Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Letroks 2.5 mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » Hormonal Tedavi İlaçları » Hormon Antagonistleri » Enzim İnhibitörleri » Letrozol

KULLANMA TALİMATI LETROKS 2,5 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Her bir film kaplı tablet 2,5 mg letrozol içerir.

• Yardımcı maddeler:

Mikro kristal selüloz, laktoz monohidrat, mısır nişastası, sodyum nişasta glikonat, magnezyum stearat, polivinil alkol, titanyum dioksit (E 171), talk, lesitin, ksantan sakızı içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız._

Bu kullanma talimatında:


L LETROKS nedir ve ne için kullanılır?


2, LETROKS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. LETROKS nasıl kullanılır?


4, Olası yan etkiler nelerdir?


5.LETROKS*un saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. LETROKS nedir ve ne için kullandır?

LETROKS 2,5 mg film kaplı tablet, film tabakası ile kaplanmış tabletler halindedir. Her tablet 2,5 mg letrozol içerir. LETROKS, 30 adet film kaplı tablet içeren HDPE ambalajlarda takdim edilmektedir.
Letrozol, aromataz inhibiterleri olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. LETROKS ile yapılan tedavi hormonal (ya da “endokrin”) bir meme kanseri tedavisidir.
Meme kanserinin gelişimi sıklıkla, dişi cinsiyet hormonları olan östroj enler tarafından uyanlır. LETROKS östroj en üretiminde rol oynayan bir enzimi (“aromataz”) bloke etmek suretiyle östro jen miktarını azaltır ve böylece büyüyebilmek için östroj ene ihtiyaç duyan meme kanserlerinin büyümesini önleyebilir.
Sonuç olarak da, tümör hücreleri ilerlemeyi ve/veya vücudun diğer kısımlarına yayılmayı yavaşlatır veya keser. Ayrıca LETROKS, hem meme cerrahisinden önce tümör boyutunun küçültülmesinde kullanılabilir, hem de meme cerrahisinden sonra tümörün tekrar oluşmasını önlemede yardımcı olur.

LETROKS tedavisinin izlenmesi

LETROKS yalnızca sıkı tıbbi denetim altında alınmalıdır.
Doktorunuz tedavinin istenen etkiyi sağlayıp sağlamadığını kontrol etmek için durumunuzu düzenli olarak kontrol edecektir.
Doktorunuz aynca kemik sağlığınızı izlemeye de karar verebilir çünkü bu ilaç kemiklerde incelmeye ya da hasara yol açabilir (osteoporoz, kemik erimesi).
LETROKS'un nasıl etkili olduğu ya da bu ilacın size neden reçete edildiği hakkında sorularınız varsa doktorunuza sorun.

2. LETROKS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler LETROKS'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Letrozole ya da LETROKS'un içerdiği yardımcı maddelere karşı aşın duyarlı (aleıjik) iseniz (eğer alerjik olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza danışınız),
• Hala adet görüyorsanız (henüz menopoza girmediyseniz),
• Hamileyseniz,
• Emziriyorsanız,

LETROKS'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• Şiddetli bir böbrel^ hastalığınız varsa,
• Şiddetli bir karaciğer hastalığınız varsa,
• Doktorunuz ayrıca kemik sağlığınızı izlemeye de karar verebilir çünkü bu ilaç kemik mineral kayıplanna ve buna bağlı hasara yol açabilir (osteoporoz).
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LETROKS'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

LETROKS yiyeceklerle biriikte veya tek başına alınabilir.

Hamilelik:

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza dannjinız.


Hamileyseniz kullanmayınız çünkü bu doğmamış bebeğinize zarar verebilir.
LETROKS, yalnızca menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda önerildiği için, hamilelikle ilgili kısıtlamalar büyük olasıhkla sizin için geçerli olmayacaktır. Bununla birlikte, yakın bir zamanda menopoz sonrası döneme geçtiyseniz ya da menopoz öncesi dönemdeyseniz, hamile kalma potansiyeliniz olabileceği için, doğum kontrolü uygulama ihtiyacınızı doktorunuzla konuşmalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza damısınız.


