Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Cutmirat 7.5 mg/5 ml Şurup Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Soğuk Algınlığı ve Öksürük İlaçları » Öksürük İlaçları » Diğer Öksürük Kesici İlaçlar » Butamirat Sitrat

KULLANMA TALİMATI CUTMİRAT 7.5mg/5ml ŞURUP Ağızdan alınır.

• Etkin madde:


Her 5 ml şurup 7,5 mg butamirat sitrat.çerir

• Yardımcı maddeler:


Sorbitol (%70), glukoz, gliserol, sodyum sakarin, benzoik asit, çilek aroması, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük dozkullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. CUTMİRAT nedir ve ne için kullanılır?


2. CUTMİRAT 'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. CUTMİRA T nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. CUTMİRAT 'ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. CUTMİRAT nedir ve ne için kullanılır?

CUTMİRAT, 100 ml'lik renkli şişede, 5 ml'lik 1, 2.5 ve 5 ml'ye işaretli kaşık ölçekle beraber sunulan şuruptur.
CUTMİRAT etkin madde olarak butamirat sitrat içerir.
Ani başlayan öksürük ve cerrahi girişimler için ameliyattan önce ve sonra öksürüğün kesilmesi için kullanılır.

2. CUTMİRAT'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler CUTMİRAT'ı aaıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer butamirat sitrata veya CUTMİRAT 'ın bileşenlerine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız.

CUTMİRAT 'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Hamileliğinizin ilk üç ayında doktorunuza danışmadan kullanmayınız.
“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

CUTMİRAT 'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


CUTMİRAT'ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, tedavinin devamı konusunda doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanım becerisi üzerine etkileri hakkında hiçbir çalışma yapılmamıştır. Butamirat sitrat, baş dönmesine sebep olabileceğinden, araç ya da makine kullanırken dikkatli olunuz.

CUTMİRAT'ın içeriinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan Sorbitol ve glukoz nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse CUTMİRAT'ı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
CUTMIRAT 5 ml'lik dozunda 10 g' dan daha az gliserin içerir. Gliserin'e karşı herhangi bir etki beklenmez.
CUTMIRAT'ın, her 5 ml'lik dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum (0.01g sodyum sakarin) içerir. Sodyum miktarına bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

CUTMIRAT 'ın herhangi bir ilaçla etkileşimde bulunduğuna dair kanıt yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız v^-ya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. CUTMİRAT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

• CUTMIRAT yetişkinlerde, yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte, günde 4 defa 3 ölçek (15 ml) olmak üzere kullanılır.
• Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu:

• CUTMIRAT sadece ağızdan kullanım içindir.
• Ölçek kaşığı kullanılarak şurup içilir.

Değişik yaş grupları:

Günde 3 defa 5 ml (1 ölçek) Günde 3 defa 10 ml (2 ölçek) Günde 3 defa 15 ml (3 ölçek)

Çocuklarda kullanımı:

3 yaşın üstündeki çocuklarda 6 yaşın üstündeki çocuklarda 12 yaşın üstündeki çocuklarda

Yaşlılarda kullanımı:

CUTMIRAT'ın yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

CUTMIRAT'ın böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Eğer CUTMİRAT'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden fazla CUTMİRAT kullandıysanız:

CUTMİRAT'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Şurubun aşırı dozda alınması halinde şu belirtiler görülebilir: uyuklama, bulantı, kusma, ishal, baş dönmesi ve kan basıncında düşme.

CUTMİRAT'ı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


CUTMİRAT ile tedavi sonlandırıldıındaki oluabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CUTMİRAT'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CUTMİRAT'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Deri döküntüleri
Bu çok ciddi bir yan etkidir. Eğer bu yan etki sizde mevcut ise sizin CUTMİRAT 'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark edersiniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Hafif deri döküntüsü
Bu ciddi bir yan etkidir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Mide bulantısı,
• Ishal
• Baş dönmesi
Bunlar CUTMiRAT'ın hafif yan etkileridir.
Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. CUTMİRAT'ın saklanması

CUTMİRAT 'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklıklarında saklanmalıdır

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra CUTMİRAT 'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CUTMIRAT'ı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

VEM Ilaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Cinnah Cad. Yesilyurt Sok. No.
3/2 Çankaya/ ANKARA

Üretim yeri:

Merkez Laboratuarı Ilaç San. ve Tic. A.Ş.
Sırrı Çelik Bulvarı Ayça Sok. No: 6 Taşdelen -Ümraniye/ISTANBUL

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır


İlaç Bilgileri

Cutmirat 7.5 mg/5 ml Şurup

Etken Maddesi: Butamirat sitrat

Atc Kodu: R05DB13

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Cutmirat 7.5 mg/5 ml Şurup KT
 • Cutmirat 7.5 mg/5 ml Şurup KUB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Cutmirat 7,5 Mg/5 Ml Surup
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.