Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Latrigal 25mg Çiğneme Tableti Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Antiepileptik İlaçlar » Antiepileptikler » Diğer Antiepileptikler » Lamotrijin

KULLANMA TALİMATI

LATRİGAL 25 mg Çiğneme Tableti Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her tablet 25 mg lamotrijin içerir

Yardımcı maddeler:

Kalsiyum karbonat, krospovidon, sodyum nişasta glikolat, sodyum sakarin, mannitol (DC), magnezyum aluminyum silikat, koloidal anhidr silika, magnezyum stearat, çilek aroması.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklaymız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


Eğer ilave sorularmız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


Bu ilacm kullanımı sırasmda, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkmda size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız


Kyüanma TaiûBatiada;.

1. LA TRİGAL nedir ve ne için kullanılır ?


2. lA TRİGAL7kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. LA TRİGAL nasıl kullamhr ?


4. Olası yan etkiler nelerdir ?


5. TRİGAL 'in saklanması


Başlıklan yer almaktadır.

1. LATRİGAL nedir ve ne için kullanılır ?

LATRİGAL sara/epilepsi nöbetini önleyici ilaçlar adı verilen ilaç grubunun bir üyesidir. LATRİGAL, 30 çiğneme tablet içeren bilister ambalajlarında takdim edilir.
Her kutuda 30 tablet bulunur.
LATRİGAL aşağıdaki durumlarda kullanılır;
• 2-12 yaş arasındaki çocuklarda görülebilen sara hastalığmm tedavisinde diğer sara
nöbetini önleyici ilaçlarla birlikte kullanılabilir, hastanın nöbetleri kontrol altına alındıktan sonra tek olarak devam edilebilir.
12 yaş ve üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde sara tedavisinde diğer ilaçlara ek olarak veya tek başına kullanılır.
18 yaş ve üzeri yetişkinlerde bipolar bozukluk (iki uçlu duygudurum bozukluğu) tedavisinde kullanılır.

2. LATRİGAL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LATRİGAL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Lamotrijine ve LATRİGAL'in diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (yardımcı maddeler listesine bakınız)

LATRİGAL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Tedaviye başladıktan sonra deri döküntünüz olursa (genellikle ilk 8 hafta içinde gerçekleşir) Döküntülerin büyük kısmı hafif ve sınırlıdır, ancak hastaneye yatmayı ve LATRİGAL tedavisinin kesilmesini gerektiren ciddi döküntüler de oluşabilir. Ciddi deri döküntüsü riski çocuklarda yetişkinlere kıyasla daha yüksektir.
Aşağıdaki durumlarda genel döküntü riski artar;
- Yüksek LATRİGAL başlangıç dozları
- LATRİGAL tedavisinde önerilen doz artırımının aşılması
- LATRİGAL ile biriikte valproat kullanımı
• Daha önce kullandığınız diğer epilepsi ilaçlarına karşı alerji veya döküntü oluştuysa
• LATRİGAL tedavisi sırasında hormon içeren doğum kontrol ilaçlan kullanmaya başladıysanız veya kullanmayı bıraktıysanız
• LATRİGAL kullanımı sırasında hormon içeren doğum kontrol ilaçları kullanan kadın hastalarda doğum kontrol ilacının etkinliği azalabilir. Bu nedenle beklenmeyen kanamalar gibi adet düzensizlikleri oluşabilir. Böyle durumlarda lamotrijin dozunun ayarlanması gerekebilir.
• Böbrek yetmezliğiniz varsa
• Karaciğer bozukluğunuz varsa
• Lamotrijin içeren başka ilaçlar kullanıyorsanız.

