Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Anti-potasium Granül Kullanma Talimatı

Çeşitli İlaçlar » Diğer Tüm Terapötik İlaçlar » Diğer Tüm İlaçlar » Hiperkalemi ve Hiperfosfatemi İlaçları » Polistiren Sülfonat

KULLANMA TALİMATI

ANTI-POTASIUM®, 880 mg granül

Ağız yoluyla alınır veya makattan uygulanır.

Etkin madde:

1 gram granül 880 mg Polistiren sülfonat kalsiyum tuzu içerir.

Yardımcı Maddeler:

Metil sellüloz, sodyum siklamat, vanilya

Bu ilacı kullanmaya başlamadan Önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza hu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında:


1. ANTİ-POTASII M nedir ve ne için kullanılır?


2. ANTI-POTASIVM^ 'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. AM'I-POTASIU.\ f nasıl kullanılır?


4Olası yan etkiler nelerdir?


5. A!STl-POTASIU\f' 'un saklanması


1. ANTI-POTASIUM® nedir ve ne için kullanılır?

ANT1-POTASIUM® granül formunda, kanda potasyum yüksekliğini tedavi edici ilaçlar grubuna ait tıbbi bir üründür.
ANTI-POTASIUM*. Polistiren sülfonat kalsiyum tuzu içermektedir.
Her biri 15 gram ANTI-POT ASIUM® içeren poşetlerde, 20, 60 ve 120 poşetlik kutularda kullanıma sunulmaktadır.
Kandaki potasyum yüksekliğinin tedavisinde kullanılır:

S

Böbrek yetmezliği olan diyaliz hastalarında, diyaliz seansları arasında serum potasyum yüksekliğinin tedavisi ve önlenmesi,

S

Potasyum zehirlenmesinin tedavisi

2. ANTI-POTASIUM®'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ANTI-POTASIUM®'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer

S

ANTI-POTASlUM*'a veya ilacın içeriğinde bulunan herhangi bir içeriğe karşı aşırı duyarlılık durumu mevcutsa,

S

Kanda düşük potasyum seviyesi (hipopotasemi) mevcutsa,

¦S

Kanda yüksek kalsiyum seviyesi (hiperkalsemi) ve buna eşlik eden durumlar, örneğin paratioid hormonu fazlalığı (hiperparatiroidizm), kemik iliği kanseri (çoklu miyelom), pek çok organı tutan bir hastalık oları sarkoidoz veya yayılma gösteren kanserler (metastatik karsinoma) mevcutsa,

S

Tıkayıcı bağırsak hastalığı mevcutsa,

S

Yenıdoğanlarda.

ANTI-POTASIUM®'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer,

S

Uzun dönemli tedavi sırasında yüksek kalsiyumlu diyet alınıyorsa veya kalsiyum içeren diğer ilaçlar alıyorsanız, düzenli olarak kan kalsiyum seviyesinin kontrolü gereklidir.

S

Kan potasyum seviyesinin normalin altına düşmesini önlemek için kan potasyum seviyesinin takibi önerilmektedir.

S

Kanda magnezyum azlığı (hipomagnezemi) durumunuz var ise,

S

Kalp hastalıklarında kullanılan dijital ilaçlan kullanıyorsanız,

S

Magnezyum içerikli bağırsak çalıştırıcılar (laksatifler) kullanıyorsanız,

S

İdrar söktürücü (diüretik) ilaçlar kullanıyorsanız,

S

Bir antibiyotik olan tetrasiklin içeren ilaçlar kullanıyorsanız (bu ilaçlardan herhangi biri ile beraber ANTI-POTASIUM® kullanımında en az 2 saat ara verilmelidir),

S

Demir preparatlan kullanıyorsanız (bu İlaçlardan herhangi biri ile beraber ANTI-POTASİUM* kullanımında en az 2 saat ara verilmelidir),

S

Antikolineıjik (sinir sistemi ve düz kas dokusunun uyarılmasını azaltıcı) ilaçları kullanıyorsanız,
? Tatlandırıcı veya bağırsak çalıştırıcı olarak kullanılan sorbitol ile birlikte kullanılmamalıdır.

