Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Levmol 5 mg Efervesan Tablet Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Sistemik Antihistaminikler » Sistemik Antihistaminik İlaçlar » Piperazin Türevleri » Levosetirizin

KULLANMA TALİMATI

LEVMOL 5 mg efervesan tablet Ağız yolu ile alınır.

•Etkin madde:


Her bir efervesan tablet, 5 mg Levosetirizin dihidroklorür içerir.

•Yardımcı maddeler:


Sitrik asit, sodyum bikarbonat, maltodekstrin, sorbitol (E 420), aspartam (E 951), asesülfam potasyum ve böğürtlen aroması içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. LEVMOL nedir ve ne için kullanılır?


2. LEVMOL 'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. LEVMOL nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. LEVMOL 'ün saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. LEVMOL nedir ve ne için kullanılır?

• LEVMOL, alerji tedavisinde kullanılan bir antihistaminiktir. Antihistaminik ilaçlar,

histaminin etkisini yok eder, alerji belirtilerini ortadan kaldırır.

• LEVMOL, 20 ve 30 efervesan tablet içeren plastik tüp / silikajelli plastik kapak

ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. Tabletler sarı benekli, beyaz renkte, düz yüzeyli, yuvarlak efervesan tabletler şeklindedir.

• LEVMOL, 6 yaş ve üstü çocuklarda ve yetişkinlerde alerjik nezle (intermittan / persistan

veya mevsimsel / pereniyal) ve nedeni bilinmeyen müzmin kurdeşen (kronik idiopatik ürtiker ) ile ilişkili belirtilerin (kaşıntı, kabartı, kızarıklık) giderilmesinde kullanılır.

2. LEVMOL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LEVMOL'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer:

• Etkin madde levosetirizin dihidroklorür ya da LEVMOL'ün yardımcı maddelerinden herhangi birisine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,

• Ağır böbrek yetmezliğiniz (Böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde olan kreatininin kandan temizlenme hızı 10 ml/dak' nın altında ise) varsa.

LEVMOL'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

• Mevcut efervesan tabletlerin farmasötik şekli doz ayarlamasına imkan tanımadığından, LEVMOL'ün 6 yaşından küçük çocuklarda kullanımı önerilmez,

• LEVMOL alkol ile birlikte alındığında dikkatli olunuz. Hassasiyeti olan hastalarda, setirizin ya da levosetirizin'in alkol veya beyne etkisi olan diğer ilaçlarla birlikte alınmasının uyanıklık üzerine olumsuz etkisi olabilir.

“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir donemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.”

LEVMOL'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

LEVMOL, yemekle beraber veya yemek aralarında alınabilir

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamilelerde kullanımından kaçınılmalıdır.

Ancak doktorunuzun risk/yarar oranını gözeterek verdiği reçeteye göre kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Setrizin süte geçtiği için emziren anneler kullanmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

LEVMOL kullanan bazı hastalar uyuşukluk, yorgunluk ve bitkinlik hissetmiştir. Eğer tehlikeli olabilecek eylemleri yapmayı, araç ya da makine kullanmayı düşünüyorsanız, tedaviye vereceğiniz yanıtı görene kadar beklemeniz ve dikkatli olmanız önerilir.

LEVMOL'ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

LEVMOL her bir efervesan tablette 128,675 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

LEVMOL aspartam (E951) içermektedir. Fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

LEVMOL sorbitol (E420) içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

LEVMOL 1 mmol (39 mg)'dan daha az potasyum ihtiva eder, yani esasında “potasyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Hassasiyeti olan hastalarda, setirizin ya da levosetirizin'in merkezi sinir sistemi üzerinde etkisi olan diğer ilaçlar ile birlikte alınmasının uyanıklık üzerine olumsuz etkisi olabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. LEVMOL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

LEVMOL'ü her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza tekrar danışmalısınız.

6 - 12 yaş arası çocuklarda:günde bir kez 5 mg (1 efervesan tablet).

12 yaş ve üzeri ergenler ile yetişkinlerde:günde bir kez 5 mg (1 efervesan tablet).