Ayrıca

Bu ilaçla tedavi edilen hastalarda intihar düşüncesi ve davranışı bildirilmiştir. Bu nedenle hastalar
intihar düşüncesi ve davranışı açısından yakından izlenmelidir. İntihar düşüncesi ve davranışı ortaya çıktığında, hasta veya hasta yakınının tıbbi destek alması önerilmelidir.
Bipolar bozukluğu olan hastalarda belirtilerin kötüleşmesi, intihar düşüncesi ve davranışının belirmesi ve kendine zarar verme isteği riskinde artış olabilir. İntihar düşüncesi geçmişi olanlar, genç yetişkinler ve tedaviye başlamadan önce belirgin olarak intihar düşüncesi olan hastalar daha yüksek risk altında olabilir. Bu nedenle LATRİGAL alan hastalar özellikle tedavi başlangıcında yakından izlenmelidir.
Aşırı duyarlılık sendromu gelişen hastalarda döküntü ile birlikte ateş, lenfadenopati (boyun, koltukaltı ve kasıklardaki lenf bezlerinin şişmesi ile belirgin durum), yüzde ödem, kan ve karaciğer anormallikleri gibi çeşitli belirtiler görülebilir.
Döküntü oluşma riski nedeniyle başlangıçta ve daha sonraki doz artırımı zamanlarında doz aşılmamalıdır.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LATRİGAL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

LATRİGAL'in yiyecek ve içecek ile kullanılmasıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


LATRİGAL'i hamilelik döneminde kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


LATRİGAL anne sütüne geçtiği bilinmektedir, bu nedenle LATRİGAL kullanan annelerin bebeklerini doktorlarına danışmadan emzirmemeleri tavsiye edilmektedir.

Araç ve makine kullanımı

LATRİGAL tedavisi baş dönmesi ve çift görme gibi yan etkilere yol açabilir, bu nedenle önce ilacın sizi nasıl etkilediğini görmelisiniz.
Eğer epilepsi hastasıysanız araç kullanma konusunda doktorunuza danışınız.

LATRİGAL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

LATRİGAL'in içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki oluşması beklenmez.
Bu tıbbi ürün mannitol ve sodyum içermektedir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bir çok ilaç LATRİGAL'in aktivitesini etkileyebilir. Bu nedenle aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız LATRİGAL kullanmaya başlamadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz:
• Valporat
• Karbamazepin
• Fenitoin
• Primidon
• Fenobarbital
• Rifampisin
• Lopinavir / ritonavir
• Etinilöstradiol / levonorgestrel kombinasyonu

Eğer reçeteliya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. LATRİGAL

nasıl kullanılır

?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Epilepsi/Sara tedavisinde kullanımı:
12 yaş üzerindeki yetişkinler; Sara hastalığınm kontrolünde kullanılan doz günde bir defa veya iki doza bölünmüş olarak alınan 100 mg ve 400 mg arasındadır. LATRİGAL'i ilk almaya başladığınızda, doktorunuz bu dozdan çok daha düşük bir doz verecektir ve daha sonra birkaç hafta boyunca dozu yavaş yavaş artıracaktır.
Bipolar bozukluk tedavisinde kullanımı:
18 yaş ve üzerindeki yetişkinler: Bipolar bozukluğunda kullanılan doz günde bir defa veya iki doza bölünmüş olarak alınan 100 mg ve 400 mg arasındadır. LATRİGAL'i ilk almaya başladığınızda, doktorunuz bu dozdan çok daha düşük bir doz verecektir ve daha sonra birkaç hafta boyunca dozu yavaş yavaş artıracaktır.
LATRİGAL'i doktorunuzun size söylediği şekilde alınız.
Doktorunuzun size vereceği doz diğer ilaçlan alıp almadığınıza bağlıdır. Bu durum özellikle valproat içeren herhangi bir ilacı alıyorsanız önemlidir.
Doktorunuz veya eczacınız kaç tablet alacağınızı ve tabletleri ne zaman alacağınızı size söyleyecektir.
LATRİGAL tedavisi sırasında deri döküntüsü gelişirse, hemen doktorunuzla temasa geçiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

LATRİGAL çiğnenebilir, az miktarda su içinde çözündürülebilir veya az miktarda su ile birlikte bütün olarak yutulabilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Epilepsi/Sara tedavisinde kullanımı:
Çocuklarda doz vücut ağırlığına göre hesaplanır.
Tedaviye LATRİGAL ile birlikte uygulanan ilaca bağlı olarak günde 1 kez veya iki doza bölünmüş olarak uygulanan minimum 0.15 - 0.6 mg/kg/gün arasında bir dozla başlanır ve doz kademe kademe artırılarak günde 1 veya 2 doza bölünmüş olarak uygulanan 1-15 mg/kg/güne kadar çıkarılabilir.
2 yaşın altındaki çocuklarda kullanım ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Doktorunuza danışmadan bu yaş grubunda kullanmayınız.

