Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Cardopan Plus 160/12,5mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Renin - Anjiyotensin Sistemi » Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları » Anjiyotensin II Antagonistleri ve Diüretik » Valsartan ve Hidroklorotiyazid

KULLANMA TALİMATI CARDOPAN PLUS 160 mg/12.5 mg film tablet Ağızdan alınır.

•Etkin maddeler:

Valsartan 160 mg
Hidroklorotiyazid 12.5 mg

•Yardımcı maddeler:

Mikrokristal selüloz (Avicel PH 102), prejelatinize nişasta, aerosil (colloidal silicon dioxide), magnezyum stearat, laktoz monohidrat, hidroksipropil metilselüloz, titanyum dioksit E171, polietilen glikol 3000, triasetin, hidroksipropil metilselüloz E6: kırmızı demiroksit 3:1, sarı demiroksit içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1.CARDOPAN PLUS nedir ve ne için kullanılır?


2.CARDOPAN PLUS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.CARDOPAN PLUS nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5.CARDOPAN PLUS'ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. CARDOPAN PLUS nedir ve ne için kullanılır?

CARDOPAN PLUS, 28 ve 98 adet film tablet içeren blister ambalajda takdim edilmektedir.
Tabletler oblong, çentiksiz, kiremit renklidir.
Her bir film tablet, 160 mg valsartan ve 12.5 mg hidroklorotiyazid içerir.
CARDOPAN PLUS, yüksek kan basıncının kontrol edilmesine yardımcı olan anjiyotensin II antagonisti ve idrar söktürücü (diüretik) içerir.
CARDOPAN PLUS yüksek kan basıncının düşürülmesinde kullanılır.

2. CARDOPAN PLUS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CARDOPAN PLUS'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
•Valsartan, hidroklorotiyazid veya benzeri idrar söktürücülere (diüretiklere) karşı ya da yukarıda belirtilen ilacın bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birisine aşırı duyarlığınız varsa, eğer hangisinin sizin için zararlı olduğunu bilmiyorsanız veya emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
•Ciddi karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa,
•Kanınızdaki sodyum veya potasyum düzeyi çok düşükse ya da tedaviye rağmen kanınızdaki kalsiyum düzeyi çok yüksekse,
•Gut hastalığınız varsa,
•Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız

CARDOPAN PLUS'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
•Karaciğer veya böbrek hastalığı,
•Diyabet (yüksek kan şekeri),
•Ateş, cilt döküntüsü, eklem ağrısı (lupus eritematozus hastalığı veya geçmişi belirtisi),
•Kanınızın potasyum ve sodyum düzeyinde düşme,
•Kanınızın kolesterol, ürik asit ve trigliserit düzeyinde yükselme,
•Kusma, ishal veya yüksek dozda idrar söktürücü (diüretik) almaya bağlı rahatsızlığınız varsa
•Emziriyorsanız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CARDOPAN PLUS'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

CARDOPAN PLUS aç karnına ya da besinlerle birlikte alınabilir.
Doktorunuz izin verinceye kadar alkol kullanmayın. Alkol, kan basıncınızın daha fazla düşmesine ve/veya başınızın dönmesine veya bayılmanıza neden olabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız CARDOPAN PLUS kullanmayınız. Benzer ilaçların kullanılması henüz doğmamış çocuğa ciddi hasar verebilir. Bu nedenle, gebe olma olasılığınız varsa ya da gebe kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuzu bilgilendirmeniz önemlidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme dönemi süresince de CARDOPAN PLUS kullanmamanız önerilir. CARDOPAN PLUS bileşimindeki diüretik madde süt miktarınızı azaltabilir. Emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

Araç ve makine kullanımı

Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan diğer birçok ilaç gibi CARDOPAN PLUS da bazı hastalarda baş dönmesine neden olabilir ve konsantrasyonu olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle araç ve makine kullanımından önce veya diğer konsantrasyona ihtiyaç duyulan
durumlarda, CARDOPAN PLUS'ın üzerinizde yapabileceği olumsuz etkinin düzeyinden emin olunuz.

CARDOPAN PLUS'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Tabletler laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
CARDOPAN PLUS içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer:
•Kan basıncını düşüren ilaçlar,
•Potasyum takviyesi, potasyum tutucu idrar söktürücüler, potasyum içeren yapay tuzlar veya potasyum düzeylerini artıran heparin gibi ilaçlar,
•Bazı psikolojik koşulların tedavisinde kullanılan bir ilaç olan lityum,
•Ağrı veya iltihapların hafifletilmesinde kullanılan, özellikle nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar,
•Kortizon türü ilaçlar, steroidler,
•Digoksin (kalp ilacı),
•Kürar türevleri (kas gevşetici)
•Allopurinol (anti-gut tedavisi)
•Amantadin
•Sitotoksik ilaçlar (kanser tedavisi)
•Antikolinerjik ajanlar
•Siklosporin
•İnsülin veya ağızdan alınan şeker düşürücü ilaçlar,
•Kolestiramin ve kolestipol; özellikle kandaki yüksek düzeydeki lipitlerin tedavisinde kullanılan reçineler,
•Vitamin D ve kalsiyum tuzları kullanıyorsanız, doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. CARDOPAN PLUS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Sık sık yüksek kan basıncı olan hastalar, bu problemin belirtilerine dikkat etmezler. Birçok kişi, bu durumda normal hissedebilir. Kendinizi iyi hissetseniz bile, bu durum sizin ilacınızı almanızı, doktorunuz ve eczacınızın söylediklerini yerine getirmenizi daha önemli kılar.
Doktorunuzun açıklamalarını dikkatle uygulayınız. Önerilen dozu aşmayınız.
CARDOPAN PLUS'ın ne kadar ve ne sıklıkta kullanılacağına doktorunuz karar verecektir. Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük doz önerebilir.
CARDOPAN PLUS için normal günlük doz bir tablettir. Doktorunuzla konuşmadan dozu değiştirmeyin veya tedaviye son vermeyin.

