Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Muskazon Tablet Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Kas Gevşeticiler » MERKEZİ KAS GEVŞETİCİLER » Oksazol, Tiazin, ve Triazin Türevleri » Klorzoksazon ve Parasetamol

KULLANMA TALİMATI

MUSKAZON 20 TABLET Ağızdan alınır.

•Etkin madde:Yardımcı maddeler:

PVP, Nişasta, Talk, Magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. MUSKAZON nedir ve niçin kullanılır?


2. MUSKAZON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. MUSKAZON nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.MUSKAZON'nun saklanması


Başlıkları yer almaktadır. 1. MUSKAZON nedir ve ne için kullanılır?

• MUSKAZON, iskelet kası hastalıklarının çoğunda bulunan ağrı, gerginlik ve hareket sınırlamasını gidererek belirtilerin iyileşmesini sağlayan bir ajandır.
• MUSKAZON karton kutuda, 20 tabletten oluşan blister ambalajlarda sunulur.
Tabletler beyaz renkli, yuvarlak, bir yüzü çentikli tabletler şeklindedir.
• MUSKAZON, iskelet kasındaki ağrı ve spazm (istemsiz kasılma) ile birlikte olan rahatsızlığı iyileştirmek için fizik tedavi, istirahat ve diğer yöntemlere yardımcı olarak aşağıda belirtilen durumda kullanılır:
Bel ağrısı,
Boyun tutulması,
Servikal sendrom (boyun, omuz ve kol ağrıları),
İltihabi (inflamasyonlu) veya travmatik (darbelere bağlı) kas rahatsızlıkları,
Tendon (kasları kemiğe bağlayan kas kirişi) ve eklem rahatsızlıkları,
Ortopedik işlemler sırasında.

2. MUSKAZONu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler MUSKAZON u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer :
• MUSKAZON'un herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlıysanız (allerjeniniz varsa),
• Karaciğer yetmezliğiniz varsa,
• Çölyak hastalığınız (buğday ürünlerine karşı duyarlılıkta oluşan iltihabi bir bağırsak hastalığı) varsa,
• Akut porfiride (karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal hastalık) kullanmayınız.

MUSKAZONu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

• Kansızlık (yorgunluk, güçşüzlük, yüzde solgunluk, nefes darlığı ve çarpıntı gibi belirtilerle kendini gösterir), akciğer hastalığı (öksürük, balgam, hırıltılı solunum, nefes darlığı), böbrek fonksiyon bozukluğunuz (çok idrara çıkma, gece idrara çıkma, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma, uykusuzluk, idrarda kan görülmesi gibi belirtilerle kendini gösterir) varsa bu ilacı doktorunuzun kontrolü altında dikkatle kullanınız.
• Karaciğer fonksiyon bozukluğu: Yetişkinlerde kronik günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir. Akut yüksek dozda ciddi karaciğer toksisitesine neden olabilir. Eğer ateş, döküntü, iştahsızlık, bulantı, kusma, yorgunluk, sağ üst kadranda ağrı, koyu renkli idrar ve sarılık gibi şikayetleriniz ortaya çıkarsa mutlaka doktorunuzu bu konuda bilgilendiriniz. Bu belirtiler, ilacın karaciğeriniz üzerindeki zararlı etkilerinin belirtisi olabilir. Bu durumda doktorunuz MUSKAZON ile tedavinizi sonlandırabilir.
• Eğer bilinen bir alerjiniz varsa veya daha önceden ilaçlara karşı alerjiniz olduysa ilacınızı dikkatli kullanınız. Eğer kızarma, kurdeşen veya cilt kaşınması gibi hassasiyet reaksiyonları görülürse doktorunuzu bilgilendiriniz.
• MUSKAZON kullanımı sersemlik hissi yapabilir. Bu nedenle ilacınızı alkol veya merkezi sinir sistemi baskılayan ilaçlarla birlikte kullandığınız takdirde sersemlik etkisinin artabileceğini göz önünde bulundurunuz.
• Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır. Düzenli olarak çok miktarda alkol tüketiyorsanız ilacınızın önerilen dozlarını aşmamalısınız. Alkol ile birlikte MUSKAZON kullanımı ilacın karaciğer üzerindeki zararlı etkilerini artırır.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MUSKAZONu yiyecek ve içecek ile kullanılması

Veri yoktur.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


MUSKAZON, sadece mutlaka gerekli olmadıkça hamilelerde kullanılmamalıdır.
Düzenli MUSKAZON kullanımı esnasında gerekiyorsa uygun ve etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Kloroksazon anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Parasetamol anne sütü ile bebeğinize geçer. Emzirmeye başlamadan önce doktorunuza danışınız. Emziren annelerde mutlaka gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır. Eğer mutlaka kullanılması gerekiyorsa emzirmeye ara verilmelidir.

Araç ve makine kullanımı

MUSKAZON

, sersemlik ve baş dönmesine sebep olabilir. Bu nedenle araç veya makine kullanımı sırasında dikkatli olunuz. Düzenli MUSKAZON kullanımı esnasında dikkat gerektiren işler yapılmamalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

MUSKAZON ALKOL VEYA MERKEZI SINIR SISTEMINI BASKıLAYAN ILAÇLARLA BIRLIKTE KULLANıLDıĞıNDA SERSEMLIK HALINI VE BENZERI ISTENMEYEN ETKILERI ARTıRABILIR.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı su anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. MUSKAZON nasıl kullanılır?

•Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinlerde, başlangıç dozu genellikle, günde 3-4 defa 2'şer tablet şeklindedir. Günlük doz, sonradan günde 3-4 defa 1'er tablete indirilebilir.
Doktorunuz MUSKAZON ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

•Uygulama yolu ve metodu:

Tabletler bir bardak su ile birlikte yutulur.

•Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanım:

12 yaşın altındaki çocuklarda etkinliliği ve güvenliliği ispatlanmamıştır. Bu nedenle 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlı hastalarda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır.

•Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer MUSKAZON'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla MUSKAZON kullandıysanız:

Aşırı doz kullanımı durumunda oluşabilecek belirtiler aşağıdaki gibidir:
• Başlangıçta bulantı, kusma veya ishalle birlikte sersemlik, baş dönmesi, bayılma hissi veya baş ağrısı,
• Sonrasında kırıklık ve tembelliği takiben kasların sahip olması gereken normal gerginliğini kaybetmesi ve istemli hareketlerin imkansızlaşması,
• Solunum sıklığı,
• Şok görülmeksizin kan basıncında düşme.

MUSKAZON'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacınız ile konuşunuz.


MUSKAZON'u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Daha sonraki normal alım saatine göre önerilen dozda yeniden alamaya devam ediniz.

MUSKAZON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Veri yoktur.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MUSKAZON 'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ağız, yüz veya boğazda şişme,
• Nefes almada güçlük(göğüste sıkışıklık veya hırıltı),
• Ölümcül olabilen veya şoka sebebiyet veren kan basıncında ani düşme.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin MUSKAZON 'a karşı ciddi alerjiniz var demektir.
Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kalp atım hızının artması (nabzınızın hızlanması),
• Kan damarlarının gevşemesi (kan basıncınızın düşmesi),
• Nefes darlığı,
• Mide kanaması,
• Karaciğer toksisitesi (kaşıntı, iştahta azalma, yorgunluk, deride veya gözlerin beyaz kısmında sararma, karın ağrısı, idrar renginde koyulaşma gibi belirtilerle kendini gösterir).
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz.

Yaygın (her 100 kişide 1 kişiden fazla, her 10 kişide 1 kişiden az) olarak görülen yan etkiler:

Anksiyete (kaygı, endişe),
Sersemlik (%6),
Baş dönmesi (%9),
Baş ağrısı (%5),
Sinirlilik,
Uyuşma,
Karın ağrısı,
İştahsızlık,
İshal (%2),
Hazımsızlık (%1),
Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik,
Kanamaya bağlı katran renkli, yumuşak, yapışkan dışkı,
Bulantı (%3),
Kaşıntı,
Döküntü,
Ciltte renk değişikliği,
Aşırı miktarda idrar yapma,
Asteni(kuvvetsizlik, güçten düşme;%2),
Vücut ağrısı,
Ödem.

Yaygın olmayan (her 1000 kişide 1 kişiden fazla, her 100 kişide 1 kişiden az) yan etkiler:


Anormal düşünceler,
Bilinç bulanıklığı,
Depresyon (ruhsal çökkünlük), Duygusal değişkenlik,
Hipotoni (kasların gerginliğini yitirmesi), Uykusuzluk,
Öksürüğün artması,
Grip belirtileri,
Nezle (rinit),
Kabızlık,
Ağız kuruluğu,
Susama,
Kusma,
Terleme,
İdrara çıkma sıklığının artması,
Menoraji (adet kanama süresinin uzaması), Üşüme.

Diğer:


Aşırı uyarılma,
Ekimoz (deride morarma),
Peteşi (nokta şeklindeki deri altı kanamaları),
Kırıklık
Bunlar MUSKAZON

'

un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. MUSKAZONun saklanması

MUSKAZON'nu

çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30 oC'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

.

Kutu üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra MUSKAZON'u kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi: KURTSAN İLAÇLARI A.Ş.

Merter 34169 İSTANBUL

Üretici :YENİ RECORDATİ İLAÇ ve HAMMADDELERİ SAN.VE TİC.A.Ş.

Esenyurt /İSTANBUL

Bu kullanma talimatı..................tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Muskazon Tablet

Etken Maddesi: Klorzoksazon, parasetamol

Atc Kodu: M03BB53

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Muskazon 20 Tablet
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.