Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Refresh Tek Dozluk Göz Damlası Kullanma Talimatı

Duyu Organları » Göze Uygulanan İlaçlar » Diğer Göz İlaçları » Göz İle İlgili Diğer İlaçlar » Suni Gözyaşı

KULLANMA TALİMATI REFRESH tek dozluk göz damlası Göze damlatılır.

Etkin Madde:Yardımcı Maddeler:

Sodyum klorür ve sodyum hidroksit (veya hidroklorik asit).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. REFRESH nedir ve ne için kullanılır?


2. REFRESH'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. REFRESH nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. REFRESH'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. REFRESH nedir ve ne için kullanılır ?

REFRESH, berrak ve renksiz (veya hafif sarı renkli) bir çözelti olup, tek dozluk flakonlara doldurulmuştur. REFRESH, 30 adet tek dozluk flakon içeren ambalajlarda sunulmaktadır.
REFRESH'in etkisi tamamen mekaniktir. Göz yüzeyinde kayganlaştırıcı ve nemlendirici etkisi bulunmaktadır. Göz yüzeyindeki gözyaşı hacmini artırır, gözyaşı filmini düzenler.
Bu amaçla, REFRESH
- eksik veya yapıca bozuk gözyaşı tabakalarına bağlı olarak göz yüzeyinin nemlendirilmesinin bozulduğu; göz kuruluğu gibi durumlarda kullanılır.

2. REFRESH'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler REFRESH'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer ilacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız.

REFRESH'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer gözde ağrı hissi, görmede değişiklik, gözde kızarıklık ve tahriş devam ederse veya kötüye giderek durum 72 saatten daha uzun süre inatla devam ederse ilacı kullanmayı bırakarak bir doktora danışınız.
Eğer ilacın rengi değişir veya bulanıklaşırsa kullanılmayınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

REFRESH'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

REFRESH'in yiyecek ve içecekler ile etkileşmesi beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


İlacın kullanımına, hekim tarafından risk/yarar oranı değerlendirilerek karar verilmelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


İlacın kullanımına, hekim tarafından risk/yarar oranı değerlendirilerek karar verilmelidir.

Araç ve makine kullanımı

Diğer göze uygulanan ilaçlarda olduğu gibi, REFRESH damlatıldıktan sonra gözünüzde bulanıklık oluşur ise, araç ya da makine kullanmadan önce görmenizin netleşmesini bekleyiniz.

REFRESH'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Özel uyarı gerektiren herhangi bir ayırt edici özelliğe sahip bir madde içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Başka göz ilaçları da kullanıyorsanız, her uygulama arasında yaklaşık 15 dakika bekleyiniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. REFRESH nasıl kullanılır ?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :

Rahatsız olan göze ve ihtiyaca göre göze 1 veya 2 damla kullanılır.
Mikropların bulaşmasını önlemek için damlalığın ucunu hiç bir yere değdirmeyiniz.

• Uygulama yolu ve metodu:

3. Yukarı doğru bakarken, alt göz kapağınızı hafifçe aşağı doğru çekerek, göz damlanızı damlatın.2. Üstteki kapakçığı çekerek flakonu açın..

• Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda kullanımı ile ilgili özel bir bildirim bulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı ile ilgili özel bir bildirim bulunmamaktadır.

• Özel kullanım durumları :

Böbrek/Karaciğer yetmezliği :

Böbrek/Karaciğer yetmezliği ile ilgili özel bir bildirim bulunmamaktadır.

Eğer REFRESH'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla REFRESH kullandıysanız

REFRESH'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


REFRESH'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


REFRESH ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

REFRESH ile tedavi sonlandırıldığında herhangi bir etki oluşması beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi REFRESH'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, REFRESH'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin REFRESH'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Gözde tahriş (kızarıklık, kaşıntı, yanma, batma vb.) belirtileri.
Bunlar REFRESH'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. REFRESH'in saklanması

REFRESH'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


15°C - 25°C'nin arasında, oda sıcaklığında saklayınız.
Her kullanımdan sonra kalan kısım atılmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra REFRESH'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:


Abdi İbrahim İlaç Pazarlama A.Ş.
Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:4 34467 Maslak/Sarıyer/İstanbul

Üretici:


Allergan Pharmaceuticals Ireland Westport/İrlanda

Bu kullanma talimatı 28.12.2009 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Refresh Tek Dozluk Göz Damlası

Etken Maddesi: Polivinil alkol/Povidon

Atc Kodu: S01XA20

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.