Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Fexadyne 120 mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Sistemik Antihistaminikler » Sistemik Antihistaminik İlaçlar » Diğer Sistemik Antihistaminikler » Feksofenadin Hidroklorid

FEXADYNE* 120 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Feksofenadin hidroklonir

Yardıma maddeler:

Mikrokristalin selüloz pH 101, Mikro kristalin selüloz pH 102, prejelatinize mısır nisaalası, kroskarmeloz sodyum, magnezyum stearat, hipromelloz, titanyum dioksit {El 71), etil selüloz, dietil fıtalat, Ponceau 4R Lake (açık kırmızı), FD&C san no.6/günbatımı sansı FCF alüminyum lake, FD&C mavi no.2/indigo karmin alüminyum lake.

Bu İlacı kullanmaya banlamadan Önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çfinkfi sizin için tfnemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okurm^a ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kifisel olarak sizin için reçete edilmiştir, bankalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size Önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talunatmda:

t.FEXADYNE nedir ve ne için kuttanıUr?


2.FEXADYI^E*i kutlanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.FEXADYNE nasıl kuUanüır?


4,0lastyan etkiler nela-dir?


S.FEKADyNE'nin saklanması


Başlıklan yer almaktadır.

1. FEXADYNE nedir ve ne için kullandır?

FEXADYNE'nin etkin maddesi feksofenadin hidroklonir'dür. 1 film tablet içinde 120 mg feksofenadin hidroklonir (112 mg feksofenadin) bulunur. Tabletler, eflatun renkli, bir yüzü 120 baskılı, kapsül biçimli (oblong) film kaplıdırlar.
FEXADYNE, 20 film tabletlik blisterler içeren karton kutu ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.
FEXADYNE'nin 2 dozaj şekli mevcuttur. FEXADYNE 180, bir film tablet içinde 180 mg feksofenadin hidroklonir İçerir. FEXADYNE 120, bir film tablet içinde 120 mg feksofaıadin hidroklonir içerir.
FEXADYNE, antihistaminik ilaçlar grubundandır. Antihistaminik ilaçlar, saman nezlesi (mevsimsel alerjik rinit) denen hastalıkla ortaya çıkan aksırık, kaşıntılı burun akıntısı, gözlerde kızarma ve sulanma gibi belirtileri iyileştirirler.
• Doktorunuz size veya 12 yaşından büyük olan çocuğunuza FEXADYNE'i, mevsimsel aleıjik rinit adı verilen hastalığa bağlı olarak gelişen aşağıdaki belirtilerin giderilmesi için reçetelenmiş olabilir:
• Burun akıntısı
- Burun, damak ve boğazda kaşıntı
- Gözlerde kızarma ve sulanma
2.

FEXADYNE'i kullanmadandikkatF£XADYNE'i aşağıdaki durumlarda Kl^LLANMAYlNIZ

Eğer FEXADYNE'nin içindeki etkin madde olan fcksofcnadin hidroklorürc karşı veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı alerjiniz varsa

FEXADVNE*ı aşağıdaki durumlaı^a DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Sizde karaciğer ya da böbrek problemleri var ise
• Kalp hastalığı geçirdiyseniz veya kalp ile İlgili problemleriniz var ise (FEXADYNE gibi ilaçlar kalp atımının hızlanmasına veya düzensiz atmasına sebep olabilir)
• tleri yaşta iseniz
• Hamileyseniz, hamile kalma ihtimaliniz varsa ve bebek emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Doktorunuz, FEXADYNE'nin sağlayacağı faydanın, bebeğiniz için olası zarardan daha fazla olduğunu düşünüyorsa, ilacı kullanmanızı tavsiye edebilir. Doktorunuza damşmadan FEXADYNE'i kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Enuinne

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme sırasında FEXADYXE kullammı önerilmemektedir. Emzirme sırasında FEXADYNE ile tedavi edilmeniz gerekiyorsa, bebeği anne sütüne geçen az miktarda fcksofcnadin hidrokloıürden korumak için, süt vermeyi bırakmamz gerekir.

Araç ve maidne kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine bilinen herhangi bir etkisi yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte knilammı

Alüminyum ve magnezyum hidroksit içeren antasiticr (FEXADYNE ile bu tip antiasit ilaçların uygulanması arasında 2 saatlik süre bırakılması Önerilmektedir).

Eğer reçeieli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


F£XADYIV£^'ııin içeriğinde bulunun bazı yardımcı maddeler hakkında dnemli bilgiler
Bu tıbbi ürünün her bir film tableti, 0.0003 mmol'den (ya da 0.0069 mg) daha az sodyum içermektedir. Dozu nedeniyle uyan gerektirrnemektedir.

yFEXADYN£ nasıl kullanılır?

Uygun kuUanim ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Erişkinler ile 12 yaş ve üzerindeki çocuklar için önerilen feksofenadin hidroklorür dozu günde tek doz olarak 120mg'dır (Günde 1 adet, FEXADYNE 120 mg Film Tablet).

Uygulama yolu ve metodu:

FEXADYNE ağızdan kullamhr. Tabletleri bir bardak su ile doktorunuzun önerdiği miktarda yutunuz. Tabletleri, yemeklerden önce alınız.
Hazımsızlık şikayetisiniz için alüminyum veya magnezyum içerraı antiasid ilaçlar kullanıyorsanız, bu ilaçlarm alınmasıyla, FEXADYNE'nin yutulması arasında 2 saatlik bir zaman aralığı bırakımz.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

FEXADYNE 12 yaşından küçük çocuklarda güvenilirliği ve etkinliği henüz kanıtlanmadığı için, kullanılmaz.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşh hastalan kapsayan çalışmalar bu hastalarda feksofenadin hidroklorür dozunun ayarlatunasının gerekli olmadığını göstermektedir.

Özel kullanım durumları:

BSbrek/Karaciğer yetmezliği:

Özel risk gruplanın (böbrek veya karaciğer bozukluğu olan hastalar) kapsayan çalışmalar bu hastalarda feksofenadin hidroklorür dozunun ayarlanmasmın gerekli olmadığmı göstermektedir.

Eğer FEXADYNE'nin etkisinin çok güçlü veya zaytf olduğum dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla FEXADYNE. kullandıysanız

FEXADyNE'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


FEXADYN£'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


FEXADYNE ile tedavi sonlandırüdığında oluşabilecek etkiler

FEKADYNE tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız; ciltte kızarıklık ve kaşıntı gibi yakınmalannız tekrar başlayabilir.

4, Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi FEXADYNE'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Afağıdakilerden biri olursa, FEXADYNE*i almayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz;

Zorlukla ve hınltıh bir şekilde nefes almaya başlarsanız
Yüz, dil veya boğazınızda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme ortaya çıkarsa
Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, FEXADYNE*e karşı ciddi alerjik reaksiyonunuz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınimamza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

* Baş agnsı, uyuşukluk, bulantı, baş dörunesi, yorgunluk Bunlar FEXADYNE'nin zayıf yan etkileridir.

Eğfir hu kullanma faUrnaiırtda bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsamz doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. FEXADYNE'nin saklanması

FEKADYNE'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altmdaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız.

Sontarihiyle uyumlu olarak saklayınız.

Ambalajdaki .son kullanma tarihinden sonra FEXADYNE'İ kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:

ALİ RAİP İLAÇ SANAYİ A.Ş.
Eski Büyûkdcre Caddesi
Dilaver Sokak No: 4
34418 Oto Sanayi 4. Levent/İstanbul

Üretim yeri:

ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Haseyad II. Kısım No: 228 34306 İkitelH/lstanbul

Bu kullanma talimatı............tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Fexadyne 120 mg Film Tablet

Etken Maddesi: Feksofenadin hidroklorür

Atc Kodu: R06AX26

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Fexadyne 120 Mg 20 Tablet
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.