S

Çocuklarda rektal uygulama yapılıyorsa,
v' Nefes yolu tıkanıklığı (aspirasyon) oluşmaması için ağız yolu ile kullanımda dikkatli olunmalıdır. Akciğer ve bronş kanalları ile ilgili (bronkopulmoner) beklenmeyen bir duruma (komplikasyonlara) sebep olabilecek nefes yolu tıkanıklığından (aspirasyondan) kaçınmak için, reçine uygulanan hastalar dikkatlice konumlandınlmalıdır.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ANTI-POTASIUMs,

ANTI-POTASIUM*'un özellikle yemeklerle ve içeceklerle tüketilmesi tavsiye edilmektedir. ANT1-POTASIUM® bir miktar sıvı veya yiyecek içinde karıştırılarak uygulanır. 1 poşet (15 gram) AN TI - POT A SIU M 100 mİ su, süt, çay veya kahve içinde karıştırılarak hemen içilmelidir (granüllerin dış kaplamaları bozulmadan önce). Meyve suyu fazla miktarda potasyum içerdiği için hazırlık amacıyla kullanılmamalıdır ve uygulama sonrasında tüketilmemelidir. Tadı iyileştirmek için bal, şurup, şeker, tatlandırıcı ilave edilebilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ANT1-POTAS1UM* için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir. Hayvanlarda yapılan çalışmalar, gebelik, bebeğin anne kamında gelişimi, doğum ya da doğum sonrası gelişimi ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkileri olduğunu göstermemektedir. Gebe kadınlara verilirken dikkatli olunmalıdır. Bütün ilaçlarda olduğu gibi
2/6
bu dönemde herhangi bir ilaç kullanımı fayda/risk ilişkisinin dikkatle değerlendirildiği doktor karan iledir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bugüne kadar bu ilacın zararlı herhangi bir etkisi bildirilmemiş olmasına rağmen, emziren kadınlarda bu ilaçla ilgili yapılmış kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Polistiren sülfonat'm anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Diğer tüm ilaçlarda olduğu gibi emzirme döneminde kullanımı önerilmemektedir. Bütün ilaçlarda olduğu gibi bu dönemde herhangi bir ilaç kullanımı fayda/risk ilişkisinin dikkatle değerlendirildiği doktor karan iledir.

Araç ve makine kullanımı

Bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.

ANTI-POT ASI l'Ylx

ANTI-POTASIUM® 1 gramında 13 mg Sodyum siklamat ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

S

Sorbitol (ağız veya makat yoluyla): Sorbitol ile sodyum polistiren sülfonatın birlikte kullanımı kalın bağırsağın bir bölümünde hücre ölümüne sebep olabilir. Bu yüzden sorbitol ile kalsiyum polistiren sülfonatın birlikte kullanımı önerilmemektedir.

¦S

Kalsiyum içeren diğer ilaçlarla birlikte kullanımında kan kalsiyum seviyelerinin izlenmesine dikkat edilmelidir.

S

ANTI-POTASIUM® ile beraber kalp hastalıklarında kullanılan dijital preparatlan alınıyorsa, kandaki potasyum seviyesinin düşmesi bu ilaçların toksik etkilerini arttırabilir ve kalp atım düzensizlikleri ve kalp iletim bozuklukları gibi kalple ilişkili yan etkiler ortaya çıkabilir.

S

İdrar söktürücülerle birlikte kullanımda İstenmeyen düşük potasyum seviyesi oluşma ihtimali artar.

•S

ANTI-POT A Sil JM* tetrasiklin içeren antibiyotiklerin ve demir İçeren ilaçların etkinliğini azaltır. Bu ilaçlardan herhangi biri ile beraber ANTI-POT AS 1UM® kullanılıyorsa en az 2 saat ara ile alınmalıdır.

S

Antikolineıjik (sinir sistemi ve düz kas dokusunun uyarılmasını azaltıcı) ilaçlar bağırsak hareketlerini azaltır, bu yüzden sindirim sisteminde yan etki riskini arttırırlar.

¦S

(+) yüklü iyon (katyon) veren maddeler: Polistiren sülfonat kalsiyum tuzu, potasyum bağlama etkinliğini azaltabilir.