Bipolar bozukluk tedavisinde kullanımı:

18 yaş altındaki ergenlerde ve çocuklarda bipolar bozukluk tedavisinde kullanılmamalıdır

Yaşlılarda kullanım:

Bu yaş grubunda farklı bir doz ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliğinde kullanım:

Böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz durumunuzun ciddiyetine göre ilacınızın dozunu ayarlayacaktır.

Karaciğer yetmezliğinde kullanım:

Karaciğer bozukluğunuz varsa doktorunuzu durumunuzun ciddiyetine göre ilacınızın dozunu ayarlayacaktır.

Hormon içeren doğum kontrol ilaçlan kullanan hastalarda kullanım:

Doktorunuz kullandığınız doğum kontrol ilacının türüne göre ilacınızın dozunu ayarlayacaktır.

Eğer LATRİGAL 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla LATRİGAL kullandıysanız:

Eğer lATRİGAL 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


LATRİGAL'i kullanmayı unutursanız

Bir doz almayı unutursanız ne yapmanız gerektiğini doktorunuza sorunuz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almaymız.


LATRİGAL ile tedavi sonlandınidığında oluşan etkiler

Epilepsi tedavisi gören hastalarda:

LATOİGAL'in aniden kesilmesi epilepsi nöbetlerinin geri dönmesini tetikleyebilir. Eğer güvenilirliği ilgilendiren bir nedenle (örneğin döküntü) ilacınızın aniden kesilmesi gerekmiyorsa, doktorunuz ilacınızın dozunu 2 haftada kademeli olarak azaltacaktır.

Bipolar bozukluğu olan hastalarda:

Doz adım adım azaltılmadan kesilebilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi LATRİGAL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Eğer aşağıdakilerden biri olursa LATRİGAL'i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Çok seyrek olarak aşırı duyarlılık sendromu bildirilmiştir. Ateş, boyun, koltukaltı ve kasıklardaki lenf bezlerinin şişmesi, yüzde şişme, kan ve karaciğerde anormallikler, yaygın damar içi pıhtılaşması, birden fazla organın çalışmaması bu sendromun başlıca belirtileridir. Sendromun bir parçası olarak döküntü de görülebilir.
• Stevens Johnson Sendromu (Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap)
• Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)
Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerin herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Parkinson hastalığında kötüleşme
• Karaciğer fonksiyon bozukluğuna bağlı olarak deride sararma, kaşıntı veya kann ağnsı
• Nöbet sıklığında artış
• Eklem ağrısı
• Sırt ağrısı
• Aseptik menenjit
• Uyaranlara karşı aşın duyarlılık
• Saldırganlık
• Tik
• Gerçekte var olmayan şeyleri görme duyma veya hissetme
• Zihin karışıklığı
• Baş ağnsı
• Baş dönmesi
• Uyuşukluk
• Uykusuzluk
• Titreme
• Uyuklama
• Koordinasyon bozukluğu
• Huzursuzluk
• Dengesizlik
• Hareket bozuklukları
• Çift görme
• Bulanık görme
• Göz kızanklığı
• Bulantı
• Kusma
• İshal
• Yorgunluk
Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Gözde hızlı ve istem dışı hareketler
• Ağızda yaralar
• Vücutta daha kolay morarma görülmesi
• Solgun görünme
Bunlar LATRİGAL'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. LATRİGAL'in saklanması

LATRİGAL'/çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklaymız.


LATRİGAL'i 25'C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Kuru bir yerde ve ışıktan koruyarak saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız. Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra LATRİGAL'i kullanmayınız.
Ruhsat sahibi: HELBA İlaç İç ve Dış San. Tic. Ltd. Şti.
Öveçler 1319.Sok. No: 5/2 Çankaya / Ankara
Üretim Yeri: Merkez Lab. İlaç San. ve Tic. A.Ş,
Sim Çelik Bulvan Ayça Sok. No:6 Taşdelen-Çekmeköy- İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 15.02.2013 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Latrigal 25mg Çiğneme Tableti

Etken Maddesi: Lamotrijin

Atc Kodu: N03AX09

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Latrigal 25mg Çiğneme Tableti-KT
 • Latrigal 25mg Çiğneme Tableti-KUB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.