Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Cardura 4 mg tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Antihipertansif İlaçlar (Yüksek Tansiyon İlaçları) » Periferik Etkili Antiadrenerjik İlaçlar » Alfa-Adrenoreseptör Antagonistleri » Doksazosin Mesilat

CARDURA 4 mg tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Her tablet 4.850 mg doksazosin mesilat (4 mg doksazosine eşdeğer) içerir.

• Yardımcı maddeler

: Sodyum nişasta glikolat, laktoz, mikrokristal selüloz, magnezyum stearat, sodyum loril sülfat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. CARDURA nedir ve ne için kullanılır?


2. CARDURA 'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. CARDURA nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. CARDURA'nın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. CARDURA nedir ve ne için kullanılır?

CARDURA, 20 tablet ve 90 tablet içeren blister ambalajlarda bulunur.
CARDURA alfa-blokerler adı verilen bir grup tansiyon ilacından biridir. Yüksek kan basıncını veya erkeklerde prostat bezinin büyümesinin neden olduğu belirtileri tedavi etmek için kullanılır.
CARDURA kan damarlarını genişletip kanın damarlardan daha kolay geçmesini sağlayarak, yüksek kan basıncının (hipertansiyon) tedavi edilmesi için kullanılabilir. Bu, kan basıncının düşmesine yardımcı olur. Kan basıncını düşüren tek ilaç ile yeterli derecede kontrol altına alınamayan hastalarda CARDURA, diğer tansiyon ilaçları ile birlikte kullanılabilir.
Prostat bezinde büyüme olan hastalarda CARDURA, idrara çıkma zorluğu ve/veya sık idrara çıkma tedavisi için kullanılır. Bu durum prostat bezi büyümüş hastalarda yaygındır. CARDURA, mesane çıkışı ve prostat bezi etrafındaki kası rahatlatarak kolay idrara çıkış sağlar.

2. CARDURA'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CARDURA'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• Geçmişte CARDURA'ya, etkin madde doksazosine, diğer kinazolin türlerine (prazosin veya terazosin gibi) veya yardımcı maddeler bölümünde listelenmiş bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik reaksiyonunuz olduysa. Bu reaksiyon kaşınma, ciltte kızarma veya nefes alma zorluğu olabilir.
• Emziriyorsanız.
• 16 yaşından küçükseniz.
• Büyümüş prostatınız ve düşük tansiyonunuz varsa.
• Otururken veya uzanırken ayağa kalkınca başın döndüğü veya sersemlemiş hissedilen bir düşük tansiyon türü olan 'ortostatik hipotansiyon' geçmişiniz varsa.
• Büyümüş prostat ile birlikte idrar yolunuzda tıkanma, uzun süredir var olan idrar yolu enfeksiyonu veya mesane taşınız varsa.
• Böbrek sorunları ile birlikte veya herhangi bir sorun olmaksızın idrar kaçırıyor (sıkışma hissi duymadan) veya idrar çıkaramıyor ([anüri] vücudunuz idrar üretmiyor) iseniz.

CARDURA'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
• Gebeyseniz veya gebe kalmaya çalışıyorsanız
• Karaciğer hastalığınız varsa
• Aynı zamanda başka ilaçlar kullanıyorsanız
• Kalp hastalığınız varsa
• Özellikle tedavinin başlangıcında baş dönmesi ve halsizlik veya nadiren baygınlık (senkop) ile kendini gösteren pozisyonel hipotansiyon gelişirse. Pozisyonel hipotansiyondan ileri gelebilecek belirtilerin nasıl önlenebileceği ve bunlar görüldüğü takdirde ne gibi tedbirler alacağı hakkında doktorunuz bilgi verecektir. Doksazosin tedavisinin başlangıç döneminde, baş dönmesi veya halsizlik görüldüğü takdirde yaralanma ile sonuçlanabilecek durumlardan kaçınabilmek için doktorunuz sizi uyaracaktır.
Katarakt (göz merceğinin bulanıklaşması) nedeniyle göz ameliyatına girecekseniz, lütfen göz doktorunuzu ameliyattan önce CARDURA'yı önceden kullandığınız veya kullanmakta olduğunuz konusunda bilgilendiriniz. Çünkü CARDURA ameliyat sırasında, doktorunuzun önceden hazırlıklı olması halinde yönetilebileceği komplikasyonlara neden olabilir.
CARDURA almaya başladığınız ilk dönemlerde, uzanırken veya otururken ayağa kalktığınızda düşük kan basıncı sebebiyle bayılma hissi veya baş dönmesi hissedebilirsiniz. Bayılacak gibi hissediyorsanız veya başınız dönüyorsa kendinizi daha iyi hissedinceye kadar oturmalı veya uzanmalı ve düşmenize veya kendinizi yaralamanıza yol açabilecek durumları önlemelisiniz. Bu etkilerin ortaya çıkma ihtimalini azaltmak için doktorunuz tedavi başlangıcında kan basıncınızı düzenli olarak ölçmek isteyebilir.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CARDURA'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

