Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Cravit 750 mg film tablet Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » RİFAMPİSİN/RİFAMİSİN » Fluorokinolonlar » Levofloksasin

KULLANMA TALİMATI

CRAVİT 750 mg film tablet Ağızdan alınır.

•

Etkin madde

750 mg levofloksasine eşdeğer 768,69 mg levofloksasin hemihidrat.
•

Yardımcı maddeler:

Hidroksipropil metilselüloz, krospovidon, mikrokristalin selüloz
( Avicel Ph 102), sodyum stearil fumarat, polietilen glikol 8000, dye titanyum dioksit, talk

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. CRAVİT nedir ve ne için kullanılır?


2. CRAVİT'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. CRAVİT nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. CRAVİT'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1.CRAVİT nedir ve ne için kullanılır ?

CRAVİT 750 mg film tablet, beyaz renkli, sentetik, florokinolon türevi geniş spektrumlu bir antibakteriyeldir. Her kutusunda 5 film tablet bulunmaktadır. Akciğer, sinüs, deri ve idrar yolu enfeksiyonu tedavisinde kullanılır.
CRAVİT 750 mg, aşağıda belirtilen durumların tedavisinde kullanılır:
• Akut bakteriyel sinüzit
• Toplum kökenli pnömoni
• Hastane kaynaklı (nozokomial) pnömoni
• Komplikasyon yapmış (şiddetli) deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

2. CRAVİT'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler CRAVİT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
• Levofloksasin veya CRAVİT'in bileşimindeki herhangi bir maddeye veya florokinolon grubu bir diğer antibakteriyel ilaca karşı alerjiniz varsa,
• Florokinolon grubu antibiyotik kullanırken bir tendon problemi yaşadı iseniz,
• Özellikle yaşlı hastalarda veya kortikosteroid (kortizon ve benzeri ilaçlar) alan hastalarda CRAVİT tedavisi sırasında tendon iltihaplanması ve ağrı gelişir ise,
• CRAVİT tedavisi sırasında veya hemen sonrasında ciddi, kalıcı ve/veya kanlı ishal gelişirse,
• Gebe ya da bebek emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.
• Bu ilaç sadece yetişkinler içindir. 18 yaş altındaki çocuklara verilmemelidir.

CRAVİT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• Bilinen kalp hastalığınız ya da QT uzaması (kalbin ritmi ile ilgili problem) ile ilgili aile hikayeniz var ise,
• Diyabet hastalığınız var ise ve antidiyabetik ilaç kullanıyorsanız,
• Sara nöbeti geçirdi iseniz ve sinir sistemi hastalığınız var ise,
• Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği hastalığınız var ise,
• Böbrek ile ilgili sorunlarınız var ise,
• Güneş ışığına ve solarium gibi yapay ultraviyole lambalarına direkt maruz kalıyorsanız CRAVİT'i dikkatli kullanınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

CRAVİT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CRAVİT'i çiğnemeden, yeterli miktarda sıvı ile alınız. Doz ayarlaması için, gereğinde tabletleri bölebilirsiniz. Tabletleri yemek sırasında veya yemek aralarında alabilirsiniz.

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamile kadınlarda yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar mevcut değildir, bu nedenle CRAVİT sadece doktor tarafından zorunlu görüldükçe gebe kadınlarda kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Ciddi potansiyel yan etkiler nedeniyle emziren annelerde emzirmenin mi, yoksa ilacın mı kesileceğine doktor karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı

CRAVİT baş dönmesi ve sersemlik gibi nörolojik yan etkilere neden olabileceğinden araç ve makine kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.

CRAVIT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her tabletinde 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum içerdiğinden pratik olarak ihmal edilebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Demir tuzları, çinko içeren multivitaminler, magnezyum veya alüminyum içeren antasidler ve sukralfat ile CRAVİT birlikte alındığında, CRAVİT'in emilimi belirgin şekilde azaldığından bu ilaçları, CRAVİT uygulamasından en az iki saat önce veya iki saat sonra kullanınız.
• Kinolonlarla teofilin düzeylerinde artış saptandığı için CRAVİT ile birlikte kullanımında teofilin düzeyleri izlenmelidir.
• Romatizmal ağrı ve romatizmal iltihap için alınan fenbulen ve benzeri ilaçlar ile teofilin sara nöbet riskini artırabilir.
• CRAVİT ile K vitamin antagonisti olan varfarin birlikte kullanımı esnasında protrombin zamanı ve kanama belirtileri takip edilmelidir.
• Nonsteroidal antiinflamatuar bir ilacın, CRAVİT ile birlikte kullanılması halinde, beyin konvülsiyon eşiğinde düşme riski artabilir.
• CRAVİT ve antidiyabetik ilaçların birlikte kullanımı esnasında kan şekerinin yükselmesi
ya da düşmesi (hiperglisemi-hipoglisemi) bildirilmiştir. Bu nedenle birlikte
kullanımlarında kan şeker düzeyleri izlenmelidir.
• Probenesid ve simetidin böbrek fonksiyonlarını azaltabilir.
• CRAVİT siklosporin'in etkisini uzatabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. CRAVİT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve CRAVİT ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir.
• CRAVİT günde bir kez uygulanır.
• Dozaj, enfeksiyonun tipine, şiddetine ve etken patojenin duyarlılığına bağlı olarak doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.
• Tedavi süresi hastalığın gidişine bağlı olarak değişir.
• Genel olarak tüm antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi CRAVİT tedavisi de hastanın ateşsiz (afebril) olmasından veya bakteriyel eradikasyonun sağlanmasından sonra 48 -72 saat daha sürdürülmelidir.

