Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Bonemax 70 mg tablet Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Kemik » Kemik İlaçları » Bisfosfonatlar » Alendronat Sodyum

BONEMAX 70 mg Tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde:


Her tablet 70 mg alendronat (91.35 mg alendronat sodyum trihidrat olarak) içerir.

• Yardımcı maddeler:


•

Laktoz anhidroz, mikrokristalin selüloz, kroskarmelloz sodyum, nişasta ve magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

1. BONEMAX nedir ve ne için kullanılır?


2. BONEMAX'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. BONEMAX nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. BONEMAX'ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. BONEMAX nedir ve ne için kullanılır?

BONEMAX, bir kutusunda 4 tablet ihtiva eden ambalajda kullanıma sunulmuştur. Tabletler yuvarlak, bir yüzü düz, diğer yüzü çentikli, hafif bombeli, beyaz renklidir.
BONEMAX, bifosfonatlar denen hormonal olmayan bir ilaç grubuna aittir.
BONEMAX, kadınlarda menopoza girdikten sonra oluşan kalça, el bileği ve omurga kırıklarının önlenmesi için kemik kaybının tedavisinde kullanılır.
BONEMAX, erkeklerde kemik kaybının tedavisinde kullanılır.
Doktorunuz BONEMAX'ı osteoporoz olarak adlandırılan bir hastalığınız olduğu için yazmıştır.
Osteoporoz, kemiklerin daha gözenekli ve giderek daha güçsüz ve kırılgan olmasına yol açan bir hastalıktır. Ayrıca osteoporoz oluşumunda kemik kaybına katkıda bulunan en önemli etkenlerden biri menopozdur.

2. BONEMAX'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BONEMAX'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Alendronat sodyum trihidrat veya bu ilacın içerdiği diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (aşırı duyarlıysanız),
• Yemek borunuz (özofagus) ile ilgili bazı problemleriniz mevcut ise,
• En az 30 dakika boyunca ayakta duramıyor veya dik oturamıyorsanız,
• Kan kalsiyum düzeyinizin düşük olduğunu biliyorsanız.

BONEMAX'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Böbreklerinizle ilgili herhangi bir problem yaşıyorsanız,
• Herhangi bir alerjiniz varsa,
• Herhangi bir yutma veya sindirim problemi yaşıyorsanız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.

BONEMAX'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

BONEMAX aç karnına ve tam dolu bir bardak su ile (200 ml' den az olmamak üzere) alınız. Su yerine; maden suyu, kahve veya çay, meyve suyu vb. ile birlikte kullanmayınız. BONEMAX aldıktan sonra günün ilk besinini, içeceğini veya herhangi bir ilacınızı (antasitler, kalsiyum takviyesi ve vitaminler dahil olmak üzere) almadan önce, en az 30 dakika bekleyiniz.

“3.BONEMAX nasıl kullanılır?"

başlığı altındaki talimatları mutlaka okuyunuz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


BONEMAX hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme sırasında BONEMAX kullanılmamalıdır. Çünkü BONEMAX'ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

BONEMAX'ın araba sürme ya da makine kullanma becerisi üzerine bir etkisi bulunmamaktadır.

BONEMAX'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BONEMAX laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı toleransınızın olmadığı söylenmişse, bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
BONEMAX'ın her tableti 24 mg'dan daha az kroskarmelloz sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

BONEMAX, ağızdan alınan bazı besinler, içecekler ve diğer ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu nedenle

“3. BONEMAX nasıl kullanılır?"

başlığı altındaki tavsiyelere uymanız önemlidir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. BONEMAX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

• BONEMAX

haftada bir tablet

(70 mg) alınır.