LETROKS kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmeyiniz. Emziriyorsanız bunu doktorunuza bildiriniz.

Araç ve Makine Kullanımı

LETROKS kullanımıyla birlikte, baş dönmesi ya da sersemlik hissediyorsanız ya da görüş bozuklukları yaşıyorsanız, kendinizi yeniden normal hissedene kadar araç ya da makine kullanmayınız.

LETROKS'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

LETROKS film kaplı tabletler süt şekeri (laktoz) adı verilen bir madde içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı duyarlılığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Bu tıbbi ürün her bir dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez.”

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. LETROKS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar;

• LETROKS'un genellikle kullanılan dozu, günde 1 defa 1 tablettir.
• LETROKS'u her gün aynı saatte almanız ilacınızı ne zaman alacağınızı hatırlamamza yardımcı olacaktır.
• LETROKS'u her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Eğer nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
• Doktorunuz belirttiği sürece LETROKS kullanmaya devam ediniz. LETROKS'u aylar ya da yıllar boyunca kullanmanız gerekebilir,
• LETROKS'u ne kadar süre kullanmaya devam edeceğiniz konusunda sorunuz varsa, doktorunuzla konuşunuz.

Uygulama yolu ve metodu:

• LETROKS sadece ağızdan kullanım içindir.
• Tableti aç ya da tok kamına alabilirsiniz.
• Tabletleri tercihen her gün aynı saatte bir bardak su ile yutunuz.
• Tabieti çiğnemeyiniz, bölmeyiniz ya da ezmeyiniz.
Ambalajlar ilk açılışta kırılan böylece daha önce açılmadığını gösteren ayrılabilir halka ile garanti altına alınmıştır.
Ambalajı açmak için aşağıdaki talimatlan uygulayın:
1 -Kapağı kuvvetlice. 2- itilmiş kapağı
itin. yarım tur döndürün.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

LETROKS, çocuklarda ya da ergenlik dönemindeki gençlerde (18 yaş altı) kullanılmaz.

Yaşlılarda kullanım:

65 yaş ve üzerindeki hastalar için özel bir doz önerisi yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Hafif karaciğer yetmezliği veya böbrek yetmezliği olan hastalar için doz ayarlaması gerekli değildir. Ancak, şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalar yakın gözetim altında tutulmalıdır.
Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
Doktorunuz LETROKS ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Eğer LETROKS'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konulunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla LETROKS kullandıysanız

LETROKS'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Tıbbi tedavi görmeniz gerekebilir. Tablet kutusunu yanınızda götürünüz ve doktorunuza gösteriniz.

LETROKS kullanmayı unutursanız

İlacınızı almayı unutursamz, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.
Eğer, ilacınızı almayı unuttuğunuzu bir sonraki dozun alınma saatine çok yakın bir saatte (örneğin; 2 ya da 3 saat) anımsarsanız, atladığınız dozdan vazgeçin ve bir sonraki dozu, her zamanki saatinde alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


LETROKS ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler

LETROKS tedavisini sonlandırmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, LETROKS kullanmayı bırakmayımz. LETROKS'un kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, LETROKS'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
LETROKS'un kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Aşağıdakilerden biri olursa, LETROKS'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kol ya da bacak (ekstremiteler) ya da yüzde zayıflık veya felç (paraliz), konuşma güçlüğü (inme belirtileri),
• Sıkışma hissi veren göğüs ağrısı ya da ani kol veya bacak (ayak) ağnsı (kalp krizi gibi bir kalp hastalığının belirtileri).
• Bir damarda son derece hassas ve dokunulduğunda ağn veren şişkinlik ve kızanklık [toplardamarlann iltihabına bağlı kan pıhtısı oluşumu (tromboflebit) belirtileri],
• Nefes alma güçlüğü göğüs ağrısı, bayılma, hızlı kalp atışı, deride mavimsi renk değişimi [akciğerlerdeki damarlarm bir kan pıhtısıyla tıkanması (pulmoner embolizm) gibi kan pıhtısı oluşumu belirtileri],
• Kollar, eller, ayaklar, bilekler ya da vücudun diğer kısımlarında şişkinlik (ödem belirtileri),
• Çoğunlukla yüz ve boğazda şişkinlik [aleıjik reaksiyon belirtileri],
• Enfeksiyondan (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) kaynaklanan şiddetli ateş, ürperme ya da ağız ülseri eri (ağızda yaralar) [düşük beyaz kan hücreleri seviyesinin belirtileri],
• Bulanık görme (katarakt belirtileri),
• Cilt ve gözlerde sararma, bulantı, iştah kaybı, koyu renkli idrar (sarılık belirtileri),
• Döküntü, deride kızarıklık, dudakların, gözlerin ya da ağzın su toplayarak şişmesi, cilt soyulması, ateş (cilt hastalığı belirtileri).

