Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Progestan 50 mg/ml IM Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Kullanma Talimatı

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları » Cinsiyet Hormonları ve Genital Sistem » PROGESTERONLAR » Pregnen Türevleri » Progesteron

KULLANMA TALİMATI PROGESTAN 50 mg/ml IM enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Sadece I.M uygulama içindir.

• E^tkin madde:

50 mg Progesteron

• Yardımcı maddeler:

Benzil alkol ve orta zincirli trigliserit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1.PROGESTAN nedir ve ne için kullanılır?


2.PROGESTAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.PROGESTAN nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5.PROGESTAN'ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. PROGESTAN nedir ve ne için kullanılır?

Her ampulde etkin madde olarak 50 mg progesteron içeren, kas içine uygulanan, kutuda 5 ve 30 adet 1 ml'lik ampul bulunmaktadır.
Adet görememe ve hormonal dengesizlikten oluşan anormal rahim kanamalarında kullanılmaktadır. Luteal eksikliğe bağlı kısırlık tedavileri ile döllenmiş yumurtanın rahmin iç duvarına tutulmasını sağlamak amacıyla yardımcı üreme tek

nikl

erine destek olarak da kullanılır.

2. PROGESTAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PROGESTAN'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Eğer progesterona veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere alerjiniz varsa,
• Meme veya üreme organları tümörlerinde,
• Anormal ve nedeni belli olmayan vaginal kanamalarda,
• Damar içinde pıhtı, beyin kanaması durumlarında,
• Ağır karaciğer yetmezliğinde,
• Ciddi depresyonlarda,
• Ölü düşük durumlarında

PROGESTAN'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Geçmişinizde depresyon öyküsü var ise,
• Sara, migren, astım veya böbrek fonksiyon bozukluğunuz var ise,
• Kan basıncınız yüksekse,
• Şeker hastalığınız varsa,
• Emziriyorsanız,
• Işığa duyarlılığınız varsa,
• Karaciğer veya hormonlarınızın kontrolü için düzenli kan testleri yaptırıyorsanız.
Görüntü kaybı, proptoz, şaşılık, migren, damar tıkanıklığı ile ilgili hastalık belirti ve bulguları olanlarda tedavi kesilmelidir.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PROGESTAN'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içecek ile kullanımında herhangi bir kısıtlama olmamakla birlikte gece yatmadan önce alınması tavsiye edilir.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza v^^ya eczacınıza danışınız.


PROGESTAN hamilelik esnasında sadece muhtemel yararı muhtemel riskinden fazla olduğu durumlarda kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


Emzirme

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


PROGESTAN anne sütüne geçer, bu yüzden emziren annelerin kullanmaması tavsiye edilir.

Araç ve makine kullanımı

Bazı hastalarda baş dönmesi ve uyuklama hali yapabileceğinden araç ve makine kullanırken tedbirli olunmalıdır. Bu nedenle gece yatmadan önce alınması tavsiye edilir.

PROGESTAN'ın içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

PROGESTAN her 1 ml'de 100 mg benzil alkol içerir. Prematüre bebekler ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşına kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bromokriptin'le bir arada kullanılmaması tavsiye edilmektedir. Çünkü bromokriptinin etkisini bozabilir.
Ketokonazol ile birlikte kullanımı progesteronun biyoyararlanımını arttırır.
Aminoglutamid, karbamazepin, fenitoin ve rifampin ile bir

lik

te kullanımı progesteron düzeyini azaltabilir.
Progesteron siklosporinin plazma düzeyini artırır ve karaciğer laboratuvar testlerini, hepatik ve/veya endokrin fonksiyonlarını değiştirebilir.

