Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Anti-Potasium granül Kullanma Talimatı

Çeşitli İlaçlar » Diğer Tüm Terapötik İlaçlar » Diğer Tüm İlaçlar » Hiperkalemi ve Hiperfosfatemi İlaçları » Polistiren Sülfonat

KULLANMA TALİMATI

ANTI-POTASIUM®, 880 mg granül Ağız yoluyla alınır veya makattan uygulanır.

Etkin madde:Yardımcı Maddeler:

Metil sellüloz, sodyum siklamat, vanilya

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI

dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında:


1. ANTI-POTASIUM® nedir ve ne için kullanılır?


2. ANTI-POTASIUM®'U KULLANMADAN ÖNCE DIKKAT EDILMESI GEREKENLER


3. ANTI-POTASIUM® nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ANTI-POTASIUM®'un saklanması


1. ANTI-POTASIUMnedir ve ne için kullanılır?

ANTI-POTASIUM® granül formunda, kanda potasyum yüksekliğini tedavi edici ilaçlar grubuna ait tıbbi bir üründür.
ANTI-POTASIUM®, Polistiren sülfonat kalsiyum tuzu içermektedir.
Her biri 15 gram ANTI-POTASIUM® içeren poşetlerde, 20 poşetlik kutularda kullanıma sunulmaktadır.
Kandaki potasyum yüksekliğinin tedavisinde kullanılır:
^ Böbrek yetmezliği olan diyaliz hastalarında, diyaliz seansları arasında serum potasyum yüksekliğinin tedavisi ve önlenmesi,

^

Potasyum zehirlenmesinin tedavisi

2. ANTI-POTASIUM'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ANTI-POTASIUM'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer ®
ANTI-POTASIUM®'a veya ilacın içeriğinde bulunan herhangi bir içeriğe karşı aşırı
duyarlılık durumu mevcutsa,
^ Kanda düşük potasyum seviyesi (hipopotasemi) mevcutsa,
^ Kanda yüksek kalsiyum seviyesi (hiperkalsemi) ve buna eşlik eden durumlar, örneğin paratiroid hormonu fazlalığı (hiperparatiroidizm), kemik iliği kanseri (çoklu miyelom), pek çok organı tutan bir hastalık olan sarkoidoz veya yayılma gösteren kanserler (metastatik karsinoma) mevcutsa,
^ Tıkayıcı bağırsak hastalığı mevcutsa,
^ Yenidoğanlarda.

ANTI-POTASIUM'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer,
^ Uzun dönemli tedavi sırasında yüksek kalsiyumlu diyet alınıyorsa veya kalsiyum içeren diğer ilaçlar alıyorsanız, düzenli olarak kan kalsiyum seviyesinin kontrolü gereklidir.
^ Kan potasyum seviyesinin normalin altına düşmesini önlemek için kan potasyum seviyesinin takibi önerilmektedir.
^ Kalp hastalıklarında kullanılan dijital ilaçları kullanıyorsanız,
^ Magnezyum içerikli bağırsak çalıştırıcılar (laksatifler) kullanıyorsanız,
^ İdrar söktürücü (diüretik) ilaçlar kullanıyorsanız,
^ Bir antibiyotik olan tetrasiklin içeren ilaçlar kullanıyorsanız,
^ Demir preparatları kullanıyorsanız,
^ Antikolinerjik (sinir sistemi ve düz kas dokusunun uyarılmasını azaltıcı) ilaçları kullanıyorsanız,
^ Tatlandırıcı veya bağırsak çalıştırıcı olarak kullanılan sorbitol ile birlikte kullanılmamalıdır.
^ Çocuklarda rektal uygulama yapılıyorsa,
^ ANTI-POTASIUM® 1 gramında 13 mg Sodyum siklamat ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ANTI-POTASIUM'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

®
ANTI-POTASIUM 'un özellikle yemeklerle ve içeceklerle tüketilmesi tavsiye edilmektedir.®
ANTI-POTASIUM® bir miktar sıvı veya yiyecek içinde karıştırılarak uygulanır. 1 poşet®
(15 gram) ANTI-POTASIUM , 100 ml su, süt, çay veya kahve içinde karıştırılarak hemen içilmelidir (granüllerin dış kaplamaları bozulmadan önce). Meyve suyu fazla miktarda potasyum içerdiği için hazırlık amacıyla kullanılmamalıdır ve uygulama sonrasında tüketilmemelidir. Tadı iyileştirmek için bal, şurup, şeker, tatlandırıcı ilave edilebilir.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ANTI-POTASIUM® için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir. Hayvanlarda yapılan çalışmalar, gebelik, bebeğin anne karnında gelişimi, doğum ya da doğum sonrası gelişimi ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkileri olduğunu göstermemektedir. Gebe kadınlara verilirken dikkatli olunmalıdır. Bütün ilaçlarda olduğu gibi bu dönemde herhangi bir ilaç kullanımı fayda/risk ilişkisinin dikkatle değerlendirildiği doktor kararı iledir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bugüne kadar bu ilacın zararlı herhangi bir etkisi bildirilmemiş olmasına rağmen, emziren kadınlarda bu ilaçla ilgili yapılmış kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Polistiren sülfonat'ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Diğer tüm ilaçlarda olduğu gibi emzirme döneminde kullanımı önerilmemektedir. Bütün ilaçlarda olduğu gibi bu dönemde herhangi bir ilaç kullanımı fayda/risk ilişkisinin dikkatle değerlendirildiği doktor kararı iledir.

Araç ve makine kullanımı

Bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.

ANTI-POTASIUM'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler:

ANTI-POTASIUM® 1 gramında 13 mg Sodyum siklamat ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

^

Sorbitol (ağız veya makat yoluyla): Sorbitol ile sodyum polistiren sülfonatın birlikte kullanımı kalın bağırsağın bir bölümünde hücre ölümüne sebep olabilir. Bu yüzden sorbitol ile kalsiyum polistiren sülfonatın birlikte kullanımı önerilmemektedir.

^

Kalsiyum içeren diğer ilaçlarla birlikte kullanımında kan kalsiyum seviyelerinin izlenmesine dikkat edilmelidir.

^

ANTI-POTASIUM® ile beraber kalp hastalıklarında kullanılan dijital preparatları
alınıyorsa, kandaki potasyum seviyesinin düşmesi bu ilaçların toksik etkilerini arttırabilir ve kalp atım düzensizlikleri ve kalp iletim bozuklukları gibi kalple ilişkili yan etkiler ortaya çıkabilir.

^

İdrar söktürücülerle birlikte kullanımda istenmeyen düşük potasyum seviyesi oluşma ihtimali artar.
ANTI-POTASIUM® tetrasiklin içeren antibiyotiklerin ve demir içeren ilaçların®
etkinliğini azaltır. Bu ilaçlardan herhangi biri ile beraber ANTI-POTASIUM® kullanılıyorsa en az 2 saat ara ile alınmalıdır.

^

Antikolinerjik (sinir sistemi ve düz kas dokusunun uyarılmasını azaltıcı) ilaçlar bağırsak hareketlerini azaltır, bu yüzden sindirim sisteminde yan etki riskini arttırırlar.

^

Katyon veren maddeler: Polistiren sülfonat kalsiyum tuzu, potasyum bağlama etkinliğini azaltabilir.
^ Vücut tarafından emilemeyen katyon veren antiasit ve bağırsak çalıştırıcılar: Magnezyum hidroksit ve alüminyum karbonat gibi vücut tarafından emilemeyen katyon veren antiasit ve bağırsak yumuşatıcılar ile katyon değiştirici reçinelerin eş zamanlı kullanımını takiben kan pH değerinin yükseldiğine dair raporlar bulunmaktadır.

^

Alüminyum hidroksit: Reçine (sodyum formu) ile alüminyum hidroksit birlikte
kullanıldığı zaman alüminyum hidroksit birikmesine bağlı olarak bağırsak tıkanıklığı rapor edilmiştir.
^ Özellikle iki uçlu duygudurum bozukluğu (bipolar) gibi ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan lityum ilacının emiliminde azalma görülebilir.

^

Tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılan levotroksin ilacının emiliminde azalma görülebilir.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ANTI-POTASIUM® nasıl kullanılır:

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

ANTI-POTASIUM® ağızdan veya makattan uygulanabilir. 1 poşet 15 gram ANTI-POTASIUM® granül içerir.

Ağız yoluyla:

Yetişkinlerde teşhis edilmiş potasyum yüksekliğinin tedavisi için 2-4 x 1 poşet (15 gram) ANTI-POTASIUM® bir miktar sıvı veya yiyecek içinde karıştırılarak uygulanır.

Makat yoluyla:

Ortalama günlük doz, 1-2 x 2 poşet (30 gram) retansiyon lavmanı (verilen içeriklerin belirli bir süre bağırsaklarda kalmasını amaçlayan lavman türü) şeklinde uygulanır.
Tedavinin süresi, potasyum seviyesine bağlıdır. Potasyum seviyesi düzenli olarak kontrol edilmelidir. Doktorunuz kan potasyum seviyenizi kontrol ederek, gerekli gördüğünde tedavinizi sonlandıracaktır.
Tedavi süresince düşük potasyum içerikli bir diyet tavsiye edilir.

Uygulama yolu ve metodu:

ANTI-POTASIUM® ağız veya makat yoluyla uygulanabilir.

Ağız yoluyla:

1 poşet (15 gram) ANTI-POTASIUM®, 100 ml su, süt, çay veya kahve içinde veya yiyeceklerle karıştırılarak hemen kullanılmalıdır (granüllerin dış kaplamaları bozulmadan önce). Meyve suyu fazla miktarda potasyum içerdiği için hazırlık amacıyla kullanılmamalıdır ve uygulama sonrasında tüketilmemelidir. Tadı iyileştirmek için bal, şurup, şeker, tatlandırıcı ilave edilebilir.

Makat yoluyla:

2 poşet (30 gram) granül 100 - 200 ml sıvı (su veya %5 glikoz solüsyonu) içinde çözünmeli ve vücut ısısına getirilerek makat yoluyla, retansiyon lavmanı (verilen içeriklerin belirli bir süre bağırsaklarda kalmasını amaçlayan lavman türü) olarak uygulanmalıdır. Lavman ile uygulanan sıvı en azından 4 saat içeride tutulmalıdır.
Daha fazla etkinlik nedeniyle ağız yoluyla kullanım tercih edilir.

Değişik yaş gruplarında kullanım Çocuklarda kullanımı:

Gün içinde birkaç parçaya bölünmüş halde 0.5-1 gram/kg vücut ağırlığı şeklinde hesaplanarak uygulanır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımına ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları (böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği vb)

Özel kullanım durumlarına ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.

Eğer ANTI-POTASİUM® 'in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğu izlenimine sahipseniz, doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ANTI-POTASIUM®

Zehirlenme belirtileri: ANTI-POTASIUM® aşırı dozundan sonra tipik olarak kanda potasyum azlığı oluşur. Bu da kendini yorgunluk, kas güçsüzlüğü, mide bağırsak güçsüzlüğü, ince bağırsağın bir bölümünün (ileum) felci, baz fazlalığı (metabolik asidoz), uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu (irritabilite), zihin karışıklığı (konfüzyon), düşünsel işlemlerde yavaşlama, reflekslerde azalma ve son olarak felç ile belli eder.
Solunum durması, bu gelişmenin ciddi bir sonucudur. Çok şiddetli vakalarda potasyum düşüklüğüne bağlı koma oluşabilir. Kalbin elektriksel etkinliğine ait bulgulardaki değişiklikler potasyum azlığı veya kalsiyum fazlalığı ile uyumlu olabilir; kalpte atım bozukluğu meydana gelebilir. Mevcut böbrek hasarı olan hastalarda potasyum fazlalığına ait şiddetli böbrek yetersizliği bulguları klinik tabloyu maskeleyebilir.
Tedavi: Kan elektrolitlerini düzeltmek için uygun önlemler alınmalıdır. Lavman veya bağırsak çalıştırıcıların uygun kullanımı ile reçine sindirim sisteminden uzaklaştırılmalıdır. Fazla dozun uygulanmasına ilişkin zehirlenmenin erken dönemlerinde tedavi, toksinin mide yıkanması ile alınmasıdır (veya Ipeka şurubu kullanılmasıdır). Sonrasında lavman uygulanmalıdır. Kanda kalsiyum ve potasyum seviyelerinin sıkıca takibi ile potasyum azlığının belirtilerinin tedavisi de yapılır.
Zehirlenme durumunda hemodiyaliz uygulanması ile beraber, kalsiyum kaybını azaltmak için kortikosteroidler de kullanılabilir.

ANTI-POTASİUM® 'dan gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ANTI-POTASIUM®'u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ANTI-POTASIUM®

Özel bir etki beklenmemektedir.

4.Olası yan Etkiler

Tüm ilaçlarda olduğu gibi, ANTI-POTASIUM®'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdaki yan etkiler ilacın özelliğine bağlı olarak kan potasyum seviyesinin normalin altına düşmesi ve kan kalsiyum seviyesinin yüksek olmasına bağlı olarak ortaya çıkabilir.
Seyrek: Bulantı, kusma, kabızlık, mide tahrişi, iştahsızlık ve ishal.
Çok seyrek: Bağırsak tıkanması.
Çocuklarda makat yoluyla uygulama sonrası dışkı birikmesi, oral uygulamadan sonra sindirim sisteminde kitle oluşumu görebilir.
Bilinmiyor: Kanda potasyum azlığı veya kalsiyum fazlalığı, granül parçalarının solunması
nedeniyle akut bronşit ve/veya zatürre, bağırsak delinmesine neden olan sindirim siteminde yara oluşumu veya doku ölümü

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki fark ederseniz, lütfen doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz.


5. ANTI-POTASIUM®'un Saklanması

ANTI-POTASİUM® 'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25oC'nin altındaki oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ANTI-POTASIUM® 'u kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:

ASSOS İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. A.Ş. Ümraniye 34773 İstanbul

Üretim Yeri:

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH &Co. KG, Almanya

Bu kullanma talimatı onaylanmıştır.


(gün, ay ve yıl)


İlaç Bilgileri

Anti-Potasium granül

Etken Maddesi: Polistiren sülfonat kalsiyum tuzu

Atc Kodu: V03AE01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.