasin, izoniazid, fenotiazinler gibi karaciğere zararlı ilaçlar parasetamoİün karaciğere zararlı etkisini artırır,
• Kumarin ve indandion sınıfı pıhtılaşmayı önleyici ilaçlarla birlikte >öiksek dozda parasetamol kullanılması pıhtılaşmayı önleyici etkiyi arttırır. Bu durumda sık sık protrombin zamanı tayinleri yapılarak, gerekiyorsa pıhtılaşmayı önleyici ilaçların dozu ayarlanmalıdır. Ancak parasetamol kısa süreli olarak normal dozda kullanılıyorsa ve kronik olarak günde 2 gramın altında kullanılıyorsa buna gerek yoktur.
• Salisilat ve parasetamolün uzun süre birlikte kullanılması, analjezik nefropati olarak bilinen böbrek üzerine zararlı etkiyi arttırır.
» Nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlarla (NSAİİ) parasetamolün uzun süre birlikte kullanılması böbrek üzerine zararlı etki riskini arttırır.
» Diflunisal. parasetamolün kan derişimlerini %50 arttınr ve karaciğere zararlı etki riskinin fazlalaşmasına neden olur.
• Probenesid, parasetamolle birlikte verildiğinde parasetamolün kandan uzaklaşması azalır, yan ömrü uzar.
• Parasetamolün verilmesinden sonra bir saat içinde kolestiramin adlı ilaç verilirse parasetamolün emilimi azalır.
• Metoklopramid ve domperidon tipi mide hareketini hızlandıran (gastrokinetik) ilaçlar parasetamol emilimini hızlandırır.
Bitkisel ürünlerle etkileşim

• Hibiscus

(bamya çiçeği)'un parasetamolün plazma konsantrasyonlarını azahtığı bildirilmiştir. Bunun klinik önemi bilinmemektedir.
• Parasetamol hepatotoksik potansiyeli olan ekinazya

{Echinucea augustifolia).(Piper meihysticum){Salix alha)(Spiraea ulmaria)

gibi bitkisel ürünlerle birlikte alındığında hepaiotoksisite riski artabilir.
• Parasetamol antitrombosii etkileri olan gingko

[Gingko biloba).(Panax ginseng).(AlHum sativummersin\XVaccinium myrtiJlis),[Chrysanthemum parthenium)

ile birlikte kullanıldığında kanama riski artabilir.
• Parasetamol kumarin içeren sarı papatya

(Anfhemis nobilis){Aesculus hippocastaneum).{Thgonella foenum graecum),(Trifolium pralense)(Tamarindus indicus

) ile birlikte kullanıldığmda kanama riski artabilir.
» Meryem ana dikeni

{Silybum marianum) \

Bu bitkiden hazırianan silimarin kompleks
flavonoidlerin bir karışımıdır. Deneyse] olarak sıçanlarda karaciğer glutatyon düzeyini arttmr.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda


kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. TERMACET nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• TERMACET çocuklarda, yemeklerden Önce ya da sonra çocuğun yaşı ve kilosu göz önüne alınarak % ila 2

'A

Ölçek arasında kullanılır.
• Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu:

• TERMACET sadece ağızdan kullanım içindir.
• Yemeklerden önce ya da sonra ve ya yemeklerle birlikte ölçek kaşığı ile kullanılabilir.
• Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Bir defada verilecek doz Hastanın Yaşı Bu yaşın ortalama vücut ağırlığı
Vücut ağırhğma göre hesaplanan parasetamol dozu
Verilecek ölçek sayısı
Ölçeğin içerdiği parasetamol
0-3 ay
4 kg
40 mg
% ölçek
30 mg
3-6 ay
5 kg
60 mg
'/2 ölçek
60 mg
6-12 ay
8 kg
96 mg
V4 ölçek
90 mg
1 yaş
10 kg
120 mg
1 ölçek
120 mg
2 yaş
12.5 kg
150 mg
1