Uygulama yolu ve metodu

• CRAVİT, ağız yoluyla alınır. Çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı ile alınmalıdır.
• Tabletler yemek sırasında veya yemek arasında alınabilir.
• Tabletleri günün aynı saatlerinde alınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım

18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanım

Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonları yeterli düzeyde ise dozaj ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği

Böbrek yetmezliğinde CRAVİT dozunun ayarlanması gerekir. CRAVİT kullanımında birikimi önlemek için doz doktorunuz tarafından ayarlanacaktır. Hemodiyalizin ve sürekli ambulatuar peritoneal diyalizin CRAVİT'in vücuttan uzaklaştırılmasında etkisi yoktur.

Karaciğer yetmezliği

Karaciğer yetmezliğinde dozaj ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer CRAVİT'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla CRAVİT kullandıysanız:

CRAVİT'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Aşırı doz alımında konfüzyon, baş dönmesi, şuur kaybı ve konvülsif kasılmalar gibi santral sinir sistemi belirtileri, bulantı, mide yanması gibi gastrointestinal sistem reaksiyonları ve kalp ritminin bozulması gibi kalp belirtileri ortaya çıkabilir.
Aşırı doz alma durumunda derhal doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz.

CRAVİT'i kullanmayı unutursanız:

Eğer bir dozu unutursanız, endişelenmeyiniz. Bir sonraki doz zamanı yakın değilse, hatırlar hatırlamaz bir tane alınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız


CRAVİT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır. Ancak kendinizi daha iyi hissetseniz bile, ilaçlarınızı tedavi süreniz bitene kadar kullanınız.

4.Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CRAVİT'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CRAVİT'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Alerjik reaksiyon,
• Tendon iltihaplanması ve ağrı
• Tendon kopması
• Eklem ağrısı
• Kas ağrısı
• Kas yorgunluğu
• İdrar çıkışında ani durma
• Ateş
• Mantar enfeksiyonu
• Ciddi, kalıcı ve/veya kanlı ishal
• Kan şekerinin düşmesi
• Kalp ritminin bozulması
• Kendine zarar verme ile seyreden psikotik reaksiyonlar Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CRAVİT'e bağlı yan etki gelişmiş olabilir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Psikotik reaksiyon, ajitasyon
• Sıkıntı hissi, depresyon
• Hayal görme
• Sara nöbeti
• Titreme
• Bilinç bulanıklığı
• Görme ve duyma bozuklukları
• Tat ve koku bozuklukları
• His azalması
• Çarpıntı
• Kan basıncının düşmesi
• Nefes darlığı
• Kansızlık
• İshal
• Karın ağrısı
• Kusma
• Deri döküntüsü
• Kaşıntı
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerektirebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Baş ağrısı
• Baş dönmesi
• Kulak çınlaması
• Uykusuzluk
• Uyuşma
• Bulantı
• İştahsızlık
• Mide yanması
• Kızarıklık
• Halsizlik
Bunlar CRAVİT'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. CRAVİT'in Saklanması

CRAVİT'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


Bu ilacı 25 °C'ın altındaki oda sıcaklığında, kuru bir yerde ve ışıktan koruyarak muhafaza ediniz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CRAVİT'i kullanmayınız.


Tabletlerde herhangi bir bozulma belirtisi görürseniz, size ne yapmanız gerektiğini bildirmesi için eczacınızı arayınız.
Ruhsat Sahibi : Daiichi Sankyo Co. Ltd.- JAPONYA Lisansı ile
ve
Üretici : ^

FAKO İLAÇLARI A.Ş.

Levent-İstanbul

İlaç Bilgileri

Cravit 750 mg film tablet

Etken Maddesi: Levofloksasin

Atc Kodu: J01MA12

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Cravit 750 Mg 5 Film Tablet
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.