Uygulama yolu ve metodu:

• Ağızdan alınır.
BONEMAX'ın midenize hızlı şekilde ulaşması ve yemek borunuzu tahriş etmemesi için aşağıdaki talimatları izlemeniz çok önemlidir.
• Haftanın sizin için en uygun olan gününü seçiniz ve her hafta seçtiğiniz bu günde bir BONEMAX alınız.
• Sabah uyandığınızda aç karnına veya bir başka ilacı almadan önce BONEMAX'ı tam dolu bir bardak su ile (200 ml' den az olmamak üzere) alınız.
İlacınızı suyun yerine;
- Maden suyu
- Kahve veya çay
- Meyve suyu^ vb. ile birlikte almayınız.
BONEMAX'ı çiğnemeyiniz, ağzınızda eritmeyiniz.
• BONEMAX'ı dik pozisyonda alınız ve yuttuktan sonra en az 30 dakika boyunca tamamen dik şekilde (oturma, ayakta durma veya yürüme) pozisyonunuzu koruyunuz. Günün ilk besinini alana kadar yatmayınız.
• BONEMAX'ı hiçbir zaman yatar pozisyonda almayınız.
• Eğer yutmada güçlük veya ağrı, göğüs ağrısı, midede yanma hissi (yeni başlayan veya tekrarlayan) gibi sorunlarınız olursa, BONEMAX almayı bırakınız ve doktorunuza danışınız.
• BONEMAX'ı aldıktan sonra günün ilk besinini, içeceğini veya herhangi bir ilacınızı (antasitler, kalsiyum takviyesi ve vitaminler dahil olmak üzere) almadan önce, en az 30 dakika bekleyiniz.
Unutmayınız, BONEMAX sadece mideniz boşken alındığında etkilidir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

BONEMAX çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

BONEMAX'ın yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Normal doz kullanılır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Hafif-orta şiddetteki böbrek yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer BONEMAX'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden fazla BONEMAX kullandıysanız:

BONEMAX'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Eğer yanlışlıkla birden fazla tablet alırsanız, tam dolu bir bardak süt içiniz ve doktorunuzla hemen temasa geçiniz. Kusmaya çalışmayınız ve yatmayınız.

BONEMAX'ı kullanmayı unutursanız

Eğer bir dozu atlarsanız, hatırladıktan sonraki sabah bir BONEMAX alınız.
Haftanın seçmiş olduğunuz gününde haftada bir kez bir tablet almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.
Doktorunuz BONEMAX tablet ile ilgili tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedavinizi erken ve doktorunuzun bilgisi dışında kesmeyiniz.

BONEMAX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

BONEMAX'ın tedavisi sonlandırıldığında oluşabilecek bir etkiyle ilgili veri bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, BONEMAX'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, BONEMAX'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Yutma güçlüğüne yol açan yemek borusunun daralmasına neden olabilen tahrişler,
• Koyu siyah renkli ve kanlı dışkı görülmesi,
• Azalan veya puslu görüş ve/veya uçuşan siyah benekler görme,
• Ağır cilt reaksiyonları, kurdeşen, nefes alma veya yutma güçlüğüne neden olan yüzün, dudakların, dilin ve/veya boğazın şişmesi gibi alerjik reaksiyonlar,
• Mide veya diğer peptik ülserler (şiddetli ve bazıları kanamalı).
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark edersiniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•

Sindirim sistemi rahatsızlıkları,

•

Yemek borusunda ve göğüste ağrı,

•

Ülser (yara) ve nadiren oluşan ağız ülserleri,

•

Yutma güçlüğü,

•

Kusma,

•

Bulantı,

•

Deride döküntüler (zaman zaman güneş ışığıyla kötüleşen),

•

Göz ağrısı
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

•

Midede yanma hissi,

•

Karın ağrısı,

•

Kabızlık,

•

Diyare,
• Şişkinlik,
• Midede doluluk hissi,
• Kemik, kas ve eklem ağrısı (nadiren grip benzeri belirtiler veya ateşle birlikte seyreden), baş ağrısı,
• Kaşıntı
Bunlar BONEMAX'ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. BONEMAX'ın saklanması

BONEMAX'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BONEMAX'ı kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:

Pensa Pharma İlaç Tic. ve San. A.Ş.
Polat Tower 441-442 Yeşil Çimen sok. Fulya mah. 34394 Şişli / İstanbul

Üretici:

Dinçsa İlaç San. ve Tic. A.Ş.
1. Organize Sanayi Bölgesi, Avar Cad. No:2 Sincan / Ankara
Bu kullanma talimatı .../.../....... tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Bonemax 70 mg tablet

Etken Maddesi: Alendronat

Atc Kodu: M05BA04

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Bonemax 70 mg tablet-KT
 • Bonemax 70 mg tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Bonemax 70 Mg 4 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.