CARDURA gıda ile birlikte veya gıda almadan kullanılabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Gebelik sırasında CARDURA kullanmanın güvenli olup olmadığı belirlenmemiştir. Gebeyseniz veya gebe kalmaya çalışıyorsanız doktorunuzla konuşunuz, doktorunuz CARDURA'nın sizin için uygun olup olmadığına karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emziriyorsanız CARDURA kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç veya makine kullanıyorsanız dikkatli olunuz. Aldığınız tabletler güvenli biçimde araç veya makine kullanma kabiliyetinizi etkileyebilir, özellikle de tabletleri almaya ilk başladığınızda halsizlik veya baş dönmesi hissetmenize yol açabilir. İlaç sizi etkilerse araç veya makine kullanmayınız ve hemen doktorunuza başvurunuz.

CARDURA'nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tolerans düşüklüğünüz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

CARDURA ile etkileşim gösterebilecek bazı ilaçlar şunlardır:
• Yüksek kan basıncı veya prostat büyümesi tedavisi için alfa-bloker tedavi alan bazı hastalar, hızla oturma veya ayağa kalkma sonucu düşen kan basıncından kaynaklanabilecek baş dönmesi veya sersemlik hissedebilirler. Bazı hastalar, alfa-blokerlerle birlikte iktidarsızlık (erektil disfonksiyon) ilaçları alırken bu belirtileri yaşamışlardır. Bu belirtilerin oluşma olasılığını azaltmak için iktidarsızlık ilaçlarına başlamadan önce alfa-blokerinizin düzenli günlük dozunu alıyor olmalısınız.
• Erkeklerde iktidarsızlık tedavisinde kullanılan fosfodiesteraz-5-inhibitörleri (PDE-5) (örneğin; sildenafil, tadalafil, vardenafil) ve doksazosinin birlikte kullanımında her iki ilacın da damar genişletici etkisi olduğundan ve bazı hastalarda semptomatik düşük tansiyona sebep olabildiğinden doktorunuz dikkatli olacaktır.
• Yüksek kan basıncınızın tedavisi için başka tansiyon ilaçları alıyorsanız CARDURA kan basıncınızı daha da düşürebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. CARDURA nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:

- CARDURA'yı ilk defa alıyorsanız normal doz günde 1 mg'dır. Doktorunuz bu dozu birkaç hafta
sonra günde 2 mg veya 4 mg'a yükseltebilir. Bazı durumlarda doz, prostat büyümesi için tedavi
görüyorsanız günde maksimum 8 mg'a veya yüksek kan basıncı için tedavi görüyorsanız maksimum 16 mg'a yükseltilebilir.
- Tabletlerinizi doktorunuzun söylediği biçimde alınız.
- Emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır.
CARDURA sabah veya akşam alınabilir.
Tabletlerinizi her gün aynı saatte suyla birlikte almanız en iyisidir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

CARDURA'nın çocuklardaki etkililiği ve güvenliliği gösterilmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı:

Normal yetişkin dozu tavsiye edilir.

Özel kullanım durumları: Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliğiniz varsa vücuttaki ilaç miktarı değişmediği için ve ilacınızın mevcut böbrek hasarını kötüleştirdiğine ilişkin hiç bir kanıt bulunmadığı için, doktorunuz alışılmış dozlar kullanabilir. Doksazosin diyaliz edilemez.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğerde tamamen yıkılan bütün ilaçlarda olduğu gibi, CARDURA karaciğer fonksiyonu bozukluğu kanıtı varsa size dikkatle uygulanmalıdır.

Eğer'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla CARDURA kullandıysanız:

Bir defada çok fazla tablet almak kendinizi kötü hissetmenize yol açabilir. Birçok tablet almak tehlikeli olabilir. Hemen doktorunuzla konuşunuz veya en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz.

CARDURA 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


CARDURA'yı kullanmayı unutursanız:

Endişelenmeyiniz. Tabletinizi almayı unutursanız, o dozu tamamen atlayınız. Sonra da önceki biçimde almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


CARDURA ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Tabletlerinizi devamlı almanız önemlidir. Kan basıncınızı kontrol altına almanıza yardımcı olurlar.
Önce doktorunuza danışmadan dozu değiştirmeyiniz veya tabletleri almayı bırakmayınız.