S

Vücut tarafından emilemeyen (+) yüklü iyon (katyon) veren asitlik düşürücü (antiasit) ve bağırsak çalıştırıcılar: Magnezyum hidroksit ve alüminyum karbonat gibi vücut tarafından emilemeyen (+) yüklü iyon (katyon) veren asitlik düşürücü (antiasit) ve bağırsak yumuşatıcılar ile (+) yüklü iyon (katyon) değiştirici reçinelerin eş zamanlı kullanımını takiben kan pH değerinin yükseldiğine dair raporlar bulunmaktadır.

•S

Alüminyum hidroksit: Reçine (sodyum formu) ile alüminyum hidroksit birlikte kullanıldığı zaman alüminyum hidroksit birikmesine bağlı olarak bağırsak tıkanıklığı rapor edilmiştir.

S

Özellikle iki uçlu duygudurum bozukluğu (bipolar) gibi ruhsal bozukluklann tedavisinde kullanılan lityum ilacının emilimindc azalma görülebilir.

•S

Tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılan levotroksin ilacının emiliminde azalma görülebilir.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ANTI-POTASIUM® nasıl kullanılır: Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

ANTI-POTASIUM® ağızdan veya makattan uygulanabilir. 1 poşet 15 gram ANTI-POTASIUM® granül içerir.
Ağız yoluyla kullanımda yetişkinlerde teşhis edilmiş potasyum yüksekliğinin tedavisi için 2-4 x 1 poşet (15 gram) ANTI-POTASIUM®, makat yoluyla kullanımda ise ortalama günlük doz, 1-2x2 poşet (30 gram) olarak kullanılır.
Tedavinin süresi, potasyum seviyesine bağlıdır. Potasyum seviyesi düzenli olarak kontrol edilmelidir. Doktorunuz kan potasyum seviyenizi kontrol ederek, gerekli gördüğünde tedavinizi sonlandıracaktır.
Tedavi süresince düşük potasyum içerikli bir diyet tavsiye edilir.

Uygulama yolu ve metodu:

ANTI-POTASIUM® ağız veya makat yoluyla uygulanabilir.

Ağız yoluyla:

1 poşet (15 gram) ANTI-POTASIUM®, 100 mİ su, süt, çay veya kahve içinde veya yiyeceklerle karıştırılarak hemen kullanılmalıdır (granüllerin dış kaplamaları bozulmadan önce). Meyve suyu fazla miktarda potasyum içerdiği için hazırlık amacıyla kullanılmamalıdır ve uygulama sonrasında tüketilmemelidir. Tadı iyileştirmek için bal, şurup, şeker, tatlandırıcı ilave edilebilir.

Makat yoluyla:

2 poşet (30 gram) granül 100 - 200 mİ sıvı (su veya %5 glikoz solüsyonu) içinde çözünmeli ve vücut ısısına getirilerek makat yoluyla, verilen içeriklerin belirli bir süre bağırsaklarda kalmasını amaçlayan lavman türü (retansiyon lavmanı) olarak uygulanmalıdır. Lavman ile uygulanan sıvı en azından 4 saat içeride tutulmalıdır.
Daha fazla etkinlik nedeniyle ağız yoluyla kullanım tercih edilir.

Değişik yaş gruplarında kullanım Çocuklarda kullanımı:

Gün içinde birkaç parçaya bölünmüş halde 0.5-1 gram/kg vücut ağırlığı şeklinde hesaplanarak uygulanır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımına ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları (böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği vb)

özel kullanım durumlarına ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.

