Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Vertin 8 mg tablet Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Diğer Sinir Sistemi İlaçları » Başdönmesi İlaçları » Baş Dönmesi İlaçları » Betahistin

VERTİN® 8 mg Tablet Ağızdan alınır

Etkin madde:

Her bir tablette, 8 mg betahistin dihidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler:

Mikrokristalize selüloz, mannitol, sitrik asit monohidrat,
susuz kolloidal silika ve talk içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

_

Bu Kullanma Talimatında :


1. VERTİN® nedir ve ne için kullanılır?


2. VERTİN ® kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. VER TİN ® nasıl kullanılır ?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. VERTİN®'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. VERTİN® nedir ve ne için kullanılır?

VERTİN® oral yolla kullanılan yuvarlak, beyaz renkte, eğik kenarlı, bir yüzünde VERTİN yazılı tablettir. 30 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.
VERTİN® etkin madde olarak 8 mg betahistin dihidroklorür içerir.
Meniere hastalığında kullanılır. Meniere hastalığı aşağıdaki üç ana belirti ile tanımlanır.
- Bulantı ve kusmanın eşlik ettiği şiddetli baş dönmesi nöbetleri
- İşitme kaybı veya işitme zorluğu
- Kulak çınlaması
Kulaktaki bir rahatsızlığa bağlı olarak ortaya çıkan baş dönmesi belirtilerinin tedavisinde kullanılmaktadır.

2. VERTİN®' i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VERTİN® sadece yetişkinlerde kullanılmaktadır.

VERTİN®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Betahistin dihidroklorüre veya VERTİN®'in herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) var ise kullanmayınız.

VERTİN®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Feokromositoma (adrenal bezlerin tümoral oluşumu),
• Bronşiyal astım veya,
• Midede ülseri hikayeniz varsa, tedaviniz esnasında dikkatli olmanız ve doktorunuz tarafından dikkatle izlenmeniz gerekir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.


®

VERTİN 'in yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanılması

VERTİN®'i, yemeklerden önce, sonra veya yemeklerle bir

lik

te kullanabilirsiniz.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Doktorunuz tarafından söylenmedikçe hamilelik sırasında VERTİN®'i kullanmayınız. Çünkü ilacın hamilelik esnasında oluşabilecek olası zararlı etkilerinin değerlendirilmesine yetecek miktarda bilgi bulunmamaktadır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


VERTİN®'in etkin maddesinin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.
Bu nedenle doktorunuz ilacın sizin için önemini, emzirmenizin yararları ve bebeğinize olası risklerine karşı değerlendirmelidir.

Araç ve makine kullanımı

Araştırmalar VERTİN® in araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkisi olmadığını göstermiştir.

VERTİNin içeriğinde bulunan bazı yabancı maddeler hakkında önemli bilgiler

Her tablette 25 mg mannitol bulunur. Hiçbir olumsuz etki göstermez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

VERTİN®'in diğer ilaçlarla etkileşimi bilinmemektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız v^'ya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. VERTİNnasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

• VERTİN®'in yetişkinler için önerilen dozu, günde 3 defa olmak üzere 1-2 tablettir. Günde 6 tabletten (48 mg betahistin dihidroklorür) fazla kullanılmamalıdır.
• Tabletler ağız yoluyla yeterli miktarda suyla alınmalıdır.
• Hastalığınızdaki iyileşme sadece bir kaç haftalık tedavi sonrasında gözlenebildiği gibi, en iyi sonuçlar bazen tedavinizin bir kaç ayından sonra elde edilebilir.
• Tedaviye vereceğiniz cevaba göre doktorunuz VERTİN®'in dozunu size göre ayarlayacaktır.
• Tedavinize erken dönemde başlanması durumunda, hastalığın ilerlemesinin ve/veya hastalığın daha ileri dönemlerinde oluşan işitme kaybının önlendiğine dair bulgular mevcuttur .
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Uygulama yolu ve metodu:

• VERTİN® ağızdan kullanım içindir.
• Tabletler öğün arasında veya yemekten kısa bir süre sonra, yeterli miktarda suyla alınmalıdır.

Değişik yaş grupları:

•Çocuklarda kullanımı:

Et

kin

liği ve güvenliği açısından yeterli düzeyde veri bulunmadığından, VERTİN ® in, 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

•Yaşlılarda kullanımı:

Yetişkinlerde

VERTİN

® dozunun ayarlanmasına gerek yoktur.

• Özel kullanım durumları:

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği

Böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda

VERTİN

® dozunun ayarlanmasına gerek yoktur.

Eğer VERTİN® in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla VERTİNkullandıysanız:

VERTİN®'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Bir kaç doz aşımı (728 mg'a kadar) vakasında hafiften orta dereceye değişen şiddette belirtiler rapor edilmiştir. 728 mg dozda havale rapor edilmiştir. Bununla birlikte tüm vakalarda iyileşme tam olmuştur.
Aşırı doz tedavisi, doktorunuzun belirleyeceği standart destek tedavi yöntemlerini içermektedir.

VERTİNi kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


VERTİNile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Yapılan klinik araştırmalarda, VERTİN® ile tedavinin sonlandırılmasından sonra herhangi bir etki gözlenmemiştir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, VERTİN®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok nadir olarak, deri aşırı duyarlık reaksiyonları, özellikle deride döküntü, kaşıntı, kurdeşen rapor edilmiştir.
Bazı vakalarda hafif derecede mide şikayetleri gözlenmiştir. Bu şikayetler, doz azaltımı veya ilacın yemek sırasında alınması ile kaybolabilir.
Bunlar VERTİN®' in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. VERTİN ®'in Saklanması

VERTİN®

i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra VERTİN® 'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk farkederseniz VERTİN®'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


Orion Sağlık Grup Ticaret Ltd. Şti.
Kozyatağı Mah. Kaya Sultan Sok. Sarnem Plaza No:99/A Kadıköy / İstanbul

Üretici:


Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A. Ş.
39780 Küçükkarıştıran-Lüleburgaz/ KIRKLARELİ

Bu kullanma talimatı 27.01.2010 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Vertin 8 mg tablet

Etken Maddesi: betahistin dihidroklorür

Atc Kodu: N07CA01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Vertin 8 mg tablet-KT
 • Vertin 8 mg tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Vertin 8 Mg 30 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.