4. Olası yan etkiler

Tüm ilaçlar gibi, CARDURA'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden birinin oluşması halinde

CARDURA almayı BIRAKINIZ ve derhal bir ambulans çağırınız

:
• Kalp krizi
• Kollarda, bacaklarda güçsüzlük veya konuşma sorunları, bunlar felç semptomu olabilir
• İlaca alerjik reaksiyon sonucu meydana gelmiş olabilecek yüzde, dilde veya boğazda şişme
CARDURA aldıktan sonra aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, bunu

hemen

doktorunuza bildiriniz:
Göğüs ağrısı
Nefes darlığı, nefes almada güçlük Hızlı, yavaş veya düzensiz kalp atımı Kalp atımını hissetme (çarpıntı)
Bayılma
Deri veya gözlerde sararma (sarılık)
Morarma veya kolay kanamayla sonuçlanabilecek beyaz kan hücrelerinde veya kan pulcuğunda (trombositlerde) düşüş
CARDURA ile tedavi gören hastalarda aşağıdaki olaylar bildirilmiştir. Bu yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında yer almayan bir yan etki yaşarsanız, lütfen bunu doktorunuza bildiriniz.
Diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın Yaygın
10 hastanın en az birinde görülebilir.
10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
1.000 hastanın birinden az görülebilir.
10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın olmayan Seyrek Çok seyrek Bilinmiyor

Yaygın:

• Baş dönmesi
• Çevrenin döndüğü hissi (vertigo)
Baş ağrısı Düşük kan basıncı
Oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü Çarpıntı
Kalp atımının hızlanması
Ayakların, ayak bileklerinin veya parmakların şişmesi Bronşit Öksürük
Solunum yolları (burun, boğaz, akciğer) enfeksiyonu Grip sonucu oluşmuş burun tıkanıklığı, hapşırma ve/veya burunda akıntı Nefes darlığı , nefes almada güçlük Mide/karın ağrısı Kendini iyi hissetmeme İdrar yolları enfeksiyonu İdrar kaçırma (idrara çıkışı kontrol edememe)
Uyuklama Genel halsizlik Hazımsızlık Mide yanması Ağız kuruluğu Kaşıntı Sırt ağrısı Kaslarda ağrı Grip benzeri belirtiler Kuvvetsizlik, güçten düşme Kol ve bacaklarda görülen ödem

Yaygın olmayan:

• Alerjik ilaç reaksiyonu
• Kabızlık
• Gaz
• Mide ve bağırsakta ishal veya kusmaya sebep olabilecek iltihap (gastroenterit)
• Kusma
• İdrara çıkarken ağrı veya rahatsızlık
• Normalden daha fazla idrara çıkma ihtiyacı
• Kanlı idrar
• Eklemlerde iltihap (gut)
• Ağrılı eklem
• Genel ağrı
• Uykusuzluk
• Endişe
• Huzursuzluk
• Depresyon
• Sinirlilik
• Bayılma
• El ve ayakların hissedilmesinde veya dokunma duyusunda azalma veya değişme
• Kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı
Kalp krizi
İştah artışı veya kaybı
Kilo alımı
Burun kanaması
Deride kızarıklık
Kulakta çınlama veya gürültü
Titreme
Cinsel güçsüzlük, iktidarsızlık Ağrı
Yüzde şişme
Bazı tıbbi testleri etkileyebilecek karaciğer enzim artışları

Seyrek

İdrara çıkma zamanlarının sayısında artış Kas krampları Kas güçsüzlükleri

Çok seyrek:

Akyuvar sayısında azalma Trombosit-kan pulcuğu- sayısında azalma Kalp atımının yavaşlaması Kalp ile ilgili kalp atım düzensizliği Bronşların daralması
Karaciğer iltihabı (hepatit) veya safra kesesi hastalığı Kurdeşen Saç dökülmesi
Deride kırmızı veya mor döküntüler Deri altı kanama
El ve ayaklarda karıncalanma veya uyuşma Huzursuzluk Sinirlilik Yorgunluk
Genel rahatsızlık hissi Hırıltılı solunumda artış Bulanık görme Yüz kızarması Sıcak basması İdrara çıkmada bozukluk Gece idrara çıkma ihtiyacı Çıkılan idrar hacminde artış Erkeklerde memelerde rahatsızlık veya büyüme Peniste ağrılı sürekli ereksiyon

Bilinmiyor:

• Orgazm sırasında çok az semen gelmesi veya gelmemesi, orgazm sonrası bulanık idrar
• Göz merceğinde bulanıklık (katarakt) için göz ameliyatı sırasında gözde sorunlar oluşabilir. “CARDURA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ” bölümüne bakınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. CARDURA'in saklanması

CARDURA 'yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CARDURA 'yı kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi ve Üretim yeri:Bu kullanma talimatı 28.07.2010 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Cardura 4 mg tablet

Etken Maddesi: Doksazosin mesilat

Atc Kodu: C02CA04

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Cardura 4 mg tablet-KT
 • Cardura 4 mg tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.