Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Patanol %0.1 Steril Oftalmik Solüsyon Kullanma Talimatı

Duyu Organları » Göze Uygulanan İlaçlar » NONSPESİFİK KONJONKTİVİT » Diğer » Olopatadin

KULLANMA TALİMATI PATANOL® %0.1 Steril Oftalmik Solüsyon, 5mL Göze damlatılarak uygulanır.


Etkin madde:

1 mg/ml olopatadin

Yardımcı maddeler:

benzalkonyum klorür, sodyum klorür, dibaziksodyum fosfat dodekahidrat, hidroklorik asit ve/veya sodyum hidroksit, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğimizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun üzerindeyüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. PATANOL Nedir ve Ne İçin Kullanılır?


2. PATANOL Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler


3. PATANOL Nasıl Kullanılır?


4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?


5. PATANOL'ün SaklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. PATANOL Nedir ve Ne için kullanılır?

PATANOL 5mL'lik kendinden damlalıklı vidalı kapaklı (DROP-TAINER) şişede sunulan bir göz damlasıdır. Berrak, renksiz bir çözeltidir.
PATANOL etkin madde olarak olopatadin içerir.
PATANOL mevsimsel alerjik konjunktivitin oküler belirtilerinin ve semptomlarının tedavisinde kullanılır.
Alerjik konjunktivit: Polenler, ev tozu veya hayvan kürkü gibi bazı maddeler (alerjenler) göz yüzeyinde şişmenin yanısıra kızarıklık, şiddetli kaşıntıya neden olabilir.
PATANOL gözün alerjik rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Alerjik reaksiyonların şiddetini azaltarak etki eder.

2. PATANOL'ü Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler PATANOL'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

• Eğer Olopatadine veya PATANOL'ün içerdiği diğer yardımcı maddelere karşı hassasiyetiniz (alerjiniz) var ise kullanmayınız. Öncelikle doktorunuza sorunuz.

PATANOL'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ:

• PATANOL'ü 3 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.

PATANOL'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması:

Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik:

Hamileyseniz veya hamile kalma ihtimaliniz varsa ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.


Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emziriyorsanız PATANOL'ü kullanmayınız, sütünüze geçebilir.

Araç ve makine kullanımı:

PATANOL kullandıktan görüşünüzde bir süreliğine bulanıklaşma olabilir. Bulanıklık geçinceye kadar araç ya da makine kullanmayınız.

PATANOL'ün içeriğinde bulunan bir yardımcı madde hakkında önemli bilgi

Kontakt lens kullanıyorsanız; lensleriniz gözünüzde takılı iken damlayı kullanmayınız. Damlatmanın ardından lenslerinizi tekrar takıncaya kadar 15 dakika bekleyiniz. PATANOL içerisinde yumuşak lenslerde renk kaybına yol açan bir koruyucu madde (benzalkonyum klorür) bulunmaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı:

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. PATANOL Nasıl Kullanılır?

PATANOL'ü kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

•

Günde iki kez, sabah ve akşam hasta göze veya gözlere bir damla damlatılır.
• Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

•

PATANOL'ü iki gözünüze birden sadece doktorunuz söylerse kullanınız.

•

PATANOL'ü doktorunuzun size söylediği süre boyunca kullanınız.
1. PATANOL şişesini ve bir ayna alınız.

Uygulama yolu ve metodu:

PATANOL'ü sadece göz damlası olarak kullanınız.

2. Ellerinizi yıkayınız.
3. Kapağını açınız.
4. Ucu aşağıya bakacak şekilde şişeyi baş parmağınız ve diğer parmaklarınızla tutunuz.
5. Başınızı arkaya doğru itiniz. Gözünüz ve göz kapağınız arasında bir alan oluşuncaya
kadar temiz bir parmağınızın yardımıyla göz kapağınızı aşağıya doğru çekiniz. Damla bu alana damlatılacaktır (resim 1).
6. Şişenin ucunu gözünüze yakın bir noktaya getiriniz. Yardımı olacaksa bir ayna kullanınız.
7. Gözünüze ya da göz kapağınıza, etrafındaki alanlara veya diğer bölgelere şişenin ucunu dokundurmayınız. Damlayı kirletebilir.
8. İşaret parmağınızla aşağı doğru çevrilen şişenin altından hafifçe bastırmanız bir damla PATANOL damlamasını sağlayacaktır
9. Şişeyi kenarlarından sıkmayınız. Şişenin tasarımı altından hafifçe basılmasını gerektirmektedir (resim 2).
10. Eğer uygulamayı iki gözünüze de yapacaksanız, aynı basamakları diğer gözünüz için de uygulayınız.
11. Kullandıktan hemen sonra şişenin kapağını sıkıca kapatınız.
12. Her defasında sadece bir şişe kullanınız.
Damlayı gözünüzden dışarı damlatırsanız tekrar deneyiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