YA

ölçek
150 mg
3 yaş
14.5 kg
174 mg
1 'A ölçek
180 mg
4 yaş
16.5 kg
198 mg
1

VA

ölçek
210 mg
5 yaş
18.4 kg
216 mg
2 ölçek
240 mg
6 yaş
21.5 kg
258 mg
2 '/4 ölçek
270 mg
Bu dozlar gerektiğinde 4 saat ara ile tekrarlanabilir.
Bir günde verilecek doz sayısı 5'i geçmemelidir.
Ölçekteki işaretlere kadar süspansiyon sıvısı doldurulduğunda elde edilecek parasetamol dozu aşağıdaki şemada gösterilmiştir:
1 ölçek 120 mg parasetamol ^4 ölçek 90 mg parasetamol

ölçek 60 mg parasetamol '/4 Ölçek 30 mg parasetamol

. Yaşlılarda kullanım:

Parasetamolün yaşa bağlı nedenlerle yaşlı hastalarda kullanımını sınırlayacak bir neden bildirilmemiştir.

Özel Kullanım durumları:

Karaciğer yetmezliği:

Eğer karaciğer hastalığınız varsa doktorunuza danışmadan
TERMACET'i kullanmayınız.

Böbrek yetmezliği:

Eğer böbrek hastalığınız varsa doktorunuzun önerdiği doz şemasını uygulayınız.
Aşağıdaki durumlarda ilacın kullanılması, yeniden değerlendirilmelidir:
• İlaç ağrı için almıyorsa (romatizma ağrıları dahil) : Erişkinlerde ağrı 10 gün içinde, çocuklarda 5 gün içinde geçmezse, hastalık ağırlaşırsa, yeni belirtiler ortaya çıkarsa
^ veya ağrıh bölge kızanp şişerse,
• İlaç ateş için alınıyorsa; Ateş 3 günden fazla sürerse, hastalık ağırlaşırsa veya yeni belirtiler ortaya çıkarsa,
• İlaç farenjit (boğaz ağrısı) için alınıyorsa: Farenjit ağnsı 2 günde geçmezse veya ateş, baş ağrısı, deri döküntüsü, bulantı ve kusma varsa.

Eğer TERMACET'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konusunuz.


Kullanmanız gerekenden fazla TERMACET kullandıysanız;

TERMACET'ten kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konusunuz.

TERMACET'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Daha sonraki normal alım saatine göre önerilen dozda yeniden almaya devam ediniz.

TERMACET ile tedavi sonlandınidığmda oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

* 4, Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi TERMACET'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa TERMACET'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

• Ürtiker (kurdeşen) ve kaşıntı, deri döküntüleri
• Yüz, dik boğazda şişme
• Nefes darlığı, hınltılı soluma
• Kan basıncında (tansiyonda) aşın düşme, baş dönmesi, denge kaybı Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TERMACET'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

• Bulantı, hazımsızlık, kann ağrısı, gaz ve şişkinlik, ishal, kabızlık, kusma
• Baş ağnsı, baş dönmesi, uyuklama, parestezi (el ve/veya ayakta uyuşmalar)
• Üst solunum yolları enfeksiyonu
• El ve/veya ayakta şişme (ödem)
^ • Halsizlik, denge bozukluğu
• Ateş, yorgunluk
• Hafif deri döküntüsü
Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz.

• Hafif bulantı
• İshal,
• Halsizlik
Bunlar TERMACET'in hafif yan etkileridir.
Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya durdurulduğunda yok olur.

Eğer hu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı hilgilendiriniz.


5. TERMACEET'in Saklanması

TERMACET'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan uzakta saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Etiketin veya ambalajın Özerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra TERMACET'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz TERMACET'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:


Toprak İlaç ve Kim. Mad, San. ve Tic. A.Ş. Toprak Çenter, Ihlamur Yıldız Cad., No: 10, 34353 Beşiktaş / İSTANBUL

Üretim Yeri:


Toprak İlaç ve Kim. Mad. San. ve Tic. A.Ş.
Tem Otoyolu Adapazarı Çıkışı Kandaklar Mevkii - Adapazarı / SAKARYA
Bu kullanma talimatı ...../...../..... tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Termacet 120mg/5ml Plus Süspansiyon

Etken Maddesi: Parasetamol

Atc Kodu: N02BE01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.