Uygulama yolu ve metodu:

LEVMOL'ü bir bardak suda eritiniz ve bekletmeden içiniz. Günlük dozun tek bir seferde alınması önerilir.

LEVMOL gıdalarla birlikte ya da yalnız alınabilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

2 yaşın altındaki çocuk ve bebeklerde veri bulunmaması sebebiyle, bu yaş grubunda kullanılması önerilmez.

6 yaşın altındaki çocuklarda, efervesan tablet ile doz ayarlaması mümkün olmadığından kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda kullanım:

Böbrek fonksiyonu normal olan yaşlı hastalarda dozun ayarlanması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

• Böbrek yetmezliği olan hastalara, hastalığın şiddetine göre daha düşük doz verilebilir. Çocuklarda ise doz vücut ağırlığına göre seçilir. Dozu doktorunuz belirleyecektir.

• Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.

• Sadece karaciğer yetmezliğiniz varsa genel önerilen dozu kullanabilirsiniz.

• Hem karaciğer hem de böbrek yetmezliği olan hastalara, böbrek hastalığının şiddetine göre daha düşük doz verilebilir. Çocuklarda ise doz vücut ağırlığına göre seçilir. Dozu doktorunuz belirleyecektir.

LEVMOL ile tedavinizin ne kadar süreceğini şikâyetlerinizin tipi, süresi ve cinsine göre doktorunuz size bildirecektir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Eğer LEVMOL'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Eğer LEVMOL'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla LEVMOL kullandıysanız

LEVMOL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Yetişkinlerde uyuşukluk olabilir. Çocuklarda huzursuzluk ve huzursuzluğu takip eden uyuşukluk görülebilir.

Eğer aşırı doz aldıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

LEVMOL 'ü kullanmayı unutursanız

LEVMOL'ü almayı unutursanız ya da doktorunuzun söylediğinden daha az bir doz alırsanız, bir sonraki dozu normal zamanında almaya devam ediniz

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


LEVMOL ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

LEVMOL'ü belirlenen tedavi süresinden daha kısa kullandığınızda, zararlı etki görülmesi beklenmez. Ancak bu durumda hastalık belirtilerinin, LEVMOL tedavisine başlamadan önceki düzeyden daha az şiddette olsa da tekrar ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi LEVMOL'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa LEVMOL'ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Alerjik reaksiyon (aşırı duyarlılık reaksiyonu)

- İstem dışı şiddetli kasılmalarla belirgin nöbet durumu (konvülsiyon)

- Karaciğer iltihabı (hepatit)

- Anormal karaciğer fonksiyonu

- Çarpıntı

- Nefes darlığı

- Görme bozukluğu

- Dakikadaki kalp atım sayısının normalin üstüne çıkması (taşikardi)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin LEVMOL'e karşı alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Ağız kuruluğu

- Bas ağrısı

- Yorgunluk

- Uyku hali/uyuşukluk

- Bitkinlik

- Karın ağrısı

- Ödem

- Şiddetli kasıntı

- Deri döküntüsü

- Kurdeşen

- Kilo artışı

- Kas ağrısı

- Saldırganca ya da aşırı derecede huzursuz davranış

- Bulantı

- Gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (hallusinasyon)

- Depresyon

Bunlar LEVMOL'ün hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. LEVMOL'ün saklanması

LEVMOL'ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.

Kullandıktan sonra tüpün ağzını kapatmayı unutmayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LEVMOL'ü kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz LEVMOL'ü kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:Celtis İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Tozkoparan Mahallesi General

Ali Rıza Gürcan Cad. Merter İş Merkezi

Bağımsız Bölüm No:2/6 Güngören/İSTANBUL

Telefon: 0 212 481 40 98

Faks: 0 212 481 40 98

e-mail:info @ celtisilac.com.tr


Üretim Yeri:Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.

1.OSB. 1.Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA

Bu kullanma talimatı ()tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Levmol 5 mg Efervesan Tablet

Etken Maddesi: Levosetirizin dihidroklorür

Atc Kodu: R06AE09

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Levmol 5 mg Efervesan Tablet-KT
 • Levmol 5 mg Efervesan Tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.