Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Reparil Gel N Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Vücut Yüzeyine Uygulanan Kas-Eklem Ağrısı İlaçları » Eklem ve Kas Ağrıları İçin Topikal İlaçlar » Salsilik Asit Türevleri

REPARİL-GEL N

Haricen uygulanır.

• Etkin Madde:

100 g jel; etken madde olarak 1 g essin; 5 g dietilamin salisilat içerir.

• Yardımcı Maddeler:

Lavanta yağı, portakal çiçeği yağı (neroli), poliakrilik asid (karbopol 980), polietilen glikol-6-kaprilik/kaprik asid gliseridleri (softigen 767), disodyum EDTA, trometamol, isopropil alkol (2-propanol), saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


• REPARİL-GEL N nedir ve ne için kullanılır?


• REPARİL- GEL N'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


• REPARİL-GEL N nasıl kullanılır?


• Olası yan etkiler nelerdir?


• REPARİL-GEL N'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

•REPARİL-GEL N nedir ve ne için kullanılır ?

REPARİL-GEL N haricen kullanıma yönelik bir jeldir.
Şişliği giderici (antiödematöz), iltihap giderici (anti-enflamatuvar) ve ağrı kesici (analjezik) özelliktedir. 100 gramında etken madde olarak 1 g essin; 5 g dietilamin salisilat ve yardımcı maddeler olarak; lavanta yağı, portakal çiçeği yağı (neroli yağı) ve isopropil alkol içerir. Bir kutu REPA

RİL

-GEL N 50 gram olarak ambalajlanmıştır.
REPA

RİL

-GEL N travma sonucu oluşan ezik, çürük, burkulma (distorsiyon), kan toplanması (hematom) ve kiriş kılıfı yangısında (tendovaginit) durumlarında, omurga kemiğinin ağrılı durumlarında (servikal sendrom, sırt ağrısı, bel ağrısı [lumbago], siyatik), yüzeysel toplardamar iltihabı (tromboflebit) ve varisleşmiş damarlarda
1
kullanılır.

• REPARİL-GEL N'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

REPARİL-GEL N'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer REPARİL-GEL N'in uygulanacağı bölgede açık yara varsa, deri yaralı veya ışın tedavisi görmekte olan bir vücut bölgesi ise ilaç uygulanmamalıdır. REPARİL-GEL N'in bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.

REPARİL-GEL N'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer REPARİL-GEL N çok geniş alanlara uygulanırsa, içerdiği essinin etkisi ile pıhtılaşma önleyici ilaçların (antikoagülan) etkisinde bir artış ve dietilamin salisilatın etkisi ile de kan şekeri düşürücü ilaçların (sülfonilüreler) etkisinde bir artış ve metotreksat isimli ilacın toksik etkisinde artış olabilir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

REPARİL-GEL N'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

REPARİL-GEL N haricen uygulandığından, yiyecek ve içecek ile etkileşmesi beklenmez.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza v^'ya eczacınıza danışınız.


Gebelerde yapılmış kontrollü çalışmaları yoktur. Gebelik ve emzirme döneminde, tedaviye yönelik yararının olası risklerden üstün olduğuna doktor tarafından karar verildiği takdirde kullanılmalıdır. Geniş vücut yüzeylerine uzun süre uygulanmasından kaçınılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme döneminde göğüs bölgesine uygulanmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Cilt üzerine bölgesel kullanım ile ilgili olarak, araç ve makine kullanımı üzerinde bir etki bildirilmemiştir.

REPARİL-GEL N'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

REPARİL-GEL N'in içeriğinde bulunan yardımcı maddeler kullanım yolu veya dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir. Yine de bu maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastaların kullanmaması gerekir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer REPARİL-GEL N çok geniş alanlara uygulanırsa, içerdiği essin'in etkisi ile pıhtılaşma önleyici ilaçların (antikoagülan) etkisinde bir artış ve dietilamin salisilatın etkisi ile de, kan şekeri düşürücü ilaçların (sülfonilüreler) etkisinde bir artış ve metotreksat isimli ilacın toksik etkisinde artış olabilir

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız v^^ya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


• REPARİL-GEL N nasıl kullanılır ?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Herhangi bir kullanım yolu önerilmemişse gerekli yere günde bir kere veya birkaç kere ince bir tabaka halinde sürülür.

• Uygulama yolu ve metodu:

İlgili cilt bölgesine, uygulanacak sahanın büyüklüğüne göre, bir veya birkaç cm uzunluğunda jel sıkılarak istenirse hafif masaj ile ince bir tabaka halinde cilde tatbik edilir. REPARİL-GEL N şikayetler bitinceye kadar kullanılabilir

• Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

REPARİL-GEL N'in içindeki dietilamin salisilat deriden önemli miktarda emilip zehirlenmeye yol açabileceğinden, çocuklarda dikkatli kullanılmalıdır; bu hastalarda geniş yüzeylerde uzun süre kullanılmasından
kaçınılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımına ilişkin bir sınırlama yoktur.

• Özel kullanım durumları: Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

REPARİL-GEL N'in içerisindeki dietilamin salisilat deriden önemli miktarda
emilip zehirlenmeye yol açabileceğinden, böbrek yetmezliği olanlarda dikkatli
kullanılmalıdır; bu hastalarda geniş yüzeylerde uzun süre kullanılmasından
kaçınılmalıdır.

Eğer REPARİL-GEL N'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla REPARİL-GEL N kullandıysanız:

REPARİL-GEL N'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


REPARİL-GEL N'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


REPARİL-GEL N ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki bildir

ilmmi

ştir.

• Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi REPARİL-GEL N'in içeriğinde bulunan maddelere aşırı duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok nadir durumlarda alerjik deri reaksiyonu olabilir.
Bunlar REPARİL-GEL N'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


• REPARİL-GEL N'in saklanması

REPARİL-GEL N'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra REPARİL-GEL N'i kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:


Madaus GmbH (Almanya) lisansı ile,
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No:4 34467 Maslak/S arıyer/İstanbul

Üretim Yeri:


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Hadımköy / İstanbul

İlaç Bilgileri

Reparil Gel N

Etken Maddesi: Dietilamin Salisilat-Essin

Atc Kodu: M02AC

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Reparil Gel N- KT
 • Reparil Gel N- KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.