3. PROGESTAN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkin ve adolesanlarda kullanımı:
Sekonder adet görememe durumlarında: birbirini takip eden 6-10 gün süreyle 5-10 mg/gün dozunda veya kas içine tek doz olarak 100-150 mg enjekte edilir.
Not: Hasta adet olursa tedavi bırakılmalıdır. Progesteron, progesteron injeksiyonu sırasında kanama meydana gelirse bırakılmalıdır.
Fonksiyonel uterus kanamalarında: birbirini takip eden 6-10 gün süreyle 5-10 mg/gün dozunda I.M. (intramüsküler) yoldan uygulanır.
Not: 6.gün içinde kanama kesilir. Estrojen verilmeye başlandığında progesteron alımı estrojen tedavisinin 2.haftasından sonra başlatılmalıdır. Progesteron, progesteron injeksiyonu sırasında kanama meydana gelirse bırakılmalıdır.
Luteal faz eksikliğinde: ovülasyonun birkaç günü içinde günde 12.5 mg veya daha fazla dozla başlanabilir. Tedavi genellikle 2 hafta sürer. Ancak gerekirse gebeliğin
11. haftasına kadar devam edilebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

Ampul içeriği enjektöre alınarak kullanma talimatında tavsiye edilen dozlarda kas içine enjekte edilerek uygulanır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

PROGESTAN'ın çocuklardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı:

PROGESTAN'ın yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

PROGESTAN sıvı retansiyonuna neden olacağından böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastaların şikayetleri artabilir, dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer fonksiyon testleri ile hasta izlenmelidir. PROGESTAN ağır karaciğer yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.

Eğer PROGESTAN'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden fazla PROGESTAN kullandıysanız:

PROGESTAN''dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Aşırı doz durumunda ilaç kesilmeli ve hasta semptomatik olarak tedavi edilmelidir.

PROGESTAN'ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


PROGESTAN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, PROGESTAN'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa PROGESTAN'ı kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :

• Vajinadan anormal kanama
• Soluk almada ani yavaşlama; ya da kol, bacak, kalp ya da akciğerlerde muhtemel pıhtı oluşumunu gösteren kanlı öksürük
• Ciddi baş ağrısı, kusma, baş dönmesi, baygınlık, ya da görmede ya da konuşmada değişiklik; Beyin ya da gözde muhtemel pıhtı oluşumunu gösteren kol veya bacaklarda uyuşukluk veya kuvvetsizlik
• Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde.
“Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.” Eğer bunlardan sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Görme sorunları (bulanık görme, kısmı görme, ani kısa süreli ya da tam görme kaybı gibi)
• Gözdeki herhangi bir şiş

lik


• Migren tipi baş ağrısı
• kolestatik sarılık
Bu ciddi bir yan etkidir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Enjeksiyon bölgesinde ağrı ve şiş

lik


• Baş dönmesi, uyku hali, sersemlik
• Menstürasyon süresinde kısalma veya arada kanamalar
• Memede değişiklikler
• Baş ve karın ağrısı
• Yorgunluk, iskelet ağrıları
• Sinir

lilik


• Ağız kuruluğu
• Uykusuzluk
• Bilinç bulanıklığı
• Uyku hali
• Gebelik lekesi
• Sıvı tutulması nedeniyle şişlik
• Kilo alma, kilo kaybı
• Sarılık (gözde ya da ciltte sarı renk)
• Akne
• Yüz renginde koyulaşma
• Mental depresyon
• Ateş
• Bulantı
• Vücut ya da yüzde aşırı kıllanma
• Saç dökülmesi
Bunlar PROGESTAN'ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçm^^yen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz^.


5. PROGESTAN'ın Saklanması

PROGESTAN'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


o
25 C' nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Etiket veya ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PROGESTAN'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz PROGESTAN'ı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi
Bağlarbaşı, Gazi Cad., No:64-66 Üsküdar / İSTANBUL

Üretici:

KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy / TEKİRDAĞ
Bu kullanma talimatı 14.06.2010 tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Progestan 50 mg/ml IM Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul

Etken Maddesi: Progesteron

Atc Kodu: G03DA04

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.