Uygulama yolu ve metodu:

CARDOPAN PLUS yalnızca ağız yoluyla kullanılır.
CARDOPAN PLUS aç kamına ya da besinlerle birlikte alınabilir. Tableti bir bardak su ile yutunuz.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

CARDOPAN PLUS'ın çocuklarda kullanımına dair deneyim bulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:

65 yaş veya üzerindeki kişiler de CARDOPAN PLUS kullanabilir.

Özel kullanım durumları: Böbrek /Karaciğer yetmezliği:

Özellikle 65 yaşın üzerinde kalp, karaciğer veya böbrek hastalıklarınız var ise veya potasyum takviyeleri kullanıyorsanız, zaman zaman kanınızdaki potasyum veya diğer minerallerin ölçülmesi gerekebilir. Doktorunuz bu konuda size öneride bulunacaktır. İlacın etkili olduğundan emin olabilmek için düzenli doktor kontrollerinde, doktorun gelişimi takip etmesi önemlidir.
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. Doktorunuz CARDOPAN PLUS ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü CARDOPAN PLUS tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

Eğer CARDOPAN PLUS'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla CARDOPAN PLUS kullandıysanız:

CARDOPAN PLUS'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


CARDOPAN PLUS'ı kullanmayı unutursanız:

İlacınızı her gün aynı zamanda, tercihen sabahları almanız önerilir. İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, hemen bir tablet alınız.
İlacı aldığınız zaman sonraki dozun alınma zamanına yakınsa, bu dozu atlayıp almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


CARDOPAN PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

CARDOPAN PLUS tedavisini kesmek hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe tedaviyi kesmeyiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CARDOPAN PLUS'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
CARDOPAN PLUS'ın kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Aşağıdakilerden biri olursa, CARDOPAN PLUS'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Alerjik reaksiyonlar (yüzde, göz kapağında, dudaklarda şişkinlik). Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CARDOPAN PLUS'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•Boğaz ağrısı, ateş veya titreme (bir kan hastalığı olan serum hastalığının belirtisi)
•Göz ve ciltte sararma (sarılık belirtisi)
•El, ayak veya dudaklarda uyuşukluk veya ürperti
•Normal olmayan kanama veya çürüme (trombositopeni belirtisi)
•Bulanık görme
•Düzensiz kalp atışı
•Bulantı, kusma veya ateşle eşliğindeki karın ağrısı (pankreatit belirtisi)
•Ağrılı veya ağrısız damar iltihabı (nekrotize anjiit belirtisi)
•Kabarcıklı döküntü
•Solunum sorunları (pnömonit ve akciğer ödemi belirtisi)
•Yetersiz böbrek fonksiyonu (böbrek fonksiyonunun bozulması). Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

•Baş ağrısı
•Oturma veya yatma pozisyonundan kalkarken baş dönmesi veya sersemlik
•Normalin dışında yorgunluk veya güçsüzlük (bazen potasyum kaybı belirtisi olabilir)
•Potasyum, sodyum, magnezyum ve kalsiyum seviyelerinde azalma
•İştah kaybı
•Cilt döküntüsü veya kaşıntı
•Ciltte günışığına karşı artan duyarlık
•Kas ağrısı
•Ereksiyon güçlüğü veya sekse karşı ilgi kaybı
•Kusma
•Bulantı
•Sırt veya mide ağrısı
•Kabızlık
•Eklemlerde ağrı
•Grip ya da soğuk algınlığı benzeri belirtiler
•Kuru öksürük
•Kuvvetli baş dönmesi
•Deride kızarıklık
•Uyku bozukluğu.
Bunlar CARDOPAN PLUS'ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. CARDOPAN PLUS'ın saklanması

CARDOPAN PLUS'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CARDOPAN PLUS'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CARDOPAN PLUS'ı
kullanmayınız.

Ruhsat sahibi


Üretim yeri


Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş. Büyükdere Cad. 34398 Maslak - İstanbul
Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş. Çanta 34580 Silivri - İstanbul

Bu kullanma talimatı......tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Cardopan Plus 160/12,5mg Film Tablet

Etken Maddesi: Valsartan,Hidroklorotiyazid

Atc Kodu: C09DA03

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.