3 yaşının altında olan çocuklarda PATANOL kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı yetişkinlerdeki kullanımı ile aynıdır.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanımı yoktur.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PATANOL kullandıysanız:

Ilık su ile gözünüzü yıkayınız. Bir sonraki damla zamanına dek başka damla damlatmayınız.

PATANOL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile


k^^uşunuz.


PATANOL'ü kullanmayı unutursanız:

Hatırladığınız anda tek bir doz damlatınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz damlatmayınız.


Eğer başka göz ilaçları kullanıyorsanız, birbirini takip eden uygulamalar arasında beş ila on dakika bırakınız.

PATANOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Herhangi bir etki bulunmamaktadır.

4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, PATANOL'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Çok yaygın Yaygın
Yaygın olmayan
Seyrek
Çok seyrek

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. 1000 hastanın birinden az görülebilir.
10000 hastanın birinden az görülebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz: Yaygın yan etkiler:

• gözde ağrı veya şişme
• gözde tahriş
• göz kumluğu
• anormal göz hassasiyeti
• baş ağrısı
• halsizlik
• burun kuruluğu
• tat alma bozukluğu

Yaygın olmayan yan etkiler:

bulanık, azalmış veya anormal görme kornea bozukluğu
konjunktivada inflamasyon veya infeksiyon gözde akıntı göz alerjisi ışığa karşı hassasiyet göz yaşı artışı gözde kaşıntı gözde kırmızılık göz kapağında anormallik göz kapağında kaşıntı göz kapağında kızarıklık göz kapağında şişme göz kapağında çapaklanma anormal ve artmış hassasiyet baş dönmesi burun akıntısı
• kuru cilt
• deride inflamasyon
• kızarıklık ve kaşıntı

Rapor edilmiş diğer yan etkiler:

• göz bebeği büyümesi
• nefes daralması
• artan alerjik belirtiler
• yüzde şişme
• sersemlik
• genel dermansızlık
• bulantı
• kusma
• sinüs enfeksiyonu
Bunlar PATANOL'ün hafif yan etkileridir.
Genellikle bu belirtiler ciddi olmadığı sürece ilacınızı kullanmaya devem edebilirsiniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.


5. PATANOL'ün Saklanması

PATANOL'ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30°C'nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PATANOL 'ü kullanmayınız.

Şişeyi açtığınız tarihi aşağıdaki bölüme yazınız.
Açıldığı tarih:
Kullanmadığınız zaman şişenin kapağını sıkıca kapatınız.
Şişe ilk kez açıldıktan sonra 1 ay içinde kullanılmalıdır.
İlacınızı evdeki çöpünüze veya sulandırarak atmayınız. İhtiyacınız olmayan ilacın atılma koşullarını eczacınıza danışınız. Bu durum, çevreyi korumaya yardım edecektir.
Bu tıbbi ürün hakkında herhangi bir bilgi için, lütfen Ruhsat Sahibi ile temasa geçiniz.

Ruhsat Sahibi:

Alcon Laboratuvarları Tic. A.Ş.
Cumhuriyet Cad. Acarlar İş Mrk. No: 12 C-Blok K:5 Kavacık 34805 Beykoz / İSTANBUL

Üretici:

s.a. Alcon Couvreur n.v.
Rijksweg 14, 2870 Puurs / Belçika

Bu kullanma talimatı onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Patanol %0.1 Steril Oftalmik Solüsyon

Etken Maddesi: Olopatadin hidroklorür

Atc Kodu: S01GX09

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.