Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Muskazon Tablet Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Kas Gevşeticiler » MERKEZİ KAS GEVŞETİCİLER » Oksazol, Tiazin, ve Triazin Türevleri » Klorzoksazon ve Parasetamol

KULLANMA TALİMATI

MUSKAZON 20 tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde:Yardımcı maddeleı^:

PVP, Nişasta, Talk, Magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ila^e sorgularınız olur^sa, lütfen doktorunuza v^ey^a eczacınıza danışınım.


• Bu ilaç kişisel olarak sizlin için reçete edilmiştir, başkalarına vermediniz.


• Bu ilacın kullanımı sır^asında, dokl^ora veya hasl^aney^e gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı dokl^or^unuza sö^le^ini^.


• Bu talimatta y^a^ılanlara ay^nen uy^unuz. İlaç hakkında siz^e ön^erilen do^un dışınday^ü^s^ek veya ^üşükdoz kullanmadınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. MUSKAZON nedir ve niçin kullanılır?


2. MUSKAZON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi geı^ekenler


3. MUS^A^ZON nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.MUSKAZON'nun saflanması


Başlıkları yer almaktadır. 1. MUSKAZON nedir ve ne için kullanılır?

• MUSKAZON ,iskelet kası hastalıklarının çoğunda bulunan ağrı, gerginlik ve hareket sınırlamasını giderek belirtilerin iyileşmesini sağlayan bir ajandır.
• MUSKAZON karton kutuda, 20 tabletten oluşan blister ambalajlarda sunulur.
Tabletler beyaz renkli, yuvarlak, bir yüzü çentikli tabletler şeklindedir.
• MUSKAZON, iskelet kasındaki ağrı ve spazm (istemsiz kasılma) ile birlikte olan rahatsızlığı iyileştirmek için fizik tedavi, istirahat ve diğer yöntemlere yardımcı olarak aşağıda belirtilen durumda kullanılır:
• Bel ağrısı,
• Boyun tutulması,
• Servikal sendrom (boyun, omuz ve kol ağrıları),
• İltihabi (inflamasyonlu) veya travmatik (darbelere bağlı) kas rahatsızlıkları,
• Tendon (kasları kemiğe bağlayan kas kirişi) ve eklem rahatsızlıkları,
• Ortopedik işlemler sırasında.

2. MUSKAZONu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler MUSKAZON u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer :
• MUSKAZON'un herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlıysanız (allerjeniniz varsa),
• Karaciğer yetmezliğiniz varsa,
• Akut porfıride (karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal hastalık) kullanmayınız.

MUSKAZONu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

• Kansızlık (yorgunluk, güçşüzlük, yüzde solgunluk, nefes darlığı ve çarpıntı gibi belirtilerle kendini gösterir), akciğer hastalığı(öksürük, balgam, hırıltılı solunum, nefes darlığı), böbrek fonksiyon bozukluğunuz (çok idrara çıkma, gece idrara çıkma, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma, uykusuzluk, idrarda kan görülmesi gibi belirtilerle kendini gösterir) varsa bu ilacı doktorunuzun kontrolü altında dikkatle kullanınız.
• Karaciğer fonksiyon bozukluğu:Yetişkinlerde kronik günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir. Akut yüksek dozda ciddi karaciğer toksisitesine neden olabilir. Eğer ateş, döküntü, iştahsızlık, bulantı, kusma, yorgunluk, sağ üst kadranda ağrı, koyu renkli idrar ve sarılık gibi şikayetleriniz ortaya çıkarsa mutlaka doktorunuzu bu konuda bilgilendiriniz. Bu belirtiler, ilacın karaciğeriniz üzerindeki zararlı etkilerinin belirtisi olabilir. Bu durumda doktorunuz MUSKAZON ile tedavinizi sonlandırabilir.
• Eğer bilinen bir alerjiniz varsa veya daha önceden ilaçlara karşı alerjiniz olduysa ilacınızı dikkatli kullanınız.Eğer kızarma, kurdeşen veya cilt kaşınması gibi hassasiyet reaksiyonları görülürse doktorunuzu bilgilendiriniz.
• MUSKAZON kullanımı sersemlik hissi yapabilir. Bu nedenle ilacınızı alkol veya merkezi sinir sistemi baskılayan ilaçlarla birlikte kullandığınız takdirde sersemlik etkisinin artabileceğini göz önünde bulundurunuz.
• Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır. Düzenli olarak çok miktarda alkol tüketiyorsanız ilacınızın önerilen dozlarını aşmamalısınız. Alkol ile birlikte MUSKAZON kullanımı ilacın karaciğer üzerindeki zararlı etkilerini artırır.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MUSKAZONu yiyecek ve içecek ile kullanılması

Veri yoktur.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


MUSKAZON, sadece mutlaka gerekli olmadıkça hamilelerde kullanılmamalıdır.
Düzenli MUSKAZON kullanımı esnasında gerekiyorsa uygun ve etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanınız.

Tedav^iniz sırasında hamile olduğunuzu lar^k ederseniz hemen dokl^or^unu^a v^ey^a eczacınıza danışınız.


Emzirme

hacı kullanmadan önce dokl^orunu^a v^ey^a ec^acını^a danışınız.


Kloroksazon anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Parasetamol anne sütü ile bebeğinize geçer. Emzirmeye başlamadan önce doktorunuza danışınız. Emziren annelerde mutlaka gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır. Eğer mutlaka kullanılması gerekiyorsa emzirmeye ara verilmelidir.

Araç ve makine kullanımı

MUSKAZON, sersemlik ve baş dönmesine sebep olabilir. Bu nedenle araç veya makine kullanımı sırasında dikkatli olunuz. Düzenli MUSKAZON kullanımı esnasında dikkat gerektiren işler yapılmamalıdır.

Muskazon'un içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkındaki önemli bilgiler

MUSKAZON' un içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında özel bir bilgi bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

MUSKAZON alkol veya merkezi sinir sistemini baskılayan ilaçlarla birlikte kullanıldığında sersemlik halini ve benzeri istenmeyen etkileri artırabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı su anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lüt^fen dokl^orunu^a v^ey^a eczacınıza bunlar hakkında bilgi v^er^iniz.


3. MUSKAZON nasıl kullanılır?

•Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinlerde, başlangıç dozu genellikle, günde 3-4 defa 2'şer tablet şeklindedir. Günlük doz, sonradan günde 3-4 defa 1'er tablete indirilebilir.
Doktorunuz MUSKAZON ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

•Uygulama yolu ve metodu:

Tabletler bir bardak su ile birlikte yutulur.

•Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

12 yaşın altındaki çocuklarda etkinliliği ve güvenliliği ispatlanmamıştır. Bu nedenle 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır.

•Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer MUSKAZON'nun et^kisinin çok güçlü v^ey^a ^a^yıf olduğuna dair bir izleniminiz va^r ise doktor^unuza veya ecza^cın^ız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla MUSKAZON kullandıysanız:

Aşırı doz kullanımı durumunda oluşabilecek belirtiler aşağıdaki gibidir:
• Başlangıçta bulantı, kusma veya ishalle birlikte sersemlik, baş dönmesi, bayılma hissi veya baş ağrısı,
• Sonrasında kırıklık ve tembelliği takiben kasların sahip olması gereken normal gerginliğini kaybetmesi ve istemli hareketlerin imkansızlaşması,
• Solunum sıklığı,
• Şok görülmeksizin kan basıncında düşme.

MUSKAZON'dan kullanmanız ^^erekenden ^a^lasını kullanmışsanız bir doktor v^ey^a ecza^cın^ız ile konuşunuz.


MUSKAZON'u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Daha sonraki normal alım saatine göre önerilen dozda yeniden alamaya devam ediniz.

MUSKAZON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Veri yoktur.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MUSKAZON 'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa MUSKAZON 'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ağız, yüz veya boğazda şişme,
• Nefes almada güçlük(göğüste sıkışıklık veya hırıltı),
• Ölümcül olabilen veya şoka sebebiyet veren kan basıncında ani düşme.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin MUSKAZON 'a karşı ciddi alerjiniz var demektir.
Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kalp atım hızının artması(nabzınızın hızlanması),
• Kan damarlarının gevşemesi(kan basıncınızın düşmesi),
• Nefes darlığı,
• Mide kanaması,
• Karaciğer toksisitesi (kaşıntı, iştahta azalma, yorgunluk, deride veya gözlerin beyaz kısmında sararma, karın ağrısı, idrar renginde koyulaşma gibi belirtilerle kendini gösterir).
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır :
Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz.

Yaygın görülen yan etkiler:


Anksiyete(kaygı, endişe),
Sersemlik(%6),
Baş dönmesi(%9),
Baş ağrısı(%5),
Sinirlilik,
Uyuşma,
Karın ağrısı,
İştahsızlık,
İshal(%2),
Hazımsızlık(%1),
Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik,
Kanamaya bağlı katran renkli, yumuşak,yapışkan dışkı, Bulantı(%3),
Kaşıntı,
Döküntü,
Ciltte renk değişikliği,
Aşırı miktarda idrar yapma,
Asteni(kuvvetsizlik, güçten düşme;%2),
Vücut ağrısı,
Ödem.

Yaygın olmayan yan etkiler:


Anormal düşünceler,
Bilinç bulanıklığı,
Depresyon(ruhsal çökkünlük),
Duygusal değişkenlik,
Hipotoni(kasların gerginliğini yitirmesi), Uykusuzluk,
Öksürüğün artması,
Grip belirtileri,
Nezle(rinit),
Kabızlık,
Ağız kuruluğu,
Susama,
Kusma,
Terleme,
İdrara çıkma sıklığının artması, Menoraji(adet kanama süresinin uzaması), Üşüme.

Bilinmiyor:


Aşırı uyarılma,
Ekimoz(deride morarma),
Peteşi (nokta şeklindeki deri altı kanamaları),
Kırıklık
Bunlar MUSKAZON

'

un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma l^alimal^ında bahsi geçmeyen herhang^i bir y^an et^^i karşılaşırsanız dokl^orunu^u v^ey^a eczacınızı bilgilendiriniz.


5. MUSKAZONun saklanması

MUSKAZON'nu

çocukların göremeyeceği, er^işemeyeceği^er^lerde v^e ambalajında sakla^ını^.


30 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

.

Kulu üzerinde yazılı olan son kullanma l^arihinden sonra MUSKAZON'u kullanmadınız.


Ruhsat Sahibi:

Kurtsan İlaçları A.Ş.
Merter 34169 İSTANBUL

Üretim Yeri: :

Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Esenyurt / İSTANBUL
Bu kullanma talimatı 02.07.2012 tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Muskazon Tablet

Etken Maddesi: Klorzoksazon, parasetamol

Atc Kodu: M03BB53

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Muskazon 20 Tablet
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.