Eğer A NTI- P O TA SIUM* 'in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğu izlenimine sahipseniz, doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ANTI-POTAS1UM® kullandıysanız:

Zehirlenme belirtileri: ANTI-POTASIUM® aşın dozundan sonra tipik olarak kanda potasyum azlığı oluşur. Bu da kendini yorgunluk, kas güçsüzlüğü, mide bağırsak güçsüzlüğü, ince bağırsağın bir bölümünün (ileum) felci, baz fazlalığı (metabolik asidoz), uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu (irritabilite), zihin karışıklığı (konfüzyon), düşünsel işlemlerde yavaşlama, reflekslerde azalma ve son olarak felç ile belli eder.
Solunum durması, bu gelişmenin ciddi bir sonucudur. Çok şiddetli vakalarda potasyum düşüklüğüne bağlı koma oluşabilir. Kalbin elektriksel etkinliğine ait bulgulardaki değişiklikler potasyum azlığı veya kalsiyum fazlalığı ile uyumlu olabilir; kalpte atım bozukluğu meydana gelebilir. Mevcut böbrek haşan olan hastalarda potasyum fazlalığına ait şiddetli böbrek yetersizliği bulgulan klinik tabloyu maskeleyebilir.
Tedavi: Kan elektrolitlerini düzeltmek için uygun önlemler alınmalıdır. Lavman veya bağırsak çalıştırıcılann uygun kullanımı ile reçine sindirim sisteminden uzaklaştmlmalıdır. Fazla dozun uygulanmasına ilişkin zehirlenmenin erken dönemlerinde tedavi, toksinin mide yıkanması ile alınmasıdır (veya ipeka şurubu kullanılmasıdır). Sonrasında lavman uygulanmalıdır. Kanda kalsiyum ve potasyum seviyelerinin sıkıca takibi ile potasyum azlığının belirtilerinin tedavisi de yapılır.
Zehirlenme durumunda hemodiyaliz uygulanması ile beraber, kalsiyum kaybını azaltmak için kortikosteroidler de kullanılabilir.

ANTI-POTASIUM®'dan gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


AN T1 -PO T ASI l]

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ANTI-POTASIUM® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Özel bir etki beklenmemektedir.

4.01ası yan Etkiler

Yan etkilerin değerlendirilmesi, aşağıdaki sıklık verilerine dayanmaktadır.
Çok yaygın: Tedavi edilen 10 kişide l'den daha fazla
Yaygın: Tedavi edilen 100 kişide l'den daha fazla ve 10 kişide l'den az
Yaygın olmayan: Tedavi edilen 1000 kişide 1 'den daha fazla ve 100 kişide l'den az
Seyrek: Tedavi edilen 10.000 kişide 1 'den daha fazla ve 1000 kişide 1 'den az
Çok seyrek: İzole vakalar dahil olmak üzere tedavi edilen 10.000 kişide 1 veya daha az
Bilinmiyor: Eldeki verilerle tahmin edilemiyor.
Tüm ilaçlarda olduğu gibi, ANTI-POTASIUM*'1'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdaki yan etkiler ilacın özelliğine bağlı olarak kan potasyum seviyesinin normalin altına düşmesi ve kan kalsiyum seviyesinin yüksek olmasına bağlı olarak ortaya çıkabilir.
Seyrek: Bulantı, kusma, kabızlık, mide tahrişi, iştahsızlık ve ishal, Kalsiyum polistiren sülfoııat parçalarının solunması nedeniyle akut bronşit ve/veya zatürre.
Çok seyrek: Bağırsak tıkanması, çocuklarda makat yoluyla uygulama sonrası dışkı birikmesi, oral uygulamadan sonra sindirim sisteminde kitle oluşumu görebilir.
Bilinmiyor: Bağırsak delinmesine neden olan sindirim sisteminde yara oluşumu veya doku ölümü, kanda potasyum azlığı, magnezyum azlığı veya kalsiyum fazlalığı.
Kalsiyum fazlalığı, kalsiyum reçinesi alan diyaliz hastalarında ve kronik böbrek yetmezliği olan bazı hastalarda rapor edilmiştir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki fark ederseniz, lütfen doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz.


5. ANTI-POTASIUM^'ıın Saklanması

A N Tl-POTA SI UM* 'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ANTI-POTASIUMw


Ruhsat Sahibi'.

ASSOS İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. A.Ş.
Ümraniye 34773 İstanbul

Üretim Yeri

: MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH &Co, KG, Almanya

Bu kullanma talimatı onaylanmıştır.


(gün, ay ve yıl)


İlaç Bilgileri

Anti-potasium Granül

Etken Maddesi: Polistiren Sülfonat Kalsiyum Tuzu

Atc Kodu: V03AE01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.