Bu yan etkiler çok seyrek (10.000 hastanın en fazla l'inde görülmektedir), seyrek (10.000 hastanın 1 ila lO'unda görülmektedir) ve yaygın olmayan (1.000 hastanın 1 ila lO'unda görülmektedir) yan etkilerdir.


Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınimanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size cn yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kemik ve eklemlerde ağrı,
• Sıcak basması.

Buyan etkiler çok yaygın (100 hastanın en az lO'unda) görülmektedir.


• Bazı durumlarda kemik kınklanna yol açan kemik incelmesi ya da basan (osteoporoz).
• Yüksek kolesterol seviyesi (hiperkolesterolemi).

Buyan etkiler yaygın (100 hastanın I ila lO'unda) görülmektedir.


• Bozulmuş fiziksel hassasiyet (hissizlik),
• Çarpıntı, hızlı kalp atışı, yükselmiş kan basıncı (hipertansiyon),
• Anormal karaciğer fonksiyon test sonuçları (kan testi bozuklukları),
• Eklemlerde sertlik (artrit),
• Ateş.

Buyan etkiler yaygın olmayan (1.000 hastanın 1 ila lO'unda) yan etkilerdir.


Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:
• Baş ağnsı,
• Baş dönmesi,
• Genel olarak kötü hissetme,
• Bulantı, kusma, hazımsızlık, kabızhk, diyare gibi gastrointestinal hastalıklar,
• Terlemede artış,
• Kaslarda ağrı,
• Vücut ağırlığında artış,
• Saç dökülmesi,
• Yorgunluk,
• İştah artışı ya da kaybı,
• Depresyon.

Buyan etkiler yaygın (100 hastanın 1 ila lO'unda) görülmektedir.


• İdrar ile ilgili (üriner) sistem enfeksiyonu, sık idrara çıkma,
• Kanama, akıntı ya da kuruluk gibi vajina hastalıkları,
• Deride kuruluk, kaşıntılı döküntü (ürtiker),
• Kaygı, endişe (anksiyete), sinirlilik, uyaranlara karsı aşın duyarlı olma durumu (iritabilite), sersemlik, hafıza problemleri, uykusuzluk gibi sinir sistemi bozuklukları,
• Ellerde ya da el bileğinde ağrı ya da yanma hissi (karpal tünel sendromu),
• Gözde tahriş.
• Karın ağrısı,
• Susuzluk, tat bozukluğu, ağızda kuruluk,
• Öksürük,
• Vücut ağırlığında azalma,
• Mukoz membranlarda kuruluk,
• Meme ağrısı.

Buyan etkiler yaygın olmayan (LOGO hastanın/ila lO'unda) yan etkilerdir.


• Tetik parmak; parmağmızın ya da başparmağınızın bükülü pozisyonda kaldığı bir tıbbi durum.

Buyan etki sıklığı bilinmeyen bir yan etkidir.


Bu yan etkiler, LETROKS'un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5.LETROKS'un saklanması

lETROKS'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

LETROKS, 25°C'nin altmdaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra LETROKS'u kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz LETROKS'u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

BİEM İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Turgut Reis Cad. No:21 (06570)
T andoğan-ANKARA

Üretimyeri:

Celon Pharma Sp.zo.o.,
U1.0grodowa2a, Kielpin, 05-092
Lomianki POLONYA
Bu Kullanma Talimatı /......./........tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Letroks 2.5 mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Letrozol

Atc Kodu: L02BG04

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Letroks 2,5 Mg 30